Rolandas Boravskis 2005 m. buvo nuteistas dėl neatsargumo darbe, ir vėliau iš jo buvo priteistos milžiniškos sumos

Posted: October 13, 2015 in Uncategorized

Luko Balandžio/15min.lt nuotr./Rolandas Boravskis

BYLA 2A-542/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Vilijai Gražulytei, atsakovui R. B. , atsakovo atstovui advokatui Žygimantui Pacevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-384-54/07 pagal ieškovo biudžetinės įstaigos (toliau – BĮ) Lietuvos vaikų ir jaunimo centras ieškinį atsakovui R. B. dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovas BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo R. B. 318 859,95 litų žalos atlyginimo bei bylinėjimo išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2005-12-12 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. I-00589-654/2005 atsakovą R. B. pripažino kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 137 straipsnio pirmojoje dalyje, už tai, kad jis 2004-05-21 pagal terminuotą darbo sutartį dirbdamas BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras papildomojo ugdymo pedagogu – būrelio „Drama 8“ vadovu, spektaklio metu imituodamas turėsiantį nuaidėti šūvio garsą dėl nusikalstamo nerūpestingumo plaktuku sudavė per ant svarsčio padėtą iš namų atsineštą statybinį parako užtaisą (statybinį šovinį), taip sukeldamas sprogimą, dėl kurio užtaiso atplaiša pataikė I. P. į dešinę akį ir ji neteko regėjimo dešine akimi bei 35 procentų darbingumo. Teismo nuosprendžiu priteisus 300 000 litų I. P. naudai neturtinei žalai atlyginti bei 5186,73 litų Valstybinės ligonių kasos naudai turtinei žalai atlyginti, ieškovas BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras sumokėjo, ką patvirtina sąskaitos išrašai ir mokėjimo nurodymai. Ieškovo teigimu, darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės (DK 253 str. 1 d. 3 p.), bei atlyginti visą žalą, jei žala padaryta nusikalstama veikla, kuri konstatuota baudžiamojo proceso tvarka (DK 255 str. 1 d. 2 p.). Ieškovas turi teisę sumokėtas pinigų sumas prisiteisti iš žalą padariusio asmens regreso tvarka (DK 257 str. 4 p.). Nukentėjusioji I. P. patyrė psichologinę traumą, 320,02 Lt sumokėta UAB Žmogaus studijų centrui už psichologines konsultacijas. Išlaidos teismo antstoliams už vykdymo proceso metu atliktus veiksmus sudaro: antstolei Palmai Karalienei – 13178,20 Lt, antstoliui Gintarui Matkevičiui – 175 Lt, iš viso iš atsakovo priteistina suma yra 318859,95 Lt.

3Atsakovas R. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesi. Jo teigimu, BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras yra netinkamas ieškovas šioje byloje, be to, ieškovas yra iš dalies kaltas dėl atsiradusių nuostolių, ieškovo kaltės laipsnis sudaro 75 procentus. Atsakovas nurodė, kad dėl sunkios turtinės padėties galėtų mokėti kas mėnesį po 300 Lt priteistinos sumos.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. liepos 2 d. sprendimu ieškovo BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras ieškinį patenkino iš dalies, priteisdamas iš atsakovo R. B. ieškovo naudai 150 000 litų materialinei žalai atlyginti, išdėstydamas šio sprendimo įvykdymą, nustatė, jog atsakovas 150 000 Lt išmoka ieškovui per 60 mėnesių, kas mėnesį sumokėdamas ieškovui po 2 500 Lt. Teismas nurodė, kad ieškovas R. B. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2005-12-12 nuosprendžiu buvo nuteistas pagal BK 137 str. 1d. laisvės atėmimu trejiems mėnesiams (bausmės vykdymas atidėtas 1 metams) už tai, kad jis, dirbdamas BĮ „Lietuvos vaikų ir jaunimo centras“ papildomojo ugdymo pedagogu – būrelio „Drama 8“ vadovu, 2004-05-21 vykstant spektakliui „Viskas apie Mažąjį Princą“, imituodamas pagal spektaklio scenarijų turėsiantį nuaidėti šūvio garsą, dėl nusikalstamo nerūpestingumo plaktuku sudavė per ant svarsčio padėtą iš namų atsineštą statybinį parako užtaisą (statybinį šovinį), dėl ko įvykus sprogimui, užtaiso atplaiša pataikė I. P. į akį, dėl ko ji neteko regėjimo dešine akimi ir 35 procentų darbingumo (b. l. 24). Šiuo nuosprendžiu taip pat buvo patenkintas I. P. civilinis ieškinys ir iš civilinio atsakovo, šioje byloje ieškovo – BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, I. P. naudai priteista 300 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, be to, Valstybinės ligonių kasos naudai buvo priteista 5 186,73 Lt turtinei žalai atlyginti. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo 2006-03-14, Vilniaus apygardos teismui palikus pirmosios instancijos nuosprendį nepakeistą (baudžiamoji byla Nr. 1-00589-654/05, b. l. 163-165). Ieškovas sumokėjo teismo priteistą 300 000 Lt sumą nukentėjusiajai bei 5 186,73 Lt sumą Valstybiniai ligonių kasai (b. l. 25-59) bei 320,02 Lt UAB Žmogaus studijų centrui už I. P. psichologines konsultacijas (b. l. 70-72), 13 178,20 Lt antstolei P.Karalienei, 175,00 Lt antstoliui G.Matkevičiui už vykdymo proceso metu antstolių atliktus vykdymo veiksmus (b. l. 60-67).

