Kreipimasis į VSD: Deimilės Rimantės Apanavičiūtės pardavimas – valstybinių įstaigų kaip mafijos veikimo schemos – veikimas prieš valstybę?

Posted: September 30, 2015 in Uncategorized

lepen

Nuotr. Kristina Sulikienė rugpjūčio gale kreipėsi į Marine le Pen, nes Lietuvos institucijos per beveik 2 metus pademonstravo totalų nesiskaitymą tiek su į bėdą papuolusiais piliečiais, tiek ypatingai su mažaisiais, atsidūrusiaisi nežinia kur.

Dar kartą apie vaikų grobimus

Kristina Sulikienė

Mudu su vyru nebežinome, kur kreiptis, tarsi visos valstybės institucijos susitarę veikia prieš valstybę, jos žmones ir piliečius.

Apie tai, kad mano brolio Romualdo Apanavičiaus, kuris 2012 m. dingo be žinios, o man paskelbus 2014 01 10 paiešką, jis staiga tarsi žuvis išplaukė Romoje, jūroje, be smurto žymių, su visais dokumentais, ir atpažino jį pakrantės apsauga ir mūsų ambasada, duktė Deimilė Rimantė bus įvaikinama, buvo žinoma dar pernai, tačiau mums informacija buvo neteikiama.

Mergaitė yra Prancūzijoje, ji yra Lietuvos pilietė.

Mes su vyru esame išsiuntę ieškinį į Evry teismą 2015 04 01, gauta ten 2015 04 08, tačiau paaiškėjo, jog “nėra gauta”, kaip matome iš pridedamo Lietuvos ambasados laiško.

Bandysime atlikti nuotoliniu būdu teisinius veiksmus, tačiau tai yra nelabai įmanoma, o skristi kaip mus ragina, tai gali būti ir spąstai, nes iš mūsų 3 vyresnių vaikų mūsų šeimoje telikau aš viena.

Mano brolis aktyviai dalyvavo 1990-1991 metais, buvo šaulys, ir vykdė kažkokias veiklas, jo geriausi draugai yra Audrius Skaistys ir Mindaugas Balčiauskas, mano sesuo paslaptingai nužudyta, nes atseit, kažką būdama vaikas galėjo atsiminti.

Byla tamsi buvo, niekas nieko netyrė, nužudyta mūsų bute, buvo perpjauta gerklė, ir imituotas “iššokimas” per langą, nors visi langai buvo užkalti.

Brolio “mirtis” irgi yra iš fantastikos sferos, grynai matosi, jog veikia spectarnybos ir mafija.

Kai valstybėje valstybės įstaigos pradeda veikti prieš valstybę, turi įsikišti Valstybės saugumo departamentas.

Įvaikinimo tarnyba turėdavo visą informaciją, jos niekam neteikdavo.

URM turėjo informaciją apie teismo posėdį nuo 2015 09 15, ir nors aš nuo birželio prašiau Lietuvos ambasados pagalbos, parašiau užklausimą, man nebuvo teikiamas atsakymas.

2015 09 23 lankiausi pas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrą Šešelgį, bendravau su Vaikų skyriaus spoecialiste Šidlauskiene, nebuvo jie gavę jokios informacijos, o šalia esanti Valstybinės vaiko teisių apsagos ir įvaikinimo tarnyba viską žinojo, ir niekam nieko nesaakė, visą laiką vaidinama, jog “rašome užklausimus, ir mums niekas nieko neatsako”, nors tai yra absoliutus melas, nes aš iš Prancūzijos socialinių tarnybų visada gavau atsakymus, kai kreipiausi, po to, kai Lietuvos institucijos atsisakė dirbti, ir vaidindavo, jog niekas su jais nesikalba.

Vis tik Prancūzija yra EU šalis, ir labai įžūlu yra vaidinti, jog EU šalis nesikalba, ir neteikia informacijos.

