Sekmadienio pasakėčia apie Irako laisvę, rusofobus Dalią ir Gabrielių ir dar kai ką

Posted: August 30, 2015 in Uncategorized

2001-08-28-alf001_dalia_grybauskaite

Nesuprantu vieno dalyko: kodėl didžiausiai rėksniai ar už vaikų teises, ar prieš komunizmą patys gyvenime nei tų vaikų gelbsti, nei savus moka normaliais užauginti, nei pametę komunizmo komunitarizmą.

Pats pagrindinis JAV veiklos, nukreiptos prieš gėjus, veikėjas paaiškėjo, buvo gėjus.

Kadaise Kanados premjerministras rytais be marškinėlių sportavo visiems matant, vaikščiojo su savo gėju partneriu, ir …visi jį gerbė. Niekas nemėgsta bailių ir kvailių. Tas pats premjeras buvo toks drąsus, kad neleido suanglinti Kanados, ir ten liko prancūziški regionai

Patys didžiausi konservatyvūs komunistai kadaise buvę komunistais, KGBistais ir GRušnikais.

Pati pagrindinė Lietuvos patriotė, kurią puola rusai, ir ji jau įsigijo ragatkę ir žiūronus, yra Dalia Grybauskaitė. Taip, kaip ji kadaise mylėjo savo plačią sovietinę Tėvynę, taip dabar jos nekenčia. Nes pasikeitė valiuta. O valiutinėms gražuolėms juk tai svarbu: kas moka  dolerį, prie to ir glaudžiasi.

Rusai dar labai puola Gabrielių Landsbergį, nors jo senelis Vytautas Landsbergis, stodamas į komjaunimą, pats savo ranka rašė, jog Raudonoji Armija išvadavo jį ir jo šeimą.

Taigi, Gabrielius pjauna šaką ant kurios pats sėdi, nes už savo šeimos gyvybę – o šeima žydiškos kilmės – turi dėkoti antifašistams sovietams.

Kur tau.

Norėjau pakalbėti apie didžiąsias kovotojas už vaikus, bet kad ir taip gavosi geras ryto allegro.

Skanios kavos!

Vakare Pažaislio vienuolyno festivalio uždarymas, kur bilietų nėra, o jeigu ir yra, jie, stovimi, kainuoja 17 eurų.

Didieji fundatoriai Pacai ir Pociejai turbūt kapuose vartosi. Jie sukišo milijardus į šitą ansamblį, kad žmonės galėtų gėrėtis nuostabia gamta, kad vienuoliai galėtų triūsti, atvežė vynuogienojų, kad jie galėtų spausti vyną ir išsilaikyti.

Dalis vienuolyno jau perduoda į privačias rankas, o menas vykstantis čia – elitarizuotas.

Slava Okrajne (reikia nepamiršti šitą kartoti, jau beveik išmokau, bet nelabai dar. Per Algirdo Patacko šarvones Lietuvos karininkai tik „Okrajna Okrajna“, o ne į velionį žiūrėjo. Ir dar sako, kad mūsiškiai ten nesikauna, jeigu net pagrabynose jiems tas žemės pakraštys, užmirštas Dievo, vaidenasi).

Tiesa, yra nauja versija dėl pabėgėlių: tai mirusio Kadafio neva kerštas. Miręs ar nemiręs jis, bet kad tuos žmones išstūmė su savo revoliucijomis mūsiškiai. Tai dabar kokie nors NATO medaliais apdovanotieji galėtų dalį savo buto ir užleisti. Prie ko čia, paprasta vargo liaudis.

Va, pulkininkas leitenantas Evaldas Stakaitis asmeniškai dalyvavo „Irako laisvėje“, 2004 m., laisvino Iraką, gavo medalį, ten Irake dabar neįtikėtinas bardakas jį „išlaisvinus“, tai gerbiamas Evaldas tegul pasidalina savo butu ir sodyba, kurią turbūt turi ant ežero kranto. Juk visiems s13 dalyviams priklauso daug daug turto (o jis tikrai ten buvo, dar kitu vardu, kaip draugovininkas, paskui prisidėjo vieną raidelę, jau naujas žmogus pasidarė. Tai ir pabėgėliai taip darys. Pasikeis truputį vardus, ir norės gyventi.). O čia dar Iraką išlaisvino nuo savęs, na jau ką čia.

Image result for stakaitis

Nuotr. Plk. ltn Evaldas Stakaitis išlaisvino Iraką, tai turėtų ir pasirūpinti vienu kitu pabėgėliu.

Visi Ukrainos laisvintojai taip pat. Jau skaitome internete, jog savo sodybas atidavinėja visokiems slaptų batalionų smogikams. Ura. Liks daugiau Izraeliui Ukrainojs žemės. Turbūt suprato, jog jeigu nesidalins, tai Izraelis pats ateis ir pasiims.

Juk vokiečių nacizmas negerai, o žydų nacizmas – labai gerai ir sveikintina. Mokykloje mokė, jog po savo valstybės sukūrimo jie vos pusės Afrikos nenukariavo. Bet čia jau turbūt antisemitizmas, ir negalima taip kalbėti. Dėl to palikime ir Gazą ramybėje – kuri bombarduojama būdavo sulig Ukrainos kokiais nors fronto suaštrėjimas.

Jonas Ohmanas tiesiog myli Lietuvą, bet dirba JAV, Rusijai, Izraeliui ir velniai žino dar kam. Bet jis irgi labai myli Lietuvą, ir mano, jog Lietuvoje reikėtų suorganizuoti karą. Mister prezident tam pritaria, ir liepė visiems apsiginkluoti ragatkėmis. Nes kol kas normalių ginklų nėra.

Istorijos pabaiga.

ohman7

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s