5Teismo nuomone, civiliniai ieškiniai baudžiamojoje byloje buvo patenkinti ne valstybės, o civilinio atsakovo BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras atžvilgiu, priteistas sumas šis jau apmokėjo, todėl BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, priešingai nei teigia atsakovas R. B. , yra tinkamas ieškovas šioje byloje.

6Teismo teigimu, pagal CPK 182 str. 3p. nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai), dėl to išvados dėl atsakovo R. B. nusikalstamų veiksmų pasekmių, padarytos teismui nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje R. B. buvo nuteistas pagal BK 137 str. 1d., turi prejudicinę galią šioje byloje. R. B. atžvilgiu taikytina visiška materialinė atsakomybė (DK 255 str. 2 p.). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo (CK 6.280 str. 1d.). DK 257 str. 4 d. nurodyta, jog atlygintina žala nustatoma tokio dydžio, kurį darbdavys regreso teise įgijo dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo. Teismo nuomone, ieškovas dėl atsakovo kaltų veiksmų patyrė 305 506,75 Lt nuostolių, kurie turėtų būti priteisti iš atsakovo, o reikalavimas priteisti iš atsakovo R. B. ieškovo patirtas išlaidas už antstolių atliktus vykdymo veiksmus – antstolei P.Karalienei 13178,20 Lt, antstoliui G.Matkevičiui 175,00 Lt atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovas šių išlaidų nebūtų turėjęs, jeigu jis žalą nukentėjusiajai būtų atlyginęs savanoriškai, be antstolių įsikišimo, todėl ieškovas 13 353,20 Lt žalą patyrė dėl savo netinkamų veiksmų, o ne dėl atsakovo R. B. veiksmų.

7Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, jog ieškovas iš dalies pats kaltas dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo, o ieškovo kaltė sudaro 75 procentus. Šiuos argumentus atsakovas grindė nelaimingo atsitikimo aplinkybėms ištirti sudarytos tyrimo komisijos 2004-06-08 surašytu aktu (b. b. 1 t., b. l. 85-88), kuriame tarp priežasčių, dėl kurių įvyko nelaimingas atsitikimas, yra nurodyti pažeidimai, kuriuos padarė ieškovo vadovas V. J. , kuris taip pat pažeidė norminių aktų reikalavimus, t.y. pažeidė savo pareiginės instrukcijos 8 p., kur nurodyta, jog jis atsako už tai, kad įstaigoje būtų laikomasi darbų saugos reikalavimų (b. b., 1 t., b. l. 93), bei 2003-12-24 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintų ieškovo nuostatų 19.15 p., kur nurodyta, jog direktorius yra atsakingas už darbų saugą įstaigoje (b. b., 1 t., b. l. 105). Teismo nuomone, tarp ieškovo vadovo minėtame akte nustatytų pažeidimų ir atsiradusių pasekmių nukentėjusiajai R. P. , nėra priežastinio ryšio. Atsakovas tiesiogiai dirbo su nepilnamečiais vaikais ir jis tiesiogiai buvo atsakingas už jų saugumą renginių metu. Ieškovo vadovas

