Birželio 19 dieną, kol violetiniai mojavo “flažokais”, Seimas atvėrė kelius skalūninėms dujoms. Papildyta.

Posted: June 23, 2014 in Uncategorized

skalunai1

Kaip ir įtarta, violetinė gvardija yra “metama”, kad būtų užmaskuoti mūsų valdžios savivaliavimai ir negerumai. Birželio 19 dieną,  nors dienos aktualija buvo skalūninių dujų propagavimas ir Žemės gelmių įstatymo pataisų priėmimas specialiai, kad bendrovės galėtų kurtis ir teršti Lietuvoje, visą Lietuvą nustelbė violetinė isterija

dėl posėdžių nelankančios N.Venckienės. O problema tą dieną buvo didesnė: Seimas kitu klausimu priėmė Žemės gelmių įstatymo pataisas.

Lietuvoje skalūninių dujų žvalgybai trukdė “netobulas” Žemės gelmių įstatymas, kuris numatė per plačias juridinių asmenų teisių išgauti iš Lietuvos žemės gelmių energiją, būtent, skalūnines dujas.

Seimas labai gudriai padarė: pakeitė Žemės gelmių įstatymo 12 str. 1 dalį, įrašydamas žodį “išskyrus”, susidaro įspūdis, jog juridiniai asmenys negali išgauti skalūninių dujų, tačiau pakeisdamas 13 str., įrašė taip:”

Lietuvos geologijos tarnyba Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus naudoti žemės gelmių išteklius, nenurodytus šio straipsnio 1 dalyje.”

12 str. 1 d buvo “nenurodyti” angliavandeniliai, jie nurodyti žodeliu “nenurodyti 12 str.) – 13 str.

Ankstesnėje įstatymo redakcijoje buvo “kliūtis” skalūnams – Geologijos tarnyba buvo neįvardyta, buvo įrašyta tik “Vyriausybės įgaliota institucija”, dėl ko gali būti kilo painiava Shevronui.

Dabar jokios painiavos nebėra: leidimus angliavandeniliams išgauti išduos Geologijos tarnyba.

Ir tarsi dabar ne vasara ir nereikėtų eiti atostogų, įstatymas nurodė Vyriausybei iki liepos 1 dienos priimti poįstatyminius aktus: nes anksčiau buvo kilusi painiava ir dėl šito dalyko.

Kol violetiniai mojuoja violetiniais “flažokais”, lietuviai  stebi karą dėl skalūnų ir grūdų Ukrainoje, mūsų nuostabusis Seimas ir nuostabioji Vyriausybė pluša ir atveria kelia skalūninėms dujoms Lietuvoje.

O kol lietuviai atostogaus prie ežerų, per vasarą matyt ir sutartis su kokiu laimėtoju bus pasirašta – juk Valentinas Mazuronis bus pakeistas kitu, “principingesniu” ministru, kuris” gelbės LIetuvą nuo Rusijos dujų priklausomybės”.

Iš tiesų – jeigu bus pradėti išgauti skalūnai, Lietuva irgi gali būti nukariauta kaip Ukrainos rytinė dalis.

Ten juk vyksta karas dė teritorijos – bet ne geopolitine prasme, o skalūninių dujų prasme.

Dabartinis žemės gelmių įstatymas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378634

12 ir 13 str. pakeitimai:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=473727

Balsavimo rezultatai. Pažymėtina, jog prieš balsavo tik Rytas Kučinskas, Naglis Puteikis ir Povilas Urbšys. Labai “principinga” drąsuolių frakcija iš viso dėjo į kojas, per lemiamą valstybei balsavimą: Stancikienė, Vasiliauskas ir Matulevičius už. Varkala, Patackas, Gylys išį viso nebalsavo….Toks įspūdis jiems svarbiausia tik sėdėti tyliai pralindus į Seimą ant mergaitės tragedijos…

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-18415

Kristina Sulikienė

Skaitytojos komentaras dėl DK balsavimo:

“Špygą jiems kituose rinkimuose, o ne balsą duosiu”

Plačiau straipsnį pakomentavo Neris Karpuškaitė – Akelaitienė savo facebook.com paskyroje:

Kaip suprantu iš šito straipsnio – 2014. 06.19 dieną, nesąžiningai
N.Venckienės atžvilgiu pasielgusi mūsų valdžia,
eilinį kartą
ir daugiau kai ką
pasidarbavo – NE Lietuvos naudai..?
Taip..?
Kas dėl to kaltas?
Autorė teigia, kad dėl to yra kaltas būtent taikus žmonių būrelis,
posėdžio metu tyliai sėdėjęs II aukšto balkone.
Tenka suprasti, jog šiuo atveju
kalta yra ir Sovietmečio lagerių kankinė Nijolė Sadūnaitė,
mat, ši garbi asmenybė – taip pat sėdėjo šiame būrelyje,
bei, drauge su kitais, ryšėjo violetinės spalvos skarelę,
(kaip solidarumo ženklą su, nešvariam sudorojimui valdžios pasmerkta,
vaiko gynėja Neringa Venckiene) .

