KODĖL MES NUŽMOGĖJOME KARTU SU “LAISVE”?

Posted: December 10, 2015 in Uncategorized

Birutė Dilpšienė

Lietuvi, nušluok nuo stalo svetimą pyragą
Prisotintą nuodų taure.
Ir prisimink lietuvišką noragą,
Kai širdį vėl užtvindys rugio duonos šiluma.


Pradėdama šį rašinį, norėčiau labiausiai tikėti, kad mes atsisveikintume su užsitęsusiu (27 metų) ,ilgu mūsų nevilties laikotarpiu, su absurdu, beveik virtusiu kasdienybe.

Su bejėgiškumu, prieš savivalę ir fizinį, moralinį ,dvasinį smurtą, su vis labiau įsitvirtinančiu antikultūrizmu.

Paminant darbo žmogaus protą, jo lietuviškumą , širdį paverčiant nieku-0.

Tai primityvi filosofija, žeminti kitą,jo mintis ,norus ir pasmerkti absuliučiai viską,ką sukūrė darbo žmogus,ką jis veikė tuos 50 pokario metų.

Nauji filosofai, mąstytojai,vienas iš jų,pranašaujantis beveik ir laisvos minties.“Laisvo laikraščio“ žūtį, tai jaunuolis A.Sulikas.

Primityviai suvokiantis“naujo gyvenimo stilių“, kuris neturi nieko bendro su kultūra,su pagalba ir pagarba žmogui-užsidirbti bent duonos.


Kaip galima smerkti G. Grabauską,V.Lekštutį,J. Kovalskį, ir kitus, krikštyti juos savo išgalvotais vardais (reprepsofilais) ir kt.

Mano nuomonė ,tik tualetinio popieriaus vertos tavo mintys.

Ar pakirtęs malkų ,iš savo gal būt, privataus savo miško daugiavaikei šeimai, jautiesi nuveikęs dideli darbą. Juokinga. (Taip, geriau socialinės tarnybos, radusios nešildytą trobą, vaikus “gelbėdamos” išveža!! – red. past.)

Taigi, anais, tarybiniais laikais, ta daugiavaikė šeima, pati būtų dirbusi ir niekas nesistebėtų ,kad vaikai dirba su tėvais, darbo žmonių užaugintame miške, o šiandien tai privatu, kojos įkelti į mišką ,50 metų auginusiam – negalima. (Moteriške, dabar 2015 Viešpaties metai, atsipeikėk, ne sovietmetis, laikas nestovi vietoje, ir niekada sovetskij sojūzas nesugrįš!! – red. past.)

Už sausą pūvančią pliauską- bauda . (Meluoji, moterie – už išvartų tvarkymą – padėka iš eigulio! – red. past.)

Ar neverkia valstietis, savo apsikabintą medelį, prievarta atiduodamas iš kažkur išdygusiam ponui? (Mažiau skaityk Sniečkaus raštus, moterie- red. past.(

Negyvenai tuos 50 metų ir seki pasakas naiviems jaunuoliams. (O tu kur gyvenai, neva geresnė, nes sena ? – red. past.)

Mes, vyresnieji ,žinome kaip buvome vežami i teatrus, koncertus, kai mokyklos žydėjo nuo vaikų šypsenų ,nes jie mokėsi už dyką, dainavo ,šoko kiekvienoje mokykloje, kurios dabar dingo kartu su laisve. ( O mes jaunesni, laisvės vaikai, PATYS EINAME į teatrus, niekas mūsų ten neveža, einame ten, kur norime, ir čia blogai? – red. past)

Rajonuose vyko dainų šventės šoko klumpakojus ,polkas ir dainavo lietuviškai. (Ir dabar rajonuose vyksta liaudies kultūros šventės, bet tu moterie, turbūt nusenai, ir nebesilankai jose?- red. past.)

O tėvai ryte linksmi keliaudavo į darbą nes jie jį turėjo. (Mūsų tėvai irgi turi darbus, ir mes turime, apie ką tu nori padiskutuoti, prosovietike? – red. past.)

Bet čia vėl bet…. Dažnai jie ne visi išeidavo ryte iš namų į darbą, nes naktį apsilankydavo Lietuvos fašistai žmogžudžiai. Manau, dar nepažįsti žmonių skausmo, kurį padovanojo tavo taip gerbiami žmogžudžiai: Baltūsis –žvejas (pažįstame, nes jo įsakymu norėjo nužudyti žmonos senelį Zigmą Apanavičių – red. past.), Noreika-Vėtra juokingiausias ir baisiausias“ Lietuvos prezidentas“-Žemaitis ,Vanagas , Jasukaičiai Pakruojo rajone išžudę ir nukankinę daugybę nekaltų žmonių.

Siunčiu tavo teismui vieno rajono žudynių faktus, surašytus gerb .moters M. Šiurnienės knygą“ Žmonių atmintis“, perskaityk gal suprasi prieš ką veda tiesos kovą garbūs žmonės: H. Juodiška, V. Lekstutis, G. Grabauskas ir kt. (Jie, 1990 m. KAD savanoriai, tik apsimeta, moterie…- red. past.)

