Archive for November, 2015

Posted: November 27, 2015 in Uncategorized

 

 

 

i

 

 

Henrikas Daktaras yra šventasis lyginant su koloborantę Loreta Graužinienė. Skirtumai:

1. Loreta Graužinienė yra sovietinė koloborantė kadangi naudojosi sovietinės grietinėlės teikiamomis privilegijomis , kaip tuo pat metu H. D. buvo persekiojamas sovietinės valdžios.

2. L.G. yra Darbo partijos bandos šešiukė dirbanti savo kumyrui Viktorui Uspaskichui. H.D. niekada nebuvo šešiukė.

3. L. G. neturi sveiko jumoro jausmo skirtingai negu H.D. kuris turi puikų jumorą ir moka satyros pagalbą pašiepti sovietinius išsigymėlius.

4. L. G. valdyti nori visą Lietuvos Valstybę , nors pati neturi tam sugebėjimo , skirtingai negu H. D.

5. L. G. niekada nesėdėjo kalėjime už nusikaltimus , kadangi koloboravo su Lietuvos teisėsauga (Loretos Graužinienės parašas yra po viena iš juodųjų buhalterijų metinių ataskaitų, Uspaskicho parašo nėra – tačiau L Graužinienė neteisiama – red. past.). H.D. niekada ir su niekuo nekoloboravo ir todėl sėdi kalėjime.

6. L. G. reketuoja visą Lietuvos valstybę ir daugiausia skriaudžiami patys vargingiausi, o H.D. silpnų neliesdavo, o lupdavo kailį dažnai su valdžia koloboravusiems verslininkams.

7. L.G. yra prie valdžios lovio ir geria visos Tautos kraują. H.D. prie valdžios lovio niekada nebuvo, todėl tiek daug nusikaltimų nepadarė ir už tai sėdi kalėjime.

8. L. G. niekada neparašė jokios knygos apie Lietuvos KGB-istus besivadinančius dabar demokratais iš raudonų snukių pakeitę į žalius. H.D. daug rašė ne tik apie save , bet ir apie sovietinis išsigimėlius satyros pagalba juos pašiepdamas.

9. H. D. savo prigimtimi yra lyderis arba liaudiškai tariant bandos vadas. , o L. G. lyderiu ir vadu niekada nebus nes nieko nemoka ir bijo nešti asmeninę atsakomybę.

10. L. G. yra susmirdusi sena ir kvaila boba, kuri niekaip negali būti net iš tolo panaši į lyderį H.D.

Česlovas Kasperavičius, FB.

2015 03 30

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo kyšininkavimo vykdant viešuosius pirkimus Panevėžio rajono savivaldybėje.

Įtariama, kad įgyvendinant socialinius projektus Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir Socialinės paramos skyrių vedėjai neteisėtai sudarė palankias sąlygas kelioms bendrovėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus.

Už palankių sprendimų priėmimą minėtiems savivaldybės tarnautojams galimai buvo atsilyginta kyšiais.

STT pareigūnai, atlikdami ikiteisminio tyrimo veiksmus, penktadienį paėmė viešųjų pirkimų dokumentus iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir bendrovių, dalyvavusių konkursuose.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Visuomenedotcom komentaras:

Ir vėl susiję su Vadokliais.

Nuotr. Vadokliečiams kakžkodėl netinka tartis su kunigu dėl šarvojimo bažnyčios navose. Arba koplyčioje kapinėse. Būtinai reikia veikiančio Kultūros centro patalpų. Darbuotojai neturi kur atvykti į darbą, dėl ko yra kilęs konfliktas, persikėlęs net į Antikorupcijos komisijos posėdžių salę Panevėžio rajono savivaldybėje. Šarvojimo faktu susidomėjo ir STT, kaip terpe korupcijai ir pinigų “į rankas” ėmimui.

Nedera šarvoti

Šiuolaikiškai už europines lėšas suremontuotame buvusiame vaikų darželyje įkurtas Vaikų dienos centras su sporto, koncertų salėmis, žaidimų kambariu, kompiuteriais. Čia įrengtos ir patalpos prisiglausti smurtą patiriančioms moterims su vaikais. Tačiau šiame pastate nebeliko vietos bendruomenei labai reikalingai šarvojimo salei.

