Vilniaus policininkas nežinojo, jog panaudojus ginklą surašomas raportas?

Posted: November 16, 2015 in Uncategorized

Nuotr. Labai tinkantis užrašas piktavaliui Vilniaus policininkui, kuris atseit nežinojo, jog panaudojus ginklą, būtina parašyti raportą. 

Vargšė mūsų policija: kai kurie pareigūnai tikri analfabetai,-jie nežino įstatymų.

Ar tai būtų Garliava, ar Vilnius.

Garliavos kai kurie policininkai nežino, kad panaudojus smurtą, bei įsiveržus į gyvenamąsias patalpas, neturint teismo leidimo, būtina pranešti vadovybei, o atlikus nesankcionuotą kratą, patalpų apžiūrą, būtina kreiptis per 24 valandas dėl leidimo atbuline tvarka, jeigu buvo neatidėliotinas atvejis.

O Vilniaus policininkas, peršovęs benamiui koją, nežinojo, jog reikia parašyti raportą dėl ginklo panaudojimo.

Tikra Motina Teresė, tiksliau, Vilniaus VPK vadas  puolė teisinti, ir aiškinti apie kažkokį netyčinį užkliudymą, ir netyčinį benamio peršovimą.

Tačiau nesugebėjo paaiškinti: ar policininkas nesusigaudo, kur jis tarnauja, kad nešiojasi ginklą, ir nesusigaudo, kokios yra taisyklės, nešiojantis ginklą?

Ne veltui į Sulikų namus Kauno rajone įsilaužęs policininkas Tutlys išeidamas ir grasino Albertui Sulikui, jog jį šaudys – pasirodo, netgi pašaudžius, nereikia surašyti jokio raporto, jeigu tai padarei “netyčia”.

Nuo šiol gyventojai turėtų dar atsargiau saugotis policijos. pasirodo, jai viskas galima.

Netgi šaudyti ir nesurašyti raporto.

Gal ir kulkos kokios nors nesuskaičiuotos?

“Benamį sužeidęs policininkas nuo pareigų nėra nušalintas, nes, pasak policijos vadovo, nėra tam pagrindo. (pasirodo, nieko tokio peršauti žmogų, apie tai nepranešti – viskas čia yra tvarkoje. Dirbame toliau. – red. past.)

Tai patyręs pareigūnas, policijoje dirbantis 24 metus.

„Normalus pareigūnas, mokantis dirbti savo darbą, išmanantis savo darbą“, – kalbėjo policijos vadovas.”

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/policija-teisinasi-suvis-netycinis-suzeistojo-nepastebejo.htm

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s