Jonas Varkala liko prie suskilusios geldos

Posted: October 10, 2016 in Uncategorized

Image result for jonas varkala

Jonas Varkala. Mintys po rinkimų. :: 2016/10/10
J Varkala foto R DackausParazitinė CCCP partinė nomenklatūra pakeitė natūrą ir tapo oligarchatūra.
Ir Lietuvoje tokios pat prigimties korumpuotas elitas turi turtą ir valdžią. Koks kaukas padėjo Dievui nežnant jiems praturtėti, jei ne politinė ir „kasdieniška” korupcija. Net ir jei koks „atsivers“ tai kompromatų baimė įkalina…
Turtas suponuoja socialinę atsakomybę, bet naujalietuviai senųjų ponų pavyzdžiu vargiai paseks. Žulikas vargiai taps filantropu. Gal koks ir pasitaikys…
Priežastys
Abejingumas viešiems reikalams, nihilizmas, pagaliau ir baimė viešai reikšti savo nuomonę, kuri nesutampa su valdančių propoganda. Didžia dalimi tai yra didžiųjų partijų įdirbis.
Taip jau klojasi, kad savas žulikas – geras žulikas. Ir daugybė tebekentės nuo žulikystės, nuo baisios socialinės neteisybės, nes trūksta ryžto pasmerkti „blatnumą” apskritai.
Pagrindinė priežastis – sugedus širdis
Lk 6 45 Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis”.
Kur trūksta teisingumo – truks ir duonos
Mt 6 33 Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.
Jei tai jums juokinga, toliau laukit gero caro.
Jonas Varkala

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s