Teigiama, kad nestacionarių socialinių paslaugų centre, kur laiką leidžia vaikai, nedera šarvoti mirusiuosius.

Vadoklių ir Mikėnų bendruomenės pirmininkė Edita Vanagienė sako, jog ir bendruomenė nebeturi kur glaustis. Prieš darželio remontą bendruomenė čia turėjo nemažas patalpas –  erdvią salę renginiams, kambarį. Šioje salėje ir buvo šarvojami mirusieji.

Pasak pirmininkės, gyventojams buvo labai patogu, o dabar jiems tenka artimuosius šarvoti namuose arba prašytis į kultūros centro salę, o ji dažnai būna užimta.

„Praėjusį sekmadienį čia buvo rinkimų apylinkė, žmonės ėjo balsuoti, o pirmadienį jau buvo pašarvotas mirusysis. Čia nieko blogo, bet žmonėms neramu, kai neaišku, ar galės vietoje pašarvoti savo artimąjį“, – pasakojo ji.

 

Nepatogu dėl susisiekimo

Šarvoti velionį Šiluose, o juolab Panevėžyje nepatogu dėl susisiekimo. Vyresnio amžiaus žmonėms, norintiems atsisveikinti su kaimynu ar pažįstamu, sudėtinga ten nukakti.

Panevėžio rajono vicemeras, buvęs ilgametis Vadoklių seniūnas Antanas Pocius supranta, kad žmonėms nepatogu, jog nebeliko šarvojimo salės, tačiau kol kas nieko pažadėti negali.

Savivaldybė svarsto galimybę kultūros centrą perkelti į buvusio darželio patalpas, o atsilaisvinusį pastatą atiduoti bendruomenės reikmės. Čia būtų ir šarvojimo salė.

O kol kas netektį išgyvenantiems vadokliečiams teks belstis į kultūros centro duris ir derinti su juo salės užimtumą.

Kultūros centrų ar kitų visuomeninių įstaigų patalpose šarvoti mirusiuosius įstatymai nedraudžia, jei už tai neimamas mokestis, t. y. nevykdoma ūkinė komercinė veikla.

Priešingu atveju patalpoms keliami dideli higienos reikalavimai, reikalinga turėti higienos pasą.

 

Inga SMALSKIENĖ

Sekunde.lt

2015-03-06 09:25

Darbuotojas 2015-11-27 09:44

Taip pat visiškas absurdas dėl to šarvojimo Kultūros centre yra tai, jog smarvė įsigers į sienas, o darbuotojai neturi kur dirbti, tam tikromis dienomis net neoleidžiama ten įžengti, nes laidotuvės. Įdomu, kaip būtų, jeigu darbuotojas ateina į darbą, vaikšto su kava, taiso kažką ant scenos, o čia visi rypauja, turbūt greitai išvaikytų su inspekcija rypautojus?

Darbuotojas 2015-11-27 09:43

Neteisingai straipsnio gale pakomentuota, nes pastovus šarvojimas, aišku vyksta su laidojimo firma, o ji vykdo komercinę veiklą, ir nesąmonė, jog neatsiskaito už salės nuomą, elektrą ir šildymą, bei vandenį su Vadoklių KC. Jeigu neatsiskaito, vadinasi, moka į rankas. Tai yra jau nusikaltimas. Leidimas tokiai veiklai turi būti išduotas, higienos pasas kabėti ant sienos, tačiau bėda, jog Kultūros centras negali vykdyti tokių paslaugų, nes Kultūso centrų įstatyme nurodytas baigtinis sąrašas veiklų.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238644

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324890

ИГИЛ объявило Прибалтику своим врагом

Участниками бандформирования «Исламское государство» был опубликован новый видеоролик, в котором террористы угрожают странам Балтии, сообщает Postimees.ee. 

Видео вышло сразу на нескольких языках — английском, французском и турецком. В финале ролика появляется список из 60 стран, которые, по мнению создателей видео, входят в «коалицию, направленную против ИГИЛ».

В данный перечень вошли и страны Балтийского региона — Эстония, Литва, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия.

По мнению экспертов, попадание Финляндской Республики в число врагов «Исламского государства» объясняется тем, что страна занимается обучением курдских военных в Ираке.