8V. J. negalėjo ir neturėjo galimybės numatyti, jog atsakovas R. B. į spektaklį atsineš statybinį parako užtaisą ir suduodamas per jį plaktuku bandys išgauti šūvio garsą. Atsakovas taip elgėsi savo iniciatyva, naudodamas parako užtaisą, turėjo ir galėjo numatyti, jog jį sprogdinant gali nukentėti žmonės, tokio užtaiso sprogimas nėra visiškai prognozuojamas, tačiau atsakovas prisiėmė galimų pasekmių atsiradimo riziką. Iš byloje esančios paraiškos techniniam renginio aptarnavimui (b. b, t.1, b. l. 132) matyti, jog atsakovas dėl reikalingų priemonių renginiui kreipėsi į ūkio skyrių, tačiau prašymo skirti priemonę šūvio garsui išgauti nepateikė, bei turėjo galimybę pasirūpinti tinkamu spektaklio įgarsinimu ne spektaklio rodymo dieną, o žymiai ankščiau.

9Teismo teigimu, DK 257 straipsnio 5 punktas suteikia teismui diskrecijos teisę mažinti iš darbuotojo priteistinos žalos dydį, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, lėmusias žalos atsiradimą, taip pat atsakovo turtinę padėtį, išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia. Atsakovas R. B. yra bedarbis (b. l. 99-100), neturi jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto (b. b. 1 t., b. l. 167-168), tuo metu kai dirbo, jo mėnesinis darbo užmokestis buvo kiek didesnis, nei 1000 Lt (b. l. 114, 127-131), pagal profesiją jis yra aktorius (b. b., 1 t., b. l. 135), aktorių pajamos nėra pastovios. Dėl to, teismo nuomone, yra pagrindas sumažinti iš atsakovo priteistinos žalos atlyginimo dydį, priteisiant iš atsakovo ieškovo naudai 150 000 Lt. Be to, teismas, vadovaudamasis CPK 271 str. 1d., 284 str. 1d., atsižvelgdamas į atsakovo R. B. sunkią turtinę padėtį, į tai, jog ieškovas yra juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga, stipresnioji ginčo šalis, jai sprendimo įvykdymo išdėstymas nesukels tokių neigiamų turtinių padarinių, kaip atsakovui, nusprendė, jog yra pagrindas atsakovo prašymu ir išdėstyti sprendimo įvykdymą 60 mėnesių.

10Teismo teigimu, ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio paduodant ieškinį (CPK 83 str. 1d. 10 p.), todėl žyminis mokestis bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 96 str. 1d.). Be to, taikant ieškovo ir atsakovo tarpusavio reikalavimų dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo įskaitymą, priteistina iš atsakovo ieškovo naudai 3 850 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (8 850 Lt – 5 000 Lt) (b. l. 151, 154, 157, 165-168, 183).

11Apeliaciniu skundu atsakovas R. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007-07-02 sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškovo ieškinys, ir dėl šio ieškinio reikalavimo priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinio reikalavimus atmesti, pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2007-07-02 sprendimo dalį dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo, išdėstant 300,00 Lt kasmėnesiniais mokėjimais, perskirstyti bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidas, ir priteisti iš ieškovo apelianto naudai žyminio mokesčio už apeliacinį skundą bei kitas bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Skundą apeliantas motyvuoja tuo, kad:

121. Ieškovas neturi ieškinio reikalavimo teisės į ieškinio dalies (300 000 Lt), patenkinimą, nes nėra tinkamas ieškovas šioje byloje. Ieškovas nepatyrė dėl nusikaltimo nuostolio, jo turtinė padėtis nepablogėjo, nes už nusikaltimu padarytą neturtinę žalą atsiskaitė Valstybės rezervo fondo lėšomis, kurių, priešingai nei teigia pirmosios instancijos teismas, ieškovas neprivalo grąžinti į valstybės biudžetą.

