Česlovas Kasperavičius: Henrikas Daktaras yra šventasis, lyginant su Loreta Graužiniene

Posted: November 27, 2015 in Uncategorized

Henrikas Daktaras yra šventasis lyginant su koloborantę Loreta Graužinienė. Skirtumai:

1. Loreta Graužinienė yra sovietinė koloborantė kadangi naudojosi sovietinės grietinėlės teikiamomis privilegijomis , kaip tuo pat metu H. D. buvo persekiojamas sovietinės valdžios.

2. L.G. yra Darbo partijos bandos šešiukė dirbanti savo kumyrui Viktorui Uspaskichui. H.D. niekada nebuvo šešiukė.

3. L. G. neturi sveiko jumoro jausmo skirtingai negu H.D. kuris turi puikų jumorą ir moka satyros pagalbą pašiepti sovietinius išsigymėlius.

4. L. G. valdyti nori visą Lietuvos Valstybę , nors pati neturi tam sugebėjimo , skirtingai negu H. D.

5. L. G. niekada nesėdėjo kalėjime už nusikaltimus , kadangi koloboravo su Lietuvos teisėsauga (Loretos Graužinienės parašas yra po viena iš juodųjų buhalterijų metinių ataskaitų, Uspaskicho parašo nėra – tačiau L Graužinienė neteisiama – red. past.). H.D. niekada ir su niekuo nekoloboravo ir todėl sėdi kalėjime.

6. L. G. reketuoja visą Lietuvos valstybę ir daugiausia skriaudžiami patys vargingiausi, o H.D. silpnų neliesdavo, o lupdavo kailį dažnai su valdžia koloboravusiems verslininkams.

7. L.G. yra prie valdžios lovio ir geria visos Tautos kraują. H.D. prie valdžios lovio niekada nebuvo, todėl tiek daug nusikaltimų nepadarė ir už tai sėdi kalėjime.

8. L. G. niekada neparašė jokios knygos apie Lietuvos KGB-istus besivadinančius dabar demokratais iš raudonų snukių pakeitę į žalius. H.D. daug rašė ne tik apie save , bet ir apie sovietinis išsigimėlius satyros pagalba juos pašiepdamas.

9. H. D. savo prigimtimi yra lyderis arba liaudiškai tariant bandos vadas. , o L. G. lyderiu ir vadu niekada nebus nes nieko nemoka ir bijo nešti asmeninę atsakomybę.

10. L. G. yra susmirdusi sena ir kvaila boba, kuri niekaip negali būti net iš tolo panaši į lyderį H.D.

Česlovas Kasperavičius, FB.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s