Archive for July, 2016

Šauksmas

Posted: July 11, 2016 in Uncategorized

Šauksmas nuotrauka, foto

Aš daug dienų praleidau Klonio gatvėje Garliavoje. Supratau, kad ten sprendžiamas ne tik vienos šeimos likimas, bet ir visos Lietuvos likimas: būti pilietine, t.y. visų žmonių valstybe ar oligarchine valstybe, kurioje yra jie, „valdantieji” ir jų poreikius pildanti likusioji darbo jėga, kur vaikai kartais tampa tik sekso poreikių priemonės.

Tos baisios grėsmės akivaizdoje pabudo daugelio žmonių atsakomybė už savo valstybę, kuri bejėgio vaiko akytėmis, sudarkyto Tėvo Drąsiaus kūno žaizdomis žvelgė į sąžines ir nugalėjo totalitarizmu ugdytą mankurtišką baimę.

Daugelis dar „Sąjudžio” prieš 25-eris metus sujudinti nepamiršo būti laisvais žmonėmis…

Žmonės rinkosi užstoti Vaiką ir Tėvynę, prieš kuriuos stojo teisėtumo išvaizda užmaskuota, o iš tiesų „skylėta”, iš pagedusio pasaulio atslinkusi galia.

Pajutom vidinę okupaciją… Įstatymas, procedūra – ne prie ko… Gali dingti bylos, tyrimo medžiaga, bet vis tiek teisėta, visur tvarka… Vaikas gali būti skubiai perduotas kaip greit gendantys vaisiai…. Iš korupcijos, iš pagedusių širdžių tamsos užaugusi neganda pakibo virš bejėgio vaiko ir visų mūsų galvų… Mes jau ne piliečiai, o minia…

Kas jiems VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA ir jos 12.2 punktas, kuriame sakoma:

„Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka”.

Arba G. Sagačio knygoje ,,Vaiko teisė į šeimos ryšius‘‘ 188 p. minima, kad vaiko emocinis prisirišimas laikomas argumentu įteisinti globą.

Mergaitei Klonio gatvėje 7-ą valandą ryto buvo sušukta: ,, dabar ar po minutės!‘‘ Ir klykiančią Ją išsinešė, kaip ožiuką į skerdyklą… Palydėjo tik bejėgių piliečių ašaros ir šauksmas. Po tokios egzekucijos visaip manyta apie šitą skaudaus likimo Vaiką. Seimo narius ir piliečius pasiekė skaudus senelių kreipinys … Anūkė kenčia… Paguoda, kad gyva… Nei seneliams, nei tautos atstovams neleidžiama su ja susitikt. Sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė kaip iš patrankos šauna… „susitikti teisę turi tik nepilnamečio asmens įstatyminis atstovas, t. y. jos motina”. Jai antrina VRM ministras S. Skvernelis: „Deimantė Stankūnaitė prižiūrėta”…

Kas gi prižiūri? Piliečių akyse už šių „atstovų” stovi, gal būt, ir valstybės institucijas palenkusi, čia, Lietuvon, persikėlusi tarptautinė nusikaltėlių galia…

Tokius įtarimus sustiprina ir paskutinių įvykių brutalumas.

Advokatė Sonata Žukauskienė rašo, kad advokatui Gintarui Černiauskui prokuroras ir teisėjas leido su mergaite kalbėti apklausos metu, kas nėra pateisinama. Mergaitės seneliams Kedžiams kalbėti nebuvo leista…. Taip pat rašoma, kad buvo sudarytos specialios sąlygos neleidžiant dalyvauti nuolatiniams Kedžių advokatams. Toliau tęsiama: „Manyčiau, kad tai klasikinis pedofilijos atvejis, kai siekiama nukentėjusius paversti kaltinamaisiais, nepaisant vaiko interesų”.

Kedžiai ikiteisminiame tyrime nuolat gąsdinami atsakomybe dėl ikiteisminio tyrimo duomenų paviešinimo, tačiau kiti asmenys, tame tarpe – ir dalis žurnalistų, žino žymiai daugiau ikiteisminio tyrimo detalių, kurios yra laikomos ikiteisminio tyrimo paslaptimi, tačiau viešinamos.

Aš pats mačiau ir daugelis matėm emocinį Deimantės prisirišimą prie tetos ir senelių, taigi ir suprantam jų kančią, puoselėjam viltis ir tikimės tarptautinės teisėsaugos pagalbos. Natūralu, kad nusikaltėliai savo juodą verslą perkelia į „jaunas” skurdžias valstybes. Nes tokiose šalyse, kaip JAV, pedofilijos skandalas net RK Bažnyčiai kainavo 660 milijonų dolerių. Taip pat atsiskleidė 30-ies metų senumo nusikaltimai Didžiojoje Britanijoje.

Negalim pavargti ir nusivilti pilietinėje kovoje už teisingumą savo valstybėje. „Sąjudžio” sujudinti turime toliau tęsti kovą su vidine okupacija vaduojantis iš korupcijos teisėsaugoje.

„Valstybė be teisingumo tai plėšikų gauja”, – sako 5-o amžiaus šventasis Augustinas. Krikščioniškas nuolankumas nereiškia susitaikymą su blogiu. Jeigu jau atsidūrėme tokioje padėtyje, reiškia pamiršome savo krikščionišką pareigą stovėti tiesoje, pilietinę atsakomybę už savo valstybę.

Konstitucinių teisių specialistė, lietuvių kilmės teisininkė dr. Patricia A. Streeter 2013 m. lapkričio 13 d. savo pranešime kalbėjo, kad vienas iš teisėjų asmeninio nepriklausomumo aspektų, kurio stipriai trūksta centrinės Europos teisminėje valdžioje, – tai asmeninė drąsa. Sovietinė valdžia specialiai neugdė šios teisėjų savybės. Tai aiškiai buvo matyti iš teismų ir teisėjų, pavaldžių Komunistų partijos lyderiams, pozicijos..

Teisingai pastebėjo vakarietė teisininkė.

Ir mūsų poetas klausė, kas išmokė lietuvį klūpėti…?

O Evangelija nepavargdama savo nepasenstančiais žodžiais vis primena:

„Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė” (Mt 5.10).

„Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti” (Mt 5.13).

Negalim pavargti ir susitaikyt su blogiu, nes tada mūsų krikščioniškas gyvenimas praranda prasmę…

Žmogaus gyvenimas tuomet iš viso praranda prasmę!

Jonas Varkala

„Lietuvos rytui“ nesiliaujant pilti pamazgų ant Kedžių šeimos, iš Lietuvos išvarytos „Drąsos kelio“ partijos įkūrėjos, Seimo narės, buvusios teisėjos Neringos Venckienės mama Laimutė Kedienė pažymi:

„Ne tik Deimantėlės mokymosi rezultatai rodo buvus labai sveiką vaiką. Čia atvykdavo tokia Daiva, ir ji rašydavo apie 10 puslapių gražiausias išvadas, apie tai, kokia atmosfera namie, ir kaip bendraujama, ir koks vaikas laimingas čia pas Neringėlę ir pas mus. Dabar jau kaip matote, kaip formuojama per spaudą nuomonė, kad mes patys „pedofilai“. Jeigu mes tokie būtume – niekas nebūtų davęs auginti vaiko Neringai, o mums, kai ji dirba – prižiūrėti. Nes kai tikrina būsimo globėjo namų sąlygas, visada klausia, kas prižiūrės, kai globėjai bus darbe. Įrašo tai į išvadą. Išvadą patvirtino abidvi savivaldybės, ir įvaikinimo tarnyba Vilniuje, vadovavo tada Tarvydienė. Negalėjo visi klysti.

