Lietuvos kariuomenės realijos: SSRS armijos klonas ir metodikos?

Posted: January 9, 2016 in Uncategorized

isisrefugee

Nuotr. Neatmestina, kad Sirijos “pabėgėlių” tarpe yra ir Lietuvos “kontrakterių”.

Lietuvos kariuomenė savo veikimo pobūdžiu yra keista, ir unikali kariuomenė.

Kadangi šios kariuomenės kūrėjai ir atkūrėjai daugiausiai buvo iš SSRS GRU specnazo, ar kitokių specializuotų dalinių, panašią drausmę, metodiką ir idėją jie perkėlė ir į atsikūrusią Lietuvos kariuomenę.

Tiek kariai, tiek pasieniečiai buvo mokomi žiauriausių treniruočių, kaip ir dabar Rusijos specnaze, kariai vienas per kitą vaikščiodavo kerzais, tikrindami presą, buvo liejamas vanduo, bėgiojant per šaltį,  neriama į eketes, ir t.t. ir panašiai, o tarpuose tarp šitų sovietinių treniruočių mūsų kariai važiuodavo stažuotis su amerikiečiais ir prancūzais, ir dabar turime ką turime – totalią eklektiką, miksą, ir galiausiai – bardaką.

Metų metais smulkūs vadukai ir jų vadeliai kapitonėliai nesilaikė šalčio prevencijos normų, nes joks vadas nesipriešino.

Lietuvos kariuomenei vadovaudavo ir vadovauja silpni vadai, kuriems labai patinka jų generolo antpečiai.

Į virtuvę jie nesikiša. Nas kas čia tokio kokiam Žukui, kad paaiškėjo,jog kariai šauktinukai miegojo lauke per minus 19, nors to neleidžio jo pirmtakų įsakymai, nes prie minus 15 pratybos nutraukiamos?

Kaip buvo prieš dvejus metus Rukloje, kai Tertelis Petraitis ir Valaitis nesugebėjo planuodami pratybas žvilgterėti į termometrą, taip ir dabar.

O spaudai dabar vadelis aiškinasi, jog buvo tik 14. Nors sausumos vadas įsakęs esant minus 10 ir vėjui varyti visus į kareivines.

Kas čia tokio – juk mes nesiskundėme savo tuose specnazuose tarnaudami, ko šitie turi skųstis?

Stop.

SSRS armija buvo okupacinė, ir ji ruošė ir atrinkinėjo karius sudėtingoms operacijoms, įvairių taktikų karui.

Lietuvos kariuomenė nėra okupacinė savo kariams, tačiau elgiamasi šlykščiau ir žiauriai negu okupacinėje kariuomenėje.

Kodėl?

Lietuvos kariuomenė neturi su kuo kovoti, o ir priešo padoriai nesugeba susikurti.

2013 m. vasarą Lietuvos kariai jau atsigavo – nusimato didelis karas su Sirija, valio, buvo mestos didelės lėšos apmokymui. Na ir prasidėjo, karas mieste, karas miškelyje, bendradarbiavimas su institucijomis ir t.t. (nors kai Utenos savanoriai padėjo ieškoti dingusio žmogaus, jų vadas gavo į dūdą nuo vadovybės – kodėl ieškojote žmogaus, o nepalaukėte, kol atvažiuos VST? Va čia geriausio bendradarbiavimo trap institucijų pavydzys realybėje. Atrodo, kariukai dingusį žmogų ir rado.).

Sirijon įžengti su jokiais sąjungininkais nepavyko, tai kariukai dundukai išvažiavo kaip “kontrakteriai”. Dalis turbūt žuvo, o gal buvo permesti už poros mėnesių prasidėjusian Maidanan, kur buvo ką veikti.

Dabar gi užsilikę kariukai dundukai atsitraukė su “pabėgėliais”, o Lietuvos valdžia neriasi iš kailio, kad reikia priimti juos. Turbūt jų tarpe koks 112 mūsų karių, kurie pasikeitę tapatybes, nori ramiai grįžti į Lietuvą be skandalo. Vėliau gyventi kaip Abdulah Abdulevičius, ir vykdyti saugumo funkcijas, diversijas, provokacijas. Tokiam vaidmeniui aišku buvo atrinkti kariai tamsių bruožų.

Jau su Kusaitės istorija žinome, jog dalis saugumiečių apsimesdavo arabais, čečėnais, o kai kuriems vaidinti net nereikėdavo.

Dabar Lietuvos karinė valdžia, vėlgi sekdama pirmtakų sovietų pavyzdžių, paskelbė antrą visuotinę 18-26 amžiaus vyrų mobilizaciją.

