Juozo Vitkaus išminavimo batalione – transgenderiai?

Posted: March 10, 2017 in Uncategorized

eglandasvisinskasKristina Sulikienė nuotrauka.

Karinių struktūrų paprašyta išsiaiškinti, ką tuo nori pasakyti Juozo Vitkaus išminavimo bataliono vienas iš vadų Eglandas Višinskas (dešinėje).

Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuotrauka.

Su transgenderiu – nepaniuręs. Kariuomenėje – nuotaikos nerasta. Ką tai reiškia?
spokas
Dešinėje apačioje eilinis karts Špokas, Visinsko atvestas į batalioną.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s