Archive for March, 2017

, joggvozdeva3

Nuotr. Už kariškio ištekėjusi Edita Gvozdevė mano, jog notarai privalo laikytis įstatymų ir etikos. 

Kad tauta manęs neapkaltintų subjektyvumu, šiandien nešdama į Kauno 6-ąjį notarų biurą pareiškimą, kad noriu paveldėti močiutės Elenos Apanavičienės turtą – juk pati savo akimis mačiau po 23 metų užvestą paveldėjimo bylą, kuri pradėta ar tik ne sekmadienį, 2017 03 26 – pasiprašiau liudytojų pagalbos.

Sutiko padėti Edita Gvozdevė, ji nuvyko su manimi į Kauno 6-ąjį notarų biurą.

Parašyti pareiškimą, kad priimu Elenos Apanavičienės palikimą, patarė Teisingumo ministerijos antikorupcijos skyrius, kuris kuruoja notarų veiklą, ir kuris nustatęs buvo Renatos Butkauskaitės pažeidimus.

„Jūs nunešit arba nusiųsit pareiškimą, ir turės per 20 dienų atsakyti, tada pasižiūrėsit, ką sako, galėsit apskųsti“, -patarė teisingumo ministerijos kovotojai su korupcija. Nes iš ryto paskambinau, ir paklausiau: ar man eiti tiesiai į STT, paprašyti sužymėtų pinigų, ir „nešti kyšį“ – kad sučiupti notarę Rulienę: nes kiek ateinu į notarinę ir prašau paskirti laiką dėl paveldėjimo bylos – atsisako, taip pat pabėga į savo kabinetą. Tarsi reikalautų kyšio – nes kitaip tokio elgesio neįmanoma suprast.“

Ministerijoje juokėsi, ir siūlė apsieiti be STT, pirma pabandyti paprastuoju būdu: biurokratiniu.

Paprastasis biurokratinis būdas labiausiai ir išmušė iš vėžių šiaip jau stabilią Jolantą Rulienę.

Ji kategoriškai atsisakė kalbėtis su manimi, Elenos Apanavičienės paveldėtoja – nes niekas iš 1-osios eilės paveldėtojų iki šiol nėra priėmę palikimo, todėl aš, 2-osios eilės įpėdinė, turiu teisę reikšti valią ir priimti jos palikimą.

Po to, nepaisydama, jog pažeidžia mano asmens duomenų apsaugą – atskleidžia duomenis apie mano gyvenamą vietą, turtą, ji iš savo kabineto per visą notarinę pradėjo mane kolioti, ir aiškinti, jog aš su kažkuo susipykusi, jog jai nerūpi namas, kuriame gyvenu, jog ji nieko nepažįsta, ir ji varė be sustojimo, ten net nebuvo kur įsiterpti – teko išklausyti, ir palinguoti galvą.

Kontoroje sėdėję žmonės apstulbo, apmirė.

Edita Gvozdevė irgi išplėtė akis – gyvenime nebuvo mačiusi nieko panašaus, o mačiusi jau daug.

Notarė atsisakė pasirašyti, kad nustatė mano tapatybę – nes pareiškiant kad priimi palikimą, jis pareiškiamas ne sekretorei, o notarei. Ji atsisakė vykdyti savo funkcijas – nors kaip minėjau, ant stalo dar vakar  puikavosi 2017 03 26 užvesta Elenos Apanavičienės paveldėjimo byla, todėl visi suinteresuotieji asmenys gali įstoti į bylą. Tačiau Kauno 6-ojoje notarinėje pareiškimus priima sekretorė, aš beje pareiškime ir parašiau, kad jeigu notaras atsisakys vykdyti funkcijas, aš pareiškiu sekretorei.

Keista ir liūdna – valstybė suteikia įgaliojimus notarams tvarkyti paveldėjimo bylas, kad pareiškimus žmonės reikštų sekretorėms, kurios, nežinia, ar turi aukštąjį teisinį išsilavinimą.

Pirmą kartą man atėjus ši sekretorė „nesuprato“, ką kalbu, ir pradėjo vaidinti, jog nesupranta, nesusikalba, tada pasakiau pastabą, kad susigaudyti apie paveldėjimą reikia būti baigusiam teisę.

Tada, jau kaip esu aprašiusi, atėjo notaras Šarūnas Rulis, jis kone drebėdamas pradėjo mane kolioti, ir trenkęs durimis, užsidarė savo kabinete.

LR CK numato vos 3 mėnesius priimti palikimą. Įsivaizduokit – kaip sekasi kitiems piliečiams, kurie neapsišarvuoja kantrybe? Aš juk dokumentus pradėti paveldėjimo bylų procesą rinkau beveik dvejus metus – Renata Butkauskaitė neatsakė į nei vieną advokatų kontoros laišką.

Sausio pradžioje atkurta žemės nuosavybė, ir notaras turbūt vykdė naują paveldėjimo procesą: tam yra skirta tik 3 mėnesiai. Todėl ir skubėjau susitvarkyti, į mano skubėjimą notarinė reagavo „mes nesusikalbam, jūs pykstatės“.
Jeigu notarai nelankė civilinės teisės paskaitų, paaiškinu: paveldėtojų yra iš viso 6 eilės, o ne viena. Paveldėtojų eilės nustatytos ne dėl „pykčių“, o dėl to, kad būna, jog kai kurie piliečiai iš viso nesirūpina įgyvendinti savo teises, todėl turtas pradeda“kyboti“.

Jeigu pirmoji eilė visiškai nesirūpina paveldėjimo priėmimu, privalo rūpintis antroji eilė, tada viskas gali pereiti eilėmis netgi iki 6, ir netgi atitekti valstybei.

Kadangi mūsų šeimos atveju, močiutės paveldėjimas netvarkytas net 23 metus, akivaizdu, jog notarai ir stengiasi valstybės naudai. Tačiau tai neatitinka Notariato įstatymo, nes visų pirma, notarai dirba su dokumentais, ir jie neturi turėti jokio teisinio suintersuotumo, nesistengti padidinti turtą, jį padalinti kaip nors neteisėtai. Jie privalo laikytis galiojančių įstatymų.

Civilinis kodeksas taip pat numato, jog paskesnės eilės paveldėtojams, kad jie galėtų įgyvendinti paveldėjimo teisę, notarai suteikia visą informaciją.

