Prisiminkime: piketas prie Zigmo Vaišvilos namų

Posted: July 2, 2016 in Uncategorized

Visi sunkiai susižalojusiam Zigmui Vaišvilai linki pasveikti. Tačiau gal laikas atsakyti į šiuos ir panašius klausimus?

Nes jie lieka neatsakyti.

Kam reikėjo tokiu būdu griauti Lietuvą?

Kur dingo KGB bylos?

Kas ir kieno buvo Z. Vaišvila?

Kam tarnauja dabar?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s