Prielaida: ldiena yra galimai VSD kontržvalgybos projektas, skirtas sunaikinti opozicinę mintį Lietuvoje?

Posted: October 1, 2014 in Uncategorized

ukrolit

Sunaikinus opozicinius ir tiesą rašančius apie pasaulio įvykius portalus, bus galima tokią nesąmoningą propagandą skleisti ir nebijoti, jog ji bus “nulota”. Prezidentės apdovanotas Jonas Ohmanas jau remia naują bataliona “Sarmat”…Kuriame matomė žmogų su amerikietiška uniforma, ir lietuviška juostele. ir ukrainietiška emblema. Karas, ir kaip reikia, vyksta Ukrainoje, ir Lietuva turi būti įtraukta. Todėl visi visi opoziciniai saitai privalo būti uždaryti!! Karalienė pasakė – saugumas vykdo.

Atkreipkite dėmesį, apie ką rugsėjo 30 dieną kalba Prezidentė ar jos patarėjai (nes kalbama vėl per psichologinį atstumą, ir vos ne „Mes Monarchas“ retorika“- „Prezidentė sako tą, Prezidentė mano aną  – prisiminkite ką rašiau apie monarchus nepilnamečius ir pamišėlius, kaip jie valdydavo valstybę…per regentą… Kuris sakydavo „karalius mano tą ir aną, jis priėmė tokį ir anokį įsakymą“).

Ne apie naują biudžetą kalbės, ne apie šildymo kainas, kurios aktualios, nes jau naktimis būna minusinė temperatūra – tačiau apie tariamų valstybės priešų gaudymą, jų apskaitą ir naikinimą.

Nejučia man vėl į galvą atėjo parazitinis projektas „ldiena“, į kurio veiklą vertėtų pažvelgti spectarnybų, būtent kontržvalgybos skyriaus, veiklos aspektu.

Projektėlis ldiena laukė savo valandos dvejus metus. Domenas registruotas 2012 metais, Lietuvoje.

Pagrindinė mintis – parazituojant „nesisteminių, opozicinių“ interneto puslapių informacija, „paimti pinigus“. Ne pagrindinė slepiasi už viso to…Bet ji ir yra kertinė ašis. Nes abi mintys glaudžiai susijusios.

Jeigu tai tikrai kontržvalgybos skyriaus projektas, tų pinigų dalis būtų išmokama reklamuojamiems puslapiams, ir būtinai dalis pinigų būtų pervesta iš Rusijos.

Jeigu jums perveda iš Rusijos arba priedanginė Rusijos įmonė, saugumas su VSD gražiausiai jau sukurptą seniausiai bylą tik atidaro, tik saitus visus uždaro, Laurynas Ragelskas kaip kokia Kusaitė dėl akių kaliūzėje, šeriamas kepsniais, pasėdi. Visi laimingi – VSD užsidėjo pliusiuką, opoziciniai saitai uždaryti. Per tą laiką vyriausioji ginkluočių vadė net Marso kariuomenę sugebėtų įvesti, tris kartus karą Kinijai paskelbti – nes komsomolkę apie tai rašytų, ir niekas neoponuotų, konservuoti begalviai pritartų, ir būtų labai džiugu gyventi šioje žemelėje.

Todėl kai tik pastebėjau, jog parazitinis saugumietiškas organizmas parazituoja ir mano blogo informaciją, tučtuojau liepiau parazitui apsiraminti. Parazitas padarė klaidą, ir vogdamas mano straipsnius, neištrynė juose įpintų nuorodų į mūsų blogą, todėl blogas fiksavo pažeidėją.

Kitą dieną po parazito mirties mūsų informacijoje, apačioje puslapio išlindo „radikaliai.lt“.

Su šitu puslapiu buvo atsisveikinta tada, kai pradėjo paraziuotuoti straipsnius iš blogo, ir dar daryti savo prierašus ir įsivaizdavimus, nepridedant jokios nuorodos, jog čia redaktoriaus pastaba. Taip pat buvo reikalaujama dėti nuorodas apie radikaliai.lt – taigi, į savo straipsnius, piktinamasi, kodėl talpinu savo bloge.

