Seimo nario Mečislovo Zasčiurinsko pranešimas: „Ar Lietuvos bankas tikrai gina smulkiųjų akcininkų teises?“

Posted: September 6, 2016 in Uncategorized

2016 m. rugsėjo 6 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Viena iš Lietuvos banko funkcijų – užtikrinti, kad šalies finansų rinka veiktų sąžiningai, efektyviai ir skaidriai, taip pat mažinti rinkos sisteminę riziką, skatinti tvarią plėtrą ir užtikrinti investuotojų informavimą bei apsaugą. Lietuvos bankas prižiūri, kad reguliuojamos rinkos dalyviai laikytųsi sąžiningos prekybos taisyklių, o investuotojai laiku gautų visą teisės aktuose nustatytą privalomą atskleisti informaciją.

Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas suabejojo, ar bankas šią savo funkciją iš tiesų atlieka, ar ji tėra deklaratyvi, banko nuostatuose įrašyta eilutė.

„Noriu atkreipti dėmesį į neseniai įvykusią situaciją. Buvo gauta informacija, kad 2016 m. rugpjūčio 26 d. viena didelė Lietuvos akcinė bendrovė neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pagrindinio bendrovės akcininko ir su juo susijusių asmenų balsais (nors jie turėjo tik kiek daugiau nei 60 proc. visų bendrovės balsų) nusprendė išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir nebesiūlyti visų akcijų viešai. Šis sprendimas skaudžiai paliečia tūkstančius smulkiųjų akcininkų, o netiesiogiai – dešimtis ar net šimtus tūkstančių įvairių fondų klientų. Po gana ilgo laikotarpio, per kurį bendrovės akcijomis buvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, smulkieji akcininkai turi galimai pagrįstų priekaištų ir kaltinimų bendrovės pagrindiniam akcininkui ir jo kontroliuojamai bendrovės vadovybei. Taigi, kur yra ir ką veikia Lietuvos bankas, kuris turėtų užtikrinti, kad tokių situacijų nebūtų?“, – svarsto M. Zasčiurinskas.

Seimo narys pabrėžė, jog Lietuvos bankas, kaip priežiūros institucija, privalo aktyviai užtikrinti investuotojų informavimą bei apsaugą, todėl jis turėtų principingai ištirti ar viešai pareikšti smulkiuosius investuotojus vienijančios organizacijos kaltinimai akcinės bendrovės vadovybei yra pagrįsti taip pat ar tam tikri akcinės bendrovės valdybos, vadovybės ar pagrindinio akcininko veiksmai (įskaitant, bet neapsiribojant aukščiau pateiktais) turėjo neigiamos įtakos bendrovės akcijų kainai reguliuojamoje rinkoje ir ar bendrovės pagrindiniam akcininkui teikiant oficialųjį siūlymą akcinės bendrovės akcijų vidutinė svertinė rinkos kaina reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius galėtų būti traktuojama kaip teisinga kaina, jei ji mažesnė nei akcijos buhalterinė vertė.

„Lietuvos bankas, kaip priežiūros institucija, privalo užkirsti kelią ir galimoms panašiomis situacijomis ateityje, kad biržoje kotiruojamų akcinių bendrovių smulkiųjų akcininkų teisės nebūtų grubiai pažeistos dominuojančių akcininkų ar akcininkų grupės. Lietuvos bankas, kuris teikia pasiūlymus dėl valstybės ekonominės politikos, skatinančios finansinių priemonių rinkų plėtrą, formavimo, turėtų inicijuoti atitinkamų įstatymų pakeitimus, kurie numatytų, kad, nusprendus išbraukti akcinės bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir nebesiūlyti visų bendrovės išleistų akcijų viešai, oficialaus siūlymo kaina būtų teisinga ir nemažesnė nei akcijos buhalterinė vertė“, – sakė M. Zasčiurinskas.

Seimo narys oficialiai kreipėsi į Lietuvos banką, prašydamas išnagrinėti situaciją, pateikti nuomonę ir imtis skubių veiksmų, kad būtų tinkamai apgintos smulkiųjų akcininkų teisės.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s