О том, как меняется отношение Запада к России в связи с исламистской угрозой, читайте в материале RuBaltic.Ru.

Источник: Аналитический портал RuBaltic.Ru http://www.rubaltic.ru/article/segodnya-v-pribaltike/25112015-igil-pribaltika/#t20c

Nuotr. 1990 m. įvykiai prie Spaudos rūmų

Vakarykščio juodojo antradienio Seime išvada – V. Landsbergis kaltas, kad liko aktyvus ir matomas visus 25 metus. Seimas šį kartą atsisakė įvertinti V. Landsbergio indėlį Lietuvos laisvės byloje ir priespastatė save Laisvę mylinčiam pasauliui.

Oponuojančio L. Balsio argumentai, išsakyti Seimo salėje, kad V.Landsbergis neturi skaldyti tautos yra nieko verti, nes pirmasis Laisvės premijos laureatas S. Kovaliovas, atstovaudamas demokratiją Rusijoje, tikrai skaldė liūne paskendusią tarybinę liaudį. Antrasis laureatas A. Terleckas atstovavo kolūkiečių tarpe nepopuliariam disidentų judėjimui. Trečiasis laureatas Katalikų bažnyčios kronikos steigėjas S. Tamkevičius veikė ateizmo ir cinizmo liūno, jau pakankamai sovietų valdžios įmontuoto, sąlygomis. O ketvirtasis laureatas A. Michnikas labai skaldė tautą kadangi atstovavo ne tiktai tuometinį Solidarumą, bet ir liberalią šiuolaikinės Lenkijos mintį, palikdamas šone plačias lenkų valstietijos mases.

Prieštaraudamas V.Landsbergio kandidatūrai ir įvedęs privalomajį frakcijos balsavimą šiuo klausimu Seimo narys V. Gapšys dailiai pakartojo L. Balsio žodžius, kad premija turėtų būti “vienijančiu dalyku.” Tad V. Landsbergis čia ir vėl ”skaldytojas”, kadangi jis buvo labai girdimas visus dvidešimt penkerius metus ir po Sausio įvykių… Tad Laisvės premijos neskyrimas yra bausmė už jo girdimumą iki šiolei. Jei būtų nutilęs po 1990-ųjų, tai, matyt, būtų “visus vienijęs”.

Mirus šviesios atminties socialdemokratų vedliui, Prezidentui A. M. Brazauskui, liko V. Landsbergis, kuris buvo pirmuoju Lietuvos vadovu. Gal tai nemažam politikų skaičiui atrodo kaip akibrokštas? Nenorima tikrovė… balanso nebuvimas? Bet juk tai, kad prof. V. Landsbergis yra gyvas ir girdimas iki šiolei, jis neturėtų būti dėl to kaltas, kad “skaldo ir nevienija” ir, be to, dar ir gyvena..

Ar V. Landsbergis ”atstovauja” visą tautą? Tikrai ne… Demokratinėje valstybėje politikai neatstovauja visos tautos. Jas ”atstovauja” A. Lukašenka arba Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas. Visų amerikiečių neatstovauja nei B. Obama, nei M. Rubio, nei H. Clinton. Tarp prancūzų tokie nėra nei F. Hollande nei N. Sarkozy. Jie atstovauja, ačiū Dievui, tik tam tikrus rinkėjų sluoksnius. Jie nėra skaldytojai, jie yra demokratai… Jie yra demokratiškai savo rinkėjų išrinkti laisvuose rinkimuose.

Irena Degutienė, remdama V. Landsbergio kandidatūrą, nepateko į interesų konfliktą, kadangi V. Landsbergiui kovojant už Lietuvos Nepriklausomybės įtvirtinimą (už ką premija ir būtų skirta), partija dar nebuvo sukurta. Beje, Laisvės premija buvo įsteigta prieš penkerius metus, minint 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių dvidešimtąsias metines bei suprantant 1991-ųjų sausio 13-osios svarbą lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei, taip pat visai Rytų ir Vidurio Europos regiono tolesnei politinei raidai.