Tuomet garbusis Mindaugas Peleckis neatskleidė, jog yra jau atidarytas parazitinis projektas „ldiena“, kuris nuparazituos nuo puslapių, kuriuose spausdinami mano ir mano autorių straipsniai, o vėliau, kaip gi nurodė mandagusis Mindaugas Peleckis, reikės ir nuorodas į savo straipsnius susidėti, gal net ir autorinius mokesčius į savo kūrybą susimokėti! Įžūlumas buvo nerealus, ir dar palydimas priegaide „niekas to tavo blogo neskaito, štai radikaliai tai oj koks įsuktas projektas“. Kai patikrinome reitingus, tai net graudu pasidarė…Ne dėl savo, aišku, o dėl radikaliai reitingų – jis „nematomas“ Lietuvoje, nes turbūt patenka į labai nepopuliarių puslapių sąrašą.

O įsukimą, matai, turėjo galvoje kitą – saitas parazitas „ldiena“ jau buvo „įsuktas“.

Bandžiau perspėti sarmatą, lnacionalistą, bet jie matyt arba nesuvokia, kaip veikia VSD kontrikai, arba yra tų kontrų skyriaus dalis, todėl žengia finišo tiesiąja į susinaikinimą. Nes Gudrusis Laurynas Ragelskas vėliau stengsis atlikti kitą veiksmą – PERIMTI.

Kaip ir man siūlė į savo pačios straipsnius dėti nuorodas ir reklamuoti labai toli atsiliekantį saitą radikaliai,  kuris nieko bendro su karyba, žvalgyba ir teise bei politika neturi – taip ir čia bus pasiūlyta sarmatams, nacionalistams arba susimokėti, arba dar kažką daryti. Ne Laurynas Ragelskas mokės jiems už informaciją, bet jie turės susimokėti už reklamavimą – nes akivaizdu, jog sumetus kelių labai populiarių saitų (pavyzdžiui, dalyvauja „Būkime vieningi“, kurio reitingai aukšti) į vieną vietą, reitingavimas dar pakils.

Reitingavimą bandyta užsidirbti pirmiausia iš visuomenedotcom, naiviai tikintis, jog mes nežinome savo reitingų, skaitomumo, ir nematome, jog mus skaito 64 pasaulio šalyse.

Internetu paklausus Vaido Lekstučio, kodėl jis neprieštarauja kai parazitas ims jo informaciją, jis paaiškino, jog informacijos sklaida reikalinga ir jis ne prieš. Ir keistai paklausė „patyrei nuostolių?“

„Gerai, Vaidai, daugiau tau straipsnių nesiųsiu“, – priėmiau nutarimą.

Dar buvome sutarę su Vaidu filmuotis jo laidelėje, man patinka jo laidos formatas, tačiau jeigu vėl parazitas parazituos, tai jokių laidų negaliu kartu daryti.

VSD kontrikai veikia siekdami sutraukti viską į vieną vietą, kad paskui būtų galima išskaidyti ir sunaikinti.

Tariama vienybė pirma užliūliuoja žmones, o paskui per centralizaciją ir kontrolę įmanomas visiškas sunaikinimas.

Iš dalies kodėl suprantu Giedrę Gorienę, kuri prie maketo neprileidžia nieko – nes spaudos praktikoje yra buvę, kad pavyzdžiui kaip dr. Stankerui, makete pakeitė vieną žodį, ir iškėlė baudžiamąją bylą, nors jis sakė, jog tokio žodžio tekste nebuvo. Per tą laiką kol jis aiškino visa tai, neteko darbų, vardo, jo knygų vertė nukrito. Tik kai baudžiamosios bylos buvo baigtos, jo knygos apie nacistinį Lietuvos laikotarpį vėl perkamos, ir jis vėl žinomas. Tačiau tas laikas, kai vyko baudžiamasis korupcinis tyrimas – prarastas.

Taip ir čia: labai greitai ldiena pradės siautėti kaip praeityje kantas.net ir keikti valdžią necenzūriniais žodžiais. Puslapiui bus iškelta baudžiamoji byla, o visiems puslapiams, kurie publikuojami, atsitiks lygiai tas pats.

