Dėl Interpolo standartų lavonų atpažinime nesilaikymo R. Apanavičiaus mirties byloje

Posted: December 2, 2015 in Uncategorized

Romuciomore

Nuotr. Nors nėra giminaitė, Romualdą Apanavičių atpažino žmona Giedrė Ramanauskaitė – kuri turbūt ir DNR davė? O mirties liudijimą išėmė jos mama Irena Ramanauskienė. Artimieji giminaičiai buvo nustumti nuo šios aferos, kad nesikištų, kai fabrikuojamas mirties faktas.

URM konsuliniam skyriui

Vilniaus apskrities VPK

Kristina Sulikienė

 

PRAŠYMAS DĖL ROMUALDO APANAVIČIAUS ATPAŽINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO PATVIRTINIMO ARBA TOS PROCEDŪROS TINKAMO ĮVYKDYMO

2015 12 02

2014 01 10 kreipiausi į 5 Vilniaus PK dėl dingusio brolio Romualdo Apanavičiaus paieškos, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 18-1-00057-14.

Policija jokių duomenų apie brolį niekur nerado.

Tačiau 2014 04 18 man atsiuntė raštą, jog neva Ostijoje Italijoje rastas mano brolio lavonas.

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūra 2014 05 06 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl mirties priežasties nustatymo, ir aišku, tinkamo atpažinimo, nes, nurodė, jog esą kūną atpažino žmona Giedrė Ramanauskaitė. Taip pat nurodė, jog tikslią mirties priežastį nustatys Romos karabinierių įstaiga – tačiau joks tyrimas nebuvo atliktas, pasiskambinus į tą įstaigą, jie paaiškina, jog tokios bylos iš viso nėra. Nurodė, jog 2014 04 10 nutarimu (prokurorė Navasaitienė) tyrimas buvo nutrauktas – nors nebuvo atliktas nei vienas veiksmas, kad būtų įtikinta, jog tai mano brolio lavonas.

Nežinia kokiu būdu, ne tik Italijos, bet ir Lietuvos teisėsaugai staiga nustojo galioti vieningi Interpolo standartai.

Remiantis vieninga Interpolo lavonų atpažinimo metodika, lavono atpažinimui imami DNR tyrimai,  pirštų antspaudai, dantų duomenys.

Kadangi 2014 03 12 8:45 buvo rastas lavonas, o tą pačią dieną Lietuvos ambasada raportavo į Lietuvą, į Kriminalinės policijos biurą, jog tai mano brolio lavonas, akivaizdu, jog jokios Interpolo reglamentuojamos procedūros atlikta nebuvo. Nes Giedrė Ramanauskaitė nėra Romualdui Apanavičiui giminė, ir logiškai, DNR tyrimui mėginio iš savęs duoti ji negalėjo. Be to, DNR tyrimas nėra atliekamas per 5 valandas.

Aš ir mano šeima kreipėmės daug kartų tiek į Lietuvos ambasadą, tiek į policiją, tiek į prokuratūrą, visur teigiama, jog toks atpažinimas, kai „atpažino žmona“, nors Italijos spaudoje rašė, jog atpažino pakrančių apsaugos viršininkas – yra tinkama.

Italijoje ypatingai nesilaikoma vieningos Interpolo palaikų atpažinimo metodikos, dėl ko Europos Parlamente peticijų komitete Italijos pilietis registravo peticiją, būtent dėl vieningos praktikos taikant vieningą palaikų atpažinimą visoje Europos Sąjungoje. (Peticija Nr. 1113/2014 dėl suderintų žmogaus atpažinimo procedūrų, taikomų visoje Europos Sąjungoje, poreikio, kurią pateikė Italijos pilietis Emilio Nuzzolese). Jis peticijoje nurodo, jog per metus Italijoje net 870 palaikų lieka neatpažinti, nes nesilaikoma reikalavimų tirti DNR, dantų išsidėstymą.

2014 03 12 buvo rastas neatpažintas lavonas, ir neaišku, kokiu būdu jis buvo priskirtas mano broliui, nes nei DNR, nei dantų rodmenų per pusę dienos tyrimo atlikti neįmanoma, o ir vėliau tokie tyrimai nebuvo atliekami.