Laiko labai teigiamu dalyku, jeigu gyvena šalia giminės, kaip mūsų atveju. Todėl pas mus buvo tik teigiamos išvados“.

Paklausus, kodėl Laimutė Stankūnaitė ir Laima Lavastė ištisai formuoja nuostatas apie juos, Kedžius, kad ji neva „treniravo vaiką“, „mokė kalbėti apie pedofilus“, L. Kedienė atsako:

„Tokių dalykų nieko neišmokysi. Tai, ką vaikas patyrė, jis niekada gyvenime nepamirš. Mes kaip tik sakėme, Deimentėle, tu pamiršk, jau kaip nors,ne- dabar apverčiama priešingai. Aš tik pamenu, kad ji pradžioje save labai kaltino, kad ji kažkaip tiems iškrypėliams nesipriešino. Tai mes ir sakydavome – vaikeli, tu maža ką tu galėjai padaryti, tie dėdės negeri tiesiog, jie negerai darė. Viskas grindžiama kažkokiais kažkieno garso įrašais, nežinia, kieno darytais – kartą tyrėja klausia, kas čia kalba, tai mano sesuo jai ir atsakė – jūs patys padarėte šitus įrašus neaišku kur , tai jūs jau ir nuspręskit. Jie net nežino, kieno tie įrašai. Viską grindžia kažkokia nelegalia pasiklausymo medžiaga, be jokių rašytinių įrodymų, mūsų liudytojų nekviečia – o buvo pilnas kiemas ištisus dvejus metus“.

Beje, psichologinėse apklausose tas ir matosi, jog vaikas gėdijasi apie tai kalbėti, ir žino, kad tai, ką darė su ja, daryti su vaikais negalima.

Šiandien „Lietuvos ryte“ atspausdinta „Kalės istorijos“ dalis, kur Laimutė Stankūnaitė kaltina Kedžių šeimą išmokinus mergaitę piešti vyriškus organus.

Laimutė Kedienė į tai atsako:

„Jeigu ponia L. S. mano, jog mus reikia teisti už neva nebuvusią pedofilijos istoriją, tada reikia nuteisti ir visas psichologes, kiek jų buvo nepamenu, gal 5, gal 10, kurios grubiausiai ir šlykščiausiai klausinėdavo – kaip kišo, ką darė, kaip atrodė. Tegul ji susiranda tas visas apklausas, kurių dabar ji nori pateikti, kad nebuvo, ir tada tegul po vieną ji padavinėja visus „tvirkintojus“. Nelabai suprantu, kaip čia mes vieni atsakome“.

Pasiskaičius Neringos Venckienės knygą, tampa aišku, jog jeigu galėtų L.S. paduotų į teismą ir a.a. Valdonę Račiūnienę – teisėją, kuri skyrė mergaitei kompleksinę psichologinę ekspertizę, ir kurios atlikti ilgai neliepė prokuroė Ročienė, kuri dabar jau irgi vaizduojama nekalta ir šventa, nieko blogo nepadariusi. (Esą atleidimas buvo per grubi nuobauda, dabar jau ta nuobauda sumažinta iki įspėjimo. )Teisėja V. Račiūnienė buvo persekiojama, atleista iš darbo, nes ji neva persiuntė į Kauno apygardos teismą „nepriimtą bylą“ – kuri, o atsitiktinume – pateko Neringai Venckienei. Buvo bandoma šitokiais pigiais būdais persekioti N. Venckienę. Į šį „skandalą“ tada N. Venckienė atsakė, jog nebūna, kad teisėjai neregistruoja bylų, ir tegul nepasakoja čia nesąmonių.

Pats naujosios „intelektualinio tvirkinimo“ bylos absurdiškumas yra, jog Lietuvos Baudžiamajame kodekse nėra intelektualaus tvirkinimo straipsnio. LR BK 153 str. yra tvirkinimas, kuris atliekamas veiksmais.

Jeigu sistema traktuoja, jog seneliai neva „intelektualiai tvirkino“ – nes neglušino jos vaistais, nerėkė „tik niekam  nepasakok“, kaip tai darė netgi užsidirbdama ikiteisminį tyrimą (kuris, kaip šventajai, aišku, buvo nutrauktas) biologinė vaiko motina, kuriai 2012 03 01 išvadoje buvo nustatytas absoliučiai nutrūkęs ryšys su vaiku, tai tada Kauno prokurorai su teisėju Cininu turi savo kitą kodeksą – turbūt jis vadinasi „pedofilijos aukų sudorojimo kodeksas“.

Ten galima iškelti bylas netgi pasibaigus bylos procesams, arba nagrinėti triusikų, vyriškų organų bylas, pačiam organo turėtojui net nedalyvaujant. Galima nagrinėti bylas mirus kaltinamajam – nors LR BPK to nenumato.

Atskirasis pedofilijos kodeksas matyt ir turi LR BK 153 str. „intelektualinį tvirkinimą“. Deja, Lietuvos kodekse tokio straipsnio nėra.

Neteisi L. Stankūnaitė teigdama,jog Drąsius Kedys treniravo  mergaitę, o Neringa Venckienė rodė, kaip filmuotis. Šita versija buvo paneigta atlikus vaizdo ekspertizę.

Nenustatyta, jog Drąsius Kedys pažeidė mažametės interesus – nekaltoji ir šventoji motina galėtų susipažinti su Kauno prokurorų išvada, kuria D. Kedžio filmuotą medžiagą prijungė prie bylos, pripažindami tai įrodymu, ir kad tėvas niekaip nepažeidė mažametės interesų.

Visose tamsiose bylose matyt yra „atkalta“ metodika, kaip nutraukus bylas, vėliau nusikaltėlius paversti aukomis, o aukas – nusikaltėliais.

Man tik įdomu, ko siekia visos lavastės? Naujos „Klonio revoliucijos“? Naujų piketų?

Juk paaiškėjus, kad mergaitė gyvena ne su šventąja motina, o socializacijos centre, kas dieną 3 kartus per dieną šeriant ją raminamaisiais, žmonės vėl sulėks į Klonio gatvę.

Juk mums buvo žadama, kad mergaitė gyvens laimingai su motina, ir ji pamirš pedofiliją.

Deja. Net persivertėlė Rūta Janutienė 2015 11 23 laidoje  „Nuoga tiesa“ klausia G. Černiausko – kam jūs kankinate vaiką? Kam tampote po bylas? G. Černiauskas bandė teisintis, jog prašė teismo neapklausinėti aukos, tačiau juk teismui nenurodysi, kaip dirbti. Gal pavyko nurodyti Cininui, bet naujoji kolegija toje pačioje iš naujo nagrinėjamoje pedofilijos byloje, vietoje Ūso įrašius Kedžius ir kaimynę Girdauskienę (vadinasi, teisėsauga žino, jog prieš mergaitę atlikti nusikaltimai) nusprendė savaip.

„Bet kur ir kada ta apklausa vykdoma? Mes tai niekop nežinome…“- apie R. Janutienės laidą komentuoja L. Kedienė. „Mums dalyvaujant, kaip priklauso pagal procesą, tokios apklausos nebuvo atliekama“.

Mergaitė seneliams nerodoma lygiai 4 metus, nes matyt negali parodyti laimingos ir labai stabilkios vaikystės, kaip žadėta. Juk mergaitė ne kartą liudijo įvairiose apklausose, jog ją iškrypėliams atidavinėjo motina.