Aš kaip anūkė galiu teirautis apie abiejų mirusių senelių paveldėjimo bylas. Nes jeigu noriu kreiptis į teismą – turiu turėti pagrindą, kodėl kreipiuosi.

Tačiau notarai atsisakė man leisti susipažinti su bylomis. Notarė Rulienė 2 017  03 21 tik vartė mano akivaizdoje Zigmo Apanavičiaus bylą, o 2017 03 30 atėjus į notarinę, sekretorė puolė slėpti Elenos Apanavičienės paveldėjimo bylą, pasakius „jūs matote per daug. Yra žmonių su panašiais vardais“.

Pabandykite paduoti į teismą, nežinia kokiais argumentais remdami savo pareiškimą: teismas nepriims.

Edita Gvozdevė, pati mąstanti studijuoti teisę, buvo pakraupusi, nes nebuvo susidūrusi su tokiu elgesiu.

„Vienu momentu aš notarei norėjau pasiūlyti iškviesti greitąją medicinos pagalbą, nes ji neberinko žodžių, ją praktiškai ištiko galima isterija. Kaip žmonėms tvarkytis dokumentus esant tokiai atmosferai?

Notarė aiškino, kad klientai jai trukdo dirbti. Tai su kuo ji nori dirbti?

Ji sakė, kad Kristina Sulikienė čia vaikšto kas dieną – tačiau pati nurodė ją per 10 dienų įrodyti, kad kreipėsi į teismą, o kai atėjo ir įrodė – jau vėl nebegerai. Ji pamatė, jog nepaisant jos kreipimosi į teismą, notarinė atidarė paveldėjimo bylą, todėl pati atnešė pareiškimą, jog įstoja į tą bylą. Kas šioje vietoje negerai?

Man buvo nesuvokiama, kokią jį teisę turėjo kolioti K. Sulikienę prie visų ten susirinkusių žmonių, vardinti jos turimą turtą, turtines teises – juk tai asmens duomenys. Turėjo pasikviesti į kabinetą ir pasikalbėti, o ne daryti tokį skandalą.

Niekada į Kauno 6-ąją notarinę neičiau nieko tvarkyti, šiandien ši kontora parodė savo lygį. Niekam nerekomenduoju, žmonės, rinkitės geriau kitą notarinę“, – dalinasi būsima teisės studentė, šiuo metu dėl bylų maratono jau pati neblogai išmananti ir procesinę teisę,  ir Civilinę. Tampyta ir per baudžiamąsias bylas tų pačių „violetinių bylų“ prokurorų: kaip diedukai Kedžiai Gvozdevų šeima jau kaltinti ir pedofilija, ir smurtu…

„Anglijoje notaras jeigu taip pasielgtų – jis turėtų atsistatydinti“, – konstatuoja Edita Gvozdevė.

.it was possible to study chemistry and nanotechnologies as one course…

Profile: Egidijus Anupraitis

Programme: F1F3, MChem, Chemistry with Nanotechnology
Year: 3rd

Personal View

Chemistry has always been an interesting thing to me. Although, during my final year at school I was thinking about a career in marketing or economics, I chose chemistry studies eventually. Some people were asking me why I came to Liverpool to the UK, because I could study this subject in Lithuania in my hometown. The answer is that I wanted something more than just pure chemistry. I found out that nanotechnologies were also an attractive field, so I wondered if it was possible to study chemistry and nanotechnologies as one course. I Googled it and found 3 results: a course in MIT in the USA; course in Germany and of course a course in Liverpool. This place was the most reasonable chose and I do not regret it.

I found out that the University of Liverpool is a very good place to study chemistry. The staff of the department is really friendly and helpful. Lecturers know what they are doing and try to explain things instead of throwing new stuff out without any introductions. But of course studying is my job and no one else can put knowledge into my ‘hard drive’ but me. I also noticed that an electronic teaching system called ‘VITAL’ is really vital for me as a student because it is being filled with necessary feedback every day; it is easy and simple to submit assignments or access teaching material at any time.

The fact that I am a student does not mean that all my life has to be about thick books and lectures. I use my time for sports like basketball and tae kwon do. I left my family, friends and country; I left my small and nice world because I wanted to fulfil my big dream. If I went back in time just before making my final decision, I would do exactly the same thing. I would come to Liverpool to study chemistry.

https://www.liverpool.ac.uk/chemistry/about-us/personal-views/egidijus-anupraitis/

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologija

Paryškintoje vietoje aiškiai parašyta – kad jeigu aš trumpam grįžau, tik tam, kad padaryčiau savo pasirinkimą galutinį.

Egidijus Anupraitis greičiausiai gavo pasiūlymą dirbti kurioje nors Uk žvalgyboje, nes ten tokie specialistai reikalingi.

Todėl juodoji Lietuvos mafija jį uždarė iki gyvos galvos – iš pavydo, nes patys nieko nesugeba.

Pasiskaitykite patys, viskas aišku, kad uždarytas, kad negalėtų priimti pasiūlymo, kurį gavo neseniai, ir jam buvo pasakyta – grįžk, pamąstyk.

Grįžo, įsidarbino, mąstė, – buvo iššaudyta visa šeima.

Tikiu, kad tik laiko klausimas, kada įsijungs į tyrimą UK tarnybos. Juk šmeižiama UK, jos ugdymo sistema: neva jie ne edukavo,  išugdė žudiką, ir ne bet kokį – bet visos šeimos, serijinį. Tai grėsmė ir Uk saugumui, ir nacionaliniam įvaizdžiui.

Nėra kol kas tyrimo duomenų, rezultatūų – bet Egidijus paskelbtas įtariamuoju buvo iš karto – be jokių duomenų.

Egidijus priklausė ir atsinaujinančių energijos šaltinių tyrimo grupei:

http://catalysisgroup.weebly.com/group-members.html

Egidijus Anupraitis (2014)

Egidijus worked on the synthesis and characterisation of the anisotropic Au nanoparticles during his undergraduate studies.

