Archive for March, 2016

Mečys Laurinkus: “Gale ataskaitos yra labai keistas sakinys: “Deja, jeigu bus skiriamas pakankamas dėmesys kovai su terorizmu, tai nustelbs Lietuvos pasiruošimą gynybai prieš Rusiją. Tai bus išversta į kitas kalbas, ir labai keistai pasirodys. Kova su dabar vykstančiu tetrorizmu yra visur prioritetas”, teigė buvęs VSD vadas.

Tiksli citata:Augant terorizmo grėsmei, mažės Vakarų šalių dėmesys Rusijos vykdomai agresyviai politikai, migracijos krizė toliau skaldys ES vienybę. Tai neigiamai veiks ir Lietuvos saugumo situaciją. (37 p. bendros ataskaitos)

Click to access 635948635773762500.pdf

 

romutis
GERBIAMAM VSD VADUI DARIUI JAUNIŠKIUI
VYTENIO 1, VILNIUS
Kristina Sulikienė
su čečėnais 2012 12 03 dingusio Romualdo Apanavičiaus (g.1975 m.) sesuo
2016 03 31

Vasario pradžioje kreipiausi į jus dėl paaiškėjusių aplinkybių, kad mano brolį Romualdą Apanavičių iš Lietuvos, kaip raštu teigia buvęs Lietuvos ambasados Italijoje ministras patarėjas, Viktoras Dagilis, išvežė čečėnų organizacija, kuri “labai rūpinasi.” 2012 12 05 Nuvežė į Paryžių, kur neseniai vyko teroro aktai.

Duktė atsidūrė po metų vaikų namuose, o jo paties mirtis buvo Italijoje per Lietuvos Nepriklausomybės dieną 2014 m. 03 11 inscenizuota, žvejo dingusio 2014 01 07, lavonas,  susisukęs į tinklus, buvo pateiktas kaip mano brolio, užkišant kažkokį pasą.

Panašų kreipimąsi pakartojau telefonu Kauno VSD valdybai.
Vakar išgirdusi Jūsų pranešimą, supratau, jog jūs valstybės grėsme laikote
Lietuvos piliečius, o juos naikinančius užsienio elementus – ne.
Prašome paaiškinti, į ką man kreiptis, jeigu jūsų institucija nenori aiškintis dėl
Lietuvoje veikiančių čečėnų smogikų, kurie grobia ir pardavinėja asmenis?
Kodėl nepadedate išsiaiškinti, kas inscenzavo mano brolio R. Apanavičiaus mirtį Italijoje? – lavono duomenų pamatyti neleidžiama iki šiol tyrimą padėjo numarinti diplomatas Dagilis.
 Ar Viktoras Dagilis atspausdino papildomus pasus šiai inscenizacijai – nes mano dukterėčia visą laiką buvo Prancūzijoje, ir jos pasas Italijoje atsirasti negalėjo.
Kodėl Dagilis iki šiol teigia jog tinkluose įsipainiojęs kūnas buvo mano brolio
R. Apanavičiaus? Ar tokiu būdu bandyta nuslėpti čečėnų mafijos ryšius su Lietuva. Kuri grupuotė tai yra: ar susijusi su Paryžiuje sulaikytais čečėnais džihadistais?
Primenu, jog jūs privalote bendradarbiauti ir su kaimyninėmis šalimis, nes būtent prieš jas vėliau veikia lietuvoje globojami čečėnai.
Sutartys dėl antiterorizmo nebuvo panaikintos, kad ir koka gera VSD aktorė būtų Eglė Kusaitė.
Last month I have applied to you, LIthuanian National security service, because it was clear out that my brother Romualdas Apanavičius has been kidnapped by chechenyan “organization, which took care very much”, as stated previous advising minister of the Lithuanian embassy in Italy, Viktoras Dagilis. He was brought with hii daughter  2012 12 05 to Paris – where terror acts took place not long time ago.
I have also applied to special security Kaunas department by phone.
Yesterday I have listened to the announcement of your institution, and you treat the most dangerous people those, who are citizens of Lithuania.
Those, as for example, chechens – who kill them, kidnapping them – you do not treat for the danger.
Please, tell me – whom should I apply to clear out about chechen terrorists?
Who kidnapping people?
And how should I find the truth, who helped in falsifying my brother’s death – did VIktoras Dagilis print additional passports for falsifications – as my niece Deimile with her passport was in Paris?
I cannot see no body, no data of the body – as the case is being falsified, in order to cover chechen mafia and Lithuanian powers, which are covering them.
Why not to investigate, if the  chechens who kidnapped my family, are connected to those, who have their post in Paris?
I kindly inform you, that  in such cases you MUST cooperate with the neighbouring contries – as the terrorists under LIthuanian institutional support and the negation by your institution is a treat to the neigbouring countries – and the treats mentioned under the law of National security conception – are also the treat to our national security – Artūras Paulauskas has explained this on TV in the year 2012, December.
The drama – case of Egle Kusaite did not exclude you from the duty of national security, combining security of the neigbouring countries, as the treaty of Antiterorism and prevention is still in power.
Kristina Sulikiene (Apanavičiūtė)

Signataras Zigmas Vaišvila prašo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto nuotrauka, foto

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila

Lizdeikos g. 29 10101 Vilnius

LR Seimui                                                                                                         2016-03-31 Vilnius

LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Generaliniam prokurorui

LR VSD ir AOTD vadovams

 

DĖL 2015 m. VSD ATASKAITOS, VSD ir AOTD „GRĖSMIŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI VERTINIMAS“

 

2016-03-30 d. viešai ir masiškai paskelbti 2015 m. VSD ataskaita, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“.

 

„Konstitucinių pagrindų apsaugos“ dalies skyriuje “Rusijai parankūs politiniai visuomeniniai judėjimai“ šios valstybės specialiosios tarnybos pateikė Seimui ir sąmoningai viešai paskelbė ne tik žinomai melagingą informaciją apie signatarą ir buvusį VSD Generalinį direktorių Zigmą Vaišvilą, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų nuolatinės komisijos pirmininką, 1991 m. sausio 13-osios naktį prasidėjus atvirai TSRS karinei agresijai prieš Lietuvą paskirtą Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotoju, vieną Lietuvos kariuomenės, pasienio apsaugos, muitinės ir VSD atkūrėjų. Ši žinomai melaginga ir šmeižikiška informacija paskelbta ir apie signatarą Rolandą Paulauską, Seimo narį Audrių Naką, kitus asmenis, judėjimus „Mūsų gretos“, „Nacionalinis interesas“, interneto svetaines „ekspertai.eu“, „ldiena.lt“, „sauksmas.lt“, „revoliucija.org“, „sarmatas.lt“, „versijos.lt“, „laisvaslaikrastis.lt“, Birželio 3-iosios grupę.