„Ji bijodavo savo motinos. Ji verkė, kad ji nenori ten būti iš baimės. Ji pirma kai viskas vyko buvo labai susigūžusi, jautė kaltę. Vėliau čia gyvendama pralinksmėjo. Tai dabar vėl į ten pat grąžinta…“

P.S. 2010 metų liepos mėnesį kartasi atvykdavau pas Kedžius. Neidavau į kiemą, būdavau gatvėje, ten stovyklautojai turėjo arbatinuką, stalą. Kažką man dirbant su kompiuteriu, ateina apsiverkusi L Kedienė ir sako:

„Klausyk Kristina. Žaidė dabar Deimantėlė su kačiuku. Linksma buvo. Staiga persimainė jos veidas, ji susimąstė ir sako:
„Bet Jonas su Andriumi juk nepažaistų su kačiuku taip kaip su manimi.

JUK KAČIUKO BURNYTĖ MAŽA IR DANTUKAI AŠTRŪS. Ką daryti man Kristina, ji juk atsimena ką su ja darė…Aš nieko jai nesakiau, atėjau tau pasiguosti….“

Kai parašiau garsiajam teisėjui Cininui, kai jis formavo nuomonę, kad pedofilija – išgalvota, jis negalėjo atremti argumento, jog asociatyvinio mąstymo metodo, kai vaikas kalba per asociacijas, tu neištreniruosi. Tik pasiūlė man ateiti liudyti. Jam atrašiau : „Kad po bylos visiems iškeltumėte baudžiamąsias bylas? Juk jūsų toks planas“. Manęs neįtikino apsimestinis  viešumas ir netgi FB paskyros turėjimas. Juk planas buvo aiškus. Teisėjas  aiškiai pasakė psichoterapeuto kabinete – netikiu aš ta pedofilijos istorija, Valantinas man patinka, mano draugas, Furmanavičius nekaltas. Ir po savaitės buvo paskirtas nagrinėti pedofilijos bylą…Vėliau tik paaiškėjo, jog psichiatrė kabinetą nuomavosi pastate, kurio savininko pavardė puikuojasi kgbveikla sąraše…

Todėl tobuloji vaiko motina yra tiesiog paprasčiausia melagė, kuri išsigalvojo istoriją apie savo tobulumą, kad susigrobtų savo vaiko turtą, tam vaikui gyvenant kažkur vaikų globos namuose.

Niekieno neįgaliotas advokatas ieškinyje Oliai Girdauskienei rašo, jog :

3.Prašome paskirti teismą vaiko motina turto valdytoja uzufrukto teise.

Jeigu vaikas priklauso motinai, ir gyvena kartu su ja – tokio prašymo teikti teismui NEREIKIA. Motina atstovauja vaiką visur bankuose, įstaigose su vaiko gimimo liudijimu, ir su 2011 12 16 Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartimi.

Vadinasi, ji nėra vaiko atstovė, bet labai nori jo turto. O gal tuomet turtas tegul būna paskiriamas tikriesiems globėjams – įdomu, jeigu priteistą turtą atiduos teismas valdyti socialinės globos namams, ar tobuloji motina neatsisakys ieškinių?

Juk ji iš viso liks prie suskilusios geldos. Dar jeigu Kedžiai išlaikys turtą, tuomet po jų mirties tobuloji motina gali tikėtis priimti palikimo dalį savo dukrai. Po to, kai ji išbylinės visą jų turtą, o turtas pateks vaikų globos namams – gražioji nekaltoji motina tiesiog liks prie savo suskilusios geldos, o ant jos bus užrašyta „Kalė…“.

Na, ji pati save taip pavadino. Ką jau čia bepridursi.

 

Resp. 06.03 (1)

Laimutei Kedienei ir Vytautui Kedžiui buvo iškeltos bylos, kad jie neva 2010 07 01  -2011 liepos 10 traumavo savo mažametę anūkę Deimantę Kedytę, intelektualiai ją tvirkino, taip sutrikdė jos raidą, mąstymą, sužalojo psichologiškai, psichiškai. Prie šio išgalvoto ieškinio, kaltinimo nepridėtas joks tai įrodantis dokumentas.

Asmuo turi teisę į gynybą.

Paprašius Laimutę Kedienę pagrįsti, jog kaltinimai – iš piršto laužti, ir yra prokuratūros ir L. Stankūnaitės fantazijų vaisius, vaiko močiutė pateikė oficialius mokyklų, darželių, įsikūrusių Garliavoje, dokumentus,apie tai, jog 2011-2012 m. mergaitė buvo ypatingai gerai išsivysčiusi, protinga, o Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje netgi pripažinta daugiausiai knygų perskaičiusi mokinė.

„Mes skaitydavome knygas kartu, nes jai pirmoje klasėje kaip visiems buvo sunku. Tai atsisėdame būdavo ir skaitome. Todėl tiek pagyrimo raštų.“

Močiutė parodo ir pasiekimų knygelę, kurios paskutinis įrašas – 2012 05 16.

Pirmokams nerašomi pažymiai, o lipdomi lipdukai. Sprendžiant iš lipdukų,mergaitės loginis mąstymas buvo idealus, nes skaičiavo be klaidų.

Piešė, rašė, skaitė, rašė diktantus – beje, diktantus rašė irgi be klaidų.

Todėl klausimas – jeigu Černiausko kontora rašo ir rašo ieškinius, jog vaikas neišsivystęs, sutraumuotas, ir psichikos ligonis – kas jį sutraumavo?

Nes oficialūs valstybės akredituotų įstaigų dokumentai rodo, jog mergaitės išsivystymo lygis buvo aukštesnis, negu jos bendraamžių.

Spręskite patys. Tegul kalba dokumentai.

Dokumentas Nr.1. Deimantės Kedytės pasirengimas eiti į mokyklą – pedagoginė ekspertų komisijos išvada. (Pedagogas – tai aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo. Mokyklos direktorius – ne mažiau magistro diplomą turintis asmuo. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas turi ir specialiąsias kvalifikacijas. Tokių neturi Edita Žiobienė, Laimutė Stankūnaitė, Gintaras Černiauskas – nes jie nėra baigę pedagogikos mokslų, ir negali nuspręsti apie vaiko raidą.)

Garliavos lopšelio – darželio

Išvados apie vaiko kompetencijų išlavėjimą ir mokyklinę brandą rekomendacija

Dėl Deimantės Kedytės ugdymo

2011 05 30

Bendros žinios.

Gerai fiziškai išsivysčiusi, judri, aktyvi, mandagi.

Gražiai bendrauja su vaikais ir suaugusiaisiais. Greitai įsimena naują informaciją.

Vaiko pasiekimai ir brandumo mokyklai ypatumai (kas geriau sekasi, kas sunkiau pavyksta)

Mąsto logiškai, geba numatyti įvykių seką. Geba susikaupti, įvairias užduotis atlieka noriai.

PAŽĮSTA RAIDES, SKAITMENIS, GEOMETRINES FIGŪRAS. Gražiai piešia.

Išvada

Pasirengusi ugdymui mokykloje.

Rekomendacijos.

Puselėti vaiko individualumą, skatinti įvairiapusę saviraišką. Pritaikyti sukauptą patirtį, garantuoti sėkmės išgyvenimą.

