Gerbiamam valstybės saugumo departamentui: Algirdo Paleckio klausimu

Posted: April 4, 2016 in Uncategorized

121213005_Algirdas-Paleckis

Kadangi jūsų minimi ataskaitoje asmenys kol kas nedaro jokių pranešimų, reikėtų patikslinti apie versijas, ir paneigti jūsų skleidžiamą melą.

Jokiu būdu neginu Algirdo Paleckio, jis suaugęs, ir jau beveik pusamžis vyras, ir pats moka apsiginti.

Tačiau – kadangi pati dalyvavau, kai buvo patariama jam palikti partiją, drįstu pranešti:

2015 11 25 vienoje kavinėje vyko mūsų susitikimas, kurio metu A. Paleckis prašė patarimo dėl partijos – konkrečiai, dėl Giedriaus Grabausko, partijos pirmininko pavaduotojo, ir Žilvino Razmino, kurį labai mėgsta ir visur jį Grabauskas sekioja.

Mūsų susitikimą taip aktyviai stebėjo jūsų agentėliai, jog net visiškai sugedo trečiojo dalyvavusio asmens mobilusis telefonas.

Trečias asmuo ir pasakė, jog Giedrius Grabauskas atvirai vaidina komunistą, tyčia radikalėja, ir tyčia priims revoliuciniais pasisakymais garsėjantį Žilviną Razminą, minimą Bražuolės tilto byloje, į partiją, kad nutemptų į politinį sąvartyną Algirdą Paleckį.

Dar 3 asmuo paminėjo, jog Grabauskas gali būti susijęs su čečėnų ir ingušų mafija, ir gali būti, vykdo kažkurio departamento nurodymus, nes kryptingai radikalėja, ir vaidina perdėm prorusišką.

Algirdas Paleckis, matydamas, jog yra sekamas, vis tiek tęsė susitikimą, padėkojo už informaciją, ir kai tik Žilvinas Razminas 2016 m. sausį buvo priimtas į Socialistinį liaudies frontą – paliko partiją visiems laikams, nes nenori būti siejamas su Lietuvos ekstremalais.

Kai jūs, Dariau Jauniški, kaip užsuktas kartojat, jog Algirdas Paleckis ryšius su partija, taigi, ir su bražuolininkais, ir čečėnų mafijos draugais, nutraukė formaliai – gal pirmiausia pasižiūrėkit, kas yra jūsų drauguose?

Ir patikrinkite, ar mainais už Bražuolės, Medininkų, ir galų gale gale, Sakalausko žūties (pamenat – iššaudėt visą apkabą, ir rašėt raportą?) netyrimą asmenys nevykdo tam tikrų vaidmenų – juk jie mirtinai įbauginti – o kas, jeigu tyrimus atnaujins?

Taip kartu parlamentą gynęs dabar jau pulkininkas, irgi matęs Sakalausko žūtį, didžiausia grėsme laiko mokslininkus, kurie kalba tiesą, taip Medininkų žudynių naktį pasaloje gulėjęs majoras pats pirmas Ukrainoje dar 2013 m. randa Rusijos kariuomenę – nors OSBE stebėtojai jos iki šiol nerado, taip ir Bražuolės didvyriai vaidina mirštančias gulbes, nes virš galvos kabo baudžiamosios bylos.

Algirdas Paleckis gimė Šveicarijoje, 3-iojo SSRS ambasados sekretoriaus šeimoje, yra inteligentiškas, diplomatas, politikas.

Jis yra naujosios kartos politikas, pasisakė prieš rėkavimą gatvėse, jam jau pernai labai nepatiko Grabausko draugystė su Razminu, piketai, garsūs rėkavimai, nesiruošiant rinkimams.

Manau, visa tai jūs puikiai žinote, nes VSD Paleckį seka net jeigu jis sėdi Druskininkuose 12 val. dienos tuščioje kavinėje.

Algirdui Paleckiui nepakeliui su VSD infiltrantais partijoje. Galite jūs rašyt ir sakyt ką norit: kai A. Paleckis pamatė, jog partija pilnai perimta- jis juk vienas, o jūsų labai daug.  Jūsų VSD juk veikia atskiras skyrius „kovai su A. Paleckiu“.

Kiek šis politikas gali jūsų dykaduonius penėt? Užsiimkite čečėnais.

Eurų fabriku Kaune. 0,5 mln. netikrų eurų realizavimu Paryžiuje 2014 m. rugsėjį. Dudajevu, Davydovu, padirbtais Lietuvos pasais. Ambasadomis, kurios galimai juos padeda gaminti.

Žmonių grobimas, vaikų, organų prekyba – jūs vakar gal gimėte ? Dirbkite.

Pamirškite Afganistaną – mes ten buvome nelegaliai, niekas jums nepadėkos, vadovaudamas SOP nieko nežinojote, jog reikia laiku mokėti atitraukt karius. Laiku keisti kryptį. JAV nėra NATO, kuri pasakė 2012 m. balandį – traukiamės. Ką darė LK? Lindo į Afganistaną, kai kiti traukėsi. Gal jūs ir geras smogikas, karys, bet apie karinį ir civilinį saugumą nelabai gaudotės.

SOP yra žudymo, smogikų skyrius, jų pažeista psichika (to ir siekiama – pažeisti psichiką, kad karys nebemąstytų,- jiems nuolat reikalinga kažką naikinti.

Nenaikinkit – kurkite. Nebijokite.

Bet jeigu bijote dėl Sakalausko žūties, kai iššaudėte visą apkabą – atsitraukite.

Nes mano akyse jūs virstat antru Razminu.

JAV jau susitarta dėl terorizmo prevencijos – jūs tą pačia giesmę varote, jog „Rusija puola“.

Razminas irgi varo, jog komunizmas gerai. Varo ir Grabauskas.

Atrodo apgailėtinai.

Žinau, kodė jūs bijote Algirdo Paleckio Seime: jis ištirs ir panaikins „kovos su Algirdu Paleckiu“ skyrių VSD.

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2015/09/15/ar-algirdas-paleckis-zino-jog-jo-ilgus-metus-vadovauta-partija-save-sieja-su-tarpukario-lkp/

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1933:gerbiamam-valstybes-saugumo-departamentui-algirdo-paleckio-klausimu&catid=33&Itemid=141

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s