Lietuvos kariuomenė – vis dar “lūzerių” talpykla?

Posted: March 3, 2017 in Uncategorized

andrius_juozulevicius_chiotas_karikatura-500x666

Per savo gyvenimą teko sutikti ne vieną karį, kariškį, teko matyti ir ropojant keturiom “vdupel” girtus viename bare, o vienas kariškis persigėręs per kariuomenės dienos šventimą, netgi atpakalia krito nuo laiptų: būtų užsimušęs, bet laimei, ant kietų raudonų plytų palangių buvo sudėtos apkasų imitacijos – maišai su šienu. Taigi, vdupelistas liko gyvas.

Teko kartą to baro rūsyje pagauti skrendantį tokį Čiotą.

Buvo tiek prisigėręs kad ne ėjo, o ropojo, tada užkliuvo, ir skristi ėmė, būtų trenkęsis į tas pačias raudonas plytas. Nors nemenkas vaikinas, sugaudžiau, nes kažkaip, pasidarė gaila jo tuščios galvos.

Nes tuščiagalviai, girdėjau, kariuomenėje, labai reikalingi: kuo daugiau ten  bandoma ką nors įdėti, tuo tuščiau skamba.

Kartą berods tai buvo 2013 03 23 renginys Karininkų Ramovėje (konkrečiai – Lietuvos kariuomenės šachmatų  turnyras), teko matyti, kaip kapitonas Vaidas rūsčiu žvilgsniu sugaudė bandantį sprukti iš renginio Čiotą.

“Ateini čia”, pamojo pirštu kapitonas.

“Kas leido pasišalinti? Renginys ką baigėsi?”. Visi kiti kariai bijojo bėgti iš renginio – o Čiotas pabandė. Ir buvo pagautas.

Tačiau pats Čiotas save vaizduoja kaip vos ne Lietuvos kariuomenės veidą, vos ne tobulybę.

Paskutiniais gandais, Čiotui vos nesibaigė belange ir baudžiamąja byla, kai jis, pašauktas į pratybas, “pasiėmė biuletenį”, bet kai ganėtinai žioplas, kažką netinkamai susiformijo, ir jam buvo iškelta byla dėl pasišalinimo iš kareivinių režimo, ar tarnybos pareigų neatlikimas, bet ne baudžiako tvarka, 229 straipsnis, o matyt tik tarnybine. Juk yra draugelis , kuris išsuka nuo visų b elangių ir nemalonumų.

Vargšelis vos neatsidūrė belangėje, baudžiamosios bylos negavo,. ale nuo atlyginimo taip drūtai buvo nuskaičiuota, jog mokėjo dalimis visus metus.

O dar visiškai neseniai buvo vieno pusvadžio numylėtinis. Tipo – viskas galima, jeigu mane tas globoja.

Baisu, kai kariuomenėn prilindę vidutinybių, ir telkiasi vieni paskui kitus tuo pačiu principu.

Negaliu nepasidalinti Čioto karikatūra, nes ji beveik nesiskiria nuo fotografijos.

Tiesa, paskutinį bajerį pridėsiu: kartą Čiotas bandė praeiti “specukų kursus”.

Aš išgirdau tame raudonų plytų bare iš “chebros”.

Ir mes visi pradėjome tiesiog klykti:

“Bet juk Čiotas jautrus. Jį galima labai greitai sutraumuoti”, springo barmenas.

Tai ar čia Lietuvos kariuomenė, kuri nugalės rusą?

Tik kuo – septyniais Čiotais?

Ar Čiotas lakstys ir daužys rusams per makaules su fotoaparatu?

Nejuokinkit.

kupciuslk

Dar vienas LK galimai lūzeris.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s