Lietuvos karinis statusas tarptautinėje bendruomenėje: nusiginklavimo ir taikos palaikymo Vienos 2011 m. sutarties dalyvė

Posted: February 2, 2016 in Uncategorized

jonas-vytautas-zukas-65174727

Nors karo verslo atstovai per visas visuomenės informavimo priemones bando įtikinti Lietuvos žmones, jog mums esą labai reikia ginkluotis, nes „tuoj užpuls Rusija“, realybėje viskas yra priešingai.

Nors mums bandoma įteigti, jog mes neva priklausome NATO, deja, privalomojo referendumo šiuo klausimu nesurengus, šita svajonė tokia tik ir liks: niekur nėra ir dokumento, pagal kurį mes neva priklausome Aljansui. Yra tik nuorodos, kur mes minimi. Minimas, menamas narys yra kandidatas, bet ne tikrasis. Angliškai netikras narys vadinamas  „associative member“. Bendrų brigadų kūrimas su ne NATO nare Ukraina, „pagalbos“ jai teikimas pilietiniame kare tai tik patvirtinta. Austrijos pareigūnai pavyzdžiui, sulaiko nelegaliai bandančius prasmukti amerikiečius instruktorius, mūsų LK juos tenais siunčia beveik oficialiai. Ir laiko, jog čia viskas tvarkoj – cituojant D. Grybauskaitę ir L. Linkevičių, čia kone „NATO kolektyvinė gynyba“.

O štai 2011 m. Vienos sutarties dėl nusiginklavimo šalims (OSCE) mes priklausome.

Šios sutarties pats grubiausias pažeidimas yra kasdienis zyzimas, kone verkimas ir pinigų melžimas naujai (tiksliau, nurašytai ir pasenusiai) ginkluotei pirkti.

Kiekvienas toks nusenusių šarvuočių ar priešlėktuvinių sistemų ar bala žino ko pirkimas, tuo labiau – tokių sandorių užslaptinimas, iššaukia veiksmus iš „baisiosios Rusijos“, ir dar baisenės Baltarusijos – remdamosi minėta Vienos 2011 m. sutartimi dėl šalių nusiginklavimo ir taikos palaikymo, baisiosios kaimynės nepailstamai inspektuoja mūsų dalinius. (2011-2015 metais abi šalys su kariniais inspektoriais remiantis Vienos sutartimi lankėsi ne mažiau po vieną kartą, 2014 m. Rusijos oro erdvės inspektoriai lankėsi papildomai, dėl oro erdvės pažeidimo virš Karaliaučiaus iš Lietuvos pusės.) „Meškiukų skrydis“ ir vėliau informacijos neteikimas dėl įvykusio incidento 2012 07 05 – OSCE arba  Vienos sutarties pažeidimas.

Taigi, vyksta viskas atvirkščiai: vietoj to, kad saugotume pajėgumų slaptumą, bei laikytumesi prisiimtų susitarimų, mūsų nykštukinė valstybėlė erzina ne tai kad Rusiją, bet visą Vienos sutarties šalių bendriją.

Kadangi niekur nerandu jokio oficialaus dokumento dėl mūsų narystės NATO, galiu remtis tik oficialiu ir pasirašytu, Vienoje 2011 metais patvirtintuoju.

Jame teigiama, jog pagrindinis šalių tikslas yra ginkluotės MAŽINIMAS, nusiginklavimo tikslų siekimas.

Dėl nelegalios ginluotės laikymo prevencijos šalys turi teisę viena kitą tikrinti. Draudžiama slapta pirkti ginkluotę, ją slėpti, nes Vienos sutarties šalys laikosi atvirumo principo.

Šalys narės bet kada remiantis Vienos sutartimi, turi teisę gauti informaciją dėl ginkluotės, o kilus įtarimams, jog gali būti, informacija slepiama – lankytis rūpimuose daliniuose, ir juos inspektuoti.

Taigi, gerbiamieji, kaip Vienos 2011 m. sutarties pamatinės nuostatos susijusios su kasdieniu kone isterišku rėkimu apie tai, kaip mus puola Rusija ir kaip mums reikia apsiginkluoti?

Na apsiginkluokime. Atvažiuos ne tik Rusijos ir Baltarusijos inspektoriai. Pradės lankytis suomiai, austrai, vokiečiai, bet kurios kitos šalies atstovai.

Patys nepatvirtinę esame stojimo į NATO – vis reikalaujame referendumų dėl raidelių pasuose, arba dėl kažkokių kitų dalykų, žemės pardavimų, nepardavimų užsieniečiams – bet galutinai nustatyti savo karinį statusą, referendumo pagalba apšviesti žmones, jog ne, mes jau 12 metų nepriklausome NATO ir esame durninami nuo ryto iki vakaro – šito valdžia labai bijo.