Kad neteikia jokios informacijos, sakydavo ir Lietuvos ambasada Prancūzijoje, todėl dabar labai keista: jeigu jiems niekas neteikė jokios informacijos, kodėl staiga suteikė? Logikos šitame visame mele nėra, o valstybės institucijos naudojamos ne pagal paskirtį.

2015 09 23 vakar kreipiausi dėl tarptautinės dukterėčios Deimilės Rimantės Apanavičiūtės g. 2011 12 07 ir kurios paskutinė gyvenamoji vieta buvo Žirmūnuose, paieškos 1 -ajame Vilniaus policijos komisariate.

Va tada jau Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos atsirašė, jog štai sužinota, jog posėdis spalio 5 d. 15 val. kuriame kaip matote mes dalyvauti negalime, nes niekas nieko apie mus nežino, nors Įvaikinimo taryba dievagojasi, jog rašė užklausimus: tarsi užklausimo žanras būtų dokumentų pateikimo būdas.

Išsigąsta tik policijos, kuri gali būti pradėjo parengiamuosius veiksmus.

Mano mama Virginija Apanavičienė, nors jai ir 65 metai, bet ji irgi yra kreipusis dėl globos kaip ir aš su vyru – dėl įvaikinimo, tačiau nei vienas dokumentas nebuvo išsiųstas į Evry tribunal de Grand Instance teismą, esantį Rue des Mazieres 9, Evry CEDEX, France.

Pasiteisinimas dažniausiai buvo, jog Lietuvos tarnybos esą nieko nežino apie mergaitę, antras pasiteisinimas, jog nežino jos statuso. Esą kai sužinos, tada išsiųs – bet po pirmadienio, po statuso suteikimo jau viskas yra per vėlu, o mes Lietuvos tarnybų dėka, nesame laikomi savo dukterėčios giminėmis.

Mes aišku bandysime padaryti savo žingsnius, bet Jus prašome kaip VSD, išsiaiškinti;

kodėl tarkime globėjų kursų vadovės Inga Kupetytė- Bunevičienė ir Daiva Matulevičiūtė valdė per daug informacijos, bet neturėjo asmens duomenų tvarkymo sutikimo ir pažymėjimo? Turiu galvoje tai, ar VšĮ “Psichologinės paramos ir konsultavimo centras” nėra kokio nors Kauno VSD filialas, nes jos elgėsi kaip saugumietės, bet ne kaip socialinės darbuotojos?

Jos taip pat vykdė tik saugumiečiams būdingas schemas, jog norint sudoroti žmogų, reikia jį apšmeižti – jos teigia, jog kreipėsi dėl mūsų su vyru į policiją, nors tokio fakto niekas nepatvirtino, ir 10 mėnesių jos nerašo išvados, todėl niekas esą ir negali išsiųsti mūsų dokumentų.

Jos taip pat motyvavo savo raštuose apie mano tariamą blogą, puslapį, prieš kurį buvo vykdomi Kauno VSD ir Kauno kriminalistų “pogromai”, kai buvo išnešta pusė namų, ir iki šiol negrąžinta. Prašome išsiaiškinti, kodėl vaikų teisių apsaugos specialistai gali būti benadradarbiauja su saugumu? Ar saugumas vykdo vaikų prekybą, prisidengdamas savo galimybėmis prieiti prie duomenų?

Kodėl gi Įvaikinimo tarnyba staiga pradėjo 2015 09 24 dirbti, apsilankius 2015 09 23 Žirmūnų policijoje: gal būtų galima patikrinti, kas dar priėjo prieš ROIK sistemos, pamatė pareiškimą, ir kas pranešė į Įvaikinimo tarnybą?

Kalbu ne tik apie galimai VSD veiklą, naudojant plačias galimybes prieiti prie duomenų, bet ir apie korupciją, kas yra sunkus nusikaltimas, o šiuo atveju tai yra žmonių prekybos organizavimas, naudojantis valstybės institucijomis.