 

Šios specialiosios tarnybos teigia, kad signataras Zigmas Vaišvila bando konsoliduoti jėgas prokremliškai Rusijos veiklai. Viešai komentuodamas signatarų Zigmo Vaišvilos ir Rolando Paulausko paminėjimą ataskaitoje apie grėsmes nacionaliniam saugumui, vakar VSD vadovas Darius Jauniškis paaiškino: „Veiksmai kalba patys už save“,„Mes ne teisine prasme vertinome signatarų veiklą. Mes manome, kad tam tikri pasisakymai kelia grėsmę,.. parodo, kad yra žmonių, kurie pritaria Rusijos ekspansinei politikai ir taip toliau“. Labai blogai, jei saugumo institucijos negerbia teisės.

Po šios žinomai melagingos ir šmeižikiškos informacijos paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje ir jos komentaruose kilo didžiulė šmeižto banga, grąsinimai susidoroti, įvairios nesantaikos kurstymai. Tai nenuostabu, nes šią pirminę informaciją paskelbė Lietuvos valstybės specialiosios tarnybos, kurias įstatymas įpareigoja ne tik rūpintis valstybės ir jos piliečių saugumu, bet ir gerbti įstatymus, jų laikytis.

Šiuose VSD ir AOTD dokumentuose paskelbta tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija. Tai patvirtina faktai, kurių šios tarnybos negali nežinoti iš viešai mano ir kitų asmenų skelbtos informacijos:

  1. 2015 m. birželio 3-iosios forumą dėl mūsų valstybės ateities organizavo ne Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas, o Lietuvos mokslų akademija, dalis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių ir dalis Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signatarų. Forumą pasveikino ir sėkmės jo darbui sveikinimo raštu palinkėjo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vadovaujantis tokia logika ir Respublikos Prezidentę reikėjo įtraukti į gėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą.
  2. Birželio 3-iosios grupėje yra tik fiziniai asmenys, bet ne organizacijos ar partijos.
  3. Identišką šmeižikišką informaciją 2016-01-24 d. ir 2016-03-13 d. viešai paskelbė LRT TV programa „Savaitė“, ją sutartinai vienu metu pakartojo aibė interneto svetainių.
  4. Pirmą kartą šią šmeižikišką informaciją apie mano ir kitų tų pačių asmenų antivalstybinę veiklą Rusijos valstybės naudai tariamai vykdomą prieš Lietuvos Respubliką paskelbta 2015 m. rugpjūčio 3 d. www.15min.ltstraipsnyje “Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ (www.15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/a-784-518608). Paminėta 10 interneto svetainių „Karštas komentaras“, „Laisvas laikraštis“, „Ekspertai“, „Ldiena“, „Sarmatas“, „Nacionalistas“, „Lietuviais“, „Versijos“, „Šauksmas“ ir kt., signatarai Zigmas Vaišvila, Rolandas Paulauskas, kiti asmenys.

Nedelsdamas 2015-08-03 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl savo ir kitų asmenų antivalstybinės veiklos ištyrimo. Pradėtame ikiteisminiame tyrime Nr.01-1-48216-15 Vilniaus apygardos prokuratūros įsiteisėjusiu 2015-12-17 d. nutarimu dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo nustatyta, kad nepadaryta jokia veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 122 str. ar kito straipsnio, požymių. Tokiu būdu prokuratūra nustatė, kad 2015-08-03 d. www.15min.ltpaskelbta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija apie tariamai antivalstybinę veiklą.

 

Tokiu būdu prokuratūros nutarimu, kuris yra privalomas ir VSD bei AOTD, nustatė šiuos faktus:

– informacija, paskelbta minėtame www.15min.lt straipsnyje, yra šmeižtas ir melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų (BK 285 str.);

– šiame ikiteisminiame tyrime liudytojas ir šio www.15min.lt straipsnio autorius Dovydas Pancerevas parodė, kad jis šią publikaciją paskelbė, nes šio žurnalisto atsisakyti įvardinti nenurodytos valstybinės institucijos pareigūnai išsikvietė jį ir davė jam medžiagą šiam straipsniui.

 

Visi šie faktai viešai paskelbti mano spaudos konferencijose Seime, kurios pagal VSD ataskaitą ir abiejų tarnybų Grėsmių nacionalinima saugumui vertinimo turinius yra joms žinomos. Todėl šios tarnybos sąmoningai pateikė Seimui ir viešai paskelbė bei atitinkamai pakomentavo žinomai melagingą ir šmeižikišką informaciją. Baudžiamoji atsakomybė dėl šmeižto gali būti tiriama tik tuo atveju, jei dėl to kreipiasi nukentėjęs asmuo. Negaliu to daryti už kitus, todėl šiuo pareiškimu darau tai savo vardu ir kviečiu prie šio pareiškimo prisijungti kitus apšmeižtus asmenis.

 

Šiose VSD ir AOTD ataskaitose viešai paskelbta informacija šiurkščiai pažeidžia mano ir kitų asmenų teises reikšti savo nuomonę, kritikuoti Lietuvos valdžią dėl jos netinkamos veiklos. Tuo specialiosios tarnybos, Lietuvos valdžios kritiką oficialiose savo veiklos ataskaitose pavadinusios veikla, kuriai taikomos Lietuvos specialiųjų tarnybų žvalgybinės veiklos priemonės, šiurkščai pažeidė Lietuvos Konstitucijos 21 str. (žmogaus orumą gina įstatymas), 25 str. (žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti; žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas; laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai), 26 str. (minties ir sąžinės laisvė yra nevaržoma), 29 str. (įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs), 33 str. (piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudžiama persekioti už kritiką). Šiose VSD ir AOTD ataskaitose šiurkščiai pažeisti šie mūsų Konstitucijos reikalavimai, valdžios įstaigos panaudotos vidiniais politiniais tikslais, nes priešingu atveju save ir įstatymus gerbiančių šių institucijų vadovai nebūtų pasirašę šių žinomai melagingų ataskaitų ir jas nebūtų paskelbę.

 

Signataras yra viešas asmuo. Tačiau ši žinomai melaginga šmeižikiška informacija apie mane ir kitus asmenis, paskelbta net viešai skelbiamose VSD ir AOTD ataskaitose Seimui, yra patikrinta ir paneigta net ikiteisminiame tyrime Nr.01-1-48216-15 jau nustatytais faktais ir prokuroro išvadomis. Signatarų, aktyviai dalyvavusių valstybės nepriklausomybės atkūrime ir jos apgynime bei nevykdantiems antivalstybinės veiklos, jų apšmeižimas tariamai vykdant antivalstybinę veiklą VSD ir AOTD ataskaitose Seimui yra aukščiausias jiems įmanomas šmeižas, nes paskelbti faktai neatitinka tikrovės. Vakarykštis rezonansas Lietuvos žiniasklaidoje ir faktų interpretavimas bei komentavimas vienareikšmiškai tai patvirtina.

 

Šiose VSD ir AOTD ataskaitose viešai paskelbta, kad didžiausią grėsmę Lietuvai kelia Rusija ir teroristinė veikla. Tačiau Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės paskirtas buvęs VSD vadovas Gediminas Grina panaikino VSD antiteroristinį skyrių, kuris iki šiol neatkurtas.