Linas Pernavas ir visi kiti sakydami, jog jis neva nebaigė mokslų, ir kažkas jam nesisekė, šmeižia suimtąjį, nes Liverpulio universiteto puslapyje Egidijus Anupraitis aiškiai nurodytas kaip 2014 metų “alumni”, o ties nanotechnologijų projektu nurodyta, jog jis dirbo projekte “studijuodamas bakalaurą”. Vadinasi, E. Anupraitis baigė universitetą dar 2014 m.

https://missing.liverpool.ac.uk/search/results?year=2014

Nuotr. Kauno prokurorai persistengė: teisia amerikietį Karolį Venckų, už “nusikaltimą”, kurį jis neva padarė būdamas vaiku. Kadangi negali pasiekti Karolio, ir jo mamos Neringos, perrašė viską senelei Laimutei Kedienei. Galėjo įrašyti iš karto “SSRS 58 str.” Visiems būtų aišku, juk tik sovietai teisė vaikus.

Karolio Venckaus nusikaltimas, kai jis, bū9damas 11 metų, giedojo iškraipytą himną, tokiu būdu jo mama Venckienė Neringa padarė nusikaltimą – buvo tiriamas ne kartą.

Vieną kartą Karoliuko veika buvo inkriminuojama jo mamai, tuometinei Kauno apygardos teismo teisėjai Neringai Venckienei.

2015 09  11 tyrimas dėl himno prieš Venckienę buvo nutrauktas,.

Bet tada kažkas sugalvojo tuos pačius įtarimus perrašyti, tik įrašyti močiutę Laimutę Kedienę.

Tokia sufabrikuota byla buvo staigiai atiduota teismui, o teismas staigiai ją atmetė.

Kadangi užsakymas rimtas, prokurorė nepasidavė, skundėsi, Vilniaus apygardos teismas liepė nagrinėti.

Kai jau turėjo kovo 28 dieną įvykti pirmas posėdis, tai nukentėjęs Betingis, kuris kažkodėl laikomas negalintis pats palaikyti kaltinimo – neatvyko iš viso.

Byla nukelta į gegužęs mėnesį.

Senatis dėl Karolio Venckaus tariamo nusikaltimo suėjo 2015 02 10.

Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje, baudžiamąja tvarka neatsako vaikai.

Bet Kauno prokuratūra mano kitaip.

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2016/07/05/skandalas-l-kedienei-iskelta-byla-uz-d-sinkeviciaus-d-dargio-g-poteliunaites-ir-g-gorienes-rasinius-anuko-himna-ir-pareiskima-del-d-kedzio-nuzudymo/

 

Kovo 12 dieną Kauno įgulos karininkų Ramovėje vyko koncertas, kur pasirodė Ramovės choras „Indraja“, kartu su Vilniaus choru „Varpas“, atliko patriotinius, bei klasikos kūrinius.

Įvertinusi pasirodymą, ir aptarusi klaidas, bei pasiekimus, choro vadovė Zinaida Gerasina nutarė, jog galima bandyti ruoštis  „Dainų šventės“, kuri vyks kitais metais, perklausai.

„Choras turi potencialą – bet reikia labai daug dirbti“, teigia ilgametė choro vadovė.

Kauno Ramovės meno vadovas Gintaras Venckus kovo 12 dienos pasirodymu liko sužavėtas. Jis palaikymą chorams išreiškė vienu žodžiu: „Bravo!“.

Klausytojų tarpe buvo vyresnio amžiaus meno mėgėjai, atsargos karininkai, kurie chorams atliekant kūrinius „Brangiausios spalvos“, „Lietuva“, „Kur giria žaliuoja“ , pritardami, ir šaukdami bisui, plojo atsistoję.

Koncertas pritraukė ir nemažai jaunimo. Didžioji salė buvo pilnutėlė.

Kovo 12-osios dienos koncertą  „Dainuoju Lietuvai“ pradėti padėjo ir kadenciją baigusi Seime profesorė Marija Čigriejienė, tarusi sveikinimo žodį.

Chore šiuo metu yra apie 40 dainininkių, kai kurios jų lanko chorą nuo pat įsikūrimo. Choras turi ir solistę, kuri ypatingomis progomis – o tokia buvo Nepriklausomybės šventė – atlieka solinius kūrinius.

„Choro potencialas didelis“, – pripažįsta Gintaras Venckus, „O vadovės lygis – labai aukštas“.

Choro vadovė Zinaida Gerasina baigė chorvedžio spcialybę Vilniaus konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Oficialioje biografijoje rašoma:

„Apsigyvenusi Lietuvoje, 1957–1961 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. J. Januškevičius), 1961–1966 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. K. Griauzdės klasė). Z. Gerasina – respublikinių dainų švenčių konsultantė, Kauno miesto chorvedžių tarybos narė, Marijampolės rajono ir daugelio Kauno miesto dainų švenčių, 1989 m. chorų šventės Ariogaloje (Raseinių r.) ir 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventės Kaune dirigentė. 1969 m. ji apdovanota Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, o 1985 m. Kultūros žymūno ženklu.“

Choro vadovė yra senjorė, ir yra didžiulis pavyzdys, kaip reikia niekada nepamiršti, jog gyvenimas džiugus kiekviena akimirka, kad reikia išgyventi kiekvieną dieną.

„Mergaitės, kodėl jūs tamsiai dainuojat? Jūs nepamirškit – gyvenimas yra labai didelė dovana. Mes čia ne liūdėti susirinkome – mes čia dainuojame gyvenimą!!“ – mėgsta kartoti choristėms choro vadovė.

„Dainų šventės“ peržiūros prasidės jau gegužės mėnesį. Tikėtina, jog KAM valdžia atsižvelgs į šio choro pasiekimus: nes iki šiol buvęs ministras choro nerėmė, traktuodamas, jog jame nėra kariškių. Tačiau choras veikia Lietuvos kariuomenėje, ir yra LK karių patriotiškumo ugdymo vienas iš įrankių. Choro veiklą palaiko ir patalpas suteikia Ramovės vadovas mjr. Mazurkevičius, kuris pats yra ne tik karininkas, bet ir istorikas, humanitaras, ir suvokia meno naudą kiekvieno kario mąstysenai, ir patriotizmo palaikymui. Ramovės veiklų pristatymas miestui irgi yra vienas iš LK ir visuomenės bendradarbiavimo būdų, sąveikos pavyzdys.

Kol kas choro reprezentacines ir menines išlaidas surenka pačios choristės iš asmeninių lėšų, tačiau negi KAM šis choras tikrai nereikalingas? Juk visose KAM ir LK svetainėse taip mėgstama jį pristatyti kaip Lietuvos kariuomenės chorą…

Taip išeina – jūs čia koncertuokite savo malonumui, o mes prisidėsime pliusus savo veiklos ataskaitose.

