Idealioji Virginija Apanavičienė iš labai neidealios, išsiskyrusios šeimos

Posted: March 3, 2016 in Uncategorized

P1250068

Nuotr.  V. Apanavičienę 1996 m. palikusį sutuoktinį jį “susigrąžino” dė;l 2014 m. gegužę patirtos sunkios galvos traumos. Pilno proto būdamas jis su ja gyventi nesiruošė, ir grįžti į smalkes ir benziną niekada neplanavo. Šiuo metu idealioji V> Apanavičienė visomis jėgomis priešinasi, kad nebūtų gydoma profesoriaus galva, kurioje po šiai dienai yra gili hematoma. 

Pasidaliname naujais Kristinos Sulikienės pastebėjimais, kuriuos ji skelbia uždarame FB profilyje.

“Šiandien nustebino mano idealioji, ir nepalytėtoji motina, bakalaurė – docentė Virginija Apanavičienė.

Jeigu jai tokia šlykšti Apanavičių giminė, ir ji taip nekenčia savo vyro, ir savo vaikų, savo uošvio, anytos, kurie seniai mirę, kodėl ji nepasikeičia pavardės į idealią – Kligių?

Beje, Kligių šeima tikrai buvo “ideali”.

Virginijos Apanavičienės tėvai išsiskyrė, kai 3 jų šeimos vaikai suaugo.

Skyrybos vyko šlykščiai: vaikai buvo primokyti liudyti prieš tėvą.

Alfredas Kligys po skyrybų vedė antrą kartą: vedė jau ne “inteligentę”, o paprastą moterį, su kuria pragyveno apie 40 metų iki jos mirties.

Anūkai mylėjo senelio žmoną, ir švelniai vadino ” seneliene”.

Vilniuj persikėlusi V. Apanavičienės motina siekė kištis į savo vaikų šeimų gyvenimus.

Jos duktė Aurelija Mituzienė pasakė savo motinai laikytis nuo jos šeimos atokiai.

Ir išaugino 3 savarankiškus sūnus. Deja, su  vyru Alvydu Mituzu, sekdama savo tėvų pėdomis, išsiskyrė, vaikams suaugus.

V. Apanavičienės brolis Raimundas Kligys paliko šeima, dar vaikams esant nepilnamečiams. 14 metų būdamas jo sūnus keldavosi 4 valandą ryto, eidavo dirbti, kad išlaikytų šeimą: mamą ir jaunesnę seserį. Kad mama būtų viskuo aprūpinta, ištekino ją už tranzavimo partnerio olando. Naujasis šeimos vyriškis jaunesniajai seseriai padovanojo namą.

Viską suteikė visiškai svetimas žmogus, Idealiosios V. Apanavičienės idealus ir mėgstantis piktnaudžiauti alkoholiu brolis vedė antrą kartą, tačiau dėl pomėgio gerti prarado savo vieno kambario būstą. Kurį laiką gyveno nakvynės namuose.

Ne labai gerai susiklostę buvo ir idealiosios Virginijos Apanavičienės seseriai. Mėgusi keliauti, ji Jungtinėse Amerikos valsijose pateko į kalėjimą.

Kokia priežastis, niekas nežino, oficialiai buvo teigiama, jog 1 dieną pasibaigusi viza, o paukšteliai čiulba, jog JAV tarnyboms ji sukėlė įtarimą, todėl jie įstatė spaudą: be teisės įvažiuoti į JAV.

Nuolat šmeižianti Apanavičius, drabsanti juos purvais, nekenčianti savo vaikų, savo sutuoktinio, idealioji V. Apanavičienė galėtų papsakoti, jog ir jos svainiui nepasisekė: Šiauliuose buvo kraupi istorija, kai sūnus įtariamas nužudęs tėvą. Čia yra idealiosios Apanavičienės sesers vaikų giminės. Ir labai artimi.

O mėgdama šmeižti savo uošvius, visiškai pamiršo pasidomėti, kokiu būdu jos tėvo, Alfredo Kligio, buvusio klieriko, neišvežė net 4 kartus į Sibirą ir šiais laikais. Bet juk tai atskira istorija. Be to, jis suklastodamas dokumentus mano močiutei, ją išgelbėjo nuo 1946 m. vežimo kaip buožės.

Pasiklydusi labirintuose, turinti neteisingą kilmę – dokumentuose ji yra Anastazijos Smalstytės dukra, nors Anastazija Smalstytė buvo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolė, realus žmogus, ir mirė 2006 m., niekada nebuvo ištekėjusi ir neturėjo vaikų – Virginija Apanavičienė pagatava aprėpti tiek, kiek nebeaprėpia.

Dažniausiai tokie save labai idealiais laikantys žmonės būna tokie supuvę, jog to net nesimato, nes iš viršaus būna labai užcementuota.

Dažniausiai – storo špakliaus sluoksnio ir labai plačios visuomeninės veiklos.

Tokios plačios, jog nuo 1990 m. V. Apanavičienė pamiršo, kaip kepti pyragus, leisti laiką su šeima ir …šypsotis.

Beje, idealioji Apanavičienė beveik atkartojo savo tėvų ir sesers ir brolio kelią: tik skyrybos įvyko ne teisme, o jos vyrui, profesoriui Romualdui Apanavičiui susikrovus visus lagaminus, archyvus, net spintas, iš 1996 m. ją palikus.

Susigrąžino jinai jį tik dėka progresuojančios minkštųjų galvos smegenų hematomos, kai jis, prileistas kažkokų vaistų senelių skyriuje, nesugebėjo pasipriešinti, ir pasakyti, jog atgal pas ją į peklą nenorintis.

Šiuo metu profesorius lėtai marinamas, jam aiškinama, jog jo galvoje nieko nėra, nors jis pats sakė, jog žino, kad yra 0,7 cm hematoma. Na,. 0,5 sumažėjusi. Bet pusė tiek likę…

Pranešus į policijos poskyrį, klausimas, ar nebūtų iškelta byla dėl artimojo, turimo savo aplinkumoje, nepriežiūros, grėsmės jo gyvybei. Greičiausiai, būtų. Kol kas bandoma susiderėti su galimai neadekvačiai realybę suvokiančia Virginija Apanavičiene, kad netrukdytų savo sutuoktiniui gydytis galvos traumos padarinius.

Tačiau idealioji V> Apanavičienė Kauno sveikatos universiteto 20140 05 04 medininį išrašą vadina ” fantazija”. Faktas, jog jeigu žmogus oficialius dokumentus laiko “fantazija”, o savo įsivaizdavimus – realybe, kažkas negerai su suvokimu.”

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s