Dėl Rusijos grėsmės pateikiu Jums Rusijos Federacijos URM ir ambasados Lietuvoje atsakymą į mano klausimą dėl ponios Dalios Grybauskaitės darbo mėnesių 1991 m. TSRS ambasadoje Vašingtone JAV. Rusija atsisakė pateikti informaciją apie Lietuvos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, nes ji iki šiol yra ne tik Rusijos valstybės federaliniais įstatymais saugomas subjektas, informaciją apie kurią galima pateikti tik pačiai p. D. Grybauskaitei, bet ir yra Rusijos valstybės paslaptis, kurią pateikti man atsisakė ir dėl šios priežasties. Raštu kreipiausi į Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl jos sutikimo pateikti šiuos duomenis, tačiau Prezidentės vardu mano gautame Respublikos Prezidento kanclerio rašte atsisakyta suteikti man tokį sutikimą.

Prezidentė D. Grybauskaitė net VRK savo pasirašytose 2009 m. ir 2014 m. kandidato į Respublikos Prezidentus rinkimų anketose pateikė prieštaringus ir žinomai melagingus duomenis apie save dėl priklausymo LKP ar TSKP perversmo prieš Lietuvą organizavimo metu. Prezidentė D. Grybauskaitė, siekdama nuslėpti savo siuntimą į JAV TSRS siuntimu 1991 m. ir darbą TSRS ambasadoje JAV, 2014 m. net pakeitė savo biografiją – nurodė, kad JAV ji buvo ne 1991 m., o 1992 m. 1999 m. Lietuvos Vyriausybė gavo JAV nurodymą per 24 valandas išsiųsti iš JAV antrąjį pagal rangą Lietuvos ambasados JAV asmenį – p. Dalią Grybauskaitę.

Todėl VSD ir AOTD prašau ištirti šiuos faktus ir juos pateikti Seimui. Pripažįstant, kad Rusijos grėsmė yra viena pagrindinių Lietuvos saugumui, Prezidentės Dalios Grybauskaitės provokaciniai veiksmai Rusijos atžvilgiu vertintini kaip potencialiai labai didelė grėsmė Lietuvai, nes jie gali sukelti karinius veiksmus, panašius į tuos, kurie buvo išprovokuoti Kryme ir Rytų Ukrainoje.

 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą prašau:

  1. Seimą ir Prezidentę – nedelsiant pakeisti diskreditavusius save ir piktnaudžiaujančius VSD ir AOTD vadovus Darių Jauniškį ir Alvydą Šiuparį, taip pat išsiaiškinti ir viešai paskelbti, kokia valstybės institucija ir kokie jos pareigūnai pateikė bei nurodė žurnalistui Dovydui Pancerevui www.15min.lt paskelbti šmeižikišką ir kurstytojišką informaciją.
  2. Generalinį prokurorą – dėl 2016-03-30 d. viešai ir masiškai paskelbtų 2015 m. VSD ataskaita, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ bei dėl jų žiniasklaidoje paskelbtų straipsnių, radijo ir TV informacijos, taip pat dėl jų masinių komentarų, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, nacionalinės ir kitokios nesantaikos kurstymo, skatinimo susidoroti su manimi ir kitais asmenimis, VSD ir AOTD bei žurnalisto D. Pancerevo slepiamos valstybės tarnybos pareigūnų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.
  3. VSD ir AOTD vadovus – atsistatydinti.
  4. VSD ir AOTD – pašalinti šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją iš 2015 m. VSD ataskaitos, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“, viešai atsiprašyti apšmeižtų asmenų.
  5. Atkurti VSD antiteroristinį skyrių.
  6. VSD ir AOTD – ištirti ir patikrinti mano nurodytus faktus dėl Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, tyrimų medžiagą Seimui.

 

Priedas – Rusijos Federacijos URM ir ambasados Lietuvoje atsakymas (rusų kalba)

 

 

Zigmas Vaišvila

LAT 2016 03 30 vyko Henriko Daktaro bylos posėdis, kurio nagrinėjimui sudaryta net 7 teisėjų kolegija.

Vadovaujanti kolegijai Audronė Kartanienė atmetė Elvio Ganusausko prašymą apklausti jį liudytoju, nes procesą byloje atnaujinti gali tik prokuratūra – dėl aplinkybių, jog jo tėvas Rimantas Ganusauskas nėra miręs, arba bent jau nebuvo miręs tada, kai, remiantis teismų sprendimais, Henrikas Daktaras tariamai jį nužudęs.

Prokuroras Zdislavas Tuliševskis pradėjo labai prieštarauti – o kaip gi kitaip jam elgtis – juk „Mongolo“ lavono niekas niekada nerado, Henrikas Daktaras pasodintas nesant nužudymo bylos vados, ne tik kad lavono, įkalčių – nėra net paties FAKTO.

Štai dėl faktų Audronė Kartanienė su kolegija ir nepasisakinės.

Nesvarbu, jog FAKTŲ VISUMOS KLAIDA teisės teorijoje pripažįstama TEISĖS KLAUSIMU: taigi, Ganusausko mirties ar gyvybės klausimas yra TEISĖS KLAUSIMAS, nes šis klausimas nebuvo iš viso TINKAMAI nustatytas, taigi, įvykdyta FAKTO klaida, kuri kartu su kito neegzistuojančio Seneckio lavono nenustatytu faktu sudaro absoliučią faktų visumos klaidą, kuri yra LAT jurisdikcijoje.

Gaila, jog kompetetinga teisėja A. Kartanienė nesuvokia šios teisės teorijos taisyklės.

Pasiteiravus advokato Vytaito Sirvydžio apie bylą, jis paaiškino, jog neturi ką pasakyti.

Tik nurodė, jog Abarius savo kasaciniu skundu blogina nuteistojo Henriko Daktaro padėtį.

Ramutė Daktarienė į teismą nuvyko su 2 gražuolėm dukterimis, kurių viena – nepilnametė, ir kurios teisių į šeimą, į vaikystę negina niekas.

Net naujosios kalėjimų lankymo taisyklės nebeleidžia sutuoktinių pasimatyman  atsivežti vaikus.

Pagrindinis klausimas – ar galima Lietuvoje teisti už pavardę – gali likti ir neatsakytas, jeigu teisėjų kolegijai bus  neįdomu, TEISĖS KLAUSIMAS: ar iš viso galima nuteisti nesant „nužudytojo“ asmens lavono?- Tai yra, kai neįmanoma net nustatyti mirties priežasties: o dėl ligos nužudymo byla negalima, lygiai kaip ir žuvus nelaimingam atsitikime – jeigu TIKĖSIME prokuratūros pasakomis, jog Mongolas yra miręs.

Teisės procesas, deja, nėra religinis aktas, o teismas – ne bažnyčia, kad bylos šalys ir visuomenė kažkuo TIKĖTŲ, kai nėra jokių ĮRODYMŲ.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1902:henriko-daktaro-byla-abarius-blogina-draugo-padeti-savo-kasaciniu-skundu&catid=31&Itemid=101

Banditai

Posted: March 31, 2016 in Uncategorized

Keista kad į 2016 03 30 paskelbtą VSD ataskaitą neįtraukė Rūtos Vanagaitės, ir jos naujosios knygos – mokslinio darbo (nesvarbu, kad jis atliktas ne “prie mokslo įstaigos”), tapusio bestseleriu, “Mūsiškiai”.

