Po kreipimosi į KAM 2-ąjį departamentą dėl komjaunimo tiesos melagysčių, bei Juozo Vitkaus išminavimo bataliono srž.mjr.Eglando Višinsko – informacinė ataka

Posted: March 11, 2017 in Uncategorized

eglandasvisinskas

Vakar kreipiausi į Antrąjį operatyvinių tyrimų departamentą, dėl to, kad dėl manęs yra gauta „anonimkė“, kurioje rašoma, kad grandiniui Andrejui Gvozdevui padedu, o jis yra nelegalas, ir pridėta nuoroda į „LL“ straipsnius.

Dar priburta, jog aš neva pagal Valaičio tarnybinį iš kažkur pašalinta. Todėl nurodžiusi, kad tarnavau kariuomenėje lygiai 2 metus, ir kad Valaitis rašė 3 raštus, iš kurių viename mane kaltino špionažu, nes aš šnipinėju 1965 metų gamybos ginklus, ir jeigu Rusija sužinos, kad LK ginkluota metalo laužu, mus iš karto nukariaus, ir panašios nesąmonės. Visi 3 majoro Valaičio raštai pripažinti nepagrįstais, o jo paties veikla buvo tiriama tiek AOTD, tiek kitų KAM kontrolės organų, atrasti pažeidimai Mokomajame Pulke, jie buvo šalinami.

Surašiau viską, kas aktualu, ir paprašiau ištirti, kodėl Juozo Vitkaus bataliono vyr. Puskarininkis Eglandas Višinskas fotografuojasi transgeneriškose sesijose.

Pridėjau foto.

Viskas.

Išėjome švęsti kovo 11-osios, giedojome himną, kėlėme Vyčio vėliavą, pagerbėme mirusius karius, bendravome su atsargos karininkais.

Komjaunimo tiesa nuolat vykdo šmeižimo kampaniją.

Niekada iš LK  manęs niekas nepašalino. Esu perkelta į rezervą.

Viešas melagingas puolimas nepakeis KAM ministro Juozo Oleko 2015 06 05 įsakymo perkelti mane į rezervą.

Kadangi akivaizdu, iš AOTD viskas nutekėjo girtuoklei „kūzei“, būtina paviešinti išsiųsto rašto turinį.

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono viršininkui bei

Prašome perduoti kopiją KAM AOTD

j.eil.Kristina Sulikienė

2013-09-26 – 2015 06 05 tarnavusi Didžiosios Kovos apygardos 8-ojoje rinktinėje, 2015 06 05 KAM ministro įsakymu pervesta į atsargą (rezervas)

TARNYBINIS PRANEŠIMAS DĖL EGLANDO VIŠINSKO VEIKLOS; PAAIŠKINIMAS DĖL ANDREJAUS GVOZDEVO VEIKLOS VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ METU; SIŪLYMAS DĖL KARIO A. GVOZDEVO MOTYVAVIMO BEI AUKŠTESNIO LAIPSNIO SUTEIKIMO, JAM GRĮŽUS Į TARNYBĄ

2017 03 10

Prieš pat Nepriklausomybės dieną tai yra vakar vakare, sužinojau, jog „Avilio“ sistemoje nepagarbiai esu minima aš, prašoma pradėti kažkokius veiksmus dėl to, kad aš teisiškai padedu Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono kariui šiuo metu esančiam vaiko priežiūros atostogose – Andrejui Gvozdevui. Kuriam, beje, atsisakinėjau padėti, dėl kai kurių aplinkybių.

Visų pirma – jūsų batalione nuo seno klesti tokia tvarka, jog yra karių, kurie sau leidžia viską. Teko karius stebėti ir su jais bendrauti 2011-2012 m. laikotarpiu neoficialioje aplinkoje. Prisižiūrėjau visko.