Vaikų teisių tarnyba turi požymių veikos, kad veikia kaip VSD filialas, tačiau to būti negali, nes VSD neužsiima vaikų grobimu ir prekyba žmonėmis, ne tokios yra VSD funkcijos, todėl tokie darbuotojai, kurie šiais dalykais, naudodamiesi tarnybine padėtimi, prieidami prie tarkime sekimo – nes aš garantuoju, jog iki šiol esu sekama, nes policijos vidinės bazės neturi mano naujų duomenų, o vis naudoja mano seną pavardę, ir seną adresą, kas yra VSD sekimo duomenys, kai mano visos sąskaitos kontroliuojamos, ten blokuojami pinigai, neretai po 5 dienas, nors gyvenime negirdėjau, kad valstybinis universitetas galėtų būti traktuojamas kaip teroristinė organizacija.

Taigi, būtina išsiaiškinti, kas VSD sistemoje yra “kurmis” ir kas naudoja savo ryšius ir priemones antiteroristinei, antivalstybinei veiklai tirti žmonių prekybos linijos organizavimo darbams. Nes tai yra akivaizdu, jog informacija pradėta teikti tik išsigandus tarptautinės paieškos, ir man apsilankius teisėsaugos įstaigoje, kur neatmestina, ir sąžiningi pareigūnai galėjo pradėti organizuoti tyrimą, kaip kad sąžininga pareigūnė 2014 01 10 pradėjo paieškos bylą, nepaisydama pasipylusių skambučių, tuo pačiu metu, kai ji jau žiūrėjo po duomenų bazes.

Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nesugebėjo bendradarbiauti su policija, ir bandė iš pat pradžių vaidinti tą savo schemą, jog niekas jai neteikia informscijos, tada susirašinėtoja ir imituotoja dirbo Dainora Bernackienė, vėliau ji padarė karjerą, tai paskui kai vaiko buvimo vieta net apytikriai buvo žinoma, susirašinėjo įvairiausios imituotojos, visą laiką rašydavo, jog nieko nežinoma apie vaiką, o mano gaunamų raštų nelaikė tikrais, nors man rašė Prancūzijos Essone regiono generalinis konsulas, ir teikė tikrą informaciją.

Gali būti, jog mano konsultanto Stanislovo Tomo žinomumas Prancūzijoje lėmė, mes iki šiol taip galvojame, tačiau šio konsultanto elgesys irgi pasikeitė, jis pradėjo ne tik nepadėti, bet kenkti, o apie tai, kad reikia arba gyvai, arba per advokatą įteikti dokumentus, nesugebėjo paaiškinti, melavo, jog niekur neprisiskambino, bet supratau, jog teismas jam, ne advokatui, suteikė visą informaciją, ir nurodė patarti man atsiimti ieškinį, ko aš aišku nepadariau, nes Lietuvoje ieškinio atsiėmimas reiškia bylos pabaigą.

Prašome pagal kompetenciją tirti VSD veikimo prieš valstybę veiksmus įvairiose institucijose, negelbstint vaiko ir naudojant Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centro, Kauno rajono, Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos vietas visiškai ne tam, kam yra skiriami etatai. Prašome STT tirti korupcinį susivienijimą, ir išsiaiškinti, kiek yra gauta pinigų už vargšę Deimilę Rimantę Apanavičiūtę, kaip ir kada jie buvo paskirstyti tarp nusikalstamos schemos dalyvių. Ar VŠį Psichologinės paramos ir pagalbos centro Kaune gauti iš Norvegijos 4 mln. eurų yra nusikalstamos grandinės pinigai, kas juos per Norvegiją persiuntė, kaip veikia lietuvių vaikų paskirstymo schema po pasaulį, kaip skirstomi vaikai iš Prancūzijos.

Prašome taip išsiaiškinti, kas yra “užsirezervavęs” mūsų šeimos vaiką, ir kur yra įmokėti pinigai – nes gali būti, jog jie įmokėti labai oficialiai, ir atvirai, kaip kad skelbiama kainynuose?