Dar keisčiau, jog neįtraukė visų gyvų likusių žmonių, kurie, prisimindami pokario žiaurumus, visur po kaimus siautėjusius BANDITUS, glaudžia šią knygą prie savęs, anūkams ją atvežus iš knygų mugių, Humanitas knygynų, pegasų – ir sako:”Pagaliau parašė apie BANDITUS”.

Taip, mielieji: mūsų VSD jeigu galėtų, valstybės grėsme paskelbtų mano senelį Zigmą Apanavičių, kurį Tauro apygardos BANDITAI 1946 m. pavasarį sumušė, grasino nušauti – nes jis mokytojo Juozo Opanavičiaus brolis. Na, ir žvalgybininko: “voldemarininko” – o jie juk bandė šventąjį Smetoną nuversti, ir kurį SSRS saugumas išvežė 1941 06 14 į Rešiotų lagerį, kur jis ir žuvo, o šeimą sunaikino prie Laptevų jūros. Mano senelis buvo ir vieno garsiausių knygnešių Benedikto Opanavičiaus (Opamo) sūnėnas – šis knygnešys labai ilgai kalėjo Kalvarijos kalėjime, nes nešė nelegaliai per sieną didžiulį kiekį knygelių, paveikslėlių, ir buvo caro žandarų sulaikytas. Dar vienas dėdė buvo vienuolis jėzuitas, Opanovič, nes gyveno lenkų kongregacijoje. Vienas dėdė buvo VDU chemijos profesorius Krasauskas. Todėl BANDITAI vykdė šventą pareigą – kol negimė mano tėvas, profesorius Romualdas Apanavičius, reikėjo įvykdyti šviesuomenės valymą ir užkardyti Lietuvą nuo protingų žmonių.

VSD įtrauktų į valstybės priešų sąrašus mano kitą senelį, Alfredą Kligį, Mykolo Riomerio sesers krikšasūnį, M. Riomerio augintinį, auklėtą aristokratine kultūra,ir kalbėjusį 10 kalbų – vien dėl to, jog jo niekur niekas neišvežė, nes nebuvo už ką (nors tėvas buvo tautininkas, ir jį SSRS saugumas bandė išvežti gulintį – senelis neleido) – ir jis liko Lietuvoje kurti Lietuvos švietimą. Banditai pasibeldė į jo namus, kai jis Kazlų Rūdoje suprojektavo ir pastatė mokyklą.

“Tu mokytojas, mes tave ir tavo šeimą sunaikinsime”.

Kadangi BANDITAI šiais dalykais nejuokaudavo, skerdė moteris, vaikus, senelius, grobė jų turtą, senelis su šeima persikėlė į Šiaulius: kur nėra miškų.

VSD į valstybės priešus įtrauktų ir mano vyro senelį, kuris buvo Lietuvos šviesuolio Adomo Suliko sūnus: dėstė matematiką ir fiziką mokytojams Panevėžio Balčikonio mokytojų seminarijoje. Buvo Lietuvių draugijos Peterburge dalyvis, 1905 m. tautinės revoliucijos dalyvis.

Jį BANDITAI nutraukė nuo šieno, baisiai rėkdami “šitas yra mokytojo sūnus, jį reikia užmušti”.

Senelis sako niekada gyvenime nepamirš BANDITŲ.

Kadangi vienas iš senelio dėdžių buvo vienas iš jų, jis susimąstė, ir trenkė šią  “karjerą” – kai pamatė, jog žudomi vaikai.

BANDITAI siautėjo visoje Lietuvoje, ir tai ne Rusijos propaganda, o senų žmonių, kurie nėra susitarę tarpusavyje, nėra finansuojami Rusijos, pasakojimai.

Juos tvirtina Lietuvos Ypatingojo Archyvo dokumentai, kuriais, išėjus R. Vanagaitės knygai, liepta netikėti.

BANDITAI banditišką karjerą pradėjo į duobes versdami žydus, vėliau pratęsę savo žygdarbius vadovaudami pokario BANDITŲ judėjimui, užpuldinėdami ir žudydami taikius gyventojus – neretai Smetonos režimo priešininkus.

Ir kai viena Seimo narė, pamačiusi savo tėvo, BANDITŲ vado pavardę žydų žudikų sąraše, pradeda aiškinti, jog jos tėvas mat buvo tolerantiškas žmogus, ir suprask, nenuskriaudė nė muses – tik vadovavo taikių gyventojų žudymui, terorizavimui, ir vagystėms iš badaujančių gyventojų, kai po visus kaimus sautėjantys BANDITAI tingėjo dirbti – tada ir susimąstai – tai koks gali būti tas VSD, jeigu Seime vis dar sėdi neįvertinto baudžiamojo proceso prasme judėjimo ainiai, o VSD vadovauja žmogus, pats vadovavęs operacijoms svetimoje šalyje, kurių metu buvo žudomi ne tik terorstai, bet ir taikūs piliečiai? Afganistane juk ne kartą buvo pataikyta į mokyklas, taikių gyventojų namus.

Kokios gali būti VSD išvados, jeigu istorinė tiesa – ne istorijos politika, o ta tiesa, KAIP BUVO – yra vadinama “RUSIJOS PROPAGANDA”, o interneto sklaidos priemonės ir net laikraščiai – turintys valstybės priešų požymių?

Darius Jauniškis, kai 1991 m. prie parlamento žuvo A. Sakalauskas, kažkodėl iššaudė visą apkabą, kur pataikė – niekas nesiaiškino.

Darius Jauniškis 1991 01 14 siūlė įsigyti ginklų, po tragiškų sausio įvykių, tarnaudamas Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriuje, ir turėjo rašyti pasiaiškinimą.

Darius Jauniskis  – absoliučiai neaiški asmenybė, ir dėl kurios klausimus kėlė vienintelis “Laisvas laikraštis”, nes Seimas kaip avinėliai nubalsavo už Dalios Grybauskaitės statytinį net neįjungę pilkųjų smegenų ląstelių.

Nors Darius Jauniškis galėtų mąstyti, ir dirbti, gerai apie jį pasakęs VSD veteranas Kastytis Braziulis:

“Atėjęs iš kariuomenės, Darius Jauniškis visa kadenciją mokysis, kas yra VSD darbas”.

Ir tai akivaizdu iš VSD metinės ataskaitos.

Valstybės grėsmė – ne čionais besiveržiančios laukinių ordos, ne nuo seno gyvenanti ir Lietuvo saugumo globojama čečėnų mafija, ne šešėlis, ne žmonių prekyba, ne visiškai kiauras valstybės KARINIS saugumas (kariuomenėje ginklai išvogti, milijardai gynybos pinigų –išplauti), bet kažkokie veikėjai, kurių net nebesigirdi.

Labai prajuokino VSD išvada, jog Algirdas Paleckis su savo įkurta partija ryšius nutraukęs “tik formaliai”.

Čia diedukas Landsbergis, kuris siautėjo spaudoje, kai A. Paleckis pasitraukė iš partijos, pakuždėjo?

