DRAUDIMAS NUTEISTAJAM IŠVYKTI Į NAMUS TRIMS DIENOMS YRA PAŽEIDIMAS AR NE?

Posted: August 3, 2016 in Uncategorized

Vienas nuteistasis kreipėsi į Alytaus pataisos namų administraciją su prašymu išleisti į namus trims paroms.

Alytaus pataisos namai nesuteikė nuteistajam teisės ne ilgiau kaip trims paroms išvykti į namus dėl to, jog „teisės aktai nenumato nuteistųjų trumpalaikių išvykų į namus socialiniams ryšiams palaikyti bei aplankyti artimuosius ir kitus asmenis“.

 

Nuteistasis kreipėsi į Seimo kontrolierių su skundu.

Išnagrinėjęs skundą seimo kontrolierius pripažino skundą pagrįstu ir pažymėjo, kad trumpalaikės išvykos į namus yra viena iš nuteistųjų reintegracijos ir teisės palaikyti socialinius ryšius su asmenimis laisvėje formų, todėl Alytaus pataisos namų rašte pateikti teiginiai, kad bausmių vykdymo norminiai aktai nenumato nuteistųjų trumpalaikių išvykų į namus socialiniams ryšiams palaikyti bei aplankyti artimuosius ir kitus asmenis, kuriais motyvuojama atsisakant Pareiškėjui suteikti teisę ne ilgiau kaip trims paroms išvykti į namus, yra nepagrįsti ir prieštaraujantys teisės aktų nuostatoms.

Be to, atkreipė dėmesį į tai, kad Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta, jog pataisos įstaigos direktorius, gavęs nuteistojo prašymą leisti išvykti trims paroms į namus, paveda pareigūnui parengti išvadą, kurią pasirašo ją parengęs pareigūnas. Tačiau Alytaus pataisos namų administracija neparengė išvados, atsakymo visiškai nemotyvavo.

Pareiškėjo prašymas dėl trumpalaikės išvykos į namus suteikimo buvo išnagrinėtas nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos.

Alytaus pataisos namų direktoriui rekomendavo pakartotinai išnagrinėti prašymą dėl trumpalaikės išvykos į namus suteikimo ir pateikti motyvuotą ir teisiškai pagrįstą atsakymą bei imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų prašymai dėl leidimo išvykti į namus ne ilgiau kaip 3 paroms būtų vertinami teisės aktų nustatyta tvarka, o atsisakymai tenkinti prašymus būtų motyvuoti ir teisiškai pagrįsti.

Plačiau skaityti: http://www.lrski.lt/lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/send/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/12710-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus.html

http://kaliniusajunga.lt/2016/08/03/draudimas-nuteistajam-isvykti-i-namus-trims-dienoms-yra-pazeidimas-ar-ne/

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s