Kaip piktoji boba Sulikienė šventąjį Juraitį puolė: ir čia priėjo Kindziulis, ir tarė

Posted: November 18, 2015 in Uncategorized

Nuotr. Šventasis Juraitis

Gyveno kartą labai šventas Juraitis, vos ne šventas Jurgis. Nieko jis neprovokavo. Buvo šventas ir nekaltas. Tautininkas. Buvo už lietuvių tautos, kalbos grynumą, tačiau tuo pačiu metu šventai tikėjo šventuoju komunistiniu rytojumi, ir šventai žavėjosi vatnykizmu, kremlizmu, ir russkij mirizmu.

Kadangi negailestinas tironas, užvaldęs Lietuvą, programavo lietuvių ir 20 procentų žūtbūtinai kitataučių, anot Juraičio, smegenis, tai šventasis Kazimieras sugalvojo, jog reikia šviesti lietuvius apie šviesų komunistinį rytojų, ir be to, mokyti juos apie tai, jog žūtbūtinai negalima pakeisti lietuvių 80 procento, keista tik, kad nenurodė, veido išmatavimų, pėdos, juosmens apimties dydžio – kaip tai darydavo jo šaunusis Fiureris, kliedėjęs apie arijų grynumą.

Jau šventajam Juraičiui prasiskverbus į žiniasklaidos vandenis, ir labai rypaujant, kaip sunku, ir kad šiaip ne taip jisai sukrapštysiąs 150 eurų ir ne tik laikraščio priedo leidybai, ir jau poroje numerių paskleidus šventosios Matuškos Rossijos šventąją įdeologiją, kurią būdamas tautiškai ir žūtbūtinai susipratęs, Juraitis kažkokiu mistiniu būdu inkorporavęs ne tik į savo, bet ir į Naktigonės bei Mūsų gretų mąstymo sistemą (kažkoks neosocvatnykbolševiknacionalizmas), atsirado nei iš šio nei iš to baisi pikta boba Sulikienė, ir pradėjo tą šventąjį Šventosios Rossijos ideologijos skleidėją pulti.

„Kas dabar bus“, rypavo interneto platybėse šventojo Juraičio koordinuojami vatnyksocialbolševiknacionalistai.

„Jau mes taip šauniai paskleidėme tas idėjas per laikraštį, kuris netinkamas idėjas varydavo, ir tiesa ten ta pikta boba rašydavo, kažką ten kad atseit reikia teisiškai priešintis, o mes pagal Razminą ir kitus Sąjūdžio laikų aršius ir nenusileidžiančius trotilo šalininkus, manome, jog reikia kovoti tiktai na kaip mes suvokiame, tai kas čia dabar bus“, rypavo socialvatnykbolševiknacionalistai.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

„Anksčiau per CK komitetą jus praleisdavo, nes mokėdavote ten kažkaip įpinti ir ko reikia sistemai, ir ko reikia laisvai Lietuvai. Dabar keistai išeina: įpynėte ir ko reikia laisvai Lietuvai (čia atseit taikotės prie dabartinio CK), ir įpynėte, ko reikia Laisvai Rossijai. Tai, šventasis Juraiti, dabar Rusijai tarnauji? Kažkada juk bėgai nuo jos. O dabar tiesiai į Maskvos glėbį. Senatvė“,- pasakė Kindziulis ir nuėjo į „Šluotos“ redakciją, kurios nebėra.

Žurnalo pabaiga.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s