„Atkūrėme šauktinių kariuomenę dėl Rusijos grėsmės“- pareiškė valdantieji, tuo pačiu metu LK vadui per TV  pasakius „jokių Rusijos pajėgumų palei sieną ir toliau sutelkta nėra; grėsmė nėra padidėjusi“.

LK vadas su tokia taikia ir  protinga nuostata iš karto užkliuvo karo pramoninkams, ir jie tą pačią dieną, kai buvo paskelbti pirmieji šauktinių sąrašai, 2015 05 12, 41 Seimo narių parašais įregistravo Konstitucijos 140 str. 1d. keitimą – naikindami Valstybės gynimo tarybą, ir sukurdami Nacionalinio saugumo tarybą, kurios sudėtyje atsirastų Paulauskas ir Linkevičius – du uolūs dar anos sistemos tarnai, vienas nepriimtas į KGB, kitas – į kariuomenę. Dėl to turintys kompleksą – kariauti.

Visa laimė, „Laisvas laikraštis“ paskelbė Konstitucijos keitimo pavojingumo aspektus, prisijungė signatarai, ir valstybės perversmas Seimo rankomis buvo sustabdytas. (Buvo parengti lydintieji įstatymai, jog Dalia Grybauskaitė viena pati savo nuožiūra galėtų skelbti karą, siųsti specialiųjų pajėgų karius, nustatyti jų skaičių „savo nuožiūra“ – bandyta įvesti autoritarinę diktatūrą Seimo rankomis, jiems patiems savo noru susimažinant galias. Iš esmės, kariniai perversmai neretai ir vyksta be kraujo praliejimo…).

Ir dar – šauktinių kariuomenės reikalingumą sugrąžino būtent LK vadas generolas Žukas, kaip Valstybės gynimo tarybos vienas iš lygiaverčių narių, ir kaip vienintelis kompetetingas tai spręsti.

Neseniai pasigirdo virkavimai, jog tokią kariuomenę reikia naikinti, vėl grįžti prie samdomosios.

LK vado nepašalinus ir nepakeitus Konstitucijos, šauktinių atšaukti tapo nebeįmanoma.

Privačių karių rengimas prieštaravo ne tik Lietuvos Konstitucijai, bet ir Vienos sutarčiai.

Kai mums pudrina smegenis ir šneka absoliučias nesąmones, prisiminkite, jog internetas dabar visagalis, ir labai lengva susirasti minėtą Vienos sutartį.

NATO sutartis irgi randama. Tačiau galime atrasti, jog Lietuva turi specialų karinį įstatymą, pagal kurį seniai veikia kartu su NATO kariuomenėmis, kaip ne 5-ojo punkto partneris. Tai yra, kolektyvinė gynyba įsigalios tik tada, kai bus patvirtinta mūsų narystė NATO – ten tame įstatyme taip ir parašyta.

„Karo atveju, 2 savaites Lietuvai tektų gintis pačiai, kol ateitų sąjungininkai“, – pareiškė LK vadas.

„Švedija gins Lietuvą karo atveju“, – pareiškė Švedijos kariuomenės vadovybė ir 2012 m. ir šiemet. Švedija nėra NATO narė…

Vienas iš pagrindinių reikalavimų įstoti į NATO– privalomasis referendumas. Nėra nei vienos valstybės, kur jis nebūtų vykdomas. Švedijoje buvo vykdomas, ir gyventojai pasakė „ne“. Suomija nesiruošia niekada stoti į NATO, nes turi ilgiausią sieną su Rusija.

Rasa Juknevičienė tačiau ne kartą raportavo, jog Švedija su Suomija ruošiasi stoti, ir greitu metu.

  1. Juknevičienei matyt atrodo, jog ir tose šalyse galima taip elgtis, kaip mūsų: kvailinti visuomenę. Deja, suomiai ir švedai nėra buki, jie žino savo teises – net po 8 valandas nebedirba, nes tokia darbo diena tiesiog neefektyvi. Tai žino juk ir Seimo nariai, kurių daugelis nemėgsta lankytis savo darbe.

Taigi, šiandienos pamokos esmė: Vienos sutartis yra sudaryta dėl NUSIGINKLAVIMO ir GINKLUOTĖS MAŽINIMO (tiksliai vadinasi „Ginkluotės kontrolės ir saugumo įgyvendinimo“ – tačiau tekste didžiausias dėmesys skiriamas ginkluotės mažinimui, ir nelegalios, neregistruotos, iš nežinia kur atsiradusios identifikavimui, bei jos šalinimui.)

Kai kas dieną kalbama ir elgiamasi priešingai, vadinasi, prieštaraujama Vienos 2011 m. sutarčiai. Todėl Lietuva gali būti išmesta iš tarptautinių bendrijų, jai pritaikytos sankcijos.

*****

Marine le Pen teigia, jog reikia pirma į save pasižiūrėti, ar pats nesi agresorius. Apie tą patį ir Vienos sutartis dėl nusiginklavimo, ir informacijos teikimo, kurios ne Rusija, o Lietuva nesilaiko.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s