Priminsiu buvusio vado Vilčiausko elgesį, kai jis su tarnybine – ne bet kokia, bet išminavimo – mašina 2012 01 05 važinėjosi po Teleičių kaimą, gąsdino taikius gyventojus, vėliau Karo policijai melavo, kad „pasiklydo pakeliui į VI fortą“, nors ten nėra kur pasiklysti: jam labai rūpėjo pagąsdinti tokią mergaitę Deimantę Kedytę, kuri pamačiusi karinę ir dar išminuotojų mašiną, tikrai išsigando. Sako – dabar manęs atvažiuos net ne policija, o kariuomenė. Tą vaiką ir man teko raminti. Tokie galimi cirkininkai, kaip Vilčiauskas, yra Lietuvos kariuomenės diskreditacija. Jis be to, ne tik kad galimai piktnaudžiavo padėtimi, bet dar ir nusifilmavo ten stoviniavusiam metraštininkui, mašinos numeriai buvo užfiksuoti, juos ir perdaviau į kariuomenę tos pačios dienos 16:30, informuotas karininkas iš karto pasakė, jog tai išminavimas, ir kad jam neleidžia sistema pažiūrėti, kas čia toks. Kadangi kalbėjau su majoru, iš karto supratau, jog užkliudžiau „šyšką“. Taip vėliau ir paaiškėjo, o Vilčiauskas tyliai buvo perkeltas „kelti kvalifikaciją“, vėliau – išgrūstas į Ruklos „pelkę“.

Šį „pasiklydėlį“ aš pati papildomai apklausiau Ruklos Jonušo Radvilos Mokomajame pulke, 2014 01 22, jis pasakojo tas pačias nesąmones net praėjus 2 metams po įvykių. Turbūt gyvenime nematęs Kauno žemėlapio (oficialiai – žvalgybininkas, ir dar žiemos pratybų specialistas), ir nežino, jog Garliavoje 6 forto nėra. Artimiausias fortas 4-asis, tačiau jame nevykdavo jokie kariniai veiksmai, turime dažasvydžio entuziastus, fortas priklauso Kauno Marių regioninio parko direkcijai (ar priklausė).

Visame šitame fone užpernai dar išlindo toks Eglandas Višinskas, jis apsimetė, jog jam reikia teisinių paslaugų, atvežė popieriukus, man surašius jam atsiliepimą į bylą, tiesiog dingo nesusimokęs. Atvykęs buvo su civiline apranga, melavo, jog netarnauja kariuomenėje. Popieriukų neišmečiau, turiu, ten dėl tokio klubo „Partizanas“, buvo byla dėl prekės ženklo.

Buvo kartu atvykęs su labai nepavykusiu kariu Andriumi Juozulevičiumi, kuris irgi apsimetė, jog jam kartu reikia paslaugų. Iš tikrųjų šiedu veikėjai kaip aiškėja, galimai vykdė kriminalinę žvalgybą. Man būtų labai įdomu sužinoti – nuo kada KAM sistemoje tarnaujantys kariai dirba kartu ir VRM, ir kokiu būdu minėti du galimai komediantai gavo atlyginimą už tai, kad atvyko pas mane į namus apsidairyti prieš Kriminalinės policijos“lietų“ (kriminaliniu žargonu „krata“), kurį vykdė 2015 03 25 labai teatrališkai, nieko namie nerado, tiesiog pavogė visus namų kompiuterius, USB, net kario Simo Simonavičiaus darytas šachmatų turnyro nuotraukas, bet vykdė kažkokį „darbą“, vaidino,(pasiėmę rusus „tyrėjus“), kad „vykdo pareigą tėvynei“, mėtė ant grindų Lietuvos kariuomenės uniformas, pamatę gražiai sudėtas. Žodžiu, man įdomu, kodėl su tokia „chebra“ susimetę KAM sistemos kariai, konkrečiai Juozulevičius ir Višinskas, kurio FB profilis rodo, jog jis mėgsta dalyvauti kažkokiose pederastiškose fotososijose. Jeigu rūpėtų karių moralė, turbūt pasižiūrėtumėte į šio kario FB profilį, kas ten vyksta. Ar profesinės tarnybos kariui, kuris kaip rašo LK puslapiai, yra 3-ias žmogus batalione – tinka fotografuotis gėjiškose, transgenderiškose fotosesijose? Kaip tai derinasi su tarnyba? Suprantu, jog gėjų diskriminuoti negalima – tačiau tą taip aiškiai išreikšti, ir pabrėžti, jog štai aš Eglandas Višinskas, labai palaikau gėjus ir transgenerius – irgi nelabai sakyčiau derinasi su Lietuvos kariuomenės įvaizdžiu.

