Jeigu Lietuvos prokuratūra būtų įgali, būtų ištyrusi AOTD prie KAM kapitono Liutauro Balčiūno (galimą)nužudymą

Posted: March 11, 2017 in Uncategorized

Image result for liutauras balčiūnas

Jeigu Lietuvos prokuratūra būtų įgali, būtų ištyrusi AOTD kapitono Liutauro Balčiūno nužudymą. Dabar tesugeba vaikytis Ievutes  ir romus.

Šeštadienį, kovo 11 dieną, komjaunimo tiesa pasveikino mane su neįtikėtinu puolimu, vėl kaip per LR Seimo rinkimus, prirašė totalių, kliedesių, vėjų, ir paskleidė tarpe visuomenės.

Nes aš, jau daugelį metų tyrinėdama visokias prokuratūros ir policijos nutyrinėtas bylas, abejoju, kai jie tiria ne pagal įrodymus, o pagal kažkokį fantastmagorinį – pasakų – mitologinį modelį, kur svarbiausia, kad nesuseitų jokie faktai – bet kad būtų gražiai papasakota.

Nejučia prisiminiau kaip prieš keletą metų į mane kreipėsi JAV netikėtai mirusio Antrojo operatyvinių tyrimų departamento prie KAM, kapitono, Liutauro Balčiūno tarnavusios ir tarptautinėje ryšių žvalgybos organizacijoje – mama.

Ji pateikė medžiagą, iš kurios buvo akivaizdu, kad niekas neištirta,  – kai 20 13 02 15 kapitonas buvo rastas JAV kariniame viešbutyje, neva sėdintis tuščioje vonioje, nuogas. Be gyvybės ženklų. Niekas negaivino, nes visi ir taip esą žinojo, kad miręs.

Mirusio kapitono Liutauro Balčiūno kūnas tėvams Lietuvos ambasada negrąžintas kelias savaites.

Nors įvairiuose atsirašymuose buvo dėstoma, jog Liutauras Balčiūnas neva mirė dėl širdies veiklos sutrikimo, pomirtinėje ekspertizėje parašyta, jog širdis – absoliučiai sveika, išdėstyta viskas po širdies gabaliuką, aptartos arterijos sienelės – viskas sveika.

Visur parašyta: mirties priežastis – nenustatyta.

Mirties liudijime, kuris išduotas ne tėvams kreipusis, o Lietuvos gynybos atašė – irgi mirties priežastis „nenurodyta“.

Lavoną atpažino patys tyrėjai.

Klasikinis tyrimas, kur kaltų nėra, visa tiesa nustatyta, o tėvams telieka kryželis.

Kai Lietuvoje kas nors dingsta, ir vyksta „tyrimas“, aš patikėkite, į viską žiūriu kiek kitokiomis akimis: ne vieną žūties bylą narpliojau, ir ne vienoje matau prokuratūros pasakų, tikrų „skazkų“, na vaikučiams prieš miegą.

Šita byla įdomesnė tuo, kad tyrimus atliko ir JAV karinių tyrimų centras (kriminalinis), ir pagal AOTD vado prašymą – Generalinė prokuratūra.

Kodėl aš taip reagavau, kai Generalinė prokuratūra perėmė Ievutės dingimo tyrimą? Nes tik žuvusių karininkų, ir dar žvalgybos, GP imasi. Todėl ir klausiau Elenos Martinonienės – kurgi tarnavo Ievutė, kad GP tiria? Atsakyti nesugebėjo.Prisiminus mūsų Nepriklausomos Leitvuvos kariuomenės Žvalgybos karininko žūtį, į akis krenta keli neati tikimai.