Juk tokiam pareiškimui reikalingi įrodymai: tarkime, sekimo duomenys.

Arba infiltruotų į partiją asmenų parodymai, jog štai, A. Paleckis de facto vadovauja partijai. Deja, Socialistinis liaudies frontas, nuėjęs neokomunizmo keliu, nėra A. Paleckio idealas, be to, kyla klausimas, kas tuos neokomunistus remia, kad jie šitaip vaidino tokį vaidmenį? Tiek nusivaidino, jog neseniai nebuvo įleisti į Latviją.

Susidaro įspūdis, jog VSD vadas nori tęsti Gedimino Grinos liniją, kai visa laiką puola rusai, universitetuose mokslą formuoja Rusijos žmonės (na mano disertacijoje apie žydų išnaikinimą irgi “nevyniojama į vatą”, vadinasi, esu rusų siųstas žmogus,tyčia tyrinėjantis etnines mažumas; interviu su totorių bendruomenių pirmininkais irgi negailima kritikos NATO – tačiau tai mokslo duomenys, ir jų pakeisti negalima – patinka VSD tai ar ne – totoriai nėra patenkinti NATO operacijų  Islamo kraštuose agresyvumu, kai jie “važiuoja su bombomis, o ne su greitosiomis”.).

Tada belieka gaunant aukščiausią algą valstybėje, kasytis vieną vietą, ir rašinėti nesąmoningas ataskaitas.

O kaip gi BANDITAI? Kada jie bus demistifikuoti?

Juk jų veiksmai – nusikaltimas tarptautinei humanitarinei teisei: civilių gyventojų žudymas, jų genocidas. Nors keisčiausia, kišeninė Dašos prokuratūra tuo kaltina BANDITUS suiminėjusius sąžiningus pareigūnus, kurie vykdė ikiteisminio tyrimo pareigas. Europos Žmogaus teisių teisingumo teismas 2015 10 20 byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą, konstatavo, jog BANDITAI neturėjo didelės visuomenės dallies palaikymo. VSD turėtų į valstybės priešų sąrašą įrašyti visą EŽTT teisėjų kolegiją.

Be to, daugelio BANDITŲ vadų žygdarbiai masinio žydų   naikinimo darbe iki šiol neįvertinti.

Baltūsis Žvejas iki šiol yra šventasis, o jo saugotas Meideneko mirties lageris – tik sanatorija, jeigu pasiskaitai Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido centro “išvadą”.

Dar garsusis rašytojas Balys Sruoga “Dievų miške” rašė apie lagerių klasifikacijas, ir kiekvienas vidurinės mokyklos mokinys, jeigu ruošiasi brandos egzaminams, tai sužino: Meidenekas – naikinimo stovykla.

Ją saugojo SD – mirties eskadronas. Jam ir priklausė mūsų didvyris, vienas  garsiausių BANDITŲ.

VSD belieka paskelbti Balį Sruogą valstybės priešu, ir dar kartą jį išvežti į lagerį.

Akivaizdu, jog VSD vadas, kuris žadėjo, jog ši įstaiga pradės dirbti,nes Gediminas Grina esą nedirbo, pakartojo pirmtako kelią: nieko neveikiu visus metus, paskiau perrašau nuo pernai metų ataskaitos, kažką pataisau, prikergiu Marių Jonaitį, ir siunčiu Jos Didenybei Dašai.

Į visokius paklausimus, ar Lietuvoje veikiantys ir žmones grobiantys čečėnai yra labai pavojingi, ar jie yra stebimi -galima nereaguoti. Čečėnai juk draugai. Gal jų tiekiamus ginklus ir siūlė padėti įsigyti Darius Jauniškis 1991 01 14?

Po Eglės Kusaitės bylos – teatro tirti Islamo ekstremizmą pasidarė neįmanoma, nes VSD net nebeveikia 9 valdyba. Čečėnai ir panašūs gali laisvai veikti po “religinių bendruomenių” ar “organizacijų” priedangomis. O apie 9 valdybos psichikos būklę geriausiai iliustruoja buvusio VSD žvaigždės savižudybė. Dar pridėkime Vytauto Pociūno nužudymą, kas yra akivaizdžiai “inside job”, – turbūt nusižudęs VSD žvaigždūnas Paukštė viską ir nusinešė į kapus? Nebesužinosime, kas sekė ir kas išmetė per viešbučio langą o gal nuo stogo (nes kambaryje nėra jokių Pociūno bato antspaudų, langas – neatsidarantis) VSD pulkininką V. Pociūną.

VSD ataskaitoje nerasime nė sakinio apie tai, kokios mafijinės struktūros žudo piliečius, ir net VSD pareigūnus, kurie priešinasi JAV diktatui, ir kurie bandė sužinoti apie rengiamą Minsko “revoliuciją”.  Nes tada reikėtų šioje dalyje rengti bendrą ataskaitą su Rusijos ar net Baltarusijos saugumu: bet juk neleidžia Daša. Nepaisant su Rusija ir Baltarusija turimų karinių ir antiterorizmo sutarčių (visos šalys esame 2011 m. Vienos sutarties dalyvės), renkamasi Dašos Polikarpovnos kelias – neilipti iš tanko, ir net kai machmudas kėsinsis perpjauti gerklę, rėkti “rusai puola”.

Be to, kaip Lietuvos saugumo ataskaita pritempta prie Sirijos pilietinio karo – gal Darius Jauniškis galėtų paaiškinti.

Gal reikėtų jau domėtis Burundžio ar Nigerijos situacija, kad netyčia netaptum valstybės priešu?

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2015/04/08/darius-jauniskis-a-a-skuco-atsiminimuose-1991-01-14-turejo-rasyti-raporta-del-galimos-provokacijos-su-ginklais/

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1900:banditai&catid=31&Itemid=101

kaze1

Nusikalstama organizacija VSD paskelbė „Laisvą laikraštį“ rusiškos propagandos ruporu

Aurimas Drižius

Šiandien Valstybės saugumo departamentas paskelbė savo veiklos ataskaitą. Kaip didžiausios grėsmės Lietuvos Respublikai nurodyta signataro Zigmo Vaišvilos, grupės „Mūsų gretos“ ir B3 grupės veikla.