132. Ieškovas iš dalies kaltas dėl 2004-05-21 įvykusio nelaimingo atsitikimo, kurio metu buvo sužalota I. P. , ieškovo kaltės laipsnis sudaro 75 proc., ką pagrindžia Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos tyrimo komisijos 2004-06-08 nelaimingo atsitikimo tyrimo aktas (b. b., 1 t., b. l. 85-88), kuriame tarp nelaimingo atsitikimo priežasčių nurodyti pažeidimai, kuriuos padarė ieškovo vadovas V. J. . Be to, nelaimės dieną darbe nebuvo ieškovo darbuotojų, kurie buvo atsakingi už renginių saugumo užtikrinimą ir darbų saugą, o apeliantas nebuvo supažindintas su ieškovo 2000 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl priešgaisrinių saugos taisyklių” (b. b. 1 t., b. l. 110). Tarp apelianto ir ieškovo buvo susiklostę darbo santykiai, o darbo teisėje darbdaviui tenka pareiga sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei užtikrinti jų laikymosi kontrolę (DK 4 str.).

143. Net teismui pripažinus, jog ieškovo kaltės dėl nuostolių, lygių 305 506,75 Lt sumai, atsiradimo laipsnis yra 75 proc. 76 376,69 Lt dydžio nuostolių atlyginimą apeliantas vargiai įstengtu sumokėti, kadangi ir ši suma apeliantui yra labai didelė. Todėl atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį, jo veikos padarymo aplinkybes, remiantis DK 257 str. 5 dalimi ir teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-2/2004, Nr. 3K-3-327/2004, Nr. 3K-3-215/2005), atlygintinų nuostolių dydis mažintinas iki 30 000 Lt.

154. Teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo principą, nustatydamas ieškovui 2500 Lt mėnesinę įmoką nuostoliams atlyginti. Atsakovas realiai galėtų mokėti po 300 Lt kas mėnesį, o ieškovui – biudžetinei įstaigai, nei priteistos sumos dydis, nei jos išdėstymas neturi lemiamos reikšmės.

165. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK nuostatas, netinkamai tarp bylos šalių paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir nepagrįstai priteisė iš apelianto ieškovo naudai 3 850 Lt bylinėjimosi išlaidų, jos mažintinos iki 2 648 Lt (318 859,95 Lt -150000 Lt)/ 318859,95 Lt = 52,96 proc.) (CPK 93 str. 2 d., 98 str. 2 d., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymas Nr. 1R-85). Be to, atsižvelgiant į atmestų ir patenkintų reikalavimų dalį, iš apelianto turėjo būti priteista mažiau, t.y. 3381,51 Lt (47,04 proc.) žyminio mokesčio ir 9,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Savo prašymą ieškovas motyvuoja tuo, kad:

181. Nepagrįstas apelianto teiginys, jog BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras nėra tinkamas ieškovas byloje. Žalą atsakovas padarė galiojant darbo sutarčiai su BĮ Lietuvos ir jaunimo centru, teismo nuosprendžiu žalos atlyginimas buvo priteistas ne iš valstybės, o iš BĮ Lietuvos ir jaunimo centro, dalis teismo sprendimo buvo įvykdyta iš lėšų, gautų vykdant ūkinę-komercinę veiklą, o 300 000 Lt nuosprendžiui įvykdyti skyrė Vyriausybė iš rezervo fondo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 515, Valstybės žinios, 2006-06-06, Nr. 63-2305), tačiau jos buvo sumokėtos dengiant ne valstybės, o biudžetinės įstaigos įsiskolinimą.

192. Sprogstamąjį užtaisą apeliantas atsinešė iš namų savo iniciatyva, BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centras apie tokią šūvio imitacijos priemonę informuotas nebuvo, taip pat iš ieškovo nebuvo prašyta alternatyvių priemonių šūvio garsui sukelti. Todėl apelianto nesupažindinimas su 2000 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl priešgaisrinių saugos taisyklių” ar kokios nors tvarkos nebuvimas neturėjo ir negalėjo turėti tiesioginės įtakos nelaimingo atsitikimo įvykiui ir nėra pagrindo konstatuoti BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kaltę.

