Kada Kaune policijos kursantai nustos trypti tikinčiųjų jausmus?

Posted: December 9, 2016 in Uncategorized

Image result for tomas šernas

Nors tai anokia ne naujiena, nes teko studijuoti keletą metų, matant tą klaikų vaizdą, kaip iš evangelikų – reformatų bažnyčios išbėga kursantai, trypia bažnyčios slenkstį, ir kitaip tyčiojasi iš tikinčiųjų jausmų, apie šią problemą viešai prabilta tik šiandien.

“Lietuvos rytas” rašo, jog Mykolo Riomerio universitetui neva šita bažnyčia atitekusi kaip sovietų paskirta, nors ją 1938 metais už Kauno evangelikų reformatų  tikinčiųjų lėšas pasistatė bažnyčia, ir policija su tuo niekaip nesusijusi. Taip pat aprašoma, kad MRU norėjo net 0.5 mln. litų kompensacijos už bažnyčią, kuri universitetui nepriklauso, nes universitetas yra teisės pakraipos, o ne evangelinės ar kunigų seminarija.

Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja kompensaciją tik už nuosavybės paėmimą.

MRU ši evangelikų bažnyčia iš viso nepriklauso, ir šis universitetas turėtų nustoti pažeidinėi pamatines žmonių teises,pažeidinėti nuosavybės teisę į šią bažnyčią, nes ji nuosavybės teise pastatyta ir valdyta, o sovietai tik neteisėtai pasiėmė panaudai, nes jokių nusavinimo aktų, kas ieško, niekas archyvuose neranda. Tai buvo sulaikyta naudojimosi teisė, o nuosavybės teisė niekur nepradingo, nes nuosaybės teisės panaikinti, atimti yra neįmanoma, nes tai prieštarauja nuosavybės prigimčiai.

Jeigu policijos ir pasienio kursantai, kurie vėliau turės demonstruoti pagarbą žmogaus teisėms, jau bestudijuodami nesuvokia, kad pažeidinėja Konstituciją, kai trypia Bažnyčią, tai čia ne studijos, o parodija.

Demokratinėje visuomenėje studentai atsisakytų trypti Bažnyčios erdvę, ir mokytis Rytų kovos menų šventoje vietoje.

Tačiau MRU, kaip matyti, laiko save tarybų santvarkos apdovanotaisiais, ir geruoju Bažnyčios tikintiesiems užleisti neketina.

Naujasis Seimas toks pasisakantis už moralę, ir tikėjimą, turėtų padėti tašką ir šioje istorijoje.

Jeigu nebus atiduoda nuosavybės teise valdyta iki karo evangelikų reformatų bažnyčia, pastorius Tomas Šernas, nukentėjęs Medininkuose, žada kreiptis į pasaulio tikinčiuosius, ir greičiausiai į Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių teismą.

http://bustas.lrytas.lt/nekilnojamasis-turtas/kaune-bresta-skandalas-apie-kuri-tomas-sernas-zada-paskelbti-pasauliui.htm

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s