Mečys Laurinkus apie VSD “ataskaitą”

Posted: March 31, 2016 in Uncategorized

Mečys Laurinkus: “Gale ataskaitos yra labai keistas sakinys: “Deja, jeigu bus skiriamas pakankamas dėmesys kovai su terorizmu, tai nustelbs Lietuvos pasiruošimą gynybai prieš Rusiją. Tai bus išversta į kitas kalbas, ir labai keistai pasirodys. Kova su dabar vykstančiu tetrorizmu yra visur prioritetas”, teigė buvęs VSD vadas.

Tiksli citata:Augant terorizmo grėsmei, mažės Vakarų šalių dėmesys Rusijos vykdomai agresyviai politikai, migracijos krizė toliau skaldys ES vienybę. Tai neigiamai veiks ir Lietuvos saugumo situaciją. (37 p. bendros ataskaitos)

http://www.vsd.lt/Files/Documents/635948635773762500.pdf

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s