„Laisvės“ gimnazijos direktorė V. Šumkauskienė – paprasčiausia antisemitė?

Posted: December 16, 2016 in Uncategorized

Image result for vaidutė šumkauskienė

Nuotr. Vaidutė Šumkauskienė valdžiai galėjo įtikti dėl laiku įsisavintų renovacijos pinigų. Tai, jog šiai mokyklai svarbi tik išorė, o ne tai, kas vyksta viduje, parodė pastarųjų dienų įvykiai, kai mokiniai sukėlė streiką, ir atsisakė eiti į pamokas.

Visame tame barikadų ir mokinių maišto rėkime buvo pražiopsota pagrindė detalė: kodėl gi taip gerai 14 metų dirbusį, jokių problemų nekėlusį lietuvių kalbos mokytoją Marių Janulevičių atleido iš darbo dėl darbo plano vykdymo (įvardijama kaip „pravaikšta“, nors pravaikšta gali būti taikoma tik tada, kai darbuotojas nepasirodo visą dieną darbe – nuo darbo pradžios iki pabaigos, o mokytojas darbe buvo, stebėjo kolegų pamokas), ir dėl tariamo konflikto su valytoja, kuri nekalba lietuviškai, todėl negalėjusi pati surašyti skundo ar pranešimo. Todėl net ir konfliktas neaišku ar galėjo vykti, kai vienas iš šalių nekalba lietuviškai. Be to, atleisti iš darbo nemokančią valstybinės kalbos valytoją reikėjo, o ne lietuvių kalbos mokytoją – valstybinėje įstaigoje lietuvių kalbą reikia mokėti B1 lygiu. Įdomu, ar valytoja išlaikytų egzaminą?

Paaiškėjo, kad paskutinė kantrybės taurė su Vaidute Šumkauskienė perpildė jauno mokytojo tolerancijos ribas, ir jis parašė jai raštu paklausimą, kodėl ji neleidžia į gimnazijos tinklalapį įdėti filmo „Senmergė“ nuorodos. Tada sužinojo, jog yra atleidžiamas. Filmą „Senmergė“ pagal poeto Henriko Radausko tokio paties pavadinimo eilėraštį šis mokytojas sukūrė kartu su žmona ir mokiniais, todėl direktorė motyvavo, jog čia „interesų konfliktas“ – nors iš tikrųjų ji pati ir yra vaikščiojantis interesų konfliktas, nes mokykloje dirba tiek jos vyras, tiek tėvas. Daugiau konfliktuoti su interesais neįmanoma.

Peržvelgus kitus Mariaus Janulevičiaus sukurtus filmus, paaiškėjo, jog nelabai kam žinomas filmas „Forgotten“, kurį jis kūrė Holokaustui įprasminti, sukurtas su garsiąja Rūta Vanagaite, filme apklausti Efraimas Zuroffas, Markas Zingeris, mokiniai taip pat atliko etnografinį tyrimą savo mokykloje, ir surinko vertingą medžiagą apie tai, kaip mokiniai traktuoja skaudžiausius istorijos įvykius. Užrašė 60 anketų – ko pažengę etnologai nesugeba atlikti ar kultūrų tyrinėtojai, neišlendantys iš savo kabinetų. Todėl filmas grindžiamas netgi moksline metodologija: pasirodo, mokytojas vaikus moko ir kraštotyros tyrimo subtilybių.

Filmas vertingas visomis prasmėmis, bet jame tiesiog neglostomi žydšaudžiai, nacių kolaborantai, išdėstoma skaudi tiesa.

Kodėl Marius Janulevičius „prasidėjo“ su „skandalingąja“ Rūta Vanagaite“? Taigi ji labai domėjosi būtent Veliučionių tragedija, o „Laisvės“ gimnazija yra netoliese. Geografija suvedė šiuos kūrėjus.

Įsivaizduoju, kaip direktorė, kurią filmuoti atsisakė mokytojas („filmuočiau mokyklą, o nes jus asmeniškai“), širdo, kai pamatė, jog jos mokytoją mato ne tik visoje Lietuvoje, bet aprašė ir JAV laikraščiai, kai Rūta Vanagaitė ten atsiėmė premiją už drąsą.

Kita mokykla ir direktorius džiaugtųsi, jog turi tokį mokytoją, apie kurį rašo net Amerikos laikraščiai.

Tik ne šioji.

Todėl darau išvadą, jog ji paprasčiausia antisemitė. Ji nekenčia žydų, todėl ji ir atleido šį mokytoją, nes jis yra gyvas priekaištas jos ideologijai. Be to, jos valdymo metodai niekuo nenusileidžia Gestapo metodams: baimės diegimas (per mokinių streiką mokytojai užsidarė kabinetuose, ir neišlindo iš ten), šmeižtas, gąsdinimai, bei nuolatiniai įstatymų citavimai (Hitleris irgi atėjo demokratinių rinkimų kelių, o žydus naikino „pagal įstatymus“.)

Kodėl tokiai antisemitei dar leidžiama dirbti, ir kodėl ji nėra nušalinta nuo darbo- reikėtų klausti savivaldybės vyrų, kurie ne ją atleidžia, o duoda 3 mėnesių išeitinę pašalpą, o mokytojo – negrąžina.

Mokytojas pasimetęs, net nežino, kur kreiptis, per kiek dienų.

Juk praktikos, kad direktorius ar savivaldybė patys pasinaikintų savo sprendimu – nėra. Nereglamentuoja ir įstatymai. Greičiausiai teks mokytojui eiti į teismą, ir skųsti abi nuobaudas, nes nutrūkus darbo santykiams, individualių darbo ginčų komisijos nebenagrinėja.

Remigijis Šimašius, deja, irgi pasakys, jog deja, jis nebegali spręsti dėl nuobaudų, kreipkitės į teismą. Kol kas nėra to pasakyta, o laikas bėga.

Man susidaro įspūdis, jog lošia abi pusės. Viena pusė remiama iš vadinamųjų „valstybininkų“, nacių kolaborantų ainių, kuriems visos Rūtos Vanagaitės, ir visi jai prijaučiantys yra „valstybės priešai“, ir čia aišku, tįsta akys iki Daukanto aikštės, kur sėdi mūsų visų Carienė, ir kurios tiek senelis nacių kolaborantas, tiek ir tėvelis kriminalinis nusikaltėlis, bet ji nori, kad būtų mokoma mokyklose, ir perrašomi vadovėliai, kad carienės šeima – tremtiniai. Todėl tokie mokytojai netinka valstybinei ideologijai, ir jie turi būti išmesti.

Remigijus Šimašius kaip liberalas gali būti su Daukanto aikšte pyktis irgi nenori. Todėl mokytojo ieškiniams paduoti terminai kapsi, karjera galimai eina į pabaigą, bet sisteminės žiniasklaidos jį apdalina dėmesiu, kad jis tiesiog nebeturi kada sėst ir rašyti dviejų paprastučių ieškinių: vieno dėl to, kad vykdė darbo planą, ir gavo nuobaudą, nors už teisėtą veiklą negalima skirti nuobaudos; antra, kad buvo atleistas dėl valytojos, nors jis nėra ūkio direktorius, ir valytojoms nevadovauja, ir neturi su jomis ryšio, preišingai, jos trukdė jam dirbti, nes užrakino kabinetą, ir pasiėmė raktą.

Vietoj to, nacių kolaborantų palaikytoja – 3 mėnesių kompensacija („gerai padirbėjai, šaunuolė“), mokytojas – 14 metų atidirbęs – jokios išeitinės. Kaip bus toliau – pamatysime.

Darau išvadą, jog Lietuvoje antisemitizmas vis dar gajus. Tai rodo Mariaus Janulevičiaus atleidimo pavyzdys.

Visi juk suprantame, jog atleido už filmo apie žydų žudynes kūrimą. Kad nebekurtų daugiau, ir nemokytų mokinių apie šią temą, nepaisant jokių mokinių interesų, buvo išvarytas iš mokyklos ir mokytojų „cecho“ apskritai.

Jeigu aišku, nesikreips laiku į teismą.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s