Lietuvos policija su prokuratūra, nepadėdami išaiškinti šios atpažinimo klaidos, tai yra, atpažinimo nevykdymo, atlieka Interpolo nuostatų pažeidimą, dėl ko iš Interpolo gali būti ir sankcijos, jeigu skundas pasiektų tarptautinę policijos sistemą.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos atstovai, net nežino palaikų atpažinimo nuostatų, ir jie atsisakė padėti man, seseriai, kad būtų patvirtinta ar paneigta, jog čia mano brolio lavonas. Nors aiškinama, jog lavonas sudegintas, tačiau radus lavoną, jis yra fotografuojamas iš visų pusių, taip pat morge yra daromos nuotraukos.

Prašome įvykdyti tyrimo veiksmus iki galo, nes man jokie duomenys, jog čia yra mano brolio lavonas, nėra suteikti. Ruošiuosi kreiptis dėl mirties liudijimo nuginčijimo, nes nesant lavono, gyvas žmogus negali būti registruojamas kaip mirusiu.

Giedrė Ramanauskaitė galimai turėjo nusikalstamą ketinimą neteisingai „atpažinti“ – be to, ji ir negalėjo vykdyti atpažinimo, nes nėra giminaitė, iš jos DNR neįmanoma padaryti tyrimų – nes šiuo metu vėl ištekėjo, ir jos naujasis vyras pareiškė, jog jis augins mano brolio dukrą, vadinasi, brolio „numarinimas“ buvo reikalingas  ištekėti už kito vyro, ir paimti dukrą bei ją vėl kažkur pradanginti, nes jau 2 metai Giedrė Ramanauskaitė visiškai nesirūpina savo dukra, kuri pamesta Prancūzijoje, ir dėl ko paskelbtas vaiko pametimo procesas Evry Grand Instance teisme („abandonement“)

Remiantis išdėstytu, prašome detaliai atsakyti:

  1. Kada buvo ir kokiu būdu atliktas lavono DNR tyrimas? Kas iš giminaičių davė savo DNR tyrimui?
  2. Kada buvo sugretinti dantų duomenys?
  3. Kokia yra mirties priežastis? (Nes mirties liudijime parašyta „mirties priežastis nenurodyta“)

Jeigu to iš viso nebuvo padaryta, tai yra labai grubus Interpolo standartų dėl lavonų atpažinimo pažeidimas, kuris turi būti ištaisytas, bent jau išreikalaujant lavono rasto jūroje, radimo ir tyrimo teismo medicinos ekspertizės įstaigoje, duomenis.

Bylos Nr. 18-1-00057-14 pareiškėja

Kristina Sulikienė

Italija Romualdo Apanavičiaus mirčiai “legalizuoti” pasirinkta todėl, jog net 870 lavonų per metus dėl Interpolo standartų nesilaikymo yra neatpažįstami.

Italai netgi parašė peticiją į Europos Parlamentą.

Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl dabartinės skirtingos žmogaus palaikų atpažinimo praktikos atpažinimo procedūros vykdomos neekonomiškai ir vilkinamos. Kadangi, remiantis Interpolo standartais, žmogaus palaikams tiksliai atpažinti turėtų būti naudojami DNR, pirštų antspaudai ir dantų duomenys, dantų analizės dažnai nepaisoma, nes didžiausias dėmesys paprastai skiriamas mirties priežasčiai. Dėl šių trūkstamų duomenų asmeniui atpažinti gali tekti ekshumuoti palaikus, o daug asmenų (Italijoje – 870) lieka neatpažinti. Todėl peticijos pateikėjas teigia, kad, Interpolo nukentėjusiųjų nuo nelaimių identifikavimo komitetui atlikus savo darbą, į suderintą ES žmogaus identifikavimo koncepciją turėtų būti įtraukta privaloma dantų autopsija. Jis taip pat siūlo įrašyti post-mortem duomenis, kad tarpvalstybiniais atvejais būtų galima juos palyginti ir sugretinti.

https://petiportpp.secure.europarl.europa.eu/petitions/lt/petition/content/1113%252F2014/html/Peticija-Nr.-1113%252F2014-d%25C4%2597l-suderint%25C5%25B3-%25C5%25BEmogaus-atpa%25C5%25BEinimo-proced%25C5%25ABr%25C5%25B3%252C-taikom%25C5%25B3-visoje-Europos-S%25C4%2585jungoje%252C-poreikio%252C-kuri%25C4%2585-pateik%25C4%2597-Italijos-pilietis-Emilio-Nuzzolese?

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s