Direktorė Rima Karalienė

Priešmokyklino ugdymo pedagogai Rūta Bartkevičienė

R. Jaknevičienė

Nors remiantis kaltinimu Laimutė Kedienė ištisai diena iš dienos traumavo ir intelektualiai tvirkino savo mažametę anūkę, tačiau ji nepasidavė neigiamai įtakai, jos raida nesutriko. Klausimas – kas tuomet meluoja? Šie dokumentuose pasirašę pedagogai? O kam jiems meluoti, jeigu jie turi vertinimo skalę, ir vertina vaiką? Kur čia parašyta, kad 2011 metais gegužės mėnesį vaikas buvo psichikos ligonis – kaip kad drąsiai rašinėja teismui Černiausko kontora, neva atstovaudami Laimutę Stankūnaitę?

Kur įvertinimas dėl žemesnio intelekto koeficiento, kur raidos sutrikimų nors 1 procentas?

Gražiai bendrauja, su vaikais ir suaugusiais – jeigu vaiko raida sutrikusi, jis nemoka bendrauti arba su vienais, arba su kitais, arba su visais.

Dokumentas Nr. 2

Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinė mokykla

Pagyrimo raštas

Deimantei Kedytei

1E klasė mokinei

Jaunajai knygos mylėtojai

2011-2012 mokslo metais perskaičiusiai daugiausiai knygų mokyklos bibliotekoje.

2012 m. gegužės 7 d.

 

Bibliotekininkės Rosita Sakalauskienė

Ona Kluodienė.

Atsakykite man į klausimą – o kam bibliotekininkėms meluoti? Na koks joms tikslas?

Ir kur čia tas raidos sutrikimas, jeigu pirmokas perskaitė daugiausiai knygų iš visos mokyklos mokinių?

Ir mokytojų? Kaip suprasti Černiausko ir Stankūnaitės išsigalvojimus?

Dokumentas Nr. 3

Kauno rajono Garliavos mokyklos – darželio direktorė patvirtina, kad Deimantė Kedytė buvo ugdoma „Varpelių“ grupėje ir subrendo mokyklai.

Direktorė Rima Karalienė. Registracijos Nr. 19

Garliava, 2011 m.

Leiskite paklausti – kur čia tas atsilikimas, ir siūlymas mokyti pagal adaptuotą programą – ką mums bandė įpiršti Černiauskas, Žiobienė, Tarvydienė, Degutienė, ir visi kiti?

Iš dokumentų matome, jog vaikas turi aukštesnį negu vidutinį intelektą.

Jeigu šiuo metu vaikas nemoka skaityti, ir skaičiuoti, ir yra kaip teigia Černiausko kontora savo begaliniuose ieškiniuose, kuriuose neprideda nei vieno dokumento, kad vaikas psichikos ligonis – kas jį susargdino?

Beje, gal užteko tos „specoperacijos“ ir vėliau „mylinčios motinos“, kuri pagal 2012 03 01 išvadą, iš viso nebeturėjo ryšio su vaiku – ir vaikas tikrai galėjo visam gyvenimui sutrikti?

Vaiką reikia išimti iš jį sargdinančios aplinkos.

Kur šiandien Žiobienės, Tarvydienės, Degutienės?

Va, baigiau tokį raštą surašyti, dabar reikia rasti nepriklausomą ir laisvą žiniasklaidą kuri išspausdintų tai laikraštyje. Tą problemą turime spresti nedelsiant. 

Kol ES proto bokštai suka galvas, apie pabėgelius, kai kurios ES valstybės, vykdo atvirą susidorojimą su ES piliečiais

Kol ES proto bokštai suka galvas apie pabėgelius, kurie nedirbo ir nemokėjo jokių mokesčių ES valstybėse, kai kurios ES valstybės, įžūliai vykdo atvirą susidorojimą su ES piliečiais, kurie dirbo ir mokėjo mokesčius ES valstybėse.
Kalbu apie tai, nes su tuo susidūrė mano Šeima, todėl viskas, ką pasakysiu, yra tiesa, o ne kažkieno nuogirdos, ar spėlionės.

Jau 2010-2011 metais teko susidurti su Airijos Socialinėmis tarnybomis. Tiesa pasakius, nelabai galiu, jas taip ir vadinti, nes jos labiau man primena gerai organizuotą nusikalstamą susivienijimą.
Organizuotą nusikalstamą susivienijimą, kuris rūpinasi ne padėti darbo netekusiems arba sveikatos problemų turintiems žmonėms, bet kuo labiau juos pažeminti, paniekinti ir apvogti ir taip visiškai susidoroti su tais žmonėmis.
Gerai žinau, kad tokios problemos iškyla daugumai žmonių, kurie yra atvykę į Airiją iš kitų ES valstybių.
Todėl yra būtina apie tai kalbėti viešai ir bendromis jėgomis spręsti tą problemą, kuri yra labia skaudi ir svarbi, tiems, kurie su tuo susidūrė.

Taigi, grįžtu prie savo istorijos.
Atvykome į Airiją , 2005 metais, dirbome ir mokėjome mokesčius, dirbome aišku ne visą laiką, pasitaikydavo laiko tarpų, kad ir nedirbome. 2010 metais gimė mažiausia Mūsų Duktė. Tai buvo ketvirtas vaikas Šeimoje, todėl Žmona, buvo vaiko auginimo atostogose. Bet faktas yra tai, kad dirbdami mokėjome mokesčius, bei nuomodavomės gyvenamą plotą Airijoje, kas yra brangiau, nei mokėti gyvenamo būsto kreditą. Taigi buvome tinkami čia dirbti, mokėti mokesčius ir Airijos piliečiams nupirkti namus, mokant gyvenamo būsto nuomą.
Bet vos susidūrus su problemomis, pasirodo, kad Airijos socialinių tarnybų manymu, esame netinkami ir neturime jokių socialinių garantijų, nors tiek mano, tiek ir mano Žmonos darbo stažas Airijoje yra didesnis nei du metai, kas buvo deklaruojama, kad tai suteikia visas socialines garantijas. O bendras darbo stažas ES valstybėse didesnis nei 12 metų
Kaip ir minėjau, su Airijos socialinėmis tarnybomis pirmą kart susidūrėme jau 2010-2011 metais, tuo metu Žmona buvo vaiko auginimo atostogose, o aš tuo metu turėjau sveikatos problemų ir praradau darbą. Todėl kreipėmės į Airijos socialines tarnybas, kurios nusprendė , kad man, jokia nei bedarbio, nei ligos pašalpa nepriklauso. Taigi, atsidūrėme situacijoje, kai reikėjo mokėti už gyvenamo būsto nuomą, mokėti mokesčius už elektrą ir dujas, beveik visai neturint pajamų.
Todėl atsirado įsiskolinimai, ne tik už namo nuomą, bet ir už kitus mokesčius, todėl buvo atjungta elektra, dujos, gerų namo šeimininkų dėka, neatsidūrėme gatvėje.
Primenu, kad visas veiksmas vyko ES valstybėje, Airijoje, su Mūsų daugiavaike Šeima, kurioje yra keturi vaikai.
Žiemos metu, atjungus elektrą ir dujas, buvome verčiami ne tik badauti, bet ir šalti, vaikai ruošdavo pamokas žvakių šviesoje. Praėjus maždaug 4 mėnesiams, po itin didelių Mūsų ir Mums padėjusių Žmonių pastangų, buvo pradėtos mokėti socialinės išmokos, bet nebuvo sugrąžinti pinigai už visą nemokėtą laiką, kuriuos , Airijos socialinės tarnybos tiesiog įžūliai pavogė. O vėliau nusprendę, kad iš Mūsų pavogtų pinigų nepakanka, tuomet sugalvojo, kad Mums permokėjo ir savavališkai pradėjo atskaičiuoti pinigų sumas, be jokio Teismo sprendimo. Nežiūrint į tai, kad jų veiksmai padarė didžiulę moralinę žalą ne tik Mūsų Šeimai, bet ir Mūsų artimiesiems, kurie taip pat labai pergyveno, tai, ką Mums teko išgyventi, toliau įžūliai ir negarbingai elgėsi ir tebesielgia iki šiolei. .
Kaip žinote, atvykėliai iš kitų ES ir ne tik ES šalių, Airijoje dirba sunkiausius darbus ir taip naikina savo sveikatą.
Mano Žmona, taip pat dirbo labai sunkius darbus, o nuo 2014-06-09 dirbo viešbutyje kambarine.
Darbas tikrai labai sunkus. Užjaučiu visas Moteris, kurios dirbą tokį sunkų darbą. Reikia kilnoti sunkias lovas, čiužinius.