Jeigu dar bus neaišku, atvyk, papasakosiu ,kai aš 3 metų vaikas, viriau katile įmesta ,tėvų akivaizdoje, to garbaus Žemaičio-prezidento-vyrų miškinių. ( O mes tau galime papasakoti, kaip Panevėžio miškiniai norėjo sušaudyti 10 metų Alberto senelį. Bet tau nepriimtina, ar ne, kad ir kiti nukentėjo? – red. past.)

Itikinimui parodysiu ir nuvirusią ranką ,gal kartu aplankysime ir išžudytų Jankauskų šeimą – jauniausiam 3 metukai, žinoma uždegsime žvakutes ir ant Važinskų kapų, kur nėščiai moteriai buvo perpjautas pilvas ir išmestas gyvas kūdikis ir jis mirė, ištiesęs rankeles į motiną. Kur laisvos Lietuvos atsakymai? (Ok, aplankykime ir senelį, kurį norėjo nušauti, ir jis tau gyvai pasakys, kaip baisu, kai į smilkinį įremtas brauningas…Ir kaip pašokęs dėdė miškinis tą brauningą nustumia, rėkdamas – čia mano brolvaikis, ką jūs darote?? – red. past.)

Ne ,su skausmu ,su tautos naikinimu, kuris prasidejo dar Smetonos laikais ir tęsiasi po 1990 metų iki dabar- nesitaikysim. ( Neteisi su Birute, Lietuvos Žvalgyba prieš antivalstybinius elementus darbą pradėjo 1918 m., o ne prie Smetonos. – red past.)

Mes turime savo nuomonę, tikrus faktus ginčikimės, įrodinėkime ,bet atraskime tiesą .

Žinok Sulikai gryna tiesa gimsta tik iš proto ir sąžinės.
Nepamirškime ir teisėsaugos, dabartinės.

Pasidomėkite, tautiečiai, kas vyksta su „Drąsos kelio“ politinės partijos žmonėmis. Anekdotas –Venckienei sukurpta berods 39 kaltinimai dar palaukim bus 100 ar ne anekdotas?  (O čia nelogiškas peršokimas prie kitos temos…- red. past.)

O Skučienei ,Kedžiams, netekusiems dantų, sumuštiems policijos rankomis, kuriems vadovavo galimai ne Komisaras, ne Skvernelis ,bet Černiauskas, kuris ištroškęs labiausiai Kedžių turtų. Keista, nei vienas iš tų grobėjų, nepajuto mergaitės širdelės skausmo ir riksmo ,kai ją tampė ,kaip šunytį nuo artimujų. Nors geras šeimininkas šuns netampo už kojų.
Negalėjau žiūrėti į senuką Kedį, kai sukumposios nuo darbo jo rankos apkabino mane ir paprašė: „Tu ateik, Birute ,ateik prie mano kapo aš visada kalbėsiu su tavim, o ten aukštai, aš gal sutiksiu Drąsių“. Ką aš galėjau atsakyti, kai už mano pečių stovi baisiai juoda skraiste apsigobusi Lietuvos teisėsauga, o konkrečiai su „ iškiliuoju advokatu Černiausku, akis nuo tautos slepiančiais Keršiais , Žalimais ir Kuprevičiais ir kt. Ko bijote ponai? Nekaltų žmonių mirčių. O šito gal ir verta bijoti, “Velės dažniausiai“ nedovanoja. Su Naujaisiais Metais brangieji tautiečiai su nauja tiesa ir be karo.

Nereikia šūvių, nei patrankų,
Nereikia pirkti svetimų dievų.
Tėvynė laukia tik tiesos ir tavo darbščių rankų
Sugrįšk tevynėn protėvių taku:

Pagarbiai :Birute Dilpšienė
Motinų klubas

Atsakymas:

Dievai mielaširdingi, kokie nupušusios bobos kliedesiai. Parodyk man kur aš tuos partizanus garbinu? Mano paties senelį miškiniai norėjo sušaudyti, Ir vėl kišama Kedytė (nes kaip gi be jos?), vaikas iš kurio tragedijos užsuktas itin geras, itin pelningas biznis, įkurti fondai ir politinė partija, neminint kitų dalykų.
Tau gal gerai smegenis apvirė, kai miškiniai puodan grūdo. Visada sakiau jog Stalin Ultras(socialvatnikai, represofilai, kaip pavadinsi, nepagadinsi) yra įdomi veislė, jei ne su jais, tai prieš juos. Niekuo nesiskiria nuo valdančiujų veislės.
Aš bent jau atlieku mažą darbą, naudingą darbą. Darbą kurio nematau atiekant “kairiosios minties” ideologų. Nes mandri jūs tik blevyzgas rašyti.
Ką gi matau išjudinau neblogą širšių lizdą, reiškia einu teisinga linkme.

ALBERTAS SULIKAS

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s