Manytina, jog naujasis krašto apsaugos ministras galėtų rasti „eilutę“ ir Kauno Ramovės choro paramai, šias lėšas skirdamas tiesiai Kauno Ramovei: juk choro inicijuoti renginiai vyksta ne privatūs, o LK ir KAM vardu. Be to, negi šauktinių rengimo programoje nėra numatytas patriotinis ugdymas? „Thundertale“ tai KAM finansuodavo – nors jie į kariškių chorą net nepanašūs, ir yra komercinė grupė, uždirbanti nemažus pinigus iš savo meninės veiklos.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3968:kauno-igulos-karininku-ramoves-moteru-choras-indraja-intensyviai-ruosiasi-dainu-sventei&catid=33&Itemid=141

 

Lietuvos Policijos generaliniam komisarui

Generaliniam prokurorui

 

Savaitraštis „Laisvas laikraštis Lietuvai“

PAKLAUSIMAS DĖL EGIDIJAUS ANUPRAIČIO GINKLO BALISTINIO TYRIMO, ATŠAUDYMO REZULTATŲ, BALISTINĖS – TRASOLOGINĖS EKSPERTIZĖS, PARAKO PĖDSAKŲ NUSIKALTIMO VIETOJE, BEI ANT JO KŪNO IR KT.

2017  03 29

Įvykus Gaižėnų tragedijai, kai buvo rasti 4 lavonai, Policijos departamentas ir Lietuvos prokuratūra iš karto nustatė įtariamąjį – neva tai yra Egidijus Anupraitis, nes jis dirbo apsaugos firmoje, ir turėjo savo apsaugai ginklą.

Redakcijos klausimai skambėtų taip:

 1. 2017 03 27 Jūsų įstaigos paskelbė nematę jokių tyrimo duomenų, jog žmones nužudė Egidijus Anupraitis. Kokiais objektyviais TYRIMO duomenimis remiantis LR BPK, BK (ne Taro kortomis, horoskopais, „aš manau, ir aš tikiu“ „metodais“) remiantis tai buvo nustatyta? – Ar pirštų antspaudai, DNR pėdsakai, kvapo tyrimas tai rodė – kad be E. Anupraičio patalpose tikrai nieko nebuvo? Ar buvo tiriamos automobilių, batų žymės kieme, ir aplinkui nusikaltimo perimetrą?
 2. Buvo paskelbta, kad įtariamasis sugautas nesipriešino, jis turėjo užtaisytą ginklą. Ar ginklas buvo panaudotas bent vieną kartą nuo jo įsigijimo – Valkavičius visai Lietuvai pareiškė, jog Anupraitis tikrai 21 šūviu sušaudė savo šeimą. Ar tokią Valkavičiaus nuomonę patvirtina ginklo atšaudymo testas – kada jis buvo atliktas?
 3. Valkavičius teigia, jog reikės daryti įtariamajam psichiatrijos ekspertizę. Ar tai susiję su tuo, jog jis neduoda parodymų, o kitokių objektyvių duomenų, jog Anupraitis tikrai iššaudė šeimą – nėra?
 4. Kokią kitą versiją be to, kad „nurašyti“ ant šeimos nario, išsikėlusi tyrimo grupė – juk nusikaltimas gali būti susijęs su tarptautiniu ginkluotu nusikalstamumu? Ar tai gali būti susiję su DAESH, IRA, lietuviais UK? Kodėl tyčiojamasi spaudoje, kad Anupraitios grįžo į Lietuvą? Kodėl jis grįžo staigiai čia gyventi, ar jam buvo grasinama susidorojimu UK? Ar pranešta į UK žvalgybą dėl šio nusikaltimo – juk tai gali būti susiję su Londono teroro aktais, nusikalstamomis grupuotėmis?
 5. Ar į tyrimą įtraukta VSD, kitos spcialiosios tarnybos – juk nusikaltimas neeilinis, gali būti susijęs su tarptautiniu terorizmu? Kodėl policija linkusi tyrimą pabaigti, nukentėjusįjį (yra iššaudyta visa jo šeima)paverčiant „nepakaltinamu nusikaltėliu“?
 6. Koks Gaižėnų šeimos mirties laikas? Ar apklaustas likęs gyvas 1936 m. senolis, kokia jo versija, kas šaudė? Kodėl jis liko gyv as?
 7. Šaudyta patalpoje, lauke, ar tik patalpoje? Šaudė vienas asmuo, 2, 3 ar asmenų grupė?
 8. Kokio kalibro šaudmenys panaudoti? Ar rastos visos tūtelės? Ar jos atitinka padarytų skylių kūnuose ir sienose, grindyse, lubose skaičių?
 9. Kodėl renkami parodymai prieš Anupraitį, o ne vadovaujamasi LR BPK 2 str. „kad niekas nekaltas nebūtų nuteistas“? Ar nužudymo bylose vadovaujamasi tik parodymais apie sunkią vaikystę, kas ir kada panaikino nužudymo bylų tyrimo metodiką – kad būtini pirštų antspaudai, DNR, kvapo t yrimas, balistinė – trasologinė ekspertizė, IMEI celių bokštų koordinačių parodymai?
 10. Kur buvo remiantis IMEI celių bokštų koordinačių parodymais Egidijus Anupraitis nusikaltimo metu, ir beje, ar nusikaltimo laikas tinkamai nustatytas, ar vėlgi, remiamasi „liudytojų parodymais“? Ką rodo lavonų teismo medicinos tyrimai, koks yra nusikaltimo padarymo laikas?
 11. Kada atvyko Anupraitis į Marijampolę? Koks atvykimo tikslas?
 12. Ar E.Anupraitis turi alibi – pvz., kad jis iš viso nebuvo Kauno rajone visą savaitgalį?

 

Image result for linas belevičius

Nuotr. Mokslų daktaras advokatas Linas Belevičius labai aiškiai ir logiškai sudėliojo pagrindiniusakcentus, kodėl jo klientas yra visiškai nekaltas. Teisėjų septyniukei šie loginiai ir aiškūs argumentai netiko. Tai kas tinka aukščiausiojo teismo teisėjams? Ką advokatai turėtų rašyti, kad tai būtų teisinga ir logiška?

 

Pernai metais įvykęs “Daktarų” “susivienijimo” bylos nagrinėjimas, kai 2 016 06 16 ir liko neišnagrinėtos 2 Henriko Daktaro kasacijos, verčia susimąstyti: negi tikrai advokatai galėjo nesugebėti pateikti bylos klastočių?