Bet skirtingai nei nelemtas Europos žmogaus teisių teismo nutarimas, kuriame buvo pastebėta, kad Lietuvos teisinė sistema nepateikė Strasbūrui įrodymų, kad pokario partizanų judėjimas atstovavo tautai ar daugumai, V. Landsbergis kovų už nepriklausomybę metu atstovavo lietuvių tautos daugumai ir reiškė Lietuvos tautos pagrindinį siekį – valstybingumą. Skaldytojų vaidmenį tada atliko M.Burokevičius…

Tad skaldytojiška yra kelti Lietuvos Respublikoje vienas kitą perdengiančias priešiškumo bangas, kurios mums neleis deramai pasauliniu lygiu paminėti Sausio 13-osios pasipriešinimo stebuklo 25-mečio… Lietuvos žmonių nepasidavimas buvo nemenkesnis įvykis Europoje nei Berlyno sienos griuvimas ar Lenkijos ir Vengrijos tautų įvykdyti išsilaisvinimai. Vykstant tokiom rietenom Seime, tikrai nepasieksime savo istorinės pergalės prieš komunistinę santvarką tarptautinio matomumo… Demokratijų laimėtojų 1990-ųjų herojiniame epe nenurungsime nei vokiečių, nei lenkų, nei vengrų, nors mums būnant Sovietų Sajungos viduje buvo ir sunkiau išsiveržti iš kalėjimo nei ribotą komunistinį valstybingumą turėjusioms Vidurio Europos tautoms.

L. Balsys antradienį Seime teigė, kad premiją reikėtų įteikti kiekvienam “Lietuvos žmogui iš daugiabučio”. Šis žmogus tikrai Lietuvos revoliucijoje vaidino ypatingą reikšmę. Jis išrinko Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą, kurio pirmininku vėliau buvo išrinktas V. Landsbergis. Šiam Atkuriamąjam Seimui žmogus iš daugiabučio buvo patikėjęs misiją – įveikti blogio imperiją ir iš jos griuvėsių išvesti šiuos rinkėjus į Laisvę. Tad, Atkuriamasis Seimas ir jo vadovas, įveikęs daugybę sunkumų ir iššūkių, tai padarė.

Seimo narys Emanuelis Zingeris

 

Nuotr. Nejaugi Dalė Žėkienė šturmuoti seniūnijos gyventojų namus su policijos pajėgomis išmoko sąmoningumo mokykloje?

Kauno apylinkės teisėja Liuba Kymantienė, kuri, kaip paaiškėjo, su dainininke Judita Leitaite augo tremtyje (nors teisėjos biografijoje šito neparašyta), na , dainininkė tai sakė viešame koncerte Margininkų kaime – atsisakė taip pat tremtinei, tiksliau, gimusiai tremtyje Dalei Žėkienei, socialdemokratei, Rokų seniūnijos seniūnei, kelti bylą dėl įsilaužimo į Sulikų privačią valdą Rokų kaime, Kauno rajone.

Nurodyta, jog įsilaužimas į privačią nuosavybę nėra nusikaltimas.

Tas pats paaiškinta ir dėl Danguolės Razmislevičiūtės: nėra nusikaltimas veržtis be sutikimo ir leidimo į privačią valdą, neturinti jokio teisėto pagrindo tą daryti.

Kauno apylinkės teismas turės spręsti baudžiamosios atsakomybės klausimą iš  naujo.

Klausimas: jeigu teisėja Liuba Kymantienė, kuri pasak Juditos Leitaitės, augusios tremtyje, yra jos suolo draugė, būtų iš karto nusišalinusi dėl to, jog galimai pažįsta Dalę Žėkienę, jeigu ne iš bendros klasės Irkutsko srity, tai tikrai iš tremtinių suvažiavimų – gal procesas jau būtų sparčiau pajudėjęs?

Lapkričio  5 dieną, nors advokatui Anatolijui Novikovui buvo pranešta,jog posėdis vyks, posėdis nevyko, ir teisėja su advokatu puolė ginčytis.

Taip pat paaiškėjo, jog teisėja Liuba Kymantienė skundžiamą nutartį priėmė neanalizuodama bylos dokumentų.

“Štai čia atsirado dokumentai, tik šiandien, aš nieko nežinau kur jie buvo”,- aiškino neteisėtą ir jau panaikintą nutartį priėmusi Kymantienė.

