Kristinos Sulikienės pranešimas spaudai dėl situacijos Panemunės 18 apygardoje ir DK viduje

Posted: September 1, 2016 in Uncategorized

asvrk

KRISTINA SULIKIENĖ

PANEMUNĖS 18 APYGARDOS KANDIDATĖ Į SEIMĄ

Pranešimas spaudai

2016 09 01

Atsižvelgiant į tai, jog „Drąsos kelio“ politinės partijos viduje prasidėjo nebekontroliuojami procesai, kaip pavyzdžiui, parinktų ir patikrintų kandidatų į rinkimų apylinkes neregistravimas;

nepatikimų, neaiškiu keliu parinktų žmonių keitimas parinktais ir patikrintais – nevykdomas;

neteikta į Panemunės apygardą (18) apylinkių pirmininkai nuo „Drąsos kelio“ politinės partijos, nors buvo parinkta kompetetinga Gintarė Sabaliauskaitė, dirbusi 2012 m. rinkimuose Kauno rajone, rinkiminėje apylinkėje nare, o apygardos nariai sutiko, jog kiekviena partija turi teisę siūlyti bent 2 pirmininkus;

buvo tyčia neįrašyta į apylinkes mano parinkta atsargos kapitonė, žmogus, prisiekęs tarnauti Lietuvai, o įrašyta nuo 2 partijų save teikusi Ruseckienė, ir per tai apygardoje buvo kilęs skandalas, ir buvo bandoma taip nukreipti dėmesį į apygardos pirmininkę – nors kalta buvo partijos juristė;

Partijos juristė Evelina Paltanavičiūtė – Matjošaitienė galimai save dubliuoja su savo motina – dirba ir už save, ir už ją, o būtent kad Ritą Paltanavičienę ji priregistravusi irgi Panemunės (18) apygardoje, kaip „Drąsos kelio“ politinės partijos atstovę apygardai, ir netgi jos vardu skambina apygardos pirmininkei (prie liudytojų, galiu įrodyti tai);

jos vardu prisijunginėja prie VRK sistemos (apie tai pati pasisakė);

Įregistravo  į „Drąsos kelio“ politinės partijos sąrašą Londone (Jungtinė Karalystė) gyvenantį Einarą Vildę, kuris galimai neatitinka nuolatinio Lietuvos gyventojo apibrėžimo, pasiūlė užregistruoti jį kaip gyvenantį Lietuvoje vienam iš partijos narių, būtinai rinkimams, – nors nuolatinio gyventojo apibrėžtis pateikta LR CK 2.12 ir Europos  teisės aktuose „1. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, reiškianti asmens teisinį santykį su valstybe ar jos teritorijos dalimi, yra toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta.“, taip sukūrė jam tariamas teises, kai to neleidžia Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas;

TODĖL –

  1. 2016 09 01 09:00 kreiptasi į Vyriausiąją Rinkimų komisiją dėl ištyrimo, ar „Drąsos kelias“ politinės partijos administratorė / juristė Evelina Paltanavičiūtėv- Matjošaitienė gali toliau dirbti Seimo rinkimuose, esant šioms aplinkybėms, tuo labiau, jog visi pažeidimai daromi būtent mano kandidatuojamoje apygardoje – Panemunės (18).
  2. Taip pat paprašyta ištirti – nes rinkimuose jau būta „šlepečių skandalų“ – ar Einaras Vildė tinkamas kandidatas Seimo rinkimuose, ar neapgaudinėjami rinkėjai: turint galvoje faktą, jog jis gyvena Jungtinėje Karalystėje, o į Seimą gali kandidatuoti tik nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Tai, jog nėra Lietuvos gyventojas, E. Vildė net neslepia.

„Drąsos kelio“ politinės partijos juristė iš anksto meta šešėlį ne tik ant „Drąsos kelio“ politinės partijos, bet tiesiogiai kelia grėsmę demokratijai. Taip pat tokiais veiksmais trukdo dirbti Panemunės (18) apygardos nariams, ir ypač pirmininkei, ant kurios gali būti metamas šešėlis, ir taip trikdomas sklandus apygardos darbas.

Kristina Sulikienė

Panemunės (18) apygardos kandidatė į Seimą

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s