Taikiai išstojome iš Sąjungos 1991 02 09: tačiau akcentuojama 1991 01 13 “kraujas”. Kodėl?

Posted: February 10, 2016 in Uncategorized

 

vas9

Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai paskelbus 1990 03 11 Nepriklausomybę, greitai Maskva davė atsaką: blokadą ir liepė susitabdyti Nepriklausomybės Aktą – įvykdyti Moratoriumą.

Visiškam valstybingumui, trūko legitymumo – gyventojų valios.

1991 01 13 kruvini įvykiai nieko konstituciškai nepakeitė, tik suaštrino situaciją.

Buvo įvesta komendanto valanda, atjungta TV, įvesta cenzūra.

Situacijai švelninti išsiderėta, jog jeigu gyventojai sutinka, bus atsižvelgta: juk SSRS Konstiucija leido išstoti iš Sąjungos.

Nepriklausomybės šaukliai, tokie, kaip Rolandas Paulauskas, visuose susirinkimuose pabrėždavo, jog reikia priešintis,nesutikti su jokiomis nuolaidomis.

Tokie ir panašūs rėksniai ir atvedė Lietuvą prie kruvinų įvykių.

Sąjūdis iš esmės Vilniaus grupė, ėjo taikiuoju keliu, o Kaunas visą laiką siekė kraujo.

Vaclovas Daunoras, vienas iš Sąjūdžio lyderių, pasitraukė iš politikos, ir minėjo, jog

jam nepatiko kai kurių veikėjų revoliucingumas, ir siekimas vykdyti laisvę kruvinu keliu.

Vaclovas Daunoras vėliau atsidūrė Amerikoje, nes čia nebeišgyveno: greičiausiai, kaip ir visiems pasipriešinusiems kruvinajam scenarijui, buvo nukarpytos algos.

Reikėjo 25 metų, kad Nepriklausomybės Akto signatai suvoktų, jog tas Aktas dar nieko nereiškė: be gyventojų valios.

Ir tos visos rentos ir visi sklypai – tai valstybės turto švaistymas.

Laisvę iškovojome 1991 02 09. Visi gyvenojai, lietuviai, rusai, žydai, lenkai, balarusiai, latviai, totoriai ir visi kiti.

Kiek dar reikės laiko, kad išmoktume nemeluoti bent jau sau patiems?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s