Be to, pažymėtina, jog karys yra nutukęs, o tai nesiderina su jo pareigomis, be to, kyla klausimas, ar profesinėje karo tarnyboje įmanoma turint tokį nutukimą, turėti aukštą sveikatingumo grupę? Kaip supratau – Višinskas galimai priklauso „neliečiamųjų kastai“. Tačiau į akis krenta apsileidimas ir kariui nereikalingas nutukimas.

Kodėl tiek kalbu apie E. Višinską? Nes bandau įvesti į kontekstą, kaip atsitiko, jog tik dabar ėmiausi ginti nuo sisteminio persekiojimo Andrejų Gvozdevą, iš kurio įvairios papirktos tarnybos tylutėliai bandė atimti vaikus, vykdydami netgi provokacijas su jėgos struktūromis, laužiantis jėga į namus be menkiausio preteksto.

Todėl, kad visokie tokie Višinskais ir panašūs veikėjai diskreditavo kariuomenę, – pradėjo atrodyti, jog visi kariai vykdo žvalgomuosius veiksmus prieš „atsarginius“, todėl pradėjau principialiai nebebendrauti su kariais, išskyrus tik nuo majoro laipsnio, šitiems darau išimtį – nes kitus įtariau policijos žvalgomąja veikla, arba „šeštaujant“ vienam iš Ruklos majorų. Dėl Višinskio ir Juozulevičiaus provokacijų atmečiau visus Andrejaus Gvozdevo bandymus su manimi susisiekti, kol jis nebetekęs vilties, susikūrė su žmona FB profilį „Automobilių remontas“, ir parašė neminėdamas savęs, tiesiog, kad vykdo remonto veiklą, ir ieško naujų klientų, priėmiau draugavimo pakvietimą, ir pasiguodžiau, kad man „numiręs“ akumuliatorius – o situacija tokia, kad mano meistrai taip praeitą kartą prisidirbo (buvo sugadinta važiuoklė – padaryta,kad įvyktų „savaiminė avarija“, palikti pusiau prisukti varžtai), kad nebegaliu niekuo pasitikėti, todėl iš viso mečiau mašiną, ir vaikštau pėsčiomis.

Tuo labiau, rašiau anonimui, kad nors ir esu atsargoje, bet noriu išlaikyti gražią formą, nebūti nutukusi, jau numečiau 12 kg.

Bandžiau išsiaiškinti, kas čia per žmogus, bet jis anksčiau pajutęs, kad labai saugausi kariškių, neišsidavė.

Galiausiai pasiūlė atvažiuoti ir įstatyti akumuliatorių, ką vieną dieną ir padarė.

Atvyko pas mane į namus  Kauno raj., vasario 18 dieną, apie 10 val ryto. Atvyko kartu su žmona Edita, su akumuliatoriumi, susipažinome, paaiškino, jog tikrai žmona vykdo autoserviso veiklą, parodė veiklos liudijimą. Tačiau jie atvykę geranoriškai, padėti.

Seną akumuliatorių pasiėmė, kai paklausiau, kiek viskas kainuoja, pasakė, kad dabar tai nėra visiškai svarbu, kad pavažinėčiau, vėliau pasikalbėsime, jie man nupirks naują, aš galiu ramiai pasitaupyti pinigus.

Mane nustebino toks draugiškumas, nes žmonės atvyko šeštadienį.

Todėl kai vakar sužinojau, kad buvusioji Andrejaus Gvozdevo žmona Vilma Gvozdevienė rašinėja į AOTD nesąmones, apie tai, kad jis vykdo nelegalią veiklą, kad dubliuoja kario profesionalo ir verslininko veiklą, mane liaudiškai tariant, paėmė siutas. Toks šventas pyktis.

