A†A kunigas Antanas KEREIŠIS 1967-1999-2016

Posted: February 3, 2016 in Uncategorized

A†A kunigas Antanas KEREIŠIS 1967-1999-2016
2016 m. sausio 31 d. po sunkios ligos, Romainių ligoninėje Kaune, mirė Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedros vikaras – altarista kun. Antanas Kereišis.
Kunigas Antanas Kereišis gimė 1967 m. gegužės 27 d. Kazlų Rūdoje. Mokėsi Kazlų Rūdos vidurinėje mokykloje, Marijampolės Žemės ūkio mokykloje. Po mokslų kurį laiką Kazlų Rūdoje dirbo paštininku.
1992 – 1999 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.
1999 m. kovo 21 d. Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje vyskupo Juozo Žemaičio MIC buvo pašventintas kunigu.
Kunigas Antanas Kereišis darbavosi šiose pareigose:
nuo 1999 m. kovo 21 d. – Lazdijų parapijos vikaras;
nuo 2002 m. gegužės 27 d. – Liubavo ir Akmenynų parapijų klebonas;
nuo 2008 m. birželio 29 d. – Alksnėnų ir Didvydžių parapijų klebonas;
nuo 2015 m. gegužės 29 d. – Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos vikaras – altarista.
Kunigas Antanas buvo draugiškas, visų mylimas, Dievui bei Bažnyčiai atsidavęs kunigas savo klierikystės ir vikarystės metus atidavęs darbui su jaunimu.
Kunigas Antanas Kereišis pašarvotas Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Šv. Mišios už mirusįjį šioje bažnyčioje bus aukojamos vasario 1 d. 19 val., vasario 2 d. 10 ir 13 val.
Vasario 2 d. 16 val. kunigas bus perneštas į Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedrą. Vilkaviškio katedroje Šv. Mišios už mirusį kunigą bus aukojamos vasario 2 d. 18 val. ir vasario 3 d. 9 val. Po devintos valandos Šv. Mišių kunigas Antanas Kereišis bus išlydėtas į tėviškės, Kazlų Rūdos parapiją.
Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos vasario 3 d. (trečiadienį) 12 val. Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, po Šv. Mišių kunigas Antanas amžinojo poilsio atguls šios bažnyčios šventoriuje.
Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s