Nieko sau;  20 dienų Kauno apylinkės teisme kažkur mėtosi priedai, iš kurių aišku, jog buvo šturmuoti Kristinos Sulikienės namai.

Visa laimė, jog Kauno apygardos teismas net ir be “dingusių” dokumentų nusprendė, jog nutartis yra neteisėta ir ją panaikino.

Teismas nurodė, jog teisėja Liuba Kymantienė jau vykdė privataus kaltinimo procesą, šaukdama į taikomuosius posėdžius, todėl neturėjo teisės atsisakyti pradėti šį procesą, nes jis jau vyko.

 

 

Nuotr. Susitikimo metu pareikšta, jog didžiausia grėsmė vaikui – jeigu jis būtų parvežtas į savo gimtąją šalį. Šito Barnevernet negali leisti. Geriau tegul su 9 skylėmis dantyse ir košmarais naktimis. Jo vaikystė užtikrinta.

Susitikimo dėl Gabrieliaus santrauka. Nekomentuosiu laikinai,nes esu labai pavargus nuo neteisybės. Susitikime dalyvavo : Anne Merethe Eide (barnevernet vadovo Ingve Blakstad Cappelen įgaliota atstovė), Gražina Lešinskienės, bei Neringa Ozoliņa.

1) Gerb.Eide, 39-ają šių metų savaitę,perkelėte Gabrielių jau trečią kartą pas visiškai svetimus žmones. Kokia priežastis jog vaikas kilnojamas ? Ar bandėte ieškoti Gabrieliui lietuvių šeimos Norvegijoje, kaip alternatyvos globėjams ?

Ats: -“Perkėlimo į kitą šeimą priežastis buvo įtarimai,jog vaiko biologinė motina lankėsi rajone kur slepiamas Gabrielius. Dėl rizikos jog vaikas vėl gali būti išvežtas,pakeisti globėjai.Šiuo metu berniukas saugomas šeštame lygmenyje. Kaip žinote 7 saugumo lygiai yra sudaryti Norvegijos policijos. Paskutinis, kai keičiama tapatybė. Tam leidimą galime gauti,matydami pavojų ir poreikį.”

2) Esu keturių vaikų mama,turinti teisę gauti globotinį vaiką. Ar galėtumėte dar sykį peržvelgti alternatyvą, bei mano galimybes tapti globėja Gabrieliui ?

Ats- ” Dėja ne, saugumo sumetimais, dėl pavojaus vaiką išvežti į Lietuvą. Galimybę jau esame apsvarstę .

3) Cituoju jūsų žodžius paskutiniąjame reporte,-” Mes nepastebėjome,jog Gabrielius reikštų norą pasimatyti su mama,ar kt šeimos nariais. Nei dabar, nei anksčiau.” Tačiau turime visiškai kitą informaciją .Tą puikiai galima matyti ir Gabrieliaus atsiųstame laiške mamai. Tiek piešinys,tiek žodžiai “mama tave labai myliu”, “tu esi gera mama”. Tai nesikerta su Jūsų teiginiais. Kodėl traumuojate vaiką? Ar esate supažindintas su vaiko teisių konvencija? Kodėl nesilaikote? Konvencija užtikrina kiekvienam vaikui jo teisę į gimtąją kalbą/kultūrą, kodėl neteisėtai privatizavote Lietuvos pilietį ,išplėšdami jį iš jo aplinkos,bei pažeisdami jo teises ?

Ats: Norvegija turi atskirą įstatymų knygą, “vaiko teisių įstatymas”. Kai iš tėvų globą paima barnevernet,konvencija keičiama į vaiko įstatymą. Vaikas oficialiai Lietuvai nebepriklauso.

4) Vieša paslaptis tapo tai kad Gabrielius nebėra tik G.Lešinskienės vaikas. Po neteisėto konfiskavimo Švedijoje,Gabrielius tapo Lietuvos garbės vaiku. Lietuviai kovoja dėl kiekvieno savo mažajo piliečio,bei Gabrieliaus grąžinimas į Lt mūsų visų bendras reikalas. Į Lietuvą artimu metu išvyksta Norvegijos teisės ekspertai,kalbėti apie korupciją barnevernet įstaigose,bei skatinti Lietuvą imtis politiniu keliu Gabrieliaus perdavimo Lietuvai. Ar sutiktų gerbiamas barnevernet direktorius atvykti diskusijai į Lietuvą? Patys finansuotųmėme kelionės išlaidas.Susitiktumėte su Lt valdžios atstovais,Gabrieliaus oficialia globėja Lietuvoje.Galbūt ,rasime lengviau kompromisus?

