Robertas Ramanauskas apie naująjį Darbo kodeksą

Posted: September 17, 2016 in Uncategorized

Image result for robertas ramanauskas

Pirma. Aš iš ties esu už pažangius pokyčius, kurie sukurtų kokybiškai efektyvesnius darbdavio ir darbuotojo santykius. Bet esu prieš šį DK ir ne tiek vien dėl jo turinio.

Aiškinu kodėl. Jis pažeidė demokratinės visuomenės ir valdžios konstruktyvios komunikacijos principą, kai staiga valdantieji ir dalis opizicijos staiga parodė “politinę valią”, ir visgi nebodami net išorinio padorumo regimybės visą dokumentą priėmė in corpire. Tai mažų mažiausia politiškai trumparegiška rinkimų išvakarėse ir sukuria prielaidas sąmokslo teorijai, kad tiesiog “atidirbo” tam tikroms intersų grupėms.

Antra. Aš suprantu ir tam tikru laipsniu esu priverstas taikstytis su globalaus pasaulio neoliberalustiniu ekonomikos modeliu, tačiau turi būti sudaryti labai aiškūs ir veikiantys mechanizmai, kurie amortizuotų socialines kai kurių DK nuostatų suveikimo pasekmes. To nėra. Vadinasi, dokumentas yra vienpusio judėjimo krypties.

Trečia. Aš pritariu, jog dabarties technologinė pažanga yra spartesnė, nei socialinių pokyčių samprata daugumos visuomenės mąstyme, todėl yra svarbu šią situaciją adaptuoti. Kol kas nei apie pokyčių būtinybę ir pobūdį valstybė, verslas ir švietimas tinkamai nekalba ir jiems nesiruošia.

Pvz., ekonominis ir technologinis ugdymas yra vis dar pagal tarpukario sampratą, todėl žmonės nesugeba pasirūpinti savimi patys, nors verslui sukuria pridėtinę vertę.

Negebėdami priimti tinkamų sprendimų šia kryptimi, sukuriame precedentą virsti jei ne visai pigios, tai itin nesavarankiškos, priklausomos nuo darbdavio investuotojo darbo jėgos rinka.

Tai didina įtampas, atskirtį ir emigraciją.

Ketvirta.  klausimas ar ieškoti lankstesnio DK svetur, man yra skaudus, nes mąstau, kad būtina dirbti Lietuvai. Priešingu atveju, verslas tampa egoistiškas. Kad šie prieštaravimai nekenktų niekam, būtina aiški, skaidri komunikacija datbdavio ir darbuotojo per profsąjungas, socialines tarnybas, perkvalifikaciją, verslumo, pagaliau, ugdymą ir skatinimą bei palaikymą, kad žmogus gebėtų savimi rūpintis.

Ir ieškoti priemonių ir strategijų bent jau vidutinio ir jaunesnio amžiaus žmonėms suvokti naujų darbo rūšių ir specialybių įgijimo galimybes ir jų būtinybes.

“Lietuvos sąrašo” kandidatas į Seimą Robertas Ramanauskas

Politinė reklama. Kandidatas sukūrė savo jėgomis.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s