Vis tik susipažinus su Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimu, akivaizdu, jog Egidijaus Abariaus kasacija buvo ypatingai kruopščiai surašyta ((advokatas Linas Belevičius). Jis yra pagarsėjęs bylose, kai laimėjo milijoninius ieškinius sistemos giuždomai šeimai. Tačiau išliko kuklus, ir neišsišokantis, tokių gynėjų yra reta.

Šioje kasacijoje (sprendimo 50 psl. [perkelta) be kita ko teigiama:

Kasaciniame skunde taip pat teigiama, kad teismų išvados dėl jo kaltės ir dalyvavimo  R. Ganusausko nužudyme yra grindžiamos vien tik R. Žilinsko parodymais (tai pripažino ir apeliacinės instancijos teismas priimtame nuosprendyje.)

Kasatorius pažymi,  kad dėl teisinės padėties specifiškumo R. Žilinsko parodymai negali būti pagrindinis ir lemiamas kaltės įrodymas, be to, jie neturėtų kelti dar didesnių abejonių, nes dėl tinkamai sumodeliuotų parodymų apie savo paties vaidmenį   šioje veikloje ir prokurorų besąlyginio noro patikėti jo parodymais, R. Žilinskas apskritai išvengė asmeninės baudžiamosios atsakomybės.

Prokurorai tyrimą dėl R. Žilinsko nutraukė, patikėję  jo parodymais, iš kurių matyti, kad jis tiesiogiai dalyvavo viso nusikaltimo metu, matė visų kitų asmenų veiksmus, tačiau pats neturėjo tyčios žudyti ir nesuvokė, jog R. Ganusauskas bus nužudytas.

Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismai apie tokį  kaltinamojo – liudytojo procesinio statuso ypatingumą ir specifiškumą nepasisakė  ir apskritai neanalizavo, ar siekis išvengti atsakomybės už nužudymą  galėjo turėti įtakos R. Žilinsko parodymų turiniui ir atitinkamai  jų patikimumo vertinimui.

Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas dėl šios veikos iš esmės neanalizavo ir nepasisakė dėl jo apeliacinio skundo  argumentų įvardijant kitus įrodymų šaltinius bei faktines aplinkybes, paneigiančius ar bent kiek sukeliančius pagrįstų abejonių R. Žilinsko parodymų teisingumu.

Teismai, besąlygiškai tikėdami R. Žilinsko parodymais ir deklaratyviai teigdami , kad jo  parodymai yra patvirtinti kitais įrodymų šaltiniais, įrodymų vertinimo motyvuose nutylėjo, jog nei viena R. Žilinsko nurodyta esminė faktinė aplinkybė objektyviai nebuvo patvirtinta:

nebuvo rastas ginklas, kurį R. Žilinskas neva išmetė jo nurodymu;

nebuvo rastas R. Ganusausko lavonas, kurio užkasimo vietą R. Žilinskas nurodė;

niekas nepatvirtino, jog jis būtų turėjęs ar naudojęsis automobiliu “Mercedes Benz”, kokiu, R. Žilinsko teigimu, jis naudojosi nužudymo naktį.

Priešingai, nei teigiama nuosprendžiuose, R. Žilinsko parodymai nebuvo nuoseklūs:

nuoširdžiame prisipažinime jis nurodė, kad H. Daktaro prašymu pats vairavo automobilį važiuojant pas R. Ganusauską, o vėlesniuose parodymuose jau tvirtino, jog vairavo ne jis, o H Daktaras.

Visi šio įvykio tiesioginiai dalyviai, kurie galėtų patvirtinti ar paneigti  R. Žilinsko duotus parodymus, yra mirę, taigi jo parodymų nebeįmanoma patikrinti jokiomis procesinėmis priemonėmis ir savarankiškais įrodymų šaltiniais”.

Nors Lietuvos Aukščiausiajam teismui aiškiai advookatas Linas Belevičius sudėliojo visus taškus ant, 7-niukė n ieko neanalizavusi, šį Abariaus kasacinį skundą atmetė, nepaaiškinę, kas neįtiko gerbiamiems teisėjams.

Lietuvos Aukščiausias teismas, 2016 06 16, byla Nr. 2k-7-2-699/2016, p; 50.

 

neringa-venckiene-pateike-dar-viena-ieskini-valstybei1

Nuotr. Neringa Venckienė, teisėja, Seimo narė, dabar – pabėgėlė iš …demokratinės Lietuvos, prašanti politinio prieglobsčio JAV.

Ar pastebėjote, mieli skaitytojai, ir pilietiški žmonės – jog jeigu tik kas nors rašoma apie Neringą Venckienę, visada minimi jos 39 nusikaltimai – kurie buvo praktiškai „nukabinti iš oro“, vartaliojant BK, ir ieškant „tai ką čia dar prikabinti?“

Nors  2015 05 24 pareiškimas dėl suėmimo pateiktas pagal visus „nusikaltimus“, 2015 09 14 Kauno apygardos prokuratūros nutarimu dalyje tyrimas yra nutraukiamas.

O dabar bandykime prisiminti, ar apie tai parašė „violetinių bylų žinovė“ Asta Kuznecovaitė, arba „pedofilijos nebuvo, Motina Nekalta“ apologetė Laima Lavastė?

Ne, nes Lietuvoje beveik nėra laisvos žiniasklaidos, o jeigu tik ji bando pasireikšti – kaip „Laisvas laikraštis“, tai bandoma tada nugesinti visokiomis idiotiškomis bylomis, kurias kurpia tie patys, persekioję Neringą Venckienę, Garliavos diedukus, ir taikius žmones, budėjusius Klonio gatvėje, bei privačiame diedukų kieme.

Jeigu gretimoje valstybėje vyksta valstybės perversmas, ir verčiamas Prezidentas, kuriam oponento „opozicija“ nesugebėjo surasti, o užsienio žvalgybų skiriamus pinigus „demokratijai“ baltarusių „opozicionieriai“ tiesiog pragerdavo – o tą išsiaiškinusį Vytautą Pociūną nuleido žemyn pastoliais, kad ten jam atsiskyrė ranka bekrentant nuo jų – čia viskas gerai. Čia kova už demokratiją.