  • Neaiškus mirties laikas. Būtent Liutauro Balčiūno mama yra medikė, ir ji pagal stiklakūnio kitimą, „pričiupo“, jog lavonas – senas. Tačiau nesugebėjo įrodyti, nes ji užsikabino tik už kalio koncentracijos  kitimo, tačiau bendro vaizdo neišvedė į priekį.
  • „Seniai skusta barzda“. Kiek pamena mama – neseniai prieš mirtį buvo kalbėjusi su Liutauru, ir per skype jis atrodė gražiai nusiskutęs. Šitos aplinkybės niekas niekada netyrė.
  • Atvykusi ypatingų situacijų greitoji (nors vėliau meluojama, jog civilinė) kūno nelietė, ir negaivino – nes iš karto žinojo, kad miręs. Vadinasi, 10:40 jau buvo lavoninis sustingimas, kas yra nenormalu, nes dar iki 8:30 Liutauras Balčiūnas pusryčiavo.
  • Jo mama atkreipė dėmesį, kad lavone nerasta iš viso maisto, ir tik 20 ml skysčio – niekas nesugebėjo paaiškinti, kodėl. Nes ryte liudytojų teigimu, jis tikrai pusryčiavo. Mediciniškai neįmanoma, kad kūne nebūtų nei krupelės maisto, jeigu ką tik valgyta.
  • Žuvusiojo mamai skaudžiausia KAM ispekcijos išvada, jog Liutauras Balčiūnas mirė ne tarnybos metu, nes kūnas rastas vonios kambaryje. Iš tikrųjų, iš bylos duomenų, akivaizdu, jog 2013 02 15 kelionė buvo visiškai ne ekskursija, o tarnybinė kelionė į slaptą raketų bazę. Nieko sau „ekskursija“ į raketų bazę – na ir mėgsta juokus mūsų KAM inspekcijos tyrinėtojai. Todėl pasiruošimo laikas vykimui į raketų bazę tikrai yra tarnybos metas, o ne laisvalaikis. Nes remiantis KAM ministro 2012 12 12 įsakymu, tai Liutauras Balčiūnas vyko į tarnybinę kelionę, kvalifikacijos kėlimui, nuo 2013 01 08 iki 2013 08 18.
  • Sveikatos gruopė – A“tinka misijoms. Todėl širdies sutrikimo jis neturėjo, ir negalėjo turėti.
  • Nesutampa ūgis ir svoris. Viskas parašyta amerikietiškai, apskaičiavus lietuviškai, skiriasi, ūgis mažesnis 2 cm, o svoris irgi 1 kg skiriasi. Iš bylos dokumentų akivaizdu, jog lavonas – sustingęs, tą parodė ir vėliau atsiųstos nuotraukos. Lavonas susirietęs, o tokio lavoninio sustingimo per 2 valandas pasiekti neįmanoma, jeigu preziumuotina, kad pavalgęs pusryčius, nuėjo į kambarį ir iš karto mirė. Susirietusio lavono ūgį išmatuoti sunku. Liko jis greičiausiai nematuotas, „iš akies“ nustatytas. Pagal L. Balčiūno dokumentus, turimus kariuomenėje.
  • Nors Lietuvoje tyrimas buvo nutrauktas, nes neva viskas nustatyta – niekas nustatyta nebuvo. Širdis mirusiojo buvo visiškai sveika. Jokia ūmia infekcine liga nesirgo. Mirė “savaime”, ant nugaros nubrozdinimai.

Jeigu Linas Pernavas tokias pajėgas kaip dabar demonstravo  būtų metęs Liutauro Balčiūno mirties priežasčiai tirti –  galimai būtų ištyręs ir privertęs prisipažinti jau visą meksikiečių rajoną, – juk įtariamojo reikia. Amerikiečiai bent nepritempinėjo, ką matė – tą parašė. Kad nemato jokios mirties priežasties.  Nes nesuvokiamos aplinkybės, todėl neįmanoma ištirti, kas nutiko.

Tyrimas, kai Lietuvoje buvo baigtas, JAV jisai vyko, tyrėjai kreipusis man angliškai, atsiuntė gedintiems lavono nuotraukas – o nuo jų ir turėjo prasidėti visas tyrimas.

Ant lavono matėsi kažkokios užklijuotos skylės, 4 pleistrai. Niekas nepaaiškino, ką tai reiškia.

Lavonas – sustingęs, susirietęs, plaštakos – ištinę. Jis buvo vartomas po viešbučio kambarį įvairiausiomis pozomis, ir nebuvo paaiškinta – kodėl.

