Visuomeninis komitetas prieš priverstinę migraciją praneša

Posted: October 6, 2015 in Uncategorized

Nuotr. Komiteto atstovas A.Avižienis susitiko su Seimo nariu Mečislovu Zaščiurinsku

Šiandien (spalio 6 d.) autorių priėmė Seimo (Darbo partijos) narys Zasčiurinskas. Pusės valandos pokalbyje Zasčiurinskas buvo informuotas apie Komiteto peticiją, laiškų rašymo akciją Seimo nariams ir demonstracijas (praėjusią prie EK būstinės ir būsimą Kaune spalio 17 d.). Seimo narys pritarė mūsų siekiams ir papasakojo apie grupės Seimo narių pastangas perkelti migrantų klausimo sprendimą į Seimą, nes tai vienas iš esminių valstybės gyvenimo klausimų. Deja, Zasčiurinskas paaiškino, kad jo partija negali skatinti savo narius pasirašyti mūsų peticiją nes Darbo partijos atstovai Seime priima ir svarsto visas šiai institucijai nukreiptas peticijas. Jis gyvai susidomėjo spalio 17 d. akcija ir pareiškė norą dalyvauti, jei bus laiku grįžęs iš Briuselio. Šiaip buvo sutarta palaikyti ryšius ir ieškoti sričių, kur galėtume bendradarbiauti.

Tą pačią progą autorius priėmimo salėje susitiko su Seimo nariu Gyliu, kuris taip pat pareiškė paramą mūsų tikslams. Jis matė autoriaus laišką nusiųstą per el-paštą jam ir žadėjo įsigilinti į jo turinį. Gylį pakviečiau paremti peticiją ir jis sakė pagalvos, kaip tai geriausia padaryti. Gylys ir Zasčiurinskas abu yra tos Seimo grupės nariai, kurie nori migrantų klausimų sprendimus perkelti į Seimą.

Kiek anksčiau ryte Biržų mero asistentė paskambino autoriui ir pasiteiravo apie Visuomeninio Komiteto veiklą. Meras Valkiūnas yra išgarsėjęs kaip ryžtingas Vyriausybės politikos ekonominių migrantų klausimais oponentas. Jis pirmadienį jau gavo autoriaus nusiųstą el-paštu laišką ir autoriui tą dieną telefonu pasakė, kad palaiko mūsų poziciją. Su mero asistente aptarėmė kaip būtų galima populiarinti peticiją Biržuose, įjungiant į tą akciją vietines visuomenines organizacijas. Valkiūnas pareiškė norą susitikti su Komiteto nariais, kai lankysis Vilniuje.

Algis Avižienis

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s