Ats: – Taip,tai visai įmanoma,kodėl ne. Reikalingas oficialus pakvietimas.

5) Ką galėtumėte patarti mums ir Lietuvai. Kaip kovoti,kad grįžimo procesą paskątinti, paliekant kuo mažiau berniukui žalos?

Ats:-” kolkas nėra gauta jokio rašto iš Lietuvos,kur būtų pateiktas oficialus reikalavimas dėl berniuko gražinimo į Lietuvą”.

6) Kokios instancijos raštas turėtų būti? Lietuvos vaiko teisių, ar Užsienio ministerijos?
Ats:-” žinoma, kad Užsienio reikalų ministerijos .”

7) Gerb. Eide,paskutinė informacija yra ta,kad bylos tyrėja atsisakė bylos dėl kritikos,bei nuolatinio dėmesio. Teisme barnevernet atstovaus pats vadovas, ar tai tiesa?

Ats:-” Taip,tai tiesa. Tai tikrai nėra ta byla ,kurios mes norėtumėme.”

8) Cituoju Jūsų paskutinį raportą, -” Mes nusprendėme,kad nėra pagalbos priemonių, kurias teikiant G.Lešinskienę gautų galimybę pasirūpinti vaiku. ” Nepaslaptis jog nužudęs 77 žmonių žmones norvegas Breivikas gavo galimybę reabilituotis . Byloje G.Leščinskienė nera siejama su pvz alkoholiu,smurtavimu ar priklausomybe. Pažįstame G.Leščinskienę kaip noriai priimančią informaciją,atsakingą,darbščią. Ar nemanote kad perlenkėte lazdą nurašydamas puikią moterį,dar labiau sukeldamas dvejonių Jūsų vyriausybei neatskaitinga įstaiga?

Ats:-“niekada ir nesiejome Lesčinskienės su priklausomybe ,blogais įpročiais ar smurtu prieš vaiką .Tiesiog, manome jog jai nepakanka gebėjimų motinystei,pvz dažnas keitimas auklių.

9 ) Ar Jums teko skaityti “The neyork time” kritiką Jums, dėl Gabrieliaus situacijos. Ar nemanote,kad 98 milijonai skaitytojų visgi ne bereikalo palaiko Gražina? Ar tikrai pasaulio kritika Jūsų institucijos adresu yra nepagrįsta ?

Ats:-” turime šią informaciją,bet privalome laikytis vaiko gerovės įstatymų”.
10 ) Atnešiau Jums parlamentaro Algirdo Patacko laišką Norvegijos vyriausybei. Parlamentaras jį parašė būtent tuomet,kai neteisėtai švedai atidavė mūsų valstybės pilietį. Ar esate susipažinę,jis anglų kalboje?

Ats:-“Ne,bet mielai paskaitysime . Dar prašytume atsiųsti į oficialų el-paštą.
11) teismas sausio 19 dieną, kodėl neleidžiama Gražinai pačiai pasirinkti advokato?

Ats: -“negalime komentuoti”.

12) Gerb. Eide,iš mūsų pokalbio pasiklausius,man susidarė tokia nuomonė,” – norvegai labiausiai bijo ,kad lietuvis nepavyktų į Lietuvą! “Užtai net susitikimai griežtai uždrausti. Ar teisingai supratau? Kuo Jums Lietuva baisi? Burnoje jaučiu bendraudama rasizmo skonį.

Ats:-” suprantu puikiai kad taip atrodo,tiesiog savo įstatymais mes pasitikime”.

13) Nepaslaptis jog praeitą savaitę turėjau įvykti susitikimas buvo nukeltas. Priežastis tapo gretimoje seniūnijoje kilęs skandalas, kai barnevernet direktorius buvo apkaltintas dviejų įdukrų lytiniu išnaudojimu. Pats darydavo video įrašus,bei kaltę pripažino. Ar nemanote kad turime pagrindą nerimauti dėl Gabrieliaus? Ar užtikrinate, jog jis nuo to apsaugotas? Kokia jo sveikatos būklė?