Kas išlošė iš šio sandorio?

Ką apie mažametės pardavimo sandorį žino Romualdo Apanavičiaus kurso draugė kultūros atašė Vida Pabarškaitė –  Gražienė, kuri telefonu atsakė, jog “gal vaikas jau įvaikintas, todėl jūs negaunate informacijos”, nors buvo liepos mėnuo ir vaikas taip išeina “neturėjo statuso” netgi, nes statusas įvaikinimui bus skelbiamas spalio 5 dieną, 15 valandą?

Kiek diplomatinis korpusas, naudodamasis ryšiais, dalyvauja vaikų pardavimo schemose, ir kodėl staiga buvo atleistas ministras patarėjas Algimantas Misevičius: gal dėl to, jog jis norėjo padėti, ir visą laiką darė daug daugiau negu diplomatas, bet elgėsi dar ir kaip  žmogus?

Teisėsaugos institucijų prašome iškelti badžiamąją bylą dėl mažamečio vaiko pardavimo, žmonių prekybos, ir piktnaudžiavimo tarnyba, ir surasti visus kaltuosius asmenis: nuo vaikų teisių skyrių, globos kursų vadovių, iki diplomatinio korpuso, nes tai svarbu užkardyti kelią kitų vaikų pardavinėjimui, nes šitie faktai jau yra žinomi, jog ambasados renka informaciją, ir ją teikia būtent tos šalies, kur tėvams atsitikusi bėda, institucijoms, bet nevykdo diplomatinio protokolo ir nepadeda Lietuvos piliečiams.

URM konsulinio departamento specialistė Kasparavičienė 2015 09 24 kategoriškai atsisakė man suteikti informaciją, dėl ko yra byla, motyvuodama, jog “ambasados negali kištis į tų valstybių reikalus” – tarsi vaikas – Lietuvos pilietis yra tos valstybės reikalas, ir “tai yra mažamečio asmens duomenų apsauga, jūs esate ne giminė”. Telefono įrašą juk galima pasiklausyti, kokias nesąmones man kalbėjo ši specialistė, kuri informaciją gavo 2015 09 15, tačiau nesiteikė niekam pranešti.

Mano telefonas 8650 62159, visus įrodymus, jog tai yra vaiko pardavimas, o ne institucijų teisėta veikla turiu, esu siuntusi ir Seimo nariams, po ko staigiai atsistatydino Odeta Tarvydienė, kaip ji įžūliai meluodavo, gaudavusi iš p. Misevičiaus, ar Audrey Durauld – Essone Conseul general,- informaciją.

Jie veikė kaip informacijos blokatoriai, ir vaikų prekybos biznio schemos paskirstytojai, nes akivaizdu yra ir tai, jog aukštesnės ir juos kontroliuojanti institucija Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nieko nežino apie pašonėje vykdomą antivalstybinę ir galimai organizuoto nusikalstamumo veiklą.

Iš kitos pusės, o gal irgi yra vaidinama, jog niekas nežinoma, nes čia labai reikia apsimesti, kai visoje Europoje vykdoma panaši schema, vaikai dingsta iš šeimų, negrąžinami, o ta Įvaikinimo tarnyba, teko matyti, ką siunčia: raštus, kad vaikui tikrai geriau svečioje šalyje, nes Lietuvoje baisus skurdas, ir kad “kuo dar galime padėti, ką suteikti?”

Tai nusikalstama veika, ir ji turi būti užkardoma, kol nepradėti pardavinėti jūsų vaikai: nes mūsų šeima garbinga, mano tėvas profesorius, mama politikė, docentė, mes esame intelektualai, tačiau mūsų šeimos atžalą tarptautiniame vaikų prekybos turguje spalio 5 dieną 15 valandą ruošiamasi pardavinėti, bet taip įžūliai, o vykti ten bijome, kad nedingtume be žinios, nes dingo be žinios jau abudu Deimilės tėvai.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/700-dar-apie-vaiku-grobimus

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s