Visų pirmų, dėl visų Višinskų ir Juozulevičių ir majorų Triusikų (buvo toks majoras, Rukloje, kuris rašinėjo absoliučias nesąmones, po to kariuomenėje gavo vardą „Triusikas“,  nes jis ten kai kuriuose raštuose kliedėjo, jog aš įstojau į kariuomenę pasižiūrėti karių triusikų, po tokiais nesąmoningais raštais dėjo parašą, aš tą raštą paviešinau – tai tas anonimas ir mini majoro Triusiko „tarnybinį raštą“.) nebeįmanoma pasitikėti kariais.

Deja, buvo 3 tarnybiniais raštai.

Viename majoras Triusikas minėjo, jog aš įstojau į kariuomenę, nes aš noriu šnipinėti kariuomenės ginkluotę. Ypač, kai ryte einame į ginklinę. Priminsiu, jog mums buvo išduoti sulūžę 1965 metų gamybos šrotiniai šautuvai, kuriuos ardant reikėdavo padaužyti su plaktuku.

Po to juk rašiau „antrukams“ apie tikrus pažeidimus – tai FB naudojimas visur pratybose, fotografavimasis su ginklais, ko iš manęs niekada neišpeši, nebent su muliažu ir netikru ginklu – po to Rukloje vyko patikrinimai. Man apie tai atsiskaitė seržantai ir leitenantai.

Taip kad man labai įdomu pasidarė, kodėl Vilma Gvozdevienė, kuri apsimeta visišku anonimu, tokia prielanki Rolandui Valaičiui, kurio majoru pavadinti neapsiverčia liežuvis. Tai tas pats majoras, kuris bandė mane sudoroti, tačiau visos tarnybos, kurioms jis rašė – juo nepatikėjo. Nes tai, ką jis rašinėjo, buvo kliedesiai. Jis nesugebėjo paaiškinti, kodėl jo valdomame vienete tiek daug pažeidimų. Tada ėmėsi KGB taktikos – ir apskundė pareiškėją- o galgi pavyks susidoroti?

Taigi, ten tame raštelyje jums visiems minima būtent aplinkybė, jog Andrejus Gvozdevas neva vykdo nelegalią veiklą.

Kad bendrauja su manimi. Vykdydamas tą neva nelegalią veiklą. Ir kad rašomi straipsniai, ir dar rašomos nesąmonės, kad Andrejus Gvozdevas neva neįsileidžia “jam priskirtų socialinių darbuotojų“. Pridedamas „Laisvo laikraščio“ puslapio adresas – kompiliuojamas pranešimas pagal pernai metų „Žvalgybos ataskaitą“, kurią aš iš karto apskundžiau pačiam VSD vadui Dariui Jauniškiui bei užsienio šalių žvalgyboms, nes mane papiktino nesąmoningos išvados, jog laikraštis, kuriame rašau straipsnius – Kremliaus, (ar Kremlių). Į laikraštį pačios žvalgybos, tam, kad galėtų suklastoti savo pačių ataskaitą, atsiunčia savo agentų, kurie kartas nuo karto kliedi nesąmones, aš pastoviai tikrinu šitus kliedesius, ir perspėju redaktorių, bet jis ne visada manęs klauso. Milda Bartašiūnaitė, Laurynas Ragelskis, – yra žvalgybų produktai, jų veiklos netraktuočiau kaip „grėsmės“, nes jie tyčia veikia, kad „sukurtų grėsmių foną“, kad VRM, KAM ir konservatorių VšĮ gautų dar daugiau lėšų „kovai su grėsmėm“. Pasidariau šioks toks specialistas grėsmių kūrėjų identifikavime. Todėl man labai ir užkliuvo anonimkė: neva žiūrėkite, juk čia tas pats Kremliaus portalas, minimas ataskaitoje!

Matosi, jog rašė ne Vilma Gvozdevienė, o kažkas iš kariuomenės, tačiau asmenino Gvozdevo turto faktai tai paimti iš jos pranešimuko – šmeižto į VMI, kuriuo jau sausio pradžioje buvo skundžiamas Andrejus Gvozdevas, neva vykdo nelegalią veiklą – taiso automobilius. Dabar anonimkė yra nevykusi kompiliacija – dalį laiško suformavo kažkas, kas adresuoja į „grėsmių ataskaitą“, kita dalis – pačios ex žmonos rašyta.