Ats:-” sveikata jo gera. Išskyrus tai kad per užimtumą pamiršome nuvesti pas dantistą, taigi praeitą savaitę buvo registruotos 9 skylės dantyse. Naktimis dažnai pabunda iš košmaro, vaistų nenaudoja.Globėjų šeima nuolat stebima,jie darbus turintys geros reputacijos piliečiai.

ohman7

Vakar nugriaudėjo sprogimas, ir buvo sutrikdytas elektros tiekimas į Krymą.

Krymo blokada, paaiškėjo, vyksta jau apie mėnesį. Parama blokadai renka ne kas kitas, o Jonas Ohmanas, kuris visur kiša Lietuvos vėliavą.

Labai charakteringa nuotrauka, apie tai, ką jis mano apie Lietuvą ir jos vėliavą:

ohman6

Ohmanui Lietuvos vėliava – skuduras po kojomis, siekiant teroristinių tikslų.

Akcija vykdoma atvirai, sukurtas akcijos “Krymo blokada” vebsaitas. Dar niekada terorizmas nebuvo toks viešas, kaip Jono Ohmano veikloje.

Pirma paramos siunta Krymo blokadai jau pasiekė tikslą. Po perdavimo, šįkart Kijeve, daiktai naktį keliavo į “pasienį”, kur Krymo totoriai, kartu su “Pravyj Sektor”, blokuoja kelius į Krymo pusiasalį.

Kijeve susitikome su Refat Chubarov, Krymo totorių vadu. Apkalbėjome tolimesnę veiklos eigą.

Akcjia tęsiasi, prašome remti mus daiktais ir, jei įmanoma, pinigais.

www.blue-yellow.lt/Krymas

Skambinti:
+370 643 29378 (Kotryna)
+370 682 72328 (Adas Jakubauskas)
+370 635 96460 (Karolis)

Первая наша помошь для блокады Крыма уже достигла цель.Веши переданые в Киеве сразу отправились на блокаду ,где Крымские тотары вместе с ” Правым Сектором ” блокируют пути продуктов в Крым.
В Киеве встретились с Рафатом Чубаровом (лидер Крымских тотар ) и обгаварили дальнейшие наши совместные действия .
Мы продолжаем сбор средств для помоши блокады Крыма-помогайте нам вещами и если можно -денгами….

www.blue-yellow.lt/Krymas

O kad nebūtų per daug įtarinėjamas veika prieš Rusiją, jis ramiausiai sėdi Izraelyje, ir aprašinėja palestiniečių buitį.

Daiktus renka jau ir Lietuvos konservatorių partija, renkami net autobusai ir džipai, juos supakuoti geriausia į didelius maišus:

Rinkimo akcija vyks Vilniuje, keliuose punktuose, kuriuose priimami šie daiktai:

–          šilti megztiniai

–          termo-rūbai

–          šiltos kojinės

–          šiltos pirštinės

–          šiltos kepurės

–          šilti batai

–          miegmaišiai

–          izoluojantys kilimėliai

–          uniformos

–          karinė apranga

–          medikamentai (vaistinėlės)

Taip pat:

–          Prožektoriai

–          Racijos (walkie-talkie) bent poromis

–          Žiūronai

–          Naktinio matymo prietaisai

–          Elektros generatoriai

–          Mikroautobusai (techniškai tvarkingi, su tech. apžiūra)

–          Džipai (techniškai tvarkingi, su tech. apžiūra)

Daugiau informacijos internete:

www.blue-yellow.lt/Krymas

arba

Facebook – Blue Yellow for Ukraine

Taip pat telefonais:

8 643 293 78

8 658 724 77

8 682 723 28

Rinkimas vyksta nuo Spalio 20

SURINKIMO PUNKTAI

1. Lietuvių Kalbos Institutas, Vileišio g. 5 (nuo 8.00 iki 19.00)

 Jei įmanoma, į LKI vežti  didelius ir sunkius daiktus

2. Kino Pasaka, Šv. Ignoto g. 4/3 (nuo 11.30 iki 21.00)

3. Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų būstinė, L Stuokos-Gucevičiaus g. 11 (nuo 10.00 iki 17.30)

4. Lietuvos Kalinių globos draugija socialinės reabilitacijos centras, Panerių  g. 10 (nuo 10.00 iki 18.00)

Šeštadienį, spalio 24, papildomai dirbs šie punktai:

Lietuvių Kalbos Institutas, Vileišio g.  (nuo 10.00 iki 14.00)

Kino Pasaka, Šv. Ignoto g. 4/3 (nuo 13.00 iki 21.00)

Va ir paaiškėjo, kur šuo pakastas.