Ne, tai nėra šaukimas, nes šaukimas vykdomas mažam kiekiui asmenų, o dažniausiai, jeigu normali kariuomenė, tai imami 18 metų jaunuoliai.

Dabar gi vieną kartą 2015 05 12 “pašaukė” 36 000, o va prieš kelias dienas – 100 000 jaunuolių. Sąrašus, kad per savaitgalį spėtų jaunuoliai dingti į Londoną, paslėpė.

Dabar gi visi šitie jaunuoliai bus siuntinėjami po dalinius, po surinkimo punktus, kur juos pasitiks neretai neadekvatūs ir savo Tėvynės nemylintys vadai ir vadeliai, kurie kaip ir Valaičiai, Petraičiai ir Terteliai visiškai nesivadovaus savo vadų įsakymais, nurodymais, o duotą priesaiką traktuos kaip nori. Juk jie davę kitą priesaiką, ginti proletariatą, darbininkų klasę, iki mirties ginti sovietinę Tėvynę. Šitos priesaikos jie negali pamiršti, ir gina savo SSRS iki šiol. Juk “dvaždy prisiahu nedajut”.

Jeigu Lietuvos karininkas buvo likęs tarybininėje kariuomenėje po SSRS griūties, jis turi dar ir Rusijos priesaiką – kaip kad ilgai Mokomajam Pulkui vadovavęs Norkus ( nerašau nei titulų, nei nieko, nes aš nežinau, kurios jis kariuomenės karininkas).

Norkus baigė Frunzės karo akademiją 1990 metų birželį, gavo leitetanto laipsnį, ir buvo paskirtas tarnauti į SSRS žvalgybos dalinį.

Tarnavo netgi po SSRS griūties, taigi, perėjo į Rusijos armijos žvalgybą.

O štai Lietuvoje toks žmogus ilgus metus trynėsi įvairiose karinėse institucijose, o galiausiai vadovavo karių ruošimui. Na toks ten ir vadovavimas – visus pilietiškus užglušinti (intrukcijos iš GRU pratybų laikų – “Pribaltika gotovit revoliuciju – mačyt svolačej!! na bl i td…”)

Visus sveikus gražius jaunuolius – į šaltį blt!! Kad nebebūtų sveiki, nafig čia tie savanoriai, nekenčiu jų – jie juk ir vykdė revoliuciją. Na žodžiu, Norkus elgėsi kaip uolus Rusijos GRU karininkas. Turbūt dar ir medaliais apdovanotas.

Dabar jau pasklido žinia, jog jaunuoliai kankinami šalčiu – visokios fėjos, sėdinčios personalo skyriuose, jau virkauja FB, kad mamytukai tarnauja.

O aš toms fėjoms turiu klausimą: tai mes čia Lietuvos kariuomenėje tarnaujame, ar kažkokiame velniai žino kokiame darinyje, jeigu Mokomajam Pulkui vadovavo Rusijos karininkas? O pagal RTSFR įstatymus, tai Rusijos karininkams ir Rusijos pilietybė automatiškai priklauso.

Jie negali būti kitos valstybės piliečiais.

Norkus aišku laikomas labai nusipelnęs Lietuvai, nes padėjo išvesti Rusijos kariuomenę, taigi, pats išėjo iš Lietuvos. Į Lietuvą. (Skamba kaip susidvejimimas, bet taip ir yra -Norkus su visa Rusijos armija išėjo iš Lietuvos, todėl gavo medalį)

Kol tokių susidvejinusių šyzoidų pilna Lietuvos kariuomenė, nelaukime jokių pokyčių.

O ir mūsų LK vadas juk prie anos valdžios turėjo būti mokymus praėjęs, tai jam irgi nebus graudu Lietuvos šauktinių skundai, kad juos kankina.

Nes jis visada kaip visi GRU karininkai, atrėš: mus kankino dar labiau.Todėl ir jūs kentėkite.

 

 

 

 

Advertisements
Comments
  1. Žinau kad, says:

    Na buvo atvejai berods geležiniam vilke, kai kareivis išėjo ir nuskendo jūroje ir ne pavieniai atvejai kol padarė profisionalus ir pasibaigė ,,nelaimingi,, atsitikimai. Galėtų šią temą panagrinėti, kam prieinama statistika ir info : )

    • sulikiene says:

      Visus šitus įvykius užmaskuoja. Net žvalgybos kapitono Balčiūno, ir to mirties JAV netiria iš viso. Parašė, kad ne tarnybos metu mirė. nes pratybose Amerikoje.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s