Neringai Venckienei inkriminuoti idiotiški kaltinimai, jog ji vertė Lietuvos valdžią, nes Renaldas Ščiglinskas kažką parašė internete – tarsi jis būtų jos sūnus, vyras, senelis, ir jinai atsako už jį – panaikinti.

LR BK 228 str. 2 dalis – ir sugalvok tu man, net ne pirma dalis, o antra – panaikinti.

Prokuroras Darius Jakutis labai įtikinamai įrodė, jog ji nesinaudojo savo kaip teisėjos kėde, kad  pasiektų tikslų, kurių, Neringa Venckienė deja ir nepasiekė.

Sąžiningas prokuroras nutarime stebisi, kodėl prokuratūra „prikabino“ ne 1, o 2 dalį,- nes veikos sudėties jis nemato iš bylos medžiagos, nes  kad būtų siekusi labai didelės ir dar asmeninės naudos (juk vargšė pedofilų kankinta mergaitė neturėjo jokio turto, anei sąskaitų), ir labai didelės žalos Neringa Venckienė nepadarė. „Gal tik policijos pajėgos buvo skiriamos didesnės, prižiūrėti piketuojantiems žmonėms, ir viskas“, nutarė prokuroras.

Per įtarimų ir suėmimo prašymo tekstus visur kartojasi, kad 2012 03 22 pasakydama „čia teisingumo nėra“, N. Venckienė pasikėsino į Lietuvos Nepriklausomybę.

Buvau šalia, net yra „Kauno dienos“ nuotrauka. Nieko nusikalstamo ten negirdėjau. Pati pirma perdaviau į „Karšto komentaro“ redakciją.

Štai kaip pedofilų klanas suvokė žodžius „pasidaryti teisingumą patiems“ – čia jau jų reikalas.

Neringa Venckienė akivaizdu turėjo galvoje, jog jai reikėjo bėgti su pedofilų kankinta mergaite.

Kad ji kankinta – rodo 5 psichiatrų apsklausos, bei poligrafo parodymai, kai „nekaltieji“ susijaudindavo, klausiami apie seksualinius nusikaltimus. Gal ir juos diedukas Kedys ištvirkino, ir liepė jaudintis? „Nesu girdėjęs žodžio „pedofilas“ per gyvenimą“, prisipažino senolis. „Pederastą“ girdėjau – armijoje. O to kito žodžio ne. Kaip galėjau kažką primokinti, jeigu nebuvau susidūręs su tokiais dalykais iš viso?“ retoriškai klausia senukas Kedys. Juk atsakymo – nėra. „Per visą gyvenimą 56 metus tik 3 administracines baudas turėjau. Vieną Kryme. Kitą Šančiuose palei bažnyčią per greitai važiavau.  Prokurorų akyse buvau nematęs. O dabar baigiu apvažiuoti visos Lietuvos teismus. Visur jau buvau.“

Akivaizdu, jog seneliai Kedžiai persekiojami, nes jie – Drąsiaus Kedžio tėvai.

Kvailos įtarimų vietos, kur sesuo Neringa yra brolio bendrininkė, ir ji bendrininkaudama ir į priekį numanydama, kad Cinino sprendimas bus toks, koks bus – kad nesant įstatymo, bus išteisinama po mirties (nors procesas po mirties neįmanomas) – tyčia 2009 metais – žinodama į priekį, kad bus „nustatyta“, kad prokuroras Šileikis melavo, ir poligrafas melavo – rašė raštus, ir taip darė nusikaltimus, ir dar tyčia.

Kvailai skamba tos įtarimų vietos, kad rašydama skundus, ji trukdė prokuratūros darbui, todėl prokuroras Jakutis nustatė : negalima drausti rašyti skundų, pareiškimų, prašymų.

Prokuroras Jakutis nustatė, jog ir N. Venckienę palaikantys mitingai – ne nusikalstami, nieko ten neteisėto nebuvo, o jeigu policija kažką įžvelgė – juk iškėlė smulkias administracines bylas, asmenys jau atsakė ta tvarka.

Šis sveiko proto prokuroras – gaila, kad ne dėl visų kaltinimų jis pasisakė, bet tik dėl dalies – nutarė, jog mitingai nėra nusikalstama veika.

Keista bylos vieta, kur teisti bandoma už tai, už ką Neringa Venckienė jau atsakė civiline tvarka – sumokėjo už kiekvieną vaiko negrąžinimo (n ors vaikas – ne daiktas) dieną po 200 litų. Vis tiek kaltinama, jog toje veikoje buvo ir nusikaltimo. Tačiau įstatymai, galiojanti teisė neleidžia teisti už tą patį keletą kartų.

Beje, byloje persistengta: minimas negaliojantis 2010 05 14 Kėdainių rajono apylinkės teismo nutarimas, kuris po savaitės buvo sustabdytas, o po dar savaitės – panaikintas. Prokurorams nesuvokiama, jog spendimas, kad galėtum jį vykdyti, apskritai turi egzistuoti. Jie kaltina Venckienę, kad ji nepaisė 2010 05 14 sprendimo, kurio tiesiog… nėra.

Grįžtant prie „sprentimų nevykdymų“:Laimutė Stankūnaitė pasirinko nuteisti N. Venckienę civiline tvarka – vadinasi, nusikaltimo nebuvo.

Viena keisčiausių vietų nutarime, jog N. Venckienė išleisdama knygą, „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“ padarė nusikaltimą, nes ji žinojo, kad pedofilijos niekada nebuvo. Tačiau garsusis Cinino sprendimas, kur jis išteisino mirusius juk buvo tik po metų. (Cinino brolis dirbo Muitinės tyrimų valdyboje, jo broliui ir kyšininkavimo pasienyje nėra – nors vežėjai nebeapsikentė lietuviais kyšininkais, ir Baltarusijos teisėsaugai juos sukundė. Teisėjo brolis visiškai nenorėjo girdėti, kad ne tik Medininkuose, bet ir Lavoriškėse kyšininkaujama. Užsirašė liudininkus, bet niekada manau jų neapklausė.)

 1. Venckienės knyga, kuri yra neva nusikalstama, išėjo per 2012 m. Seimo rinkimų agitaciją, o įstatymas atgal negalioja, galėtų prokurorai žinoti, kad piliečiai nesugeba šokinėti laiku atgal, kaip jie: ypač jeigu tie piliečiai – teisininkai.