203. Tai, kad apeliantas neturi galimybės įvykdyti teismo sprendimo, nėra pakankama priežastis mažinti atlygintinų nuostolių dydį pagal DK 257 straipsnio 5 dalį. Be to, apeliantui yra tik 35 metai, jis yra darbingas, apelianto gautas darbo užmokestis nebuvo mažas, iš BĮ Lietuvos ir jaunimo centro dalį lėšų apeliantas gaudavo kaip autorinį atlyginimą už scenarijų parengimą. Tikėtina, kad apeliantas, nors ir užsiregistravęs darbo biržoje, kaip bedarbis, pajamų pragyvenimui gauna iš savo autorinių darbų.

214. Pagal CPK 284 straipsnio pirmąją dalį, spręsdamas klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, teismas turi vadovautis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais, taip pat teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principais, o vien tik apelianto turtinė padėtis negali būti lemiamas argumentas sprendžiant klausimą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo.

225. Taikydamas DK 257 straipsnio penktąją dalį, CPK 93 straipsnio antrąją dalį, teismas pirmiausia nustato pagrįstų reikalavimų sumą, po to, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, tačiau jam būtina vadovautis pagrįstų ir nepagrįstų reikalavimų santykiu. Pagrįstų reikalavimų suma buvo 305 506,75 Lt, t. y. 95,81 proc., dėl to, vadovaujantis CPK 93 str. 2 d. bei pateiktais paskaičiavimais, iš apelianto turėjo būti priteista 95,81 proc. advokato išlaidų, iš ieškovo – 4,19 proc., todėl įskaičius išlaidas, iš apelianto turėjo būti priteista 8 269,68 Lt advokato išlaidoms padengti.

23Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

24Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d., 320 str. 1 d.). Apelianto skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

25Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas įvertinęs, padarė įrodymais pagrįstas išvadas (CPK 178 str., 185 str.) dėl ieškovo teisės reikšti ieškinį, atsakovo kaltės ir atsakomybės sąlygų, bei turėjo pagrindo iš dalies patenkinti ieškovo ieškinio reikalavimus, priteisdamas iš atsakovo R. B. ieškovo naudai materialinės žalos atlyginimo dalį, iš esmės tinkamai taikė įstatymą.

26Apygardos teismas, iš dalies patenkindamas ieškovo ieškinį, teisingai sprendime nurodė, kad atsakovas R. B. įsiteisėjusiu 2005-12-12 teismo nuosprendžiu nuteistas pagal BK 137 str. 1 d. už tai, kad jis, dirbdamas BĮ ,,Lietuvos vaikų ir jaunimo centras“ papildomojo ugdymo pedagogu – būrelio vadovu, 2004-05-21 vykstant spektakliui, imituodamas pagal spektaklio scenarijų turėsiantį nuaidėti šūvio garsą, dėl nusikalstamo nerūpestingumo sužalojo I. P. , dėl ko ji neteko regėjimo dešine akimi ir 35 procentų darbingumo, be to, patenkintas I. P. civilinis ieškinys, priteisiant jai iš BĮ Lietuvos ir jaunimo centro 300 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, o Valstybinės ligonių kasos naudai – 5 186,73 Lt turtinės žalos atlyginimo, kuriuos sumokėjęs, ieškovas patyrė žalos (b. l. 24-29; baudžiamoji byla Nr. 1-00589-654/05, b. l. 163-165).

27Teismas teisingai nustatė, kad atsakovas, tiesiogiai dirbdamas su nepilnamečiais vaikais, buvo tiesiogiai atsakingas už jų saugumą renginių metu, kad naudodamas į spektaklį atsineštą statybinį parako užtaisą – suduodamas per jį plaktuku, turėjo ir galėjo numatyti, jog jį sprogdinant, gali nukentėti žmonės, bei prisiėmė galimų pasekmių atsiradimo riziką, ir pagrįstai konstatavo atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas.