Kalbinta kriminologė Rūta Gajauskaitė tada paaiškino, jog poza neatitinka numatomos mirties nuo širdies smūgio, kurio negalėjo būti dėl objektyvių priežasčių, nes karininkas niekuo nesirgo – priežasties.

Pagal mirties pozų lentelę, kriminologė paaiškino, ši poza – sušalimo, o ne mirties nuo širdies smūgio.

Pradėjus judinti bylą iš mirties taško, klasikiniu metodu atsirado „komsomolkė, paėmė interviu, gedintys tėvai davė tą interv iu, ir atitarabadijo visai Lietuvai, kad Liutauras Balčiūnas mirė nuo širdies smūgio – ko bylos medžiagoje iš viso nėra,

Tokiu būdu dar buvo užmesta dėmė Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybai, taip išeina, ji negerai išekspertavo karį.

Analizuodama dokumentus, atkreipiau dėmesį į labai aukštus Liutauro Balčiūno psichologinius rodiklius.

Tokių karių ypatingai nemėgstama, jie vadinami „per gerais“.

Labai panašius rodiklius aš gavau KMEK. Visokios girtuoklės „žurnalistės“ su įnirtingais šmeižimais nuolat bando įrodyti priešingai.

Esmė lieka esme: kad Lietuvoje nusikaltimai netiriami, net jeigu bus žuvęs žvalgybos karininkas, kaip atsitiko su Liutauru Balčiūnu, vis tik turėjusiu kapitono laipsnį (žvalgybos).

Tai vis tiek nesuvokiu: kuo tokia svarbi Ieva, ir kur ji galimai tarnavo, jeigu jos paieškai buvo sutelktos šitokios pajėgos?

Linas Pernavas, man atrodo, neatsakys.

Nes kai Liutauro Balčiūno tėvai norėjo bent sužinoti, ką reiškia visi šitie neatitikimai, buvo įjungtas klasikinis atsirašinėjimo, atsifutbolijimo „metodas“.

O štai kai dingo kažkokia Ievutė, tai buvo sutelktos nerealios pajėgos: svarbesnė negu Liutauras Balčiūnas, Ievutė buvo ieškoma ir vandenyje, ir iš oro, o į Žeimius apklausti visų gyventojų vyko net 40 policijos ekipažų (taigi, 80 policijos tyrėjų).

Jeigu su tokiu enziazmu būtų tiriamos visos rezonansinės bylos – o Liutauro Balčiūno žūties byla irgi yra tokia – tai būtų išaiškinami visi nusikaltimai.

Stebint, kaip operatyviai buvo dirbama ir po vandeniu, ir iš oro, akivaizdu, jog pajėgumus turime. Tik kad nenorima dirbti. Lengviau atsirašinėti.

Taigi, mielieji – kaip mirė Liutauras Balčiūnas? Nėra jokios išvados? Mirties priežastis – nenurodyta?

O kaip paaiškinti jaunuoliams, kurie nenori eiti tarnauti į tokią kariuomenę, kurioje kariai tai nuo meningokoko miršta, tai, išvykę į žvalgybos pratybas, „savaime vonioje“ sukniumba, ir jų vietinė greit uškė net negaivina – nes savaime suprantama, kad jau po 2 valandų sustingęs. Nors gaivinti nuo širdies smūgio sukniubusį galima ir būtina.

Ir kaip gali turėti sąžinės toks Montvila rašinėti, kad jeigu kūnas rastas vonioje, nors karys rengėsi vykti į raketinę bazę ir ten klausyti apmokymų – tai čia ne tarnybos laikas. Nors viešbutis – kariniame miestelyje.

Gedime visų tarnyboje žuvusių karių. Net jeigu KAM nepripažino, kad Liutauras Balčiūnas žuvo atlikdamas pareigą Tėvynei, ir tarnybos metu. Atšaukimo iš tarnybos įsakymo niekur neradau, nors ir ieškojau. Tarnybinis koeficientas nurodytas, ir net 70 proc. prie algos priedas. Tarnyba armijoje ne atostogos. O tarnybos laikas. O žūtis tarnyboje – žūtis Tėvynės garbei.

Būtent pagarbos Liutaurui Balčiūnui ir jo šeimai pasigedau visame tame tyrime.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s