Neabejotina, kad normaliems žmonėms,
užsistojus mažą nuskriaustą mergaitę,
jie kažkam perbėgo kelią…
ir savaime – Tamsos Žmonėms tapo kliuviniu…,
tai už tai ruošiamasi per amžius
ant jų kabinti visas įmanomas šiukšles…

Pradedu tikėti, kad ta violetinė spalva tikrai turi kažkokią
mistinę atbaidomąją jėgą.
Aš nepriklausau ir niekados gyvenime nepriklausiau jokiai partijai.
Drąsos Keliui – taipogi nepriklausau, ir netgi galiu pasakyti, kad mane
šios partijos vadovautojų elgesys daugiau glumina negu džiugina…
Nežiūrint viso to, nuo pat klaikiojo “rytmetėlio” …,
kaip pradangintos mažiulės atminties ženklą,
segiu violetinę apyrankę.
Ooo, kad jūs žinotumėt, kaip jinai veikia – kaip koks lakmusas…
Kad jūs matytumėt, kaip pradeda tampytis
kai kurių žmonių veidai, išvydus mano rankos riešą…
Kiti, atvirkščiai, nusišypso ir reaguoja į mane, kaip į
seniai pažįstamą artimą žmogų.
Dvyliktų metų vasarą vienoje Palangos kavinių,
už savo violetinę apyrankę, netgi buvau apipilta karštais riebalais… –
tokį neapykantos pliūpsnį sukėliau
kažkokiai Venckienės neapkenčiančiai pietautojai… 
Dar juokingiau buvo, kai darbo reikalais daviau interviu LNK televizijai –
jiems niekaip nesisekė
eliminuoti iš kadro maniškės, galvą parėmusios rankos,
tai jie taip smarkiai priartino veidą,
kad kadre liko tik šnekančios lūpos ir nosies odos poros… 

Štai kokia ta violetinė spalva…….. –
ji veikia kaip koks antibiotikas Lietuvos bakterijoms …

Tai kurgi nebus eilinį kartą viskuo kalti violetiniai “flažokai”… 
O juokingiausia yra tai, kad tų “flažokų” – nei buvo,
nei jais kas mojavo…

Todėl man šio straipsnio intencija absoliučiai nesuprantama.
Ji tik primena tuos karštus riebalus pajūrio kavinukėj…
….. 
***
Šviesios visiems Švento Jono nakties.
Beje, vaikystėje, atostogaujant didžiulio vaikų skaičiaus stovykloje,
tą naktį, miško tankmėj, papartyne… man,
bene vienai iš jauniausių stovyklautojų, teko rasti
Švento Jono Nakties
Paparčio Žiedą…

Aš jį tebeturiu…

Režisierė Nėris 10:22 vaizdo įrašo minutėje stovėdama Klonio gatvėje sako, jog čia galima ir susideginti. “Šturmo” metu policininkai už liemenių buvo užsikišę nedegius audeklus, nes dar gegužės 15 dieną A.Patackas pasakė “Garliavoje bus antros kalantinės”. Visi čia buvo “ne prie ko,” nesusitarę šnekėti tokias nesąmones, kad atvyktų kuo didesnės šturmo pajėgos. Čia esą kalta valstybė, o ne jie, “patvoriniai” – klusniai vykdę ir tebevykdantys ” šeimininko” nurodymus…Gegužės 17 dieną 2012 m. jie demonstracijomis užglušino žinią, kad balsuojama dėl naujo atominio reaktoriaus, o birželio 19 dieną – kad balsuojama dėl skalūnų grėžimo leidimų išdavimo tvarkos nustatymo ir galimai privačių smogikų padalinių už užsienio korporacijų pinigus kūrimo.

visuomenecomdot komentaras:

Gerbiama Nerie, tačiau straipsnyje nėra kritikuojami “žmonės, užsistoję mergaitę”, o kritikuojami tie, kurie atėjo prie namo Klonio gatvėje pildyti politinių dividentų sąskaitas ir tą sėkmingai darantys iki šiol.

Sakote, jog balkone buvo taikūs ir nesuinteresuoti asmenys? Aš taip nematau. Birutė Vaikšnoraitė, galimai manipuliuodama Garliavos bylomis, kuriose pati nebuvo teisiama, su dar keliais žmonėmsi įkūrė labdaros ir paramos fondą, ir, reklamuodama bylas, kuriose aš atstovavau, susirinko apie 10 000 litų, kuriais nenorėjo dalintis nei su manimi, nei su asmenimis, kurie tąsomi po bylas. Gediminui Aidukui į prašymą pervesti 760 litų už baudžiamosios bylos kopijas, Birutė atrašė, jog “nesuprantu, ko jūs norite”, nors prieš tai jam atsiuntė malonų laišką, kad pateikite sąskaitas, apmokėsime.

Mačiau ten Audronę Skučienę, kuri ne paskutinį vaidmenį vaidina Drąsos kelio partijoje, kuri neseniai gavo 2 mln. valstybinę dotaciją.

Matėsi ir visi kiti veikėjai, kurie po “vaiko gynimo” dabar turi algas partijų skyriuose.

O kalbant apie pačią DK, pasižiūrėkite, kaip vieningai jie tą dieną balsavo už skalūnines dujas, taip pat už privačių kariuomenės struktūrų, kurios galimai malšins skalūnais nepatenkintus žemaičius, kūrimą.

Todėl nereikia čia pilstytis riebalais, nes labiau jaučiasi, jog ginate tuos visus netgi “maidaunininkus”.

Nepamiršiu niekada to vaizdo, kaip didysis kovotojas Juozas vasario 17 dieną paišė kreidelėmis Daukanto aikštėje…Aišku, šalia buvo ir nenuilstančioji Violeta, laisvės kovotoja, ir dar kiti etatiniai kreidelininkai.

Ir kaip paskui Juozas ir dar Tatjana, kaip aiškėja, asmeninė Tatos sargybinė 1991 -aisiais, išlindo Maidano aikštėje…Kur žmonės su plytomis ir šautuvais kovojo už “laisvę”, vėliau įžiebė brolžudišką karą.

Vis labiau pradedu įtarti, jog ir jūsų buvimas ten ir kalbėjimas apie “deginamąsias aukas” buvo vieningo plano dalis, kad vėliau, kai kas nors sukritikuos šventąjį Juozą, šventąją Tatjaną, šventuosius Violetą, Daliją,  Kauno savanorių vado žmoną – kad jūs galėtumėte sakyti: oj ne, aš ten buvau, viską mačiau, ir žinau, kad šitie labai geri žmonės, jie ten buvo atsitiktinai.

Tik kodėl aš jūsų nemačiau visus tuos dvejus metus, o susipažinau tik iš video įrašų? Kodėl ten reikėjo atvykti būtent su aktorių, režisierių ir revoliucionierių gvardija? Kad suvaidinti spektaklį?

Bet gal jau veiksmų per daug, juk turi būti kažkoks formatas?

Juk ten buvo menininkas, kuris statė mergaitę prie lango – kad tik Neringa gautų kuo daugiau baudžiamųjų bylų. Jis buvo tas, kuris neatidarė durų antstolei. Kad būtų galima amžinai deginti žvakeles, mojuoti vėliavytėmis ir rėkti apie neteisingą Lietuvą.

Ką tie žmonės padarė teisingo? Kad susėdo prie lovio, katilo? Kad apgaudinėjo senus žmones,  kad “labai trūksta pinigų samdytis advokatams”, nors gynėją turėjo?

Ko jie siekia? Ir kodėl jie vis išlenda, kai valstybei gresia karas susinaikinimas ar koks nors atominis, o dabar – skalūninis projektas?

Ir kuo taip nukentėjo ta šventoji Neringa, kuri į teisėjus buvo priimta vos 24 metų? Ar žinote, kokius kelius reikia nueiti teisininkui, kuris neturi dėdės teismų pasaulyje?

Kristina Sulikienė

Advertisements
Comments
 1. gerai cia says:

  :)))))))

 2. jedi-m says:

  neblogai, Kristina, tik dar biski truksta iki tiesos 🙂 Kedys ir Venckiene buvo iskrypeliai tvirkine mergaite.

  • flazok says:

   islys dar ne tai.paklausius neries akivaizdziai raginama susidegint.O brudas kepenis ka propaguoja… Atgailaukit violetiniai! Viesai atgailaukit, kad buvot “savo” seimynos ziauriai suklaidinti.Venckienei reikejo banditams padaryti ,tai ka buvo prizadejus,bet neisdege.Va ir sukure isterija- pedofilija.Kai juodas darbas buvo atliktas ir pati atlikeja pasalino.O patvoriniai tik masine scena pabuvo. Jau ir Kristina biski suprast pradejo kur imerkus uodega savo.

 3. kLEINas says:

  Nereikia maisyti melynos ziniu ir isminties (indigo) spalvos su purpurine ar violetine – tai uzuojautos ir gedulo spalvos visais laikais buvo ir tai niekada nesikeis. Tamsiausios spalvos – paslaptingiausios, bet zmogu tas visada ir suvedzioja. Smalsumas. Mes vis dar zmones vis dar smalsus. Tik va kur demesys nukreiptas, kuo tikime, tais ir tampame.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s