R. Apanavičiaus “asmenybę” nustatė Italijos pareigūnai: jais nepasitikėti negalima

Posted: February 3, 2016 in Uncategorized

romukas

Po ilgų susirašinėjimų su Lietuvos diplomatiniu korpusu, URM, ir Lietuvos prokuratūra, pagaliau išlindo yla iš maišo: Romualdo Apanavičiaus g. 1975 tariamas kūnas, nežinia pagal ką jam priskirtas, kaip jo, buvo atpažintas Italijos pareigūnų.

Nors jokioje pasaulio šalyje kūnų neatpažįsta pareigūnai. Nes jie tiesiog nežino, kaip jis turėtų atrodyti, kokias žymes turėjo, kokia jo dantų konfigūracija.

Štai ką atrašė Kristinai Sulikienei Vilniaus apylinkės prokuratūros 5 skyriaus vyr. prokuroras Arūnas Žemrieta:

“Dėl 2015 12 03 prašymo

Pranešu, jog Jūsų 2015 12 03 prašymai Vilniaus apskrities VPK Sunkių nusikaltimų tyrimų 1-ajam skyriui nagrinėjimui buvo persiųsti Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrai.

Pakartotinai pranmešu, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 18-1-0057-14 dėl Romualdo Apanavičiaus dingimo be žinios pradėtas pagal kodą 556 000, 2014 04 10 yra nutrauktas nustačius, kad R. Apanavičiaus kūnas rastas Italijoje Ostija mieste.

Tokia informacija į bylą gauta iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos, kuri informaciją gavo iš EUROPOL.

Nepasitikėti Italijos pareigūnais nustačiusiais R. Apanavičiaus asmenybę pagrindo nėra.

Todėl atnaujinti ikiteisminį tyrimą ir atlikti jūsų prašomus veiksmus (prašiau gauti lavono nuotraukas, nes pažeista atpažinimo procedūra – niekas iš artimųjų giminaičių nematė lavono) pagrindo nėra.

******

Italija Romualdo Apanavičiaus mirčiai “legalizuoti” pasirinkta todėl, jog net 870 lavonų per metus dėl Interpolo standartų nesilaikymo yra neatpažįstami.

Italai netgi parašė peticiją į Europos Parlamentą.

Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl dabartinės skirtingos žmogaus palaikų atpažinimo praktikos atpažinimo procedūros vykdomos neekonomiškai ir vilkinamos. Kadangi, remiantis Interpolo standartais, žmogaus palaikams tiksliai atpažinti turėtų būti naudojami DNR, pirštų antspaudai ir dantų duomenys, dantų analizės dažnai nepaisoma, nes didžiausias dėmesys paprastai skiriamas mirties priežasčiai. Dėl šių trūkstamų duomenų asmeniui atpažinti gali tekti ekshumuoti palaikus, o daug asmenų (Italijoje – 870) lieka neatpažinti. Todėl peticijos pateikėjas teigia, kad, Interpolo nukentėjusiųjų nuo nelaimių identifikavimo komitetui atlikus savo darbą, į suderintą ES žmogaus identifikavimo koncepciją turėtų būti įtraukta privaloma dantų autopsija. Jis taip pat siūlo įrašyti post-mortem duomenis, kad tarpvalstybiniais atvejais būtų galima juos palyginti ir sugretinti.

https://petiportpp.secure.europarl.europa.eu/petitions/lt/petition/content/1113%252F2014/html/Peticija-Nr.-1113%252F2014-d%25C4%2597l-suderint%25C5%25B3-%25C5%25BEmogaus-atpa%25C5%25BEinimo-proced%25C5%25ABr%25C5%25B3%252C-taikom%25C5%25B3-visoje-Europos-S%25C4%2585jungoje%252C-poreikio%252C-kuri%25C4%2585-pateik%25C4%2597-Italijos-pilietis-Emilio-Nuzzolese?

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s