VSD ataskaitoje rašoma : „Rusijai parankūs politiniai visuomeniniai judėjimai 2015 m. suaktyvėjo save „nesistemine opozicija“ vadinančios politinės ir visuomeninės organizacijos ir judėjimai. Aktyviausios iš šių organizacijų buvo: politinė partija „Socialistinis liaudies frontas“ (toliau – SLF), Rolando Paulausko vadovaujamas neformalus judėjimas „Mūsų gretos“ bei  grupė, propaguojanti minėtą „Visuomenės saugumo koncepciją“, kuriai atstovauja Vaido Lekstučio koordinuojamas sambūris „Būkime vieningi“. Didžiausią dėmesį šios organizacijos skyrė prorusiškos propagandos sklaidai lietuviškame internete. Daugiausia ši informacija platinta per interneto svetaines „ekspertai.eu“, „ldiena.lt“, „sauksmas.lt“, „revoliucija.org“, „slfrontas.lt“, „sarmatas.lt“, „versijos.lt“, „laisvaslaikrastis.lt“. Didelis dėmesys platinant šią informaciją skirtas ir socialiniams tinklams, „Youtube“. Šias jėgas bando konsoliduoti Zigmas Vaišvila, kuris per pastaruosius keletą metų tapo vienu dažniausiai Lietuvos prorusiškoje bei Rusijos Kremliaus kontroliuojamoje žiniasklaidoje cituojamų Lietuvos politikų. 2015 m. birželio 3 d. Lietuvos mokslo akademijoje įvyko Zigmo Vaišvilos ir Seimo nario Audriaus Nako organizuotas forumas „Mūsų valstybės tikslas“, kurio dalyviai susibūrė į vadinamąją „Birželio 3-iosios grupę“ (B 3 grupė). Grupė („Mūsų gretos“, Lietuvos liaudies partija, visuomeninis judėjimas prieš priverstinę imigraciją „Nacionalinis interesas“8 ir kt.) siekia sukurti oficialiai registruotą politinę organizaciją. B 3 grupė beveik jokios įtakos Lietuvos visuomenei neturi, tačiau jos veikla naudojasi Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida, formuodama nuomonę, kad Lietuvoje veikia gausi „nesisteminė opozicija“, kuri nesutinka su Lietuvos pasirinkta vakarietiška orientacija ir vykdoma užsienio politika. Sugrįžti į didžiąją politiką siekia ir buvęs SLF pirmininkas Algirdas Paleckis, kuris tik formaliai nutraukė ryšius su šia organizacija“.

Tačiau VSD nieko nepasisakė apie tikrąsias grėsmes nacionaliniam Lietuvos saugumui – absoliučiai korumpuotą prokuratūrą, teismų sistemą, nuolatinius prezidentės D.Grybauskaitės nusikaltimus, siekiant bet kuria kaina išlikti valdžioje (paskutinė – operacija „Skiepai“).

VSD nieko nepasisakė ir apie Valstybės saugumo departamento vadovų  įvykdytus sunkius ir labai sunkius nusikaltimus – valstybės išdavimą, žmogžudysčių organizavimą, žmonių neteisėtą grobimą ir jų kankinimą slaptuose CŽV kalėjimuose.

Dabar jau mažai kas abejoja, kad būtent VSD organizavo savo pulkininko Vytauto Pociūno nužudymą – jis 1996 m. buvo išmestas pro viešbučio langą, kai sužinojo, kad VSD vadovai ėmė didelius kyšius iš CŽV už tai, kad Lietuvoje amerikiečiai galėtų netrukdomai  kankinti arabus, įtariamus teroristus.

Buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) Kauno skyriaus darbuotojas Aurelijus Beržinis atsakė į LL klausimus apie tai, kodėl VSD organizavo vienintelio savo “idėjinio” vadovo, pulkininko Vytauto Pociūno nužudymą. A.Beržinis šį nusikaltimą sieja su tuo, kad JAV Kongreso Žvalgybos komitetas jau tiesiai šviesiai įvardino, kad CŽV Lietuvoje buvo pastačiusi slaptą kalėjimą talibams kankinti, ir kad už tai, kad ši neteisėta veikla būtų legalizuota, papirko visą VSD vadovybę, atvežusi jiems “maišą dolerių”. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas, buvęs kadrinis KGB savanoris Artūras Paulauskas sakė, kad jo vadovaujamas komitetas neketina atnaujinti parlamentinio tyrimo dėl galimo CŽV kalėjimo Lietuvoje, nes jį baigė buvusios kadencijos Seimas. Kaip žinia, būtent A.Paulausko paskirtas Arvydas Pocius ir vadovavo VSD, kai Lietuvoje CŽV netrukdomai kankino žmones. VSD generaliniu direktoriumi laikinai Lietuvos  Respublikos Prezidento pareigas einančio Artūro Paulausko dekretu buvo paskirtas 2004 m. balandžio 30 dieną. Prieš tai, 1998 m. birželio 3 d. – 2004 m. balandžio 30 d. VSD vadovavo Mečys Laurinkus, kuris už tai, kad VSD sėkmingai įvykdė valstybės perversmą ir nušalino prezidentą Rolandą Paksą, buvo išleistas į  garbingą pensiją – paskirtas ambasadoriumi Ispanijos Karalystėje. Prieš perversmą M.Laurinkus klausė R.Pakso, ar gali Lietuvoje statyti slaptus kalėjimus, tačiau gavo neigiamą atsakymą, ir organizavo perversmą – rinkimuose išrinktas prezidentas buvo nušalintas. Jungtinių Valstijų Senato ataskaitoje nurodoma, kad už leidimą šalyje steigti slaptą CŽV kalėjimą Amerikos agentai dosniai atsilygino. Minimi milijonai dolerių, tačiau nei kuriam konkrečiai Lietuvos pareigūnui, nei kiek tiksliai sumokėta,  neatskleidžiama. Vienas iš Lietuvos parlamentiniame tyrime minimų veikėjų, buvęs VSD vdirektoriaus pavaduotojas Darius Jurgelevičius už pustrečio milijono litų Gruzijoje nusipirko televiziją. Kitas pavaduotojas – Dainius Dabašinskas – atidarė lobisto kontorą. 2005 m. daugiau nei milijoną litų kainavusius prestižinius kotedžus Turniškėse įsigijo prezidento V.Adamkaus patarėjas užsienio politikos klausimais Edminas  Bagdonas ir patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Rytis Muraška.

„Aš tik vieno dalyko nesuprantu – V.Pociūnas jau žinojo, kad eina pinigai Baltarusijos opozicijai, ir kad visa Lietuvos VSD yra nupirkta, – sakė A.Beržinis, – jis žinojo ir tai, kad jis nėra nupirktas, tačiau man neaišku, kodėl jis nesisaugojo ir nepradėjo kalbėti apie šį reikalą, kaip amerikiečiai atvežė maišą dolerių ir čia nupirko visą VSD. Todėl Valdas Adamkus ir pareiškė, kad CŽV kalėjimas Lietuvoje yra Amerikos vidaus politikos reikalas, ir leidžia mums suprasti, kad nėra mums čia ko tirti visų šių reikalų. Ką tai reiškia? Kad Lietuva parsidavė Baltarusijai tam, kad atgautų Burokevičių ir Jermalavičių, o dabar parsiduoda JAV, kad ši galėtų čia pastatyti kalėjimą. Žodžiu, Lietuva parsidavinėja kaip prostitutė“.

Tačiau apie tai, kam atiteko milijonai dolerių, kuriuos į Lietuvą atvežė CŽV, ir kas už šiuos milijonus išdavė tėvynę, leisdami čia kankinti žmones, VSD ataskaitoje neparašyta. Tikiuosi, kad bus pradėtas tyrimas po eilinių Seimo rinkimų, kai nuo valdžios bus nupūsti „valstybininkai“ konservatoriai ir socialdemokratai.