Laikui bėgant Žmonai atsirado problemų su nugara, atsirado rankų tirpimas, silpnumas.
2015-08-14 Airijos gydytojai, Žmonai atliko vienos rankos operaciją, tuo pat metu, labai suaktyvėjo nugaros skausmai, pradėjo tirpti sėdmenys, kojos. Ypatingai stiprus skausmas eidavo į kairę koją. Žmoną pradėjo kankinti dideli nugaros ir kairės kojos skausmai, Žmona nebegalėjo ne tik normaliai vaikščioti, bet ir sėdėti, bei gulėti, todėl Šeimos gydytoja išrašė siuntimą į ligoninę. Atvykus į ligoninę praleidome visą dieną, nebuvo atliekami jokie tyrimai. Žmoną apžiūrėjas gydytojas, tiesiog išrašė tablečių nuo skausmo ir siuntimą, fizioterapijai.
Taigi, sumokėjome įspūdingą sumą už automobilio parkavimą ir išvažiavom namo, su visom savo problemom ir bėdom.
Buvom tiesiog šokiruoti, nes Žmoną kankino labai stiprūs skausmai ir net leidžiami vaistai nepadėjo. O čia, tabletės ir fizioterapija?
Todėl, matydamas, Žmonos kančią ir skausmus, nutariau skubiai pirkti bilietą į Lietuvą. Kur buvo suteikta skubi medicininė pagalba, jau Šeimos Klinikoje buvo statomos lašelinės ir išrašomi siuntimai skubiems tyrimams. Šeimos gydytoja rekomendavo kuo mažiau judėti, kategoriškai uždraudė karštą vonią. Nekalbant, apie Airijos gydytojo, (jeigu jį taip galima vadinti), paskirtą fizioterapiją.
Skubiai atlikus tyrimus paaiškėjo, kad žmonos stubure, nervų kanale yra navikas, kurio ilgis yra 17 centimetrų, nepagalvokit, kad kliedžiu, tai ne milimetrai, tai centimetrai.
Gavus atliktų tyrimų rezultatą, patys pagalvojome, kad tai klaida, bet pasirodo, tai buvo tiesa.
Airijos gydytojas, savo gydymo metodais būtų pasodinęs mano Žmoną į neįgaliojo vežimėlį ir privertęs naudoti sauskelnes, nes jo tariamo gydymo metodai, būtų privedę mano Žmoną prie apatinės kūno dalies paralyžiaus.
Tuo tarpu Lietuvoje, po skubiai atliktų tyrimų, skubos tvarka Kauno Klinikose, Gydytojai, Bronius Špakauskas ir Gintautas Vaitkevičius atliko labai sudėtingą operaciją ir taip išgelbėjo mano Žmoną, nuo apatinės kūno dalies, paralyžiaus.
Už ką, visa Mūsų daugiavaikė Šeima, esame labai dėkingi. Buvo atverti net šeši stuburo slanksteliai ir auglys, dalinai pašalintas.
Kadangi liko auglio dalių, buvo atliktas švitinimas radiacija, taikytas reabilitacinis gydymas, taip pat toliau atliekamas gydytojų onkologų, neurologų stebėjimas, bei konsultacijos.
Kadangi Žmona buvo dirbanti jai nuo pat 2015-08-14 atliktos rankos operacijos Airijoje, iki dabar yra išrašomi nedarbingumo lapeliai. (biuletenis) Dar būnant Airijoje buvo kreiptasi į Airijos socialines tarnybas, dėl nedarbingumo pašalpos, bet Airijos, socialinės tarnybos atsiuntė laišką, kad Žmonai, nedarbingumo pašalpa nepriklauso, nes ji nėra išdirbusi dviejų metų iki susirgimo.
Taigi, jeigu paskutinius dvejus metus išdirbote ne pilnai, nors bendras darbo stažas Airijoje yra gerokai daugiau nei du metai, o ES valstybėse, bendras darbo stažas didesnis nei 12 metų, esate nelaikomas žmogumi ir esate paliekamas likimo valioje, be sveikatos ir be pajamų. Tai netelpa į jokius teisingumo, protingumo rėmus. Žmogus yra atvirai žeminamas ir niekinamas, tai didžiulis psichologinis spaudimas, del kurio Žmogus ne tik patiria baisius pažeminimus ir psichologinius išgyvenimus, bet ir gali būti privestas prie savižudybės.
Tai yra didžiulis nusikaltimas Žmogiškumui.

Kadangi su šia problema susidūrėme ne tik Mūsų Šeima, bet ir daugelis kitų Žmonių, kviečiu visus Mus vienytis ir padaryti galą, patyčioms ir pažeminimams.

Taigi, šį rašinį pateiksiu įvairioms Pasaulio Žmogaus Teisių gynimo organizacijoms bei Žiniasklaidos priemonėms, Airijos Vyriausybei ir Jos nariams, bei pavieniams politikams, kurie suinteresuoti Žmogaus Teisių gynimu ir savo Valstybės įvaizdžio gerinimu.

Šiuo laišku kreipiuosi į visus, jį gavusius asmenis ir organizacijas ir prašau, padaryti viską, kad kuo skubiau šiame rašte išdėstytos problemos būtų išspręstos, ne tik Mūsų Šeimos atžvilgiu, bet apskritai nuo to nukentėjusių žmonių atžvilgiu.

Prašau:
1. Išsiaiškinti ir sumokėti visus 2010-2011 metais nesumokėtas pinigų sumas.
2. Sugrąžinti visas, neteisėtai nusavintas ir išskaičiuotas pinigų sumas

3. Sumokėti visas, nuo pat mano Žmonos Jūratės Povilaitienės, ligos pradžios 2015-08-14 iki dabar nesumokėtas nedarbingumo ir ligos pašalpas.

Post Skriptum

Taip pat, esu giliai įsitikinęs, kad darbingumo netekusiems, bei darbo netekusiems žmonėms, išmokos privalo būti mokamos nedelsiant nuo ligos arba darbo netekimo pradžios ir pašalpos suma, privalo būti susieta su gauto atlyginimo dydžiu ir mokama tokiu pat laiku kaip ir gautas atlyginimas.

Didesnį atlyginimą gaunantys Žmonės sumoka didesnius ir mokesčius. Todėl sinchroniškai, turėtų būti mokamos ir pašalpos.

Jokiu būdu, darbingumo ar darbo netekęs Žmogus, kuris dirbo ir mokėjo mokesčius, negali likti be pajamų, vos netekęs sveikatos, ar darbo !!!!

Visa ši situacija yra grubus Žmogaus Teisių pažeidimas ir tai reiškia aiškų pralaimėjimą nešališkame Teisme, kuriame prašysime ne tik, laiku nesumokėtų pinigų sumos, bet ir moralinės žalos atlyginimo, kuri yra didžiulė.