Labai sunku turint sveiką protą, ir aukštąjį teisinį išsilavinimą, įtranzuoti į fantastų fantazijas, šokinėti su jais laiku pirmyn, atgal, arba suvokti, kai jie teisia dvasias, arba jas išteisina.  Čia reikia būti įvaldžius begalinę fantaziją. Ne visi tokie meniški.

Įdomiausia šioje byloje yra tai, kad Neringai Venckienei nutraukiama byla ir dėl Lietuvos valstybės himno paniekinimo – nes akivaizdu, ji 2010 02 10 buvo darbe, Kauno apygardos teisme, kai vyko kažkoks mitingas.

„Vaizdo medžiagoje nematyti Neringos Venckienės“.

Tačiau po metų kam iškeliama byla – kuri nutraukta 2015 09 14 nutarimu?

Laimutei Kedienei.

Teisininkė Neringa Venckienė, atsiuntusi savo mamai Laimutei Kedienei tuos dokumentus, ir pabraukė tas vietas, kur vėliau mamai  nurašyta nuo jai, dukrai,  mestų įtarimų.

Dabar viskas perkelta Laimutei Kedienei. Pamenate tą galimai kvailai sukurptą bylą, kur močiutė kaltinama anūko himnu?

Ir kur pirma instancija iš viso atsisakė priimti bylą  į teismą, nes surašyta su klaidomis?

Taigi: pati pamatinė klaida yra ta, kad tyrimas dėl Karolio Venckaus, kuriam tebuvo 10 metų, himno pagiedojimo apskritai nutrauktas.

Jeigu tyrimas nutraukiamas, dar kartą pradėti, „atradus ką nuteisti“ – negalima, turėjo prokurorė Inga Gudonienė eiti per proceso atnaujinimą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Tačiau juk byla – net ne jos.

Prokurorei priminsiu tyrimą, kuris buvo nutrauktas – tai Nr. 01-2-00103-11.

„Išparazituoti“ iš nutraukto tyrimo epizodą, apsimetus, kad nieko nenutiko, kad dėl to epizodo jau priimtas nutarimas apskritai nutraukti tyrimą – negalima.

Štai ir išlindo yla iš maišo: prokurorė Inga Gudonienė vykdo pakartotinį procesą.

Prokuroras Jakutis nenustatęs, kas prikurstė Karolį Venckų giedoti himną su iškraipymais, tyrimą tiesiog nutraukė.

Tyrimo pakartotinumas, beje, vykdomas su labai dideliu įkarščiu, ir suėjus apkaltinamajai senačiai dar 2015 02 10 – labai keistas prokurorės Ingos Gudonienės bandymas kažką kažkam įrodyti: gal kad yra „kietesnė“ už apygardos prokurorus?

Įdomu, o ką apie tai mano Evaldas Pašilis?

Apygardos prokuroras nutraukia tyrimą, apylinkės prokurorai, iš kažkur gavę nutarimo nuorašą, nurašo žodis į žodį su tais pačiais kableliais, ir iškelia vėl tą pačią bylą – tik kitam asmeniui?

Juk tai ir yra piktnaudžiavimas tarnyba: naudos siekimas, naudojantis savo kėde. Negi prokurorė nesuvokia, ar neskaitė kodeksų, kad tyrimo pakartojamumas – negalimas. Jeigu prokuratūra tyrimą nutraukė – tas nutarimas galioja ne tik bylos šalims: tas galioja ir prokurorams, kad ir kiek jie save laikytų „aukščiau įstatymo“, ir netgi aukščiau aukštesnės prokuratūros prokurorų…

O po to kruvinomis ašaromis verkia savo dingusių galimai agenčių – bet jeigu neužsiimtų nesąmonėmis, gal galėtų skirti agentūrinio tinklo apsaugai, arba apmokymus pravestų agentėms, kaip nesielgti ir neatrodyti, kad neužmuštų su kastuvėliu? Jau nekalbu apie tai, jeigu prokuratūra visas šitas lėšas, skirtas diedukų Kedžių, Neringos Venckienės ir patvorio žmonių persekiojimui, skirtų nusikaltimų prevencijai…Turbūt išnyktų ir mašinų vagystės, ir žudynės. Ir nereikėtų versti čigonus prisiimti „zonderbrigadų“ ar mafijos padarytų nusikaltimų. Apie tai, kaip „demokratija“ įgyvendinta buvo Gruzijoje, kur koks sutapimas, gyveno Audrius Butkevičius – „psichologinio karo specialistas“ – rašė „Karštas komentaras“: Saakašvilio „demokratinio“ režimo priešininkus „zondebrigados“ užmušdavo su kastuvėliais.

Rezonansinė byla, neseniai išreklamuota, yra svarbi nužudymo būdu: jis yra aiški nuoroda į tai, kas metų metais vyko Lietuvoje, ir tai aiški užsienio spectarnybų vizitinė kortelė. Dar vienas patvorio pranašas, pamenu, 2009 metais stovėdavo su plakatu „Prezidente, naikinkit kilerių tarnybą“. Pamenate šį plakatą?

Vėliau „pranašas“ buvo užtildytas, pasiūlius bylinėtis dėl nepalankių komentarų – pinigai užtemdė protą, ir jis pamiršo tą savo plakatą.

Paprastam piliečiui dar nuo Garliavos epopėjos viskas aišku, kas dedasi Lietuvoje. Kad yra jėgos teisė, o įprasta teisė – neigiama. Pats didžiausias idiotizmas teigti, jog Maidanas su Molotovais – čia taikus piketas, o Garliavos piketukas/ai privačiame kieme – čia valstybės perversmas.

Bet čia jau kito straipsnio tema.

P.S. Keisčiausia įtarimų vieta yra jog Jonas Furmanavičius mirė 2009 10 04.

Kiek mes atsimename, juk mums visiems buvo pateikiama, jog jį nušovė Drąsius Kedys 2009 10 05 Kauno senamiestyje. Gal galėtų prokuratūra atsakyti, ką ji iš tikrųjų žino apie Jono Furmonavičiaus žūtį – kodėl visuose įtarimų tekstuose „suklysta“, – net pas Gediminą Aiduką nurodyta, jog Jonas Furmonavičius mirė 2009 10 04. Gal kažkoks telefoninis pokalbis, kad „viskas teisėjo nebėra“ nutekėjo, ir yra laikomas kaip šantažo įrankis?