Tai, kad prokuratūra iki šiol neišsiaiškino, kas nužudė V.Pociūną, reiškia tik tiek, kad visa teisėsauga yra užvaldyta mafijos, todėl jokių rezultatų ten tikėtis neverta. O šį nusikaltimą ištirti labai lengva – tik tereikia sužinoti, kodėl buvęs VSD šefas A.Pocius šmeižė V.Pociūną per „Lietuvos rytą“, pasakodamas istorijas, kad neva V.Pociūnas iškrito „besišlapindamas“, arba kad jo spintoje rastas moters paltas.

Tačiau VSd supranta, kad vis didesnį pavojų šiai Lietuvą užgrobusiai korumpuotai  VSD gaujai sudaro laisva ir nekontroliuojama spauda, todėl visus savo kritikus įvardijo kaip grėsmę nacionaliniam saugumui.

Apie žurnalistų darbą sakoma taip : “ Politinis ekstremizmas. Žvalgybinė veikla naudojant žurnalistinę priedangą Informacijai rinkti Rusijos žvalgybos tarnybos tebenaudoja žurnalistinę priedangą. Žvalgybinės veiklos aktyvumas naudojantis žurnalistine priedanga Lietuvoje išlieka didelis, ypač per nacionalines ir tarptautines karines pratybas. Informaciją renka su Rusijos žvalgybos tarnybomis siejami Lietuvos ir užsienio šalių žurnalistai, kurie siekia gauti Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) akreditacijas, suteikiančias jiems galimybę dalyvauti Lietuvoje vykstančių karinių pratybų metu žiniasklaidos atstovams skirtuose renginiuose ir surinkti informaciją pagal Rusijos žvalgybos užduotis. Tikėtina, kad tokios tendencijos išliks ir ateityje, nes Rusijos pusė tikisi, jog žurnalistinė priedanga patikimai saugo informacijos rinkėjus, o pastaruosius mėginant atriboti nuo informacijos šaltinių, tokią situaciją paprasta viešai pateikti kaip Lietuvos mėginimus susidoroti su politiškai neįtikusiais žurnalistais“.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1889:nusikalstama-organizacija-vsd-paskelbe-laisva-laikrasti-rusiskos-propagandos-ruporu&catid=47&Itemid=101

Mar

Sveiki, tautiečiai ir piliečiai. Šį pavasarį prabudo ne tik gamta, bet ir naujas politinis sezonas. Įsibėgėja rinkiminis vajus, o tam, jog jis būtų labiau pikantiškesnis, būtina surasti valstybės priešų. Be abejo, interesų tokiai paieškai yra ir daugiau. Na, reikia VSD parodyti, jog pluša iš peties, reikia parodyti naujas grėsmes, tikrą apokaliptinį vaizdą, kurio suvaldymui būtina įsisavinti daugiau lėšų. Visur priešai arba jiems prijaučiantys!

Rašau apie šios dienos naujieną – kasmetinę valstybės saugumo departamento (VSD) ataskaitą (32 puslapiai), kurią paslaugiai „pasigauna“ ir didžiosios (tiražu ir apsilankymais) masinio dezinformavimo priemonės. Delfi, Alfa, Kas vyksta Kaune, gal ir daugiau, kurių dar nespėjau pamatyti. Jos „copy-paste“ principu nusikopijavo kas buvo parašyta ataskaitoje ir nepasivargino susisiekti su ten minimais asmenimis. O kam? Matyt visiems viskas aišku. Na, o kam neaišku ar smalsu, tai galiu išdėstyti savo poziciją ir matymo kampą.

Be aukščiau minėtų priežasčių (nežinau kurios svarbesnės) yra ir kitos. Politinio nesaugumo momentas valdančiajai klasei. Informacijos (propagandos) efektyvumo mažėjimas ir sunkiau vykstantis indoktrinacijos procesas, kuriam trukdo įvairūs disidentai, su savo viešais pasisakymais, alternatyviais tinklapiais, augančiomis gretomis ir pakankamai solidžiai vykstančiomis akcijomis. Be abejo, reikia gintis, o geriausia gynyba – puolimas, tad reikia naudoti seniai žinomą ir dažnai suveikiančią taktiką – apšaukti dirbant Rusijai arba skleidžiant jai naudingą informaciją.

Dažnai tai suveikia. Žmonėms būna nejauku bendrauti su tais, kurie įtraukti į saugumo sąrašus. Niekam nesinori tapatintis su vadinamaisiais valstybės priešais. Daug kas pergyvena dėl savo darbo, šeimos, įvairių galimybių, kurių gali netekti, tad yra įvaromas pleištas. Jau nekalbant apie tai, jog tie, kurie įtraukiami į „juoduosius sąrašus“, ateityje neturės galimybės dirbti svarbių darbų, nes yra, neva, nepatikimi. Tad niekaip kitaip, kaip tik teroru, šios VSD iniciatyvos negalima pavadinti. Šiuo teroru pažeidžiamas 25 Konstitucijos punktas: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“. Tad kyla klausimas: kas tai agentūrai suteikia vertinimo teisę, kuri nuomonė, informacija ar įsitikinimas yra tinkami viešajai erdvei, o kurią reikia selekcionuoti kaip potencialiai pavojingą?

Akivaizdu, jog mūsų saugumo struktūros ir valdančioji klasė su savo vertinimais opozicijoje esantiems žmonėms sparčiai gravituoja link tos pačios Rusijos (o gal bambagyslė niekada ir nebuvo nutrūkusi?) . Pacituosiu kelis sakinius iš tos pačios VSD ataskaitos, skirtos įvertinti vidinę Rusijos politiką. Rusijos politinis režimas reformas laiko grėsme valdžios stabilumui. Tikėtina, kad artėjant 2016 m. Valstybės Dūmos rinkimams ir 2018 m. numatytiems prezidento rinkimams bus vengiama vidaus politinę įtampą galinčių padidinti permainų. Rusijos ekonomikos modelis nebus reikšmingai reformuojamas,tačiau galimi nedideli pakeitimai, kuriuos bus mėginama panaudoti kuriant su krize kovojančios valdžios įvaizdį. Dėl ekonomikos problemų potencialiai didėsiančią socialinę įtampą bus mėginama valdyti tolesniu kontrolės priemonių ir propagandos stiprinimu.Dėl politinių suvaržymų ir propagandos opozicinių judėjimų galimybės daryti įtaką politiniams ir visuomeniniams procesams labai menkos.Nepaisant to, režimo represyvumas opozicinių jėgų atžvilgiu toliau didėja. Opozicijos atstovai tapatinami su „penktąja kolona“, juos mėginama eliminuoti pateikiant kriminalinius kaltinimus. Kurstoma agresyvaus nacionalizmo atmosfera radikalizuoja visuomenę, skatina smurtą prieš opozicijos atstovus. Todėl joks opozicinis judėjimas nepajėgia pritraukti platesnio visuomenės palaikymo.“ – VSD ataskaita, 5 puslapis. Jums tai neatrodo kažkur matyta?