Pirma Razminas su savo šunimis, lojantis prieš neegzistuojančius fašistus,ir garbinantis šviesų komunistinį rytojų.

Giedrius Grabauskas garbina jau atvirai, internete.

Svajoja, kad sugrįžtų tarybų valdžia.

Bartašiūnaitė atvirai garbina Russkij Mir – dar viena Kusaitė, tik na oborot.

Igariokas iš Švenčionių, kurie turbūt norės atsiskirti, ar ką panašaus, žodžiu, terarystas iš didžiosios raidės sukelia ant kojų visas tarnybas, neva vežiodamasis su 16 trūliku kalašą.

Kastytis Braziulis FB paskyroje atvirai sako, jog panaikinta 9 VSD valdyba: o kodėl? Ogi todėl,kad pasisavino labai labai labai daug pinigų už kovą su teraryzmu. O terarystę rado vieną: Kusaitę.

Taigi kodėl Giedriaus Grabausko nekrato VSD vyrukai už jo komunistinius straipsnius? Nes jie neturi pinigų.

Jie tol nekratys ir Alaunio, ir Lekstučio, kurie aiškina, jog Sibiras buvo gryno oro sanatorija, tol netikrins jų kantaktų su priešiška Rusija, kol nebus atkurta 9 valdyba.

Supratote?

Todėl visi tie “opozicionieriai”, rėkiantys, kaip jiems reikia naujų kratų, jie tėra VSD samdytiniai, rėkti, kad juos kratytų žiauriai neprofesionalūs žaliukai, kad VSD galėtų sakyti: va matote, ponia Prezidente, ir ponia Graužiniene, mes neturime 9 valdybos, o policija nesusitvarko.

Kastytis Braziulis, VSD agentas v otstavke, viešiesiems ryšiams su visuomene, aktyvusis rezervas, parašė iš viso išsityčiodamas iš policijos.

Kastytis Braziulis, lapkričio 17 d.

“Man labiausiai patinka mūsų valdžios ir teisėsaugos pareiškimai dėl terorizmo.

Lietuva yra pasirengusi atremti teroristinius išpuolius.
Lietuvos teisėsaugos ir žvalgybos struktūros kovoja su terorizmo grėsme.

Galų gale pasirodo, kad nei vienoje teisėsaugos institucijoje nėra padalinio, skirto kovai su terorizmo grėsme!!!
Iki šios dienos visi ir politikai, ir teisėsaugininkai, ir žvalgybininkai su terorizmo grėsme žaidžia futbolą.

Galų gale paaiškėja, kad kaip ir su užsienio šnipais, taip ir su terorizmu kovoja pavyzdžiui Varėnos policijos komisariato tyrėja Ona Onutė arba Pagėgių policijos komisariato kriminalistas Jonukas.”

 

Bet man labai įdomu: jeigu turėdami tą savo 9 valdybą, tesugebėjo vieną Kusaitę agentę “pagaminti”, jie ruošiasi atsikurti tą valdybą, kad kratytų ir taip aiškius VSD agentus bybio analitikę Mildą, ar komunistų garbintoją Giedrių? Ar Vytauto Didžiojo skulptūras visame pasaulyje kviečiantį griauti Ramūną? Baikite juokus.

Ir greičiau tegul policija susodina tuos juokdarius. Na ta policija, kurie nekenčia saugumo ir jo provokacijų, kai jie tyčia aktyvizuoja agentus, kad galėtų išmelžti ir taip kiaurą valstybės biudžetą tariamai kovai su teraryzmu.

Visiškai ne VSD agentas, Runkelis iš Kaimo