Linas Linkevičius L. Donskio gedėti neatvyko, tačiau parašė užuojautą

Posted: September 24, 2016 in Uncategorized

linkus-su-suomiu

Nuotr. Linas Linkevičius su Suomijos pareigūnu. Į Suomijos garbės konsulo laidotuves – neatvyko. Turbūt labiau mėgsta gyvuosius. Be to, buvęs komjaunuolis, ką jis supranta apie tradicijas. Ir diplomatinį protokolą.

Užsienio reikalų ministras: L. Donskis išliks moralios politikos įkvėpimu

Sukurta 2016.09.21 / Atnaujinta 2016.09.21 14:16

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pareiškė gilią užuojautą dėl intelektualo, filosofo, aktyvaus visuomenės veikėjo, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Leonido Donskio mirties.

„Esame giliai sukrėsti šios skaudžios žinios. Daugelis mūsų šiandien jaučiamės taip, lyg patys būtume netekę labai artimo žmogaus. Jo išmintis lydėdavo mus kiekvieną dieną, o principinga laikysena suteikdavo stiprybės dirbti ir gyventi laikantis bendražmogiškų vertybių. Visuomet prisiminsime Jį kaip taurią asmenybę, kuri savo asmeniniu gyvenimu ir pavyzdžiu liudijo žmogaus laisvės, moralios politikos ir pilietiškumo idealų jėgą“, – sako L. Linkevičius.

Pasak ministro, profesoriaus Leonido Donskio dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, jo vedamos diskusijos, knygos, publikacijos leisdavo mums didžiuotis Lietuva, kuri sugebėjo išugdyti europinio lygio intelektualą ir filosofą. L. Donskio dėka Lietuvos vardas garsiau skambėdavo žymiausiuose Europos ir Amerikos universitetuose, Europos Parlamente.

„Savo iškiliu pavyzdžiu ir paliktais darbais L. Donskis nepaliaus garsinti Lietuvos vardo ir išliks moralios politikos įkvėpimu Europos politikams, akademinei bendruomenei ir visiems Lietuvos žmonėms. Mums, kaip ir visai Lietuvai, Jo be galo trūks“, – teigia ministras.

L. Donskis mirė rugsėjo 21-osios rytą prieš skrydį į Sankt Peterburgą, kur turėjo dalyvauti Lietuvos generalinio konsulato Sankt Peterburge renginiuose. Ketvirtadienį L. Donskis turėjo pristatyti savo naują knygą, skaityti dvi paskaitas Europos ir Atvirajame universitetuose.

P.S. URM ministras Linas Linkevičius privalėjo dalyvauti gedulingame gedėjime, ir laidotuvėse, nes Leonidas Donskis buvo Suomijos garbės konsulas – taigi, L. Linkevičius privalėjo tai daryti pagal diplomatinį protokolą.

Kodėl jis nepasirodė, istorija nutyli. Gal kadangi ir jo nebepuola rusai, arba jau puola mažiau, jis, būdamas stambaus kūno sudėjimo, irgi bijo širdies smūgio? Kas čia žino.

http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/uzsienio-reikalu-ministras-l-donskis-isliks-moralios-politikos-ikvepimu-

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s