Man susidarė įspūdis, jog vaikystėje pedofilų auka tapusi Vilma Gvozdevienė kuri gimdė 14 metų, tiesiog yra priklausoma nuo kažkokių kariuomenės veikėjų. Yra žinomi faktai, jog jai kažkas batalione dovanodavo gėles, kažkuris iš karių. Pedofilijos pasekoje pasigimdytą vaiką Andrejus Gvozdevas, būdamas aukštos moralės, užsirašė kaip savo vaiką, netgi siunčia išlaikymą šiai vargšei mergaitei. O jos motina skundinėja jį, kad turbūt tik jis neturėtų pinigų jų vaikui – nesvarbu, kad A. Gvozdevo ne biologinis, bet jis turėdamas labai plačią širdį, jį labai myli – išlaikyti. A. Gvozdevas turi dar vieną biologinį vaiką, iš viso per kelias šeimas net 5 vaikus, ir visus juos myli vienodai. Tokios anonimkės yra nepateisinamas šmeižimas šio puikaus kario, tėvo, šeimos vyro.

Man panašiausia, jog tarkime Eglandas Višinskas, kuris yra nemėgiamas batalione, ir kuris pats nemėgsta gerų karių – o Andrejus Gvozdevas buvo šauktinių išrinktas mėgiamiausiu instruktoriumi – arba pats parašė tą galimai kliedesį, arba paprašė Vilmos Gvozdevienės rašyti, nes tas anoniminis raštelis yra nukreiptas ne tiek į Andrejų Gvozdevą, bet kartu sudėti keli dalykai:

  1. Majoro galimai paranojiko „Triusiko“ vardas ir pavardė. Majoro galimai paranojiko visi 3 rašteliai, kuriuos jis rašė dėl manęs 2014 metais (galite susirasti „Avilio“ sistemoje – neįtikėtini ir neeiliniai skiedalai) pripažinti nepagrįstais. Joks tarnybinis tyrimas mano atžvilgiu nepradėtas, atvirkščiai – majoras „Triusikas“ kaltas, kad Lietuvos kariuomenė nemokėjo man laiku algos, vilkino sutarties vykdymą 5 mėnesius, vėliau LK kanceliarija manęs atsiprašė, ir sumokėjo 13 eurų delspinigių (2015 02 03 išmokėjo); po to aš 5 kartus atsisakiau vykti į pratybas, nes nebenorėjau vėl už savo pinigus kelti LK prestižą. Man neišdrįso kelti nei baudžiamosios, nei tarnybinės bylos. Nors tokiu atveju priklauso. Įsakymu pervedė į rezervą. Tačiau tame raštelyje, kaip ir kitose nesąmonėse, kliedima apie mane, nurodant į majorą Triusiką. Tai rodo, jog veikia Rolandas Valaitis, kuris nevertas Lietuvos kariuomenės majoro laipsnio, nes laipsnis vienintelis, kuriuo jis galėtų prisistatyti – tai galimai KGB, kurio klasikinius veiklos metodus naudoja: tą pademonstravo, kai rašinėjo ant manęs šmeižikiškus raštelius, siekdamas man iškelti „špionažo“ bylą. Vien tas faktas, kad aš net ir dabar gyvenu kariuomenės apsuptyje, ir mintinai žinau, kada lenkai atvažiavo, kada išvažiavo, kiek atsivežė šarvuočių, ir kuriame viešbutyje snaudžia sąjungininkai – paranojikas Triusikas irgi turbūt sakytų, kad jinai seka. Istoriškai jau taip yra, kad Rokai visada buvo kariuomenės apsuptyje, o čia gyvenantys žmonės tiesiog mato daugiau, ir susigaudo daugiau. Todėl rašinėti šitas nesąmones apie Ruklos „šnipinėjimą“ – tai jau nesikartosiu, bet tada gavau lengvą šoką. Tuo labiau, jog dar anksčiau gaudavau netgi nuotraukų iš „specukų“ pratyubų. O čia – „šnipinįja lūženas – čia grėsmė“. Pranešiu, matote, priešams, kaip smarkiai mes ginkluoti! Kai kariai ir taip nesislepia, ir viskas yra kaip ant delno: iš Suvalkėlių kariai kai važiuoja, matosi visa ekipuotė ir ginkluotė.  Kai eini miesto centru, irgi matai – va, kariai eina. Kas turi akis – temato. Kiti nieko nemato ir nepastebi.
  2. Eglandas Višinskas labai nemėgsta Andrejaus Gvozdevo. Veikia ir E. Višinskas. Andrejus Gvozdevas, jo nebeapsikentęs, išėjo vietoj žmnos į vaiko priežiūros atostogas, nes buvo persekiojamas, norėjo palikti kariuomenę. Šiuo metu yra dirbama su kariu psichologiškai: atstatoma jo motyvacija, (švelniai) įtikinėjamas nepalikti kariuomenės. Kiek matau, LK neturi tokio skyriaus, kuris rūpintųsi karių psichologine būkle, LK įprasta tik bloginti tą būklę – o atstatyti nelabai kas imasi. Kiek matau, grandinis Gvozdevas yra labai motyvuotas, jis tiesiog gyvena kariuomene. Palaiko labai draugiškus ryšius su kariais, pas jį garaže padangas kai kurie laiko neatlygintinai, atvažiuoja aplankyti jo po darbo, nes pasiilgę. Šauktiniai iki šiol jam rašo laiškus, susirašinėja per socialinius tinklus. Tačiau, kaip matau iš „anonimkės“, bandoma sukurpti istoriją, jog Andrejus Gvozdevas neva nelegaliai dirba, ir dubliuoja savo kaip kario veiklą. Tai yra melas. Jeigu jis kam padeda, tai po to neįmanoma atsiskaityti, jis neima pinigų. Aš dėl akumuliatoriaus ilgai neturėjau pinigų, o jis nepaėmė, kai pamačiau, kad nepavyks iš viso atsiskaityti, tai tada mainais aš paskaičiau jo bylų dokumentus, ir pasiryžau padėti, nes pamačiau neatitikimus: kariškis, tarnaujantis LK, negali būti įtrauktas į jokius socialinės rizikos sąrašus, nes tai yra tiesiog reputacijos tiek kario, tiek visos kariuomenės, griovimas. O tai labai primena Rolando Valaičio, kurio vadinti majoru neapsiverčia liežuvis – metodiką. Diskreditavimas bet kokia kaina (vienas pagrindinių KGB veiklos metodų „diskreditacija