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3951:pasakydama-cia-teisingumo-nera-n-venckiene-pasikesino-i-lietuvos-nepriklausomybe&catid=47&Itemid=101

Image result for kedziai

Į redakciją pranešė aktyvūs garliaviškiai, kurie pavakare pastebėjo Laimutę Kedienę pašte, siunčiančią kažką svarbaus.

Jie pasiklausinėjo, ką skundžia, ir Laimutė paaiškinusi, jog atsibodo nuolatinis turto ribojimas, kur be kita ko, įrašyta, kad negalima naudotis namu, sklypu.

Susirūpinę garliaviškiai praneša:

„Jau kiek diedukai iškentė? Niekam tiek neskirta, kiek jiems. Paklausėme – na ir dėl ko tos nutartys, kas ten rašoma? Moja ranka. Tada papasakojo, jog rašoma, kad negalima naudotis turima, per prakaitą užgyventa nuosavybe – namuku, garažu, sklypu. Todėl Laimutė ir Vytautas Kedžiai, kurie be šio namo nieko neturi – dukra namą perrašė buvusiam vyrui – ir sako – tai ateis, vėl už kojų ir rankų – bet tada jau nebegalėsime grįžti. Todėl ir skundžiame.

Mes, aktyvūs garliaviškiai, pasiklausinėjome, o kaip skundė – jeigu patys rašė? Juk nors žmonės su galva, bet juk reikėjo kažką kaip sakant, teisiško, surašyti?

Tai atsakė diedukai, jog labai paprastai – pasižiūrėjo, kas nutartyje ne taip.

Diedukas Kedys, pasirodo, kaltinamas nusikaltimais už apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties ribų.

Todėl visiškai nekaltas. Todėl skundžia, kodėl neteisėtas procesas vykdomas, ir prašo nuimti visus areštus, ir palikti jį ramybėje.

Kadangi Kedienė kaltinama pagal naują senatį, nors ir jai sueis jau kitais metais – tai ji prašo atsižvelgti į tai, jog net „pats pačiausias“ Henrikas Daktaras buvo teisiamas tik šimtu tūkstančiu, o juk kaltinamas nužudęs žmones.

O štai tvirkinimo byla nesunkus nusikaltimas – jau 579 240 eurų.

Tai nenormalu. Neatitinka teismų praktikos, proporcingumo, sveiko proto principo.

Dar paklausėme, ką diedukas papildomai nurodęs kaip argumentą – pasidarė įdomu: tai vis tiek labai garsūs mūsų apylinkių žmonės, pasipriešinę pedofilų klanui.

Atsakymas labai paprastas, kaip ir pats diedukas: Antanui Terleckui Lietuvos Aukščiausiasis teismas priteisė vos 3000 eurų. Nes LR BK 154 str.- gretimas straipsnis po LR BK 153 str. – irgi nesunkus nusikaltimas, todėl nepriklauso didelė išmoka. Netgi nuo 5000 eurų sumažino.

Taigi, diedukas ir motyvavo – jeigu Antanui Terleckui pats Lietuvos Aukščiausias teismas sumažino, nes nusikaltimas – nesunkus, tai negali būti dėl nesunkaus nusikaltimo kitoje byloje 579 240 eurų ieškinys ir dar kad teismas šokinėtų pagal ieškovų dūdelę – areštuotų sąžiningai įgytą nuosavybę, drausdami ne tik ją perleisti, bet netgi naudotis. Diedukas pasakė – keista, esu, vadinasi, neteisėtai savo paties virtuvėje: bet juk tai nenormalu!

Laimutė Kedienė, nurodė skunde, kad ieškinys absoliučiai nepagrįstas, ir kad mergaitė Deimantė buvo visada linksma, sveika, ir tai liudija oficialūs švietimo įstaigų dokumentai.

Mes, garliaviškiai, po šio džiugaus susitikimo nuėjome į mūsų bažnytėlę pasimelsti, nes į ją eidami ir susitikome Laimutę Kedienę.

O jūsų, žurnalistų, prašome paskleisti šią žinią, tik neminėkite, mūsų, tebūnie – mes būsime tiesiog garliaviškiai.“

 

 

Linas Pernavas, iškilmingai pareiškęs, jog yra surasti 6 įtariamieji dėl Ievos Strazdauskaitės nužudymo, vėliau gyrėsi, kad 4 yra suimami.

O po savaitės gyrimasis baigėsi, nes reikia pateikti įrodymus, kad tie romai, kurie sėsliai ir turtingai gyveno, tikrai grobė ir žudė Ievą.,

O įrodymų lyg ir nėra, nes mašinoje kraujo pėdsakų – nulla.

Laikas, vieta, aplinkybės – nesutampa.

Iš labai didelės piaro kampanijos gali būti totalus piššš, jeigu romai pradėjo sakyti teisybę – mes nežudėme.

Jeigu jie sakys, kad jie nežudė, tai bus panašiau į tiesą,. nes romams draudžiamas “šlapias reikalas”.

Romai gali kažką išburti, kažką gal paimti, bet būtinai tik iš svetimo kiemo, kaimo – iš savo gyvenamosios vietos šiukštu nevogs, neims nieko – tačiau žudyti jiems neleidžia romų tradicija.

Linas Pernavas persistengė.

Lauksime atsikvošėjimo, ir rimto ekspertinio darbo.

O ne pasakojimų, ir spaudos bumo, vadinamojo “piaro”.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3929:ievos-strazdauskaites-itariami-zudikai-neigia-savo-kalte&catid=47&Itemid=101

valiunas

Šiandien šulinyje surastas subadytas ir nužudytas aktyviai prieš narkotikus ,čigonus ir visą kitą brudą kovojęs Tautininkų Partijos ,Jonavos skyriaus pirmininkas Giedrius Valiūnas .Giedriaus nužudymu suimti trys narkomanai .

Pagarba Lietuvos Policijai !!!

Nuotraukoje Jonavos skyriaus Tautininkų Partijos suvažiavimas .Giedrius Valiūnas ,pirmas iš dešinės viršuje .Kodėl žiniasklaida visą šitą info slepia ,manau supratote .

Linkiu stiprybės kovotojams prieš narkotikų platintojus čigonus Andrejus Lobovas ir Tautininkų dvąsiniui lyderiui Julius Panka .

Simonas Kroydonas, FB

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/jonavos-rajone-ieskotas-vyras-rastas-nuzudytas-59-771386