Dabar, kaip vienas iš asociacijos „Nacionalinis interesas“ steigėjų ir pirmininkas, bei tas, kurio pavardė minima ataskaitoje, patikslinsiu kai kuriuos faktus ir poziciją. Nacionalinis interesas nesiekia tapti partija, bent jau artimiausius 3 ar 4 metus. Su B3 grupe mus sieja tik parašų rinkimas dėl absurdiškų migracijos įstatymo pataisų atšaukimo (čia galit paskaityti daugiau). Prie šios iniciatyvos gali prisijungti bet kuri politinė jėga ar atskiras asmuo, tai pilietinės visuomenės iniciatyva. Mes stengiamės, jog Lietuva neturėtų tokių problemų (terorizmas, etninis ir religinis ekstremizmas ir t.t), kurias jau turi kitos Vakarų ir Šiaurės Europos šalys (net ir ta pati Rusija). Kaip ne keista, bet VSD atkakliai nepastebi tų grėsmių. T.y., pati visuomenė atlieka darbą, kurio nesugeba atlikti mūsų Seimas. Atvirkščiai – jis dar ir trukdo, tad kas čia valstybės priešai?

Yra dar viena pastaba apie mus. Ji liko tik VSD ataskaitoje, žiniasklaida to kažkodėl nepaminėjo:Prorusiškomis pažiūromis garsėjančių Mariaus Jonaičio ir Vitalijaus Balkaus įsteigta asociacija „Nacionalinis interesas“ pasisako prieš priverstinį imigrantų iš Azijos ir Afrikos priėmimą. Dėl kilusios migrantų krizės jie kaltina JAV ir jos sąjungininkes. Viešai pritaria Rusijos veiksmams Sirijoje.“
Įdomus teiginys dėl prorusiškumo. Ne naujas, bet keistas ir labai netikslus. Be abejo, skirtas kompromituoti. Tiek asociacija, tiek ir aš ar kolega Vitalijus Balkus, laikomės griežto neutraliteto provakarietiškumo ar prorusiškumo klausimu. Mes manome, jog šios temos išryškinimas yra specialiai forsuojamas, siekiant užtušuoti nevykusį mūsų valdžios valdymą ir nukreipiant visuomenės dėmesį nuo svarbių šalies aktualijų. 
„„Nacionalinis interesas“ pasisako prieš priverstinį imigrantų iš Azijos ir Afrikos priėmimą.“ Taip, kadangi tai laikome grėsme nacionaliniam Lietuvos saugumui, keista, jog VSD apie tai nerašo. Ar  jie mano atvirkščiai? Tada kyla klausimas, kieno interesams dirba ši institucija.
Dėl kilusios migrantų krizės jie kaltina JAV ir jos sąjungininkes. Viešai pritaria Rusijos veiksmams Sirijoje.“ Mes pritariame tiems veiksmams, kurie ves link stabilumo Sirijoje. Tai yra: karo veiksmų nutraukimas arba sustabdymas, migrantų srautų iš tos šalies sustabdymas ir Islamo valstybės projekto stabdymas. Visa tai atitinka Lietuvos ir Europos nacionalinius interesus. Be abejo, Rusija ėjo ten vedama savų interesų, bet kai kurie iš minimų pageidaujamų procesų įvyko ir tai teikia vilčių. Dėl migrantų krizės JAV ir sąjungininkai turi prisiimti politinę atsakomybę, nes, vis tik, kas inicijavo konfliktus Afganistane, Irake, Libijoje bei finansuoja vadinamąją opoziciją Sirijoje? Apie tai kalba ne tik „prorusiški“ lietuviai, bet ir tokių žinomų šeimų atstovai kaip JAV prezidento Džono Kenedžio brolio Roberto Kenedžio sūnus Robertas Kenedis jaunesnysis. Ar jis irgi prorusiškas? Prašom susipažinti su jo išsamiu tekstu. Nors signataras Zigmas Vaišvila taip pat įrašytas į valstybės priešus, bet rekomenduočiau susipažinti ir su jo įžvalgomis šiame video  bei apskritai, laikas skaityti daugiau vakarietiškos spaudos, kurioje yra didesnė nuomonių ir analitikos įvairovė negu mūsiškėje. Sužinosit, mieli „aparatčikai“, to, ko nežinojot. Nors, manau, jog jūs viską puikiai žinot, tiesiog „atidirbat“ politinius užsakymus.

Keistokais laikais gyvename. Visur teigiama, jog esame laisva ir demokratiška Respublika, čia egzistuoja nuomonių pliuralizmas, žodžio laisvė, bet jei tik tavo požiūris nesutampa su „oficialia doktrina“ rizikuoji tapti priešu (liaudies?). Niekas nespausdins mūsų reakcijos į šią VSD ataskaitą, galime lažintis, nors šį tekstą išsiuntinėsime visoms žiniasklaidos grupėms. Nes gi sistemai nėra svarbu mūsų požiūris, svarbu iškepti „karštą“ naujieną ir uždėti štampą – valstybės priešas.

Bet kuriuo atveju mes tęsime savo pozityvų darbą toliau. Akivaizdu, jog jei maišome viršūnėlėms, tai vykdome teisingą politiką, nes oponuoti tiems, kurie naikina mūsų tautą ir valstybę yra moraliai atsakingas veiksmas. Tai mūsų pareiga prieš savo sąžinę ir vaikus. Kas, jei ne mes kelsime klausimus, kur dingsta milijardai mokesčių mokėtojų pinigų? Kodėl mūsų žmonės turi emigruoti ir kodėl čia privaloma atsivežti mums svetimus žmones? Kodėl Lietuvoje nebeliko lietuviškų bankų, o dominuoja skandinaviški? Kodėl mums diegiamos abejotinos vertybės? Kur dingo Lietuvos įstatymų viršenybė prieš tarptautinius (Europos sąjungos)? Kur dingo Lietuvos piliečio teisė laisvai reikšti savo nuomonę ir būti savo šalies šeimininku? Apie tai VSD nekalba savo ataskaitose, bet kalbame ir kalbėsime mes, kad ir kiek mus pultų anti tautinės jėgos. Kad ir kokias etiketes lipdytų. Aš pasiruošęs savo atžvilgiu prisiimti visas represijas, kokios jos tik gali būti, nes tai laikyčiau garbe. Žinau, jog po tokių VSD ataskaitų aš niekada gyvenime negausiu darbo valstybinėse struktūrose, nors turiu pakankamai sugebėjimų, bet tebūnie tai mano auka vardan tos Lietuvos, kuria tikiu.

Kviečiu žmones kritiškai vertinti tokias lietuviškų antilietuviškų struktūrų iniciatyvas. Jos skirtos skaldyti ir bauginti visuomenę. Jeigu kas turite abejonių – visada galime diskutuoti. Tiek internetu, tiek ir gyvai. Nesiduokime valdomi dezinformacija ir melu.
Jeigu pritariate šiame tekste parašytiems teiginiams – pasidalinkite juo. Esu užtikrintas, jog be mūsų pačių išplatintos žinios niekas jo nepublikuos.

Marius Jonaitis
Asociacija „Nacionalinis interesas“

Kažkam trūko kantrybė? VSD ataskaita ir keistos insinuacijos