visur ir visada – ypač darbe“.) Anonimkėje ir rašoma „neįsileidžia jam priskirto socialinio darbuotojo“, kas nežino situacijos, iš karto pagalvoja: oho, koks prastas šis karys – jam skirtas socialinis darbuotojas. Dėl šios situacijos, kai šmeižiamas ir karys, ir kariuomenė – nes joks socialinis darbuotojas jam nepriskirtas, nes kario tiek psichologinė, tiek psichosocialinė būklė yra gera – šiek tiek kritusi motyvacija tarnauti, dėl Eglando Višinsko grubaus elgesio su juo, persekiojimo – kreiptasi tarnybiniu raštu į KAM. Pranešiau apie situaciją, kad buvusi žmona ir jos banditas vyras (apie jo ryšius su teroristinėmis grupuotėmis pranešta į MI5, nes porelė gyvena tiksliau, slapstosi, Anglijoje) Laimis Lukšas terorizuoja Andrejų Gvozdevą, šmeižia jį, seksualizuoja jo dukrą. Buvusi žmona susimetė su dabartinės žmonos Editos buvusiu vyru. Laimis Lukšas pasigrobė ir Eligiją Lukšaitę, dėl kurios vyksta teismas, ir jame irgi klastojami duomenys, yra ištrintas Andrejus Gvozdevas, kad jis neva nefigūruoja mažametės podukros gyvenime.
  3. Todėl galimai Eglando Višinsko veiksmai, kai jis organizuoja „anonimkę“, turi būti tiriami. Jeigu nepasitvirtins, jog čia Eglandas Višinskas – tiesiog labai atsiprašau už versiją. Tačiau man yra labai panašu, nes Andrejus Gvozdevas skundėsi, jog kažkurią dieną, jis atvaręs vieno kario mašiną į batalioną, buvo apibartas vėlgi Eglando Višinsko, kodėl važinėja, kas jam leido. Pagalba kovos draugams, net jeigu esi atostogose – Eglando Višinsko traktuojama kaip baisus pažeidimas, nors aš daugiau pažeidimų esu fiksavusi, per daug nesiplėsiu, ir būtent juk inžinerinio bataliono kažkas iš kažkurio vieneto vadų padarė pernai pažeidimą, kai vykdė pratybas Rokuose, niekur nepranešė, ir išlaipinę karius miesto dalyje, išgąsdindami taikius gyventojus, ir vaikus, einančius iš mokyklos, dėl ko aš pranešiau į KAM. Vėliau jūsų batalionas man paskambino, ir atsiprašė, kad niekur nepaskelbė neskelbiamų pratybų. Tai bent tiek gerai, tačiau tokie pažeidimai negali būti vykdomi. Mašinos atvarymas kito kario – ne pažeidimas, o pagalba; karių išlaipinimas miesto dalyje su visa ekipuote, imituojant priešo išsilaipinimą iš traukinio – pažeidimas.
  4. 2014 metais užfiksavau 6 inžinerio bataliono karius, kareivinių režime pabėgusius iš pratybų „Kardo kirtis“. Su vienu bendravau, tai atvyko be uniformos, su džinsais, gyrėsi, jog žmonos vardu turi chemikalų biznį, dar nuėjo į „Bike show millenium“, o pasikonsultuoti nori, nes susimušė Karmėlavoje su kitu kariu, ką reikia daryti.Susimušė palei parduotuvės kameras, „bet jau viskas gerai, gavau įrašus, jau sunaikinau“. Kadangi AOTD ir Karo policija niekada nieko netiria, tai aš pranešiau viešu pareiškimu apie tai, kad kareivinių režime esantys kariai savavališkai paliko pratybas „Kardo kirtis“, o palikę tarnybą, darė nusikaltimus. Jeigu suskaičiuotume pažeidimus, kuriuos vykdo batalionas, ir pasidomėtume, kas atsakingas už visa tai, turbūt irgi akys nukryptų į Eglandą Višinską. Man šiuo metu tikrai labai įdomi pasirodė jo veikla. Ypač kuo jis užsiima laisvalaikiu, kas ten per gėjiškos fotosesijos, ir ar tai nėra jo papildoma finansinė veikla, tuo labiau, kad Andrius Juozulevičius net neslepia, jog dirba ir ne kariuomenėje: fotografuoja, veda „blogą“, gamina suvenyrus. Tačiau visos strėlės – į atostogose esantį Andrejų Gvozdevą. Gal kad nebūtų inicijuojamas patikrinimas visame Inžineriniame batalione – kuo gi užsiima kariai? Čia toks pamąstymas. Nesu prieš, kad kariai dirbtų papildomai, jeigu tai netrukdo tarnybai: kad gamintų rankdarbius, ar vestų sukarintus užsiėmimus vaikams, sportuotų, keltų kovinę dvasią, reklamuotų kariuomenę.

