Kas gali būti renkamas Seimo nariu?

Posted: September 4, 2016 in Uncategorized

einaras zydas

Nuotr. Einaras Vildė gyvena Londoje, UK. Net jo laikina deklaracija pas partietį Raimundą Čiegį, remiantis LR CK 2.12 str. 3 d. nepakeitė šio fakto.

Kadangi Drąsos kelio partijos teisininkai galimai neskaitę Konstitucijos, arba skaitę kurią nors kitą, o ne Lietuvos, primename Konstitucijos pradžiamokslį:

56 straipsnis

Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje.

Taip pat,kadangi partijos teisininkai galimai nėra girdėję sąvokos “nuolatinė gyvenamoji vieta”, paaiškiname:

LR Civilinis kodeksas:

2.12 straipsnis. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta

1. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, reiškianti asmens teisinį santykį su valstybe ar jos teritorijos dalimi, yra toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta.

2. Fizinis asmuo pripažįstamas turinčiu nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jis Lietuvos Respublikoje savo valia įkuria ir išlaiko savo vienintelę arba pagrindinę gyvenamąją vietą, ketindamas čia įkurti ir išlaikyti savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų centrą. Šis ketinimas gali būti išreikštas, be kita ko, asmeniui faktiškai būnant Lietuvos Respublikoje, taip pat nustačius asmeninius ar verslo ryšius tarp jo ir Lietuvos Respublikos asmenų arba remiantis kitais kriterijais.

3. Fizinis asmuo gali turėti tik vieną nuolatinę gyvenamąją vietą. Fizinio asmens įpareigojimas atlikti laikiną viešą prievolę nepakeičia jo nuolatinės gyvenamosios vietos.

3 šio straipsnio punktas aiškiai nurodo, jog jeigu Einaras Vildė laikinai ir prisiregistravo pas Raimundą Čiegį – tai nepakeitė jo nuolatinės gyvenamosios vietos Londoje, UK.

Keista, kai partija, deklaruojanti, jog jai svarbiausia žmogus, ir teisingumas,

dar net nepraėjusi į Seimą, daro grubius Konstitucijos pažeidimus.

O savo partiečius, kurie nenori su tuo susitaikyti, svarsto.

Tuo pačiu metu niekaip nepaaiškinama, kodėl ištisai daromos klaidos, ir būtinai Panemunės apygardoje, arba būtinai Kristinos Sulikienės biogarfijoje- kur ji iš teisininkės staiga pavirto muziejininke muziejuje, kurio 3 metai kaip nebėra?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s