Taip pat informuoju, kad su tokia problema esame susidūrę ne tik Mes, bet ir daugelis kitų Žmonių, todėl Mes vienysime jėgas ir ieškinį rašysime kolektyviniu būdu, todėl ieškinys moralinei žalai atlyginti bus įspūdingas, nes taip pažemintų ir paniekintų Žmonių yra daug.

Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis

gelezinisvilkassite

Vytautas Jonas Žukas

Aliarmo varpais Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas pradėjo skambinti dėl viršūnių susitikimo Varšuvoje.

Liepos 8–9 dienomis NATO valstybių vadovai Varšuvoje galbūt pasirašys istorinį susitarimą, kad Baltijos šalyse ir Lenkijoje nuo 2017 m. bus nuolat dislokuojama karinė brigada iš keturių batalionų, turinti atgrasyti Rusiją nuo kėslų pulti rytinį Šiaurės Atlanto aljanso sparną.

Anot generolo Jono V.Žuko, jeigu politikai nuspręs dislokuoti rotuojamas NATO pajėgas Lietuvoje ir kitose Rytų Europos šalyse, tai pasirinktas gana simboliškas įrodymas, kad NATO sąjungininkai pasirengę saugoti Lietuvą – 800– 1000 karių kontingentas. Tiek žmonių net neužtektų apginti pagrindinės Lietuvą su kitomis NATO valstybėmis jungiančios arterijos – Suvalkų koridoriaus, jeigu jį sumanytų perkirsti Rusija…Tai kelia grėsmę strateginiam stabilumui NATO ir Rusijos santykiuose”, – „Ūkininko patarėjui“ tvirtino kariuomenės vadas.

Bet kol kas visos NATO šalys laikosi įsipareigojimų, nepasiduoda Rusijos gąsdinimams, šantažui. Per antrą iš eilės NATO viršūnių susitikimą svarbiausias darbotvarkės klausimas – Rusijos sulaikymo strategija…

View original post 486 more words

„Drąsos kelio“ partijos atstovai pranešė, jog šiandien Laimutė ir Vytautas Andrius Kedžiai apskundė Laimą Lavastę Žurnalistų etikos inspektoriui.

„Kedžiai skunde nurodė, jog „Lietuvos rytas“, perspausdindamas Laimos Lavastės knygą atskirais rašiniais, grubiai pažeidė Visuomenės informavimo įstatymą bei Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą.“,- pranešė „Drąsos kelio“ pirmininko pavaduotoja A. Skučienė.

Knyga ir vėliau jos pateikimas kultūros skiltyje dienraštyje neatitinka nuomonių įvairumo principo, pažeidžia asmenų teisę į asmeninį gyvenimą, bei žaloja nepilnamečių Deimantės Kedytės ir Karolio Venckaus raidą, nes yra neigiamai kalbama apie jų artimą giminaitį Drąsių Kedį.

Be to, Laima Lavastė pateikdama Drąsiaus Kedžio nuotraukas, tekste nurodo, kad jis buvo neva narkomanas. Tokiu būdu ji pažeidžia nepilnamečių apsaugos principus – jog negalima reklamuoti narkotikų kaip teigiamo dalyko.

„Ir tikrai,“ – pažymi ir Laimutė Kedienė“ – „Pasižiūrėjus į Drąsiuko nuotraukas, bei paskaičius L. Lavastės rašinius, jaunimui tikrai gali susidaryti įspūdis, jog jie tokį sportišką ir treniruotą kūną turės vartodami narkotikus. Tuo labiau, jog D. Kedys niekada narkotikų nevartojo, sportavo, atidžiai rinkosi maistą, sveikai gyveno. Todėl visi tie 5 rašiniai yra apskųsti žurnalistų etikos inspektoriui. Yra šmeižiama šeima, giminė, bei miręs asmuo, grubiai pažeidžiama nekaltumo prezumpcija. Mes nieko L. Stankūnaitei pikto nesame padarę, tačiau tuose rašiniuose yra skleidžiama netiesa. Mūsų net nepaklausė, ar tai tiesa – tuo pažeistas nuomonių įvairovės principas“, – nurodė L. Kedienė, Deimantės Kedytės senelė, kuri pasipiktino, jog detaliai aprašinėjamas jos anūkės  tėvų, taigi, ir jos sūnaus seksualinis gyvenimas su plonybėmis – ką irgi dėl neigiamo poveikio nepilnamečių raidai draudžia net keli spaudos veiklą reglamentuojantys įstatymai.

Visas skundo tekstas

Žurnalistų etikos inspektoriui

Laimutė Kedienė

Vytautas Andrius Kedys

Teleičių km., Kauno raj.

SKUNDAS DĖL „LIETUVOS RYTO“ PUBLIKACIJŲ „ KALĖS ISTORIJA 1“ 2016 06 10, KALĖS ISTORIJA II 2016 06 13 , KALĖS ISTORIJA III“ 2016 06 15 , KALĖS ISTORIJA IV“2016 06 17 , „KALĖS ISTORIJA V“2016 06 20

2016 07 08

Populiariausias Lietuvos dienraštis nuo 2016 06 10 pradėjo spausdinti naujienų, kultūros skiltyse Laimos Lavastės rašinius, kuriuos neigiamai apibūdina ne tik mus, pareiškėjus, neišklausydami mūsų, ir pažeisdama Visuomenės informavimo įstatymą, bet neigiamai kalba apie mūsų žuvusį sūnų Drąsių Kedį.

Taip pat rašiniai pilni asmeninių Drąsiaus Kedžio gyvenimo detalių, kalbama net apie lytines sueitis (Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str. 1 d. 3 p. Pažeidimas), tokiu būdu yra neigiamai veikiama Nepilnametės mūsų anūkės Deimantės Kedytės (Stankūnaitės) sveikata ir vystymasis. Šie rašiniai kenkia ir mūsų kito anūko Karolio Venckaus interesams, gali pažeisti vystymąsi, sudaryti labai blogą įspūdį apie jo mylėtą krikšto tėvą ir dėdę.

Šiuose rašiniuose mūsų sūnus Drąsius Kedys, dirbęs gelbėtoju,sportavęs, ir naudojęs tik sveiką maistą, Laimos Lavastės vadinamas narkomanu, o tam įrodyti pasitelkiama Laimutė Stankūnaitė, kurios pasakojimu privaloma besąlygiškai tikėti. Drąsius Kedys žinomas žmogus, jo nuotraukose  jis atletiškas gražus, sportiškas taip išeina, Laimutė Stankūnaitė su Laima Lavaste reklamuoja narkotikų vartojimą, sieja sportiškumą su narkotikais, taip pažeidžiamas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str. 1 d. 6 p.

Be to, Laimos Lavastės rašinyje „Savaitgalis Juodkrantėje“ kalbama ne tik apie lytinį aktą,  bet kalbama apie smurtą, ir nepilnamečiams gali susidaryti įspūdis, jog lytinis aktas su smurtu yra normalus dalykas. Tai yra to paties įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. Pažeidimas. Tai labai grubiai žeidžia mūsų anūkėlės vystymąsi, ir atsiminimus, nes jos tėvas D. Kedys buvo švelnus žmogus. O tariami nusikaltimai, neįrodyti, nes bylos jam nutrauktos dėl mirties – nors mes būtume norėję, jog paaiškėtų tiesa. Jeigu nėra jokios bylos, negalima asmens vaizduoti kaip nusikaltėlio. Tačiau lrytas visą laiką tai daro, grubiai pažeidinėja įstatymus, o L. Lavastė formuoja neigiamą įvaizdį apie visą mūsų šeimą ir net giminę, tuo darydama neatitaisomą žalą mūsų nepilnamečiams anūkams, kuriems Drąsius Kedys buvo mylimas asmuo, tėvas, dėdė, draugas.