28Nepagrįstas apelianto motyvas, kad BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centas nėra tinkamas ieškovas byloje. Minėta, kad teismo nuosprendžiu žalos atlyginimas buvo priteistas iš ieškovo, su kuriuo atsakovas buvo darbo teisiniuose santykiuose žalos padarymo metu. Nors teismo nuosprendžiu priteistai žalai atlyginti 300 000 Lt ieškovui skyrė Vyriausybė iš rezervo fondo (Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 515), tačiau žalos atlyginimas buvo priteistas ne iš valstybės, o iš ieškovo – BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, priteistos lėšos buvo sumokėtos padengiant ne valstybės, o biudžetinės įstaigos – ieškovo įsiskolinimą, be to, dalis teismo nuosprendžiu priteistos žalos buvo sumokėta iš lėšų, gautų ieškovui vykdant ūkinę-komercinę veiklą.

29Teismas turėjo pagrindo taikyti ir DK 257 straipsnio 5 punkto nuostatą, sumažindamas iš atsakovo ieškovui priteistinos žalos dydį, o savo išvadas pagrindė įrodymais ir išsamiai motyvavo sprendime. Teismas, sumažindamas priteistinos iš atsakovo ieškovui žalos atlyginimo dydį, atsižvelgė į esmines konkrečias aplinkybes, lėmusias žalos atsiradimą, turėdamas omeny ir tai, kad žala padaryta ne tyčia, o dėl neatsargumo, bei į atsakovo turtinę padėtį, į tai, kad atsakovas R. B. neturi nekilnojamojo turto, o pagal profesiją jis yra aktorius, kurio pajamos nėra pastovios (b. l. 99-100, 114, 127-131). Be to teismas, vadovaudamasis CPK 271 str. 1 d., 284 str. 1 d., atsižvelgdamas į sprendime nurodytas aplinkybes, tarp jų į tai, jog ieškovas yra juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga, stipresnioji ginčo šalis, turėjo pagrindo atsakovo prašymu išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą.

30Tačiau pirmosios instancijos teismas be pagrindo atmetė atsakovo argumentus, jog ir ieškovas iš dalies kaltas dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo. Pagal nelaimingo atsitikimo aplinkybėms ištirti sudarytos komisijos 2004-06-08 surašyto akto (b. b. 1 t., b. l. 85-88) duomenis, tarp nelaimingo atsitikimo priežasčių nurodyti ir pažeidimai, kuriuos padarė ieškovo vadovas- direktorius V. J. . Šiame akte nurodyta, jog be atsakovo, ieškovo vadovas taip pat pažeidė norminių aktų reikalavimus, t. y. pažeidė pareiginės instrukcijos 8 p. (direktorius atsako už tai, kad įstaigoje būtų laikomasi darbų saugos reikalavimų (b. b., 1 t., b. l. 93), 2003-12-24 Švietimo ir mokslo įsakymu patvirtintų ieškovo nuostatų 19.19 p. (direktorius yra atsakingas už darbų saugą įstaigoje; b. b., 1 t., b. l. 105). Ieškovas, kaip apelianto darbdavys bei paslaugas jaunimui teikianti organizacija, turėjo pareigą užtikrinti Centre užimtų jaunų asmenų teisę gauti paslaugas sveikoje ir saugioje aplinkoje, kaip tai nustatyta ieškovo nuostatų 24.2 punkte, tačiau pažeisdamas šią nuostatą, ieškovas neužtikrino saugumo priemonių laikymosi Centre, o apygardos teismas to tinkamai neįvertino.

31Teismas neatsižvelgė į tai, jog nelaimingo atsitikimo dieną darbe net nebuvo ieškovo darbuotojų, kurie buvo atsakingi už renginių saugumo užtikrinimą ir darbų saugą, tarp jų saugos inžinieriaus, scenos darbininko, kurio pareiga palaikyti tvarką scenoje, užkulisiuose ir kitose pagalbinėse patalpose, pranešti įstaigos administracijai, jei būtų atliekami darbai, prieštaraujantys darbo, priešgaisrinės, elektros ar higienos saugos taisyklėms, nors 2004-05-04 atsakovo paraiškoje buvo nurodyta, jog šis bus reikalingas, o atsakovas nebuvo supažindintas su ieškovo 2000 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 40 ,,Dėl priešgaisrinių saugos taisyklių“ (b. b. t. 1, b. l. 66-67, 80, 110).

