Kazimieras Juraitis aktyviai renka lėšas į savo asmeninę sąskaitą už LL žlugdymą – nesąmoningo priedo leidybą

Posted: November 14, 2015 in Uncategorized

Nuotr. Į šiandienos numerį aktualus straipsnis apie Lietuvos Aukščiausiojo teismo darbą, kai jis taiko negaliojančius sovietinius įstatymus, dėl mistinio priedo, pateko tik po 2 savaičių. 

Subjektyviai. Blogeriškai. Dabar apžvelgsime “Laisvo laikraščio” “perėmimo” ir galimo žlugdymo scenarijų.

Tenka stebėti pirkimo mastus Kaune.

Kai išeina labai įdomus “Laisvo laikraščio” numeris, tiražo nelieka per vieną dieną, ir neretai patys populiariausi kioskai, esantys Kauno miesto centre, kartoja tiražą – po 5 egz. Ir jeigu labai įdomus laikraštis, išperkamas tiražas dar kartą.

Dabar išėjo toks “šauksmas” priedas, ir akis badė Kauno kioskuose neperkamas tiražas.

Negana to, Kazimieras Juraitis už šitą griaunamąją veiklą, LL minusinį nusireitingavimą, renka pinigus.

Į savo asmeninę sąskaitą.

K.Juraitį seniai įtariame sistemine – agentūrine veikla.

O toks drąsus lėšų rinkimas į savo asmeninę sąskaitą, už leidybinę – spaudos veiklą, neturint tam pažymėjimo, verslo liudijimo, nesusimokėjus krūvos mokesčių, ir nedeklaravus krūvos įvairių dalykų, tą įtarimą tik stiprina.

K.Juraitis teisinasi, jog nėra įkūręs “Mūsų gretos” organizacijos, todėl malonėkite pinigus siųsti tiesiai jam.

Geras monkės verslas gaunasi: “Laisvas laikraštis” nebeišsiparduoda tiražo dėl idiotiško priedo, kur sukrautas neeilinis internetinis skiedalas, o Juraitis dar ir pinigų gauna.

O VMI tyli.

Vsio zakonno.

Tik ar tikrai?

CITATA

“Tačiau artėjantys rinkimai verčia mus siekti aiškesnės struktūrizacijos. Mat išorinis „Mūsų gretų“ ratas – gana amorfiška, sunkiai įvardinama piliečių masė, kuri negali turėti esminės įtakos politiniam Lietuvos gyvenimui. Kad mūsų „prasmių laukas“ galėtų tapti jau veikiančių ar begimstančių kitų politinių jėgų dalimi – „Mūsų gretoms“ taip pat reikia turėti aiškesnę struktūrą. Bandymai tą padaryti tradicinėmis priemonėmis naudos nedavė. Tarkim, paskelbėm šūkį: „kas su mumis, atsiliepkite ir parašykite laiškelį“. Į jį atsiliepė gana nemažas skaičius žmonių. Tačiau tie, kas atsiliepė – tik potencialas. O kada reikia atlikti konkrečius organizuotus veiksmus – šis potencialas likdavo neišnaudotas, nes „Mūsų gretos“ – ne organizacija, turinti pastovius darbuotojus darbui su žmonėmis, bet neformalus švietėjiškas klubas. Mūsų jau veikiančios kūrybinės komandos darbas buvo nukreiptas ne į darbą su atskirais pavieniais žmonėmis, o į mus vienijančio „prasmių lauko“ sklaidą.

Pastoviam veiklos finansavimo šaltiniui užtikrinti, o taip pat „Mūsų gretų“ struktūrizavimui jau būtinas klubo nario mokestis. Jo dydį (kol steigiamasis susirinkimas nenutarė kitaip) – lai nusprendžia kiekvienas, kuris pasiruošęs prie mūsų prisidėti. Tik pervesdami pinigus, rašykite „mūsų gretoms“ – žinosime, kad ne vien tik remiate opozicinę spaudą – pastovaus priedo „Laisvame laikraštyje“ leidybą, bet esate pasiruošęs ir kitokiai aktyviai švietėjiškai politinei veiklai.

Kol neturime iždininko, tiems tikslams pinigus kviečiu pervesti į Kazimiero Juraičio sąskaitąLT367300010072535911. Lėšų panaudojimo skaidrumą užtikrina revizijos komisija, kuri savo darbą atliko ir anksčiau, perkant techninę įrangą švietėjiškoms laidoms užtikrinti. Šiuo metu pastovių išlaidų reikalauja kassavaitinis opozicinės spaudos priedas Laisvame Laikraštyje. Tačiau ketinimuose – ir knygų leidyba, ir tolesnė filmų gamyba.

Nuo surinktų lėšų kiekio priklauso mūsų tolesnio kūrybinio darbo efektyvumas ir informacijos apie „Mūsų gretas“ sklaida”.

PAPILDYTA:

Šiame puslapyje yra paypal mygtukas “donate”. Kas pritaria šio puslapio veiklai, bei kas pritaria Kristinos Sulikienės veiklai “Laisvame laikraštyje”, prašome paremti veiklą, pervedant kad ir 2 eurus.

Jau turime pirmą pervedimą, 5 eurai.

Ši iniciatyva kilo dėl to, jog kai kurie žmonės palaiko Juraitį, ir mano, jog jis tinkamą formą pasirinkęs, nes jis prašo atsiskaityti už jo veiklą.

Todėl ir mes prašome atsiskaityti, jeigu pritariate, už mūsų veiklą.

Advertisements
Comments
  1. douktris says:

    nu matai, patapai etatiniu sistemos troliu. 5 jewrus uzdirbai 🙂

  2. Brūkštelėjimas says:

    Mėgsta Krisitina taškus dėlioti, bet vis ant i nepataiko:)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s