Tie nesisteminiai puslapiai buvo perspėti, jeigu jie nesupranta, tai vėliau tegul nedejuoja, kai bus uždaryti, kol atseit vyks tyrimas dėl tariamos antivalstybinės veiklos – kol teisėsauga aiškinsis, ar Laurynas Ragelskas veikia vienas, ar su sutikimu redaktorių kitų svetainių, ar ne, jis įrodinės, jog sutikimas buvo, juk straipsnius publikavo, ir niekas nesiskundė. Tai vadinamieji „konkliudentiniai veiksmai“. Pamatę puslapio pobūdį – sutraukti į vieną visus opozicinius puslapius – iš karto supratome, jog veikia kontrai, todėl ir pareikalavome išsiimti straipsnius ir nuotraukas ir nustoti parazituoti.

Pažymėtina, jog mano straipsnių jis išimti nesiteikė, rašinėjo nesąmoningus prierašus, todėl reikėjo paaiškinti, jog tokiu atveju eis netgi ne civilinis ieškinys, o baudžiamoji byla. Po šio paaiškinimo straipsniai kaip mat buvo išimti.

Nors portale „visuomenedotcom“ parašė Vyganto Kurėno advokatas ir nurodė, jog jis nesutinka, jog jo kliento straipsniai yra publikuojami ldiena, vakar dar buvo matyti straipsnis su nuoroda į…radikaliai, nors  mūsų autorius V.Kurėnas Mindaugo Peleckio paprašė išimti straipsnius, nesutapus nuomonėms ir pozicijoms.

P.S. Jau apie tai, kad gerbiamo Artūro Račo straipsnis buvo įdėtas tame portale, tai iš viso nekalbu: racas.lt puslapis yra pralenkęs laikraščius, ir tokio aukštai reitinguojamo žurnalisto tikrai būtina atsiklausti. Parazitai buvo įdėję netgi ekspertai.eu nuorodas, bet greičiausiai irgi buvo liepta išsiimti. Visus tik kažkokias laisvas mintis rašančius bandyta sudėti ant vieno altoriaus ir paaukoti VSD kontrikų silpstančiam skyriui – nes bylų kaip nėra, taip nėra, valstybės priešų nėra, nors Prezidentė reikalauja jų surasti. Todėl geriau tuos priešus pagaminti. Kusaitės, Kempbelo, Jonikos ir daugelio kitų bylų „geroji praktika“…

Comments
 1. Kunigunda says:

  Esu kaimietis. Radau netyčia šytą saitą. Ydomei rašot. Tik nesuprantu kas yra konkliudentiniai veiksmai. Inkliuzas kas yra žinau. Čia tas tas pats?

  • sulikiene says:

   Konkliudentiniai veiksmai kai savo veikimu parodai kad sutinki. kai pavyzdžiui neprieštarauji kad iš tavęs vagia, stovi šypsaisi, ir na savo neveikimu sutinki.

 2. sulikiene says:

  Mielas Laurynai,

  jeigu misų giminės arklys Bėris būtų išgalvota istorija, tai Rūta Zabielienė nebūtų atvykusi pas Bėrio savininką šį sekmadienį ir nebūtų pakėlusi skandalo.
  Teta pasakė, jog būtų penkiolika metų jaunesnė, būtų tai Rūtai parodžiusi jos vietą. Dabar nutylėjo. Sakė, atvažiavo laikraščiu mosikuodama visa mėlyna!!

 3. Kunigunda says:

  Logiškai galvojant, tai viskas nuoseklu. Jei žmogus buvo apkalbėtas(Rūta Zabielienė), tai ji ir atvažiavo pasipiktinti. O tas, kuris neteisus, tas ir nutylėjo. Netiesa?

  • sulikiene says:

   Ne, tas kuris protingesnis ir senesnis. 🙂 Jeigu įvardiji kad vagis yra vagis, tai ne apkalbėjimas, tai fakto konstatavimas. Tačiau vagis savo veiksmų nesuvokia, ir matyt nesupranta ir negeba valdyti…Klastojimu kai įtariami valstybės tarnautojai, juk taip rašo pareigūnai? Kodėl klastojo šeštadienį? Kad kažkaip mažesnė būtų atsakomybė?

 4. Gliukai poniai Kristinai?

  Pradėsi dabar mane už kiekvieno anoniminio komentatoriaus įžvelgti… Ar čia taip vaikščiojimas po namus su dujokauke taip veikia?

  Kodėl nepaaprūvinai pirmojo mano komentaro? Ką pirštu į akį pataikiau?

  Nieko, praeis.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s