Drąsos kelyje – peštynės dėl postų

Posted: April 3, 2016 in Uncategorized

IMG_6850dilps

Nuotr. Minima skyriaus pirmininkė glaudžiai bendrauja su vadinamaisiais neokomunistais.

Parašė viena moteris apie tai, kaip ji buvo atviliota dirbti vieno Drąsos kelio skyriaus pirmininkės pavaduotoja, o dabar ji išvaryta iš darbo, iškeikus ją paskutiniais žodžiais.

Buvusi skyriaus pirmininkės pavaduotoja rašo:

“Kol neteko dirbti su ja, buvo gerai, kai susiduriau – neišauklėta su keiksmažodziais kalba ir dar mokytoja – psichologė,  kaimietė neišauklėta su buvusiu pijoku gyvena del žemės turtu jo jis dar aklas ir su mašina važineja o ji rodo kelią kaip važiuoti mato po operacijos tik šešelį ir dar mašina įregistruota darbo reikalais politinės partijos “Drąsos kelio” aklam žmogui pildomas kelionės lapas”.

Paklausus, ar bendrauja su neaiškiais asmenimis, neokomunisttais, nurodė:

“su grabausku sueina bendrauja”, “labai nekulturinga”.

“mane isviliojo iš darbo pas save, dabar po 4 mėn meta lauk “iškurvavojo” keiksmažodžiais mokytoja buvus ir gėdos neturi”.

Pasiūlius kreiptis į vadovybę, nurodė:

“parasiau į fc Audronei neskaitė dar, ryt jos teismas nuvesiu raštiškai”.

Dar nurodė, jog buvusi mokytoja, arši komunistė, savo sūnų grąžinusi Raudonajai Armijai, kur jis buvo suluošintas, ir dėl ko ji prisistatinėja kaip nukenėjtutsi nuo sovietų, Šiauliuose prisistato žurnalise – nes kartais parašo laišką į vieną redakciją.

Paaiškinome, jog dėl tos priežasties jos s traipsnius – laišktus nustojo talpint kitas laikraštis – dėl manipuliacijų.

Pabandžius susisiekti su partija, buvo a tsaky ta, jog “paprasi nariai nieko nesprendža, sprendžia elitas”.

O buvusi darbuotoja savo ruožtu nurodė:

“as dabar as iseinu is darbo nes mane ji atleido bet as nepasiduosiu
as nedirbsiu bet ir ji nedirbs”.
Na o jeigu kils didesnis skandalas – gal ir kelionės lapai skyrių pirmininkų bus patikrinti:
ir mums labai įdomu sužinoti, kodėl vairuoja pusaklis žmogus?
Valstybės skyrė 2 mln. li tų do taciją iš mūsų visų pinigų ne tam, kad senos
komunisės sulindusios į najas parijas ten kurų savo UAB, darbintų
aklus niekam nerekalingus suruokinius.
Gaila, kad Drąsos kelio partijoje nėra žmonių, kurie ką nors suvokia politikoje.
Normali partija s tengtųst užbėgti bet kokiems skandalams už akių,
ir abejotinų žmonių, einančių per visas parijas, nelaikytų.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s