32Apygardos teismas tinkamai neįvertino minėtame akte nustatytų ir aukščiau paminėtų ieškovo padarytų pažeidimų, tarp jų, kad įstaigos administracija, atsakovo darbdavys neužtikrino įstaigoje vykstančio renginio, kurio metu buvo sužalota I. P. , saugumo. Kolegijos nuomone, paminėti pažeidimai sudaro pagrindą teigti, kad BĮ ,,Lietuvos vaikų ir jaunimo centras“ nebuvo pakankamos asmenų saugos ir sveikatos užtikrinimo užsiėmimų ir renginių metu tvarkos bei tinkamo jų priežiūros užtikrinimo. Be to, nors ir nėra duomenų, kad apelianto nesupažindinimas su įsakymu ,,Dėl priešgaisrinių saugos taisyklių renginių metu“ turėjo tiesioginės įtakos nelaimingo atsitikimo įvykiui, tačiau ieškovo nuostatų reikalavimų nevykdymas, reikiamos apsaugos tvarkos neužtikrinimas sudarė sąlygas asmenų saugumo nebuvimui ir nelaimingo atsitikimo metu bei turėjo įtakos atsiradusioms pasekmėms.

33Turint omeny nurodytas aplinkybes, bei tai, kad tarp apelianto ir ieškovo buvo susiklostę darbo teisiniai santykiai, o darbo teisėje darbdaviui tenka pareiga sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, bei užtikrinti jų laikymosi kontrolę (DK 4 str.), yra pagrindo konstatuoti, jog atsakovo neveikimas – nesirūpinimas tinkama asmenų apsauga renginių metu taip pat turėjo įtakos tam, kad įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu buvo sužalota asmens sveikata. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas, įvertinęs abiejų šalių veiksmus ir kitas aukščiau nurodytas aplinkybes, turėjo konstatuoti šalių mišrią kaltę bei nustatyti šios kaltės procentines išraiškas ir proporcingai patenkinti bei atmesti ieškovo reikalavimus. Kolegijos nuomone, yra pagrindo pripažinti, kad darbdavys taip pat iš dalies kaltas dėl minėto įvykio, ir jo kaltės dalis sudaro 10 procentų.

34Teisėjų kolegijai pripažinus, jog ieškovo kaltė dėl apygardos teismo nustatytos 305 506,75 Lt žalos sudaro 10 proc., sumažintinas iš atsakovo priteistų atlygintinų nuostolių dydis 30 000 Lt, t. y. iki 120 000 Lt (DK 257 str., 247 str.).

35Tačiau nesudaro pagrindo dar labiau mažinti atlygintinų nuostolių dydį kiti apelianto motyvai dėl jo turtinės padėties. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas pakankamai jaunas, darbingas, gauna darbo užmokestį, turi galimybę uždirbti lėšų iš savo autorinių darbų, gaudamas autorinį atlyginimą (už scenarijų parengimą).

36Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių ir motyvų, pakeistinas apygardos teismo sprendimas, sumažinant teismo priteistą žalos dydį ir perskirstant bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidas (CPK 329-330 str., 93 str. 2 d., 98 str. 2 d., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymas Nr. 1R-85). Turint omeny patenkintų ir atmestų apelianto reikalavimų dalį, priteistinos ir bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos ieškovui bei valstybei (CPK 93 str., 96 str., 98 str.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

38Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 2 d. sprendimą. Sumažinti pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistą iš atsakovo R. B. ieškovui BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui žalos atlyginimą iki 120 000 Lt, žyminį mokestį iki 3200 Lt, o advokato pagalbos išlaidas iki 3000 Lt.

39Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.

40Priteisti iš atsakovo R. B. 7 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, valstybei, bei 800 Lt advokato pagalbos išlaidų ieškovui BĮ Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui.

http://eteismai.lt/byla/267910648147766/2A-542/2007

Advertisements
Comments
  1. zuikis says:

    Na ir kam “misti” iš svetimo nelaimingo atsitikimo ? Penas ir pagalba perkūdusiai LR žurnalistei ? Bravo Kristina , 🙂 dar kartą parodėte savo “vertybes” 🙂 p.s. Eilinis patarimas 🙂 pamąstymui : maitvanagiai niekada neprasigyvena 🙂

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s