Bet aš esu prieš, kai vyksta majoro Triusiko lygio provokacijos kariuomenės viduje, kai aukšti kariai mokomi provokacijų „meno“, nors iš nuotraukų matau, jog Eglandas Višinskas neprabėgtų maratono. Aš turbūt irgi neprabėgčiau, bet aš mėgstu ėjimo sportą, ir laisvai nueinu 13 km. Be to, manęs niekas neskirtų priešakinėse linijose, nes man su išsilavinimu, net nepriklauso. Tačiau aš kas dieną palaikau formą. O štai trečias žmogus batalione – ne. Kodėl?

  1. Dėl kitų „anononimkės“ „argumentų“, kad štai, pasižiūrėkite, ta Sulikienė rašo straipsnius. Jau paaiškinau: yra kreiptasi į visas įmanomas tarnybas, kad jie paaiškintų, kokiu pagrindu neadekvati Eglė Budvydė visą laiką bandydavo įsilaužti pas Andrejų Gvozdevą į namus. Vakar dienos žiniomis, Eglė Budvydė skambinėjo ir atsiprašinėjo. Aš nedirbu laikraštyje. Aš dirbu „Sulikienės Kristinos individuali veikla“. Mano darbovietei neprivaloma tikrinti, iš kur klientai gauna pinigų – čia jau AOTD ir VSD darbas. Jeigu UAB „Patikimą verslą“ finansuoja Rusija – jūs pateikite įrodymus, nes kitokiu atveju – tai tiesiog sąžiningų žmonių šmeižimas. Pyktis, kad mes turime darbo vietas. Jeigu nesupratote, aš po patirto persekiojimo kariuomenėje, tiesiog turiu labai ironišką požiūrį, ir tiek, tačiau ironija yra labai sveikas dalykas, o savikritika dar niekam nepakenkė. Apie Rusijos kontaktą – Lietuvą 1991 07 29 de jure ir de facto pripažinusio Kovediajevo, specialiojo Jelcino įgaliotinio- sūnų – ne kartą rašiau, ir aš didžiuojuosi šia pažintimi. (Beje, po susitikimo Kaune su juo ir prasidėjo puolimas, susijęs su kapitono Neimonto informacine ataka prieš mane ir generolą Žuką.)
  2. Dėl „anonimkės“ „argumentų“, kad Andrejus Gvozdevas „dirba ir neišrašo čekių“, jau paaiškinau: paskolino savo akumuliatorių, atvažiavo šeštadienį, labai padėjo, nes kitą dieną reikėjo daug važinėti. Tai yra auksinis žmogus. Po savaitės atvažiavo su pjūklais, ir pareiškė, jog kadangi pas mane namie per šalta, jam taip atrodo, jis nusprendė, kad mes visi turime važiuoti ir pripjauti man malkų. Kadangi žmogus grandinis, o aš tik jaunesnysis eilinis, tai negalėjau neklausyti. Mes kūrenomės briketais, ir aš tiesiog pripratau prie pusžemės temperatūros namie. Dirbome 3 dienas. Labai gražiai išvalėme audros nustekentą mišką. Prilaužiau šakučių ir pačiam Andriui, dabar garaže, kur dirba jo žmona, o jis jai padeda susipirkti detales, susigaudyti šitame biznyje – šilta, ir saugi malka kūrenasi. Čia turbūt irgi sužinojusi buvusi žmona apskųs: koks negeras žmogus, dirba šeštadieniais, sekmadieniais, ir nerašo čekio. Atsiprašau: kokiais čekiais turime apsikeisti – karys kariui? O gal ne toje kariuomenėje vis tik aš tarnavau? Kas čia per kariuomenė, kuriai galima pateikti „anonimkę“:  žinote, karys toks ir toks esantis atostogose, neatlygintinai dirba pas kitą karį, nes nori jam padėti. Skundas teikiamas tuo pagrindu, nes karys padėjo ne bet kam, bet baisiajai Sulikienei. Bet baisioji Sulikienė visų pirma žmogus. Visų antra – jeigu kam nors nepatinka tai (objektyvūs tikrovės faktai, ir fizikos dėsniai), tegul skrenda į Mėnulį. Taškas.
  3. Kai majoras Triusikas ir kapitonas Isterikas (per 10 mano tarnybos dienų jam visiškai nuvažiavo stogas, jis ne kalbėjo, o klykė) atsisakė man leisti prisiekti oficialioje ceremonijoje, aš išėjusi į atsargą, pasakiau atsargos karininkams, kad neturiu priesaikos. Kadangi Laptevų jūrų suvažiavime buvo buvęs kariuomenės vadas generolas Kronkaitis, aš su atsargos karininkų pagalba, daviau privačią priesaiką. Kadangi mūsų priesaika yra platesnė (ji apima nuostatą, jog padėti vienas kitam, ir šeimos nariams), tai priminsiu: tarpukario kariai gyveno platų visuomeninį gyvenimą, padėdavo vieni kitiems, draugavo šeimomis. Laikas LK suvokti, kad čia nebe SSRS armija. Nors kai tarnavau Rukloje – tiek Triusikas, tiek Isterikas ištisai rėkaudavo, jog „o va SSRS tai buvo taip“. Užtenka tos sovietinės nostalgijos. Ir užtenka tų „stukadrylinimų“. „Stukačiai“ neatsilaikytų nei