Akcija prie JAV ambasados: ,,Taikai-TAIP. JAV agresijai-NE”

Posted: February 6, 2015 in Uncategorized

Picture 1470

2015 metų vasario 4 dieną prie JAV ambasados Vilniuje įvyko pilietinis piketas, ji organizavo  įvairios pilietinės organizacijos bei aktyvūs  Lietuvos piliečiai. Akcijoje dalyvavo Socialistinio Liaudies Fronto(SLF) ir Liaudies partijos nariai, judėjimo ,,Vytis” ir Visuomeninės piliečių sąjungos nariai, sambūrio ,,Būkime vieningi “ aktyvistai iš pajūrio, asociacijos  ,,Lietuva be nacizmo” nariai, Nepriklausomo žmogaus teisių centro atstovai  bei kiti aktyvūs piliečiai.

Prie JAV ambasados susirinko ir minia amerikietiško imperializmo šalininkų-jaunieji konservatoriai, su jais siejamų viešujų įstaigų vadovai ir kiti JAV agresyvios politikos garbintojai. Jie skandavo visokius šūkius, rankose laikė JAV ir Ukrainos vėliavas, NATO simbolius. Kilnojo ir ,,Coca colos” butelius, visiems siūlė gerti šį amerikietišką gėralą.
Pikete kalbejo SLF pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas, docentas, judėjimo ,,Vytis” koordinatoriaus pavaduotojas  E.Satkevičius, studentijos atstovas K.Voiška,  vilnietis visuomenininkas J.Bieliauskas,  asociacijos ,,Lietuva be nacizmo” narys kaunietis H.Juodiška ir kiti aktyvūs piliečiai. Jie savo kalbose pabrėžė, kad Lietuvai reikia taikos ir teisingumo, o ne Amerikos tankų ir karo kurstymo. Buvo reikalaujama, kad JAV struktūros nesikištų į Ukrainos, Lietuvos ir kitų Europos šalių vidaus reikalus ir pabrėžiama-iš Lietuvos turi būti išvesta amerikiečių okupacinė kariuomenė.

Akcijoje dalyvavęs 23 metu kaunietis visuomeninkas Albertas Sulikas sakė-,,Kodel   tie NATO šalininkai taip negerbia Lietuvos, kad ateina į rengini tik su JAV veliavomis, ivairiais NATO simboliais ?  Ir kodel Landsbergio klanas ir kiti panašūs klanai tvarkosi Lietuvoje kaip  savo dvare?” Panašius klausimus kėlė ir vienas iš sambūrio ,,Būkime vieningi “ lyderių Olegas Titorenko, jaunimo atstovas Gediminas Vasiliauskas bei  kai kurie kiti piketo  dalyviai.

Su šiuo piketu susijusias temas aptarsime ir kitame straipsnyje. Pravartu pasiaškinti-kas tokie ,,Coca cola” reklamuojantys NATO bloko ir  JAV kariaunos gerbejai?  Ir kodėl po šio piketo įtakingas konservatorių veikėjas A.Anušauskas švaistosi grasinimais TV eteryje?

Giedrius Grabauskas

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s