Drąsius Kedys užfiksavo Deimantės parodymus apie seksualinę prievartą, išėmė ją iš nusikalstamos aplinkos, saugojo ją nuo neigiamo poveikio. Prokuratūra jo filmuotą medžiagą pripažino tinkamu įrodymu. Mergaitei jis visada liks tas, kuris išklausė, o dabar formuojama nuostata, jog jis smurtininkas, ir negeras žmogus, narkomanas. Taip pažeista Visuomenės informavimo 14 str. 2 d.- nes mes nedavėme sutikimo Laimai Lavastei, kad ji pasakotų apie mūsų asmeninį gyvenimą. Manome, 14 str. 3 dalis netaikytina, nes jokia byla dėl mūsų gyvenimo kartu su Laimute Stankūnaite ar žiauraus elgesio su ja ar smurto artimoje aplinkoje nėra iškelta ir nagrinėjama, o savo rašiniuose L. Lavastė ištisai rašo apie mūsų privatų gyvenimą. Minėta, jog pažeistas ir Visuomenės informavimo įstatymo 17 str. 2 dalis – nes Laimos Lavastės rašiniuose skatinamas smurtas, kalbama teigiamai apie narkotikus, pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą  Deimantei Kedytei (Stankūnaitei), daroma neatitaisoma žala. Taip pat daroma žala kitam mūsų anūkui Karoliui Venckui, nes jis gyveno gretimame name, ir buvo labai dažnas svečias mūsų namuose, vėliau gyveno kartu su savo pussesere Deimante, tai yra viena šeima, juos sieja labai artimas ryšys, todėl šitaip žaloti nepilnamečių vystymąsi yra neetiška veikla, ir turi būti įvertinta.

Naudodami mūsų sūnaus asmens atvaizdą, spaudos leidėjas pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 13 str. 3 d., nes privalėjo gauti mūsų sutikimą. Laimutė Stankūnaitė nebuvo su juo susituokusi, dėl to jos sutikimas negalioja, po mirties asmens garbę ir orumą ginti turi teisę tėvai. Tą mes ir darome. Nesutinkame, jog su mūsų sūnaus nuotraukomis būtu uždirbinėjama, be to, jo nuotrauka patalpinta šalia visiškai išgalvotos istorijos, kurioje tiesos kriterijaus nėra, nes nėra išklausyta kita pusė, taip pažeistas Visuomenės informavimo įstatymas 19 str. 3 d. – jeigu ir nagrinėjamos bylos mūsų atžvilgiu, jokių įsiteisėjusių sprendimų tose bylose nėra, ir šiais rašiniais labai grubiai pažeidinėjama nekaltumo prezumpcija, kaip ir siekiant pavaizduoti mūsų sūnų kaip žudiką – nors jis niekada nebuvo nuteistas, ir nebus nuteistas, nes mirė.

„Lietuvos rytas“ pasižymi neišnagrinėtose bylose, jog rašo apie asmenis, kad jei padarė veikas, todėl ši spaudos priemonė turi būti įspėjama dar ir dar, kad nedarytų tokių dalykų. Akivaizdu, jog mūsų atžvilgiu yra rašomos neigiamybės, siekiant suformuoti nuostatą, jog mes auginę savo anūkę, iš tiesų esame kažkokie smurtininkai.

Tai, jog pedofilijos byla buvo taip išversta, jog liudytojai tapo kaltinamaisiais, ir vykdomas neteisėtas pakartotinis procesas toje pačioje byloje, nereiškia, jog praėjus mėnesiui ar dviem nebus nutraukta kaip negalima pagal teismų  sistemos ypatumus – prieš mus yra vykdomos neteisinės priemonės, pakartotinis procesas, kuris seniausiai pasibaigęs, net neapklausus anūkėlės.

Todėl Laimai Lavastei demonstruojant nebaudžiamumą, norime priminti, jog kiekvienoje demokratinėje šalyje asmuo laikomas nekaltu, kol nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Be to, ne tik pagal nuosprendžius yra nustatoma tiesa – yra ir objektyvūs tikrovės faktai, bei leidėjui įpareigojimas išklausyti kitą ginčo pusę. Šiuose rašiniuose viskas „mušama“  „į vienus vartus“, taip labai grubiai pažeidžiant Visuomenės informavimo įstatymo 16 str. 1 d. dėl pareigos užtikrinti nuomonių įvairovę. Šiuose rašiniuose nuomonių įvairovės nėra, yra tik viena – Laimos Lavastės „teisinga“ nuomonė. Kas yra neetiška veikla ir įstatymų pažeidimas.

Taip pažeidžiamas asmenų lygiateišikumo principas, ir yra šmeižiamas mūsų sūnus po mirties. Taip pažeidžiamas Visuomenės informavimo įstatymas.

Pažymėtina, jog „Lietuvos rytas“, norėdamas pateikti istoriją kaip išgalvotą, privalėjo pakeisti vardus ir pavardes, dabar gi mūsų visa šeima yra pateikiama su pilnais vardais, pavardėmis, mūsų sūnaus nuotraukos be mūsų, jo tėvų, sutikimo viešinamos prie išgalvotos istorijos, taip pažeidžiama LR CK 2.2-2.24 str. – po mirties teisę į asmenų atvaizdą turi teisę ginti tėvai ir kiti artimieji giminaičiai.

Mūsų anūkė patyrė seksualinę prievartą, byla ir nebuvo tinkamai išnagrinėta, pravilkinus ją 4 metus, tačiau „Lietuvos ryto“ išgalvotuose rašiniuose rašoma, jog mūsų sūnus neva per prievartą santykiaudavo su Laimute Stankūnaite, kuri buvo nepilnametė. Pažymėtina, jog mūsų sūnus ir minėta moteris į ryšį suėjo laisvu pasirinkimu, o teismų praktika 15-17 metų subrendusias merginas net nebepripažįsta vaikais, jeigu jos elgiasi kaip suaugę, ir savo elgesiu gyvena suaugusiojo žmogaus gyvenimą. Todėl rašiniuose siekiant pavaizduoti mūsų sūnų kaip galimą pedofilą yra žalojama dviejų nepilnamečių sąmonė – tai Deimantės Kedytės (Stankūnaitės) ir Karolio Vencaus. Be to, tokie rašiniai su atviromis sekso scenomis, bei kalbėjimu apie narkotikus, žaloja nepilnamečių vystymąsi, taip pažeistas Visuomenės informavimo įst. Ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas.

Šis skundas yra įvadas į kitus skundus dėl visos šeimos šmeižimo, persekiojimo, manome, jog Laimos Lavastės veikla atitinka jūsų kompetenciją, nes nepaisant to kad atspausdinti rašiniai laikraščio kultūros, naujienų skiltyse, ir šalies aktualijose, teigti, jog čia yra romanistika, vien dėl to, jog prieš tai buvo išleista knygoje, negalima. Už išgalvotas istorijas su pakeistais vardais atsakomybės nėra. Tačiau pateikus populiariausiame šalies dienraštyje kaip naujieną, tai yra tyčinė neetiška žurnalisto ir spaudos leidėjo veikla, todėl turi būti įvertinta.

Jokių juridinių įrodymų apie tai, kad Drąsius Kedys buvo narkomanas, kaip teigiama L. Stankūnaitės lūpomis, ar kad jis ją prievarta „paimdavo“, nėra. Ji niekada nesiskundė nei smurtu aplinkoje, nei blogu gyvenimu su juo. Mes kartu gyvendami galime pasakyti, jog ir pati L. Stankūnaitė elgėsi labai gražiai, mes ją laikėme savo marčia ir laukėme vestuvių. Todėl visos kitos išgalvotos aplinkybės, jog esą jai neleisdavo prausti vaiko, ar bandė jį atimti, ar kad mūsų sūnus neduodavo pinigų, yra išgalvotos. Išgalvotos ir tos istorijos vietos, kur ji esą su dviem persėdimais važinėdavo pas tėvus. Dar gyvendama su mūsų sūnumi, ši moteris jau galimai turėjo gerbėjus, kurie ją vežiojo su mašina. Gyvendama mūsų šeimoje, ji keliaudavo su Neringa Venckiene, Aidu Venckumi, buvo viskuo aprūpinta. Visose „Kalės istorijos“ dalyse liejamas šmeižtas ir melas, todėl laikraštis privalėjo apklausti kitą pusę, apie kurią rašoma, tai yra mus, ir įsitikinti, jog tai yra tiesa. Visuomenės informavimo priemonės redakcija turi įsitikinti, ar nėra skleidžiamas šmeižtas, melagingos žinios, išsigalvojimai.

Remiantis išdėstytu, prašome pripažinti:

Kalės istorija I . Bręstančios nelaimės nuojauta. 2016 06 10 http://www.lrytas.lt, http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-i-brestancios-nelaimes-nuojauta.htm

Kalės istorija II, Tėvų bausmė 16-metei: namo gali negrįžti! 2016 06 13, http://www.lrytas.lt, http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-ii-tevu-bausme-16-metei-namo-gali-negrizti.htm

Kalės istorija III, Drąsius. Meilės savaitgalis Juodkrantėje. 2016 06 15 , http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-iii-drasius-meiles-savaitgalis-juodkranteje.htm

Kalės istorija IV, Nepilnametė – ir jau nėščia.  2016 06 17 http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-iv-nepilnamete-ir-jau-nescia.htm

Kalės istorija V . Išperėjai vaiką – dink! 2016 06 20 http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-v-isperejai-vaika-dink.htm

Neetiškais rašiniais,

kurie pažeidžia visuomenės informavimo įstatymą, Nepilnamečių  apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą,konkrečiai 5 str. 1 d. 3 p. (galima suprasti, jog čia kalbama apie mūsų anūkės Deimantės Kedytės atsiradimą, gimimą, smulkiai aprašoma, kaip neva jos motina kankinosi. Vaikui tai gali padaryti didžiulį poveikį – kad jis neva buvo nelaukiamas, nemylimas. Tokios informacijos viešojoje erdvėje negali būtk, tai džaudžia įstatymas), bei pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymo 13 str. 2, 14 str. 2, 17 str. 2 d., 19 str. 1 d. 5 p., Nepilnamečių aosaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įst. 4 str. 1 d. 1 p., 4 str. 1 d. 3 p., 4 str. 1 d. 6 p., 5 str. 1 d. 3 p.

Įpareigoti šiuos rašinius išimti iš spaudos, nes tai žeidžia mūsų anūkų Deimantės Kedytės (Stankūnaitės) ir Karolio Venckaus vystymąsi, pakerta pasitikėjimą ir atsiminimus apie šeimos narį Drąsių Kedį. Šiais rašiniais siekiaama apšmeižti asmenį po mirties, kas yra Baudžiamoji veika, ir už tai kyla ir didesnė atsakomybė, ne tik etikos. Šiais rašiniais grubiai kišamasi į mūsų privatų gyvenimą, o tą draudžia Konstitucija.

Laimutė Kedienė

Vytautas Andrius Kedys

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2466:l-lavastei-reikes-irodyti-l-stankunaites-fantazijas-kales-istorijoje&catid=47&Itemid=101

Pradėsiu temą nuo to, kad daugelis mano pažįstamų ir šiaip žmonių , pradedant kalbėti
apie “Drąsos kelias” partiją , tuojau užduoda klausimą: o kur Neringa Venckienė?Kodėl
ji “pabėgo”? Juk žmonės buvo su ja ir palaikė. Bet dažniausiai tas klausimo “uždavėjas”
buna pats nepilietiškas.Kai jo paklausiau , o kur pats buvai kai žmonės plaukė į Klonio
gatvę pilietiškumo vedami ir stengėsi apginti mažą mergaitę nuo prievartinės jėgos ir
perdavimo biologinei motinai. Ir kaip L. ryto žurnalistė L.Lavastė pasakytų, kad blogiausia
mama yra geriau nei geriausia globėja. Svarbu įvaizdis, na paprasčiausia reklama,
imbierinių sausainių namelis ir gaivus arbatos kvapas užustalėje.Na visai kaip ideali šeima,
na suklydau , vieniša mama.
Na ir vėl sugrįžtu prie kaltintojų kurie jaučiasi teisūs tai sakydami , bet paklausus kodėl jie
neatėjo apginti vaiko? Neatėjo išsklaidyti savo abejonių, o vadovavosi žiniasklaida . Ar tikrai
šiais laikais žiniasklaida tokia galinga? Ar tikrai jei laikraštis rašo ir tą patį parodo TV yra
nenuginčyjama ? Taip gali tik mažame kaimelyje močiutės galvoti, o didmiestyje ir rajono
mieste jaunimas juk išpruses, internetas – visagalis. Bet kas yra televizija ir spauda? Tai lygiai
toks pat UAB-as kaip ir kiti , kurio vienintėlis suinteresuotumas – pelnas.Kaip pastaroji LNK
televizija kuriai vadovauja oligarchas D.Mockus.Taigi jis ir yra suinteresuotas gauti didesnį
pelną ir parodyti tai už ką yra sumokama, t.y. iškreiptą tiesą. Todėl kaip aš sakau: Tiesa kiekvieno lūpomis – kitokia, o Teisybė – viena. Kodėl tamsta nebuvai klonio gatvėje, nepalaikei pilietiškumo akcijos kartu su kitais? Ar todėl, kad tau sugebėjo įteigti kitą nuomonę? Ar todėl, kad tau truko drąsos ir pilietiškumo? O dabar sugebi “teisti” N.Venckienę , kad ji “pabėgo”, reikėjo drąsiai gintis, kaip tu sakai, o žmonės jai padėtų. Apie kokią pagalbą mes galime kalbėti jei tokie žmonės kaip tu gali tik išsivaikščioti po pirmo šturmo, todėl ir smerkti jų valia nėra pagrindo. Kodėl jausdamas pilietiškumą ,stovėjai po medžiu, o ne jungeisi į “Drąsiaus kelias” judėjimą? Ar tai koks baimės jausmas tave persekiojo, kad įvykių eigą stebėjai tik per TV? Kelias nebuvo užtvertas, jis buvo atviras kaip ir visiems , kas norėjo išreikšti užuojauta ir pasidalinti mažos mergaitės skausmu. Ar gudrus apsisprendimas, “stovėti po medžiu” ir pasirodyti tada kai pergalė artėja. Na ne , taip tikrai nebus; jei tavęs nebuvo kai aš kovojau tai tavęs nebus ir kai aš švęsiu pergalę. Tai ar dabar bent supranti kuom kaltini Neringą Venckienę? Manau , kad kaltinki pats save, kad nebuvai įvykių
sukūryje ir nepadėjai , nedarei mažosios labui, dabar tik tau belieka pasiguosti savo babai.

“Drąsos kelias” Alytaus skyriaus
Pirmininkas Raimundas Čiegis