Byloje dėl Garliavos policininkų D.Tutlio ir E. Raudžio bei Rokų seniūnės D. Žekienės, pavaduotojos D.Razmislevičiūtės teismas išsiaiškino, jog atsakovai tyčia brovėsi į namą

Posted: October 9, 2015 in Uncategorized

Picture 1309Picture 1310

Nuotr. Neteisėto, be juridinio pagrindo įsiveržimo į Sulikų namus akimirkos. Tutlys su Raudžiu be leidimo privačioje valdoje filmuoja, o Žėkienė su Razmislevičiūte apklausinėja Viktorą Baronaitį prieš jo valią, jo laikinoje buveinėje (irgi pažeidžiama jo asmeninė erdvė “kas šeria šuniukus miške ir kada vyksite namo?”)

„Laisvas laikraštis“ ne kartą rašė apie Garliavos policijos nuovados ir Vinco Jokimo konfrontaciją, kai V.Jokimas buvo kaltinamas įžeidęs didžiulę grupę policininkų, kai rašė skundus dėl jų neteisėtų veiksmų.

Normalioje demokratinėje valstybėje skundas nagrinėjamas, ir arba patenkinamas, arba atmetamas: tačiau niekur nenumatyta atsakyti baudžiamąja tvarka už parašytą skundą.

2014 12 10 į mūsų namus Rokų kaime Kauno rajone apie 10 valandą ryto prieš mūsų valią įsibrovė Egidijus Raudys, Donatas Tutlys (vienas Garliavos policijos tyrėjas, kitas – operatyvinio poskyrio darbuotojas), Rokų seniūnė Dalė Žėkienė, kuri pranešė bendruoju pagalbos telefonu 112 apie tai, jog mes su vyu laikome prievarta pagrobę mano dėdę Viktorą Baronaitį.

Apie tai, kaip jo arklį pasisavino politikė Rūta Zabielienė, „Laisvas laikraštis“ jau rašė.

Dabar atėjo matyt metas pasisavinti senolį.

Tačiau įsibrovę į namą, šita ketveriukė – ėjo kartu neva „vykdydama tiesioginį viršininko įsakymą“ ir Danguolė Razmislevičiūtė, kuri asmeniškai išdavė man deklaracijos pažymą, ir puikiai žinojo, jog aš esu pagrindinis namo valdytojas ir gyventojas, ir jog be mano sutikimo veržtis į namą negalima – jie dėdės Viktoro Baronaičio nefilmavo, neįrašinėjo, jo sveikata nesidomėjo – nors prieš tai motyvavo, jog jiems būtina patekti į namą.

Filmavo mane su vyru Albertu Suliku. Ir nuolat klausinėjo, kaip dėdės Viktoro šuniukai, kuriuos mes šėrėme kas dieną, kartais netgi du kartus per dieną, nes buvo gaila žiemos metu „kaukšių“, kaip mes juos meiliai vadiname.

Arklys Bėris jau seniau buvo Rokuose, ir „labai paliegęs ir jėga laikomas prieš savo valią senukas, tėvukas“ (anot Dalės Žėkienės) Viktoras Baronaitis šerdavo arklį Bėrį – kuris oficialiai priklauso Rūtai Zabielienei, gyvenančiai Kauno mieste, nes ji tiesiog vieną dieną sugalvojo užsirašyti arklį sau, tačiau, nustatė FNTT, nepadarė finansinio nusikaltimo, nes negavo išmokos dėl to, kad arklys per senas – šėrė tą arklį kas dieną, po kelis kartus, „paliegęs senukas“ suko iš šulinio šimtais litrų vandenį, nešė jam gerti. Kilnojo sunkias „kytkas“, bet pasak D. Žekiėnes, šis  71 metų „senolis“ „paliegęs, labai silpnas“, na tiesiog pagrobtas.

Šio įsiveržimo metu man buvo sutrikdyta sveikata, mane greitoji pagalba išvežė tyrimams į Kauno universitetines klinikas, ir nors aš vėliau gavau ir Teismo medicinos ekspertų išvadą, 2015 01 20, jog mano atžvilgiu atliktas nežymus sveikatos sutrikdymas, ir tai yra nusikaltiama veika LR BK 140 str., mes su vyru buvome teisiami, jog panašiai kaip Klonio šturmo byloje, „pažeidėme valstybės valdymo tvarką“…savo asmeninėje virtuvėje.

Nors tuo metu rašiau knygą Vytauto Didžiojo universitete ir dar turiu teisės veiklą, registruotą VMI, o mano vyras buvo mano darbuotojas – na užsiėmę iki ausų, ir uždirbome gerai – tačiau seniūnijoje buvo gautas raštas, jog mes, uždirbantys nuo 500 iki 700 eurų gyvename iš Viktoro Baronaičio pensijos, kuri po žmonos mirties su našlio priedu sudarė 172 eurus. Seniūnija teigia, jog tą raštą gavo iš mano tėvo, tačiau jis mano, jog galėjo būti suklastota: nes jis su manimi dirbdamas, tokių nesąmonių rašyti negalėjo, nes žino, kokia mano, 1 etatu dirbančio darbuotojo, alga.

Kaip mes suprantame su vyru, mes kalti, kad nusaugojome žmogui gyvybę po baisios avarijos, kur jis vidury kelio Vainatrakio kaime 2014 10 19 buvo rastas partrentas.

Gydytojai neleido jo vežti į mišką, kur nėra telefono, ir dėdė apsigyveno laikinai pas mus.

Grįžęs namo, pagyveno tik vieną dieną su žmona – ji mirė paryčiais. Toks jau likimas.

Tvarkėsi dėdė laidotuvių reikalus, ir vėl grįžo pas mus, nes ir mašina, ir telefonas, patys kas laidojote asmenis, žinote, jog tai yra kaip maratonas.

Grįžo gyventi į mišką – tą pačią dieną atlėkė pirmos žmonos sūnus Jonas Klimavičius ir pradėjo grasinti, jog „čia man pusė priklauso, nes mano mama buvo Baronaitienė“. Išsigando dėdė grasinimų, nes ir mano adresu buvo grasinama, jog “pamatysi sulauksi policijos, aš čia visus pažįstu, pamatysi tu, čia man pusė visko priklauso“ – na tiesiog prievartavo turtą, grasino, terorizavo – VĮ Registro pažyma aiškiai rodo, jog visas trobelės sulūžusių būdelių miške turtas  priklauso V. Baronaičiui – ir vėl dėdė išsigandęs grįžo į Rokus, kad jo ten miške kas nepagrobtų, ar turto pusiau nepadalintų seniai  mirusios pirmosios žmonos apsukrūs giminaičiai.

Tada jau „gelbėti“ jo jėga laužiantis į namus, per pusę sulaužant pirmųjų durų staktą – galite atvykti, ir pamatyti, kaip atrodo po šio „taikaus vizito“ mūsų namų  paradinių durų stakta – durys iškrito, jų nebėra – atlėkė Dalė Žėkienė, tremtinė, gimusi Irkutske 1956 metais – jau po to, kai Stalinas visus amnestavo.

Mes teisme susižvalgėme su vyru, išgirdę šitą informaciją, ir prašome visų, kas žino, kas yra Dalės Žėkienės, viešo asmens, dirbančio valstybės tarnyboje – tėvai, už ką jie buvo išvežti, jeigu po Stalino mirties nebuvo paleisti – atsiliepti. (Prašoma atsiliepti ne dėl privačios informacijos, o jeigu žinoma, gal pagal kriminalinę bylą jie buvo išvežti “ištremti”. Kriminalinė byla sudaro viešą informaciją, nėra saugoma privataus gyvenimo skraiste. Čia pastaba, jeigu Dalė vėl imtųsi persekioti dėl kažkokių “informacijų rinkimų”. Yra domimasi grynai istorija, ir kriminaline jurisdikcija – jeigu tokia buvo taikoma, ši infromacija būtina suvokti, kas per žmogus dirba valstybės tarnyboje, ir kodėl jis keršija asmenų, kuriuos norėjo nušauti miško banditai, anūkams. )

Nes mes su vyru abudu nemėgstame žydšaudžių ir miško banditų, nes miško banditai bandė nužudyti mūsų senelius.

Manome, jog miško banditų ainiai turi būti įvardyti. Jeigu taip yra, kaip galima įtarti, jog tremtimi vadinami ir kriminalinių nusikaltėlių nuteisimas – kaip bandė pateikti ir D.Grybauskaitė, neva ji „iš tremtinių“ – tai būtina įvardinti.

Nes dabar ir gaunasi: laisvoje Lietuvoje, mes dirbantys, uždirbantys po 600 eurus vidutiniškai, dar iš savo lėšų maitinantys, slaugantys dėdę, vienišą, neturintį nei lėšų, nei artimųjų, gaunamės nusikaltėliais, o jau tie kur įsilaužia ryte į namus, sutrikdo darbą, sveikatą, ramybę, dar paskui kaip V.Jokimui uždarę nuovadoje grasina sumušti (dėl 2014 12 19 uždarymo nuovadoje ir grasinimo sumušti kvietėme policiją, ir buvo atsiųsti operatyvininkai mūsų gelbėti, ačiū „operiui“ Kazakevičiui, kuris atvyko ir paklausė, ar mums viskas gerai, ar nereikia pagalbos – taigi, Kazakevičius nepaisė „autoritetų“, matyt, buvo girdėjęs apie Garliavos nuovadą, kaip ji elgiasi su žmonėmis) – jie įsižeidę.

Ginamojoje kalbome ir prašymuose nekelti baudžiamosios bylos visur minėjo administracines bylas, kur mes su vyru nuteisti dėl „valstybės valdymo pažeidimo“ -…savo privačioje valdoje…Tačiau tos bylos pagal teisės teoriją nėra prejudicinės, ir būtent šioje byloje ir bus išsiaiškinta, ir kas yra suformuoita teismų praktikoje, jog privalo kilti baudžiamoji atsakomybė  dėl įsibrovimo į patalpas kas yra LR BK 165 str ir Konstitucijos 24 str. pažeidimas „be gyventojo sutikimo draudžiama patekti į gyvenamsias patalpas“ – o niekieno gyvybės jie negelbėjo, nes tai buvo melagingas pranešimas, kurį žinodama, jog meluoja, atliko Dalė Žėkienė – nes 2014 11 05 Viktoras Baronaitis lankėsi pas Danguolę Razmislevičiūtę žmonos mirties liudijimo – D.Razmislevičiūtė, kaip ir mano 2014 08 20 deklaracijos neatsimena. Išrašinėja žmogus civilinės būklės išrašus, ir nebeatsimena, kam, ką yra išrašęs, išdavęs, keistas požiūris į darbą.

2014 11 12 lankiausi pas Dalę Žėkienę, ir mes nuoširdžiai kalbėjomes apie 15 minučių, ir Dalė Žėkienė 7 kartus pakartojo, jog mes su vyru šaunuoliai,. Kad žiūrime giminaitį, ir kad labai džiaugias – ši medžiaga pateikta teismui, ir yra akivaizdu, jog 2014 12 10 Dalė Žėkienė 9:30 atlieka melagingą pranešimą bendruoju pagalbos telefonu 112 ir minimum, jai turi kilti administracinė atsakomybė dėl melagingo pranešimo apie nebūtą nusikaltimą bendruoju pagalbos telefonu.

Tačiau iki šiol Socialdemokratų partijos vadovybė tik stebi, kaip jų partijos nariai savivaliauja kaime, puola šviesuolių šeimą – mes esame sukūrę ne tik teisės verslą, bet sukūrę ir darbo vietų: kad nebebandytų išvežti iš namų Viktoro, jis pats pasiprašė jį registruoti darbuotoju- visą žiemą jie buvo mano kontoros valytojas, nes iš tiesų, rytais pakirdęs dėdė puldavo nukasti sniegą. Ir nors yra mano močiutės vyriausiojo brolio Petro sūnus, mes turėjome jį „registruotis“ prie savęs, nes seniūnės Dalės Žėkienės požiūris yra tiesiog fantastinis: ji su policija gali kištis į privačių žmonių gyvenimus,m ir nurodinėti, kam su kuo gyventi, kur ką prižiūrėti. Patikėkite, man mokėti tik už vieną elektros skaitliuką šią žiemą ar mano vyrui kepti ne 4 o 6 kotletus buvo žymiai paprasčiau, negu pergyventi, kaip ten tas dėdė miške vienas be telefono, ir važinėti pas jį kas dieną, kas yra didžiulės išlaidos benzinui.

Taigi, o ta istorija, kai iš mano namų buvo išvilkta visa mano ir mano tėvo prof.R. Apanavičiaus mokslinė medžiaga – 3 kompiuteriai, 12 USB, 3 kietieji diskai, ir aš iki šiol negaliu tos medžiagos pristatyti į VDU archyvą – nes policija neatiduoda, gal patys Etninės muzikos tyrimo knygą rašo – irgi atlikta ėl „įsižeidusių pareigūnų“. Tačiau viešoje nuomonėje buvo priskirti prie „antivalstybininkų“, nes krata padaryta tokiu pačiu principu, ištįsiant absoliučiai visą medžiagą, bei darbo priemones – neatiduodami ir 2 diktofonai, net kompaktinė prokštelė su šachmatų turnyro nuotraukomis.

Jie įsižeidė, nes aš savo privačioje valdoje juos fotografavau.

Jie įsižeidė, nes aš internete paviešinau, jog jie kaip kokie banditai įsilaužė pas mane į namus, mane sumušė. Ką įrodo teismo medicinos ekspertizės aktas, kuriame parašyta jog man padaryti kairiosios pusės pilvo sumušimai, kietu buku daiktu, ir dešinės pusės krūtinės sumušimas.

Bandyta sudoroti kaip Jokimą.

Tačiau matyt lazda turi du galus.

Tos pačios schemos nepraeina visiems.

Beje, Garliavos policijos nuovadai didžiausia gėda, nes jie puola ir persekioja savo kolegos, išėjusio į pensiją Kauno rajono pareigūno, policininko Arūno Suliko sūnų Albertą Suliką.

Niekur taip nėra, kad dėl kažkokių užsakymų, kad ir užsakovas, arkliavagys, dirbtų Seime, galima būtų doroti savo kolegų vaikus.

Beje, įsibrovėliai išsinešdino tik tada, kai buvo įvardyta, nieko sūnų puola: jog Arūno Suliko.

Tačiau vėliau nenusileido, ir toliau skundinėjosi apie nebūtus įžeidimus.

Seimas 2015 06 25 dekriminalizavo LR BK 290 str. „pareigūno įžeidimas“ – veiką, dėl kurios neva 2015 sausio mėnesį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas – iš karto po to, kai Teismo medicinos ekspertizės įstaiga parašė išvadą, jog aš 2014 12 10 buvau sumušta.

Įdomiai dirba klaninė teisėsauga.

Ir įdomūs buvo Policijos generalinio komisaro atsirašymai. Jog jeigu aš nuteista administracine tvarka jog savo virtuvėje pažeidžiau viešąją tvarką, gerai dar kad ne Susirinkimų įstatymą – tai atseit jis savo pavaldinių veiksmų nevertins.

Tai ką  – vertins tada teismas.

Nes LR BK 140 str. yra nusikalstama veika, ir ji tą rytą buvo padaryta.

Be to, garso įraše – darytame legaliai, mano privačiuose namuose, įrašinėjant įsilaužimą – girdisi, kaip Tutlys grasina man kad mane suims uždės antrankius – primenu, jog policininkai laužėsi neturėdami nei teismo nutarties, nei prokuratūros nutarimo – ir vėliau jo nėjo gauti, nors yra įstatymuose tokia tvarka, jog dėl neatidėliotinų veiksmų galima prašyti tokios nutarties – nebūtų turbūt gavę, nes policijose sistemoje fiksuota, jog Viktoras Baronaitis atvyksta į Kelių policiją ir į Kriminalinės policijos biurą, duoda parodymus – kaip jis gali pagrobtas būti, ar „labai silpnos sveikatos“, jeigu parodymus sugeba duoti?

Paskui išeidamas Tutlys pagrasina šaudyti mano vyrą, ir tada neva jis turėsiąs labai didelių problemų.

Jeigu Parnavui tai atrodo normalu, tai tada klausimas, gal normalūs policininkai, taikūs, padedantys žmonėms, gelbstintys juos yra nenormalu? Ir apie kurių pareigūgnų atleidimus kalbėjo Parnavas?

Ar apie smurtininkų, kurie įsilaužia vidury baltos dienos, mušasi, grasina nušauti, suimti, paskui skundžiasi visur, kad jie labai įsižeidę – nors elgėsi kaip paprasčiausia banditai, ir net nebuvo minties, kad čia galėjo būti policijos pareigūnai, nes minėtas Kazakevičius, pavyzdžiui, arba kitas pareigūnas Kumeta – kiek teko matyti, yra labai mandagūs, išlaikyti, visada elgiasi pagal protokolą – taigi, Parnavui tokie policininkai čia matyt yra didelis pavyzdys.

O grįžtant prie Jokimo, ar ne keista, jog tie patys policininkai figūruoja abiejose istorijose? Nes mus grasino sumušti ir per prievartą laikė uždarė tie patys, kurie minima Jokimo byloje. Kuriuos atseit Jokimas, pranešęs dėl smurto prieš jį, juos įžeidė, nes neva jie niekada nesmurtauja.

Ir negi visuomenė patikės, jog tiek Jokimas, tiek Sulikai yra baisūs nusikaltėliai, o Garliavos policininkai – šventieji?

Juk per Televiziją visi matė, kaip buvo šturmuojama privati nuosavybė Garliavoje, laužiamos garažo durys, pjaunamos durys – na tiek to, ten bent jau teismo nutartis buvo.

Tačiau nebaudžiamumas skatina nusikalstamumą.

Prašau, Klonio šturmo nukentėjusieji – kreipkitės pagaliau dėl smurto į teismus pagal LR BK 140 str.

Gediminas Aidukas, susipažinęs su mūsų namus šturmavusiųjų nuotrauka, teigia pamenantis šturme juos irgi dalyvavus.

Ar nematote ryšio: 2012 metais liko nenubausti, 2014 metais vis dar siautėja?

Ir dar nuolat įsižeidžiantys.

O teisme tai galima buvo suprasti, aš juos abudu užpuoliau: bent jau taip išsisukinėdamas liudijo Tutlys, į teisėjos klausimus apie fizinį kontaktą, atsakydamas, jog jis manęs nelietė, atsistūmė, bet nelietė („atsistūmė“, skaudžiai užgaudamas dešinę krūtį, kuri negijo 2 mėnesius), jog aš jį puoliau, o jis tiesiog gynėsi.

Va taip mielieji: kai pas jus į namus įsilauš ginkluoti Garliavos policijos pareigūnai, tai ne jie užpuls namus, jus muš, grasins suimti, nušauti – bet čia jūs pasirodo juos vidury dienos užpuolėte. Ir dar valstybės valdymo tvarką savo virtuvėje pažeidėte. Vsio zakonno. Tik ar čia panašu į demokratinę valstybę?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s