JAV tarpukariu nebuvo pripažinusi Lietuvos valstybės

Posted: July 27, 2014 in Uncategorized

prof. skirius

Nuotr. Profesorius Juozas Skirius, dar 2002 metais mokslo žurnale “Jurisprudencija” išaiškinęs dokumentų analizės metodu, jog JAV niekada nepripažino Lietuvos kaip valstybės, laikė tai “Rusijos nebaigtu reikalu”.

Lietuvos švietimo sistemoje paliekamos spragos ir mokiniai nėra išmokomi apie tikrąją Lietuvos istoriją: vien dėl to, jog privaloma diegti propagandą, jog Amerika yra labai didelis mūsų draugas ir mus labai gina.

Tarpukariu tas didžiulis draugas nepripažino Lietuvos valstybės.
Paklaustas tas draugas, valstybės sekretoriaus lūpomis, kodėl nepripažįsta Lietuvos valstybės, 1921 m. gegužės 11 d., atsakė, jog laikinas pripažinimas, kol Rusija bolševikinė, įmanomas. O toliau, “kai Rusija susitvarkys, Baltijos šalių nepriklausomybės klausimas turėtų būti persvartomas iš naujo”.

Aiškiau pasidaro, ką interviu šių eilučių autorei davęs turėjo galvoje Jonas Ohmanas, kuris sakė “Lietuvos byla nebaigta, ji kabo”.

Tačiau kadangi Lietuvą tarpukariu pripažino daug šalių, mums Amerikos nuomonė neturėtų būti svarbi.

Ypač kai ji skleidžia dezinformaciją, kad Rusija nori mus okupuoti.

Tik kad ta Amerikos nuomonė per daug jau kišama.

Mokslinis doc. dr. Juozo Skiriaus straipsnis apie tai, kaip JAV tarpukariu nesiėmė pripažinti Lietuvos valstybės.

“1922-ieji jaunai Lietuvos valstybei svarbūs dar ir tuo, kad tuomet ją pripažino svarbiausios Vakarų valstybės. Suteiktas juridinis pripažinimas sudarė sąlygas šiai naujai, nedidelei  valstybei įsilieti į to meto pasaulio politinę, ekonominę ir kultūrinę struktūrą.

Tarptautinio de facto ir de jure pripažinimo buvo siekiama 1918-1922 m. Lietuvos pripažinimas 1922 m. pasiektas sunkiai, įvykdžius didžiųjų valstybių oficialiai ir neoficialiai keliamas sąlygas. Tos sąlygos tarsi parodo Lietuvos, kartu ir Latvijos ir Estijos, valstybingumo garantijų stoką.

Pavyzdžiui, JAV Vyriausybė 1918-1922 m. akivaizdžiai siekė Baltijos valstybių egzistavimo laikinumo.”

Daugiau:

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/Istorikas_Juozas_Skirius_apie_JAV_suteikto_tarptautinio_pripa%C5%BEinimo_Lietuvai_problem%C4%85.IH0910A.pdf

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s