„Žodžiai Dievui ir žmogui“

Posted: January 21, 2017 in Uncategorized

Panevėžiečio chorų vadovo Jono Šepečio religinės poezijos rinktinei pasirodžius

Šių metų pradžioje tautiškai ir krikščioniškai susipratusį Lietuvos skaitytoją pasiekė nauja panevėžiečio autoriaus, chorų vadovo, iš Biržų krašto kilusio lietuviškosios evangelikų reformatų tradicijos perdavėjo Jono Šepečio religinės poezijos rinktinė „Žodžiai Dievui ir žmogui“. Joje sudėtos tiek laisvoje Lietuvoje, tiek sovietų priespaudos metais sukurtos eilės, kurias galime drąsiai pavadinti giesmėmis. Prie daugumos giesmių autorius pridėjo savo paties sukurtas melodijas.

Autorius savo eiles skiria maldai, Jėzui, Marijai, nepamirštama ir gimtosios Lietuvos bei jos esaties klausimų. Kaip matyti iš autoriaus pastabėlių, šios eilės gimė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse ar net tarnybos sovietų armijoje metu.

Šis giesmynėlis, gražiai derantis su visa dvasine tikybine raštija, galėtų būti naudojamas kaip pagalbinis krikščioniškos minties ir dvasingumo šaltinis daugelio tikėjimui neabejingų ir atvirų bendražmogiškoms vertybėms Lietuvos ir užsienio lietuvių jaunimo organizacijų, taip pat savarankiškoje jų narių dvasinėje, kultūrinėje ir apskritai laisvalaikio veikloje (pavyzdžiui, pasitelkiant vieną kitą šio rinkinio giesmę per moksleivių ar studentų kultūrinį, katalikišką ar ekumeninį renginį, koncertą, projektą, vaidinimą ar panašiai).

Šia dailiai išleista ir kupina nuoširdžios maldos knygute galėtų susidomėti ne tik vyresniojo amžiaus brandaus tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojai, bet ir skautų, ateitininkų, valančiukų bei daugybės kitų katalikiškų jaunimo ir suaugusiųjų organizacijų nariai, vadovai ar bent jų kaupiamos bibliotekėlės. Galiausiai ši knygutė praverstų ir vidurinių mokyklų ar gimnazijų tikybos, dorinio ugdymo bei muzikos mokytojams, papildytų ir pačių švietimo įstaigų ar miestelių bei kaimų bibliotekas.

Romualdas J. Apanavičius,
mokytojas

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s