Nors Lietuvos valdžia atvirai tiekia ginklus ir jų dalis Ukrainai, Linas Linkevičius neigia šiuos faktus

Posted: February 28, 2015 in Uncategorized

FB-SM1744411-530x349

Nuotr. Nors dar prieš gerą savaitę Linas Linkevičius džiugiai poranešinėjo, jog Lietuva kaip rėmė taip ir rems Ukrainą, ir ginklais, ir kitap, dabar gavęs Rusijos URM norą, išsigando, ir pradėjo neigti faktus ir netgi savo paties pasisakymus.

Linui Linkevičiui, dirbančia Ukrainos karo ministro pareigose, sunkios dienos.

Nors prieš tai pats plyšavo ir džiugiai pasisakinėjo (ir jo pasisakymų pilna spauda),

jog Lietuva tiekė ir tieks karinę paramą Ukrainai, nepasaisant nieko, dabar išgirdęs, jog Rusijos Užsienio reikalų ministerija (ne UKrainos karo ministerija, nes ten tokios nėra) išsiuntė oficialią notą su reikalavimu nustoti tiekti ginklus Ukrainai, idant galėtų įsivyrauti taika, pradėjo viską neigti.

Nors dar prieš gerą savaitę jis visur pasisakinėjo, jog būtina remti Ukrainą, ir būtinai ginklais.

Tą patį visada pasisakinėjo Dalia grybauskaitė,.

Ir Juozas Olekas, krašto apsaugos ministras.

Dabar taktika – neigimas.

Ną ir ką čia galima nuneigti?

Jeigu kad ir vakar Lietuvos atvirai ir įžūliai veikiantis užsienio tarnybų rezidentas Jonas Ohmanas sustabdytas su kažkokia karine parama Ukrainos kariams, kurie :”tuoj eis į mūšį, todėl jiems reikia visa tai perduoti”.

Ir veikiama vos ne Lietuvos vardu.

Gal Linkevičius pasidomėtų visų pirma kas per veikla vykdoma pe Blue – Yellow organizaciją, kurios niekas nesugebėjo kardyti, ir kas ten eina po priedanga “vaistai ir tvarsliava”.

Kažkodėl Lenkijos pasieniečiams, ir ne pirmą kartą, užtenka proto iškratyti Ohmano siunteles, o Lietuvos štai ministrai tesugeba atsakyti, jog tokių faktų nėra, ir viskas.

“Tokių faktų nėra” yra labai korupcinė, tačiau labai kvaila metodika, ginantis nuo pagrįstų kaltinimų.

Sukilėlliai, nustūmę samdytus kovotojus, kuriuos švelniai mūsų valdžia vadina “Ukrainos armija”, rado karinės amunicijos, ginklų, palydovinę sistemą, ir vaistinėlių su…lietuviškais užrašais.

Visa tai yra nufilmuota, patalpinta į interentą.

Ukrainos karo ministras gal gerai apmkytas kaip daryti provokacijas, ir paskui viską sustumti ant Rusijos, tačiau dabar jis priėjo liepto galą.

O kad bus kažkoks karinis tribunolas ar pilietinio karo Ukrainos svarstymo klausimai: tai yra akivaizdu.

Ir visi kurstę ir rėmę, ir darę nusikaltimus žmogiškumui, tikėkimės, bus nubausti.

Lietuvoje LInas Linkevičius nėra populiarus ministras, nes jis absoliučiai nieko nedaro pagal savo tiesiogines pareigas.

Jis savo URM ministro pareigas naudoja Ukrainos karo reikalams.

Daugiau nieko nesusigaudo.

Nesusigaudo ir dabartinės situacijos, kad reikia ne neigiamai reaguoti, o aiškintis, kas ten tokie gudručiai, kurie po taikos dar vis tiekia ginklus ir karinę paramą.

Paskambinti tam pačiam Jonui Ohmanui į pasienį ir paklausti, kokį šūdą mala, ir jeigu nenustos malti, bus deportuottas iš šalies.,

Bet ne: Jonui Ohmanui matyt dar vienas ordinas Prezidentūroje priklausys.

Už karo kurstymą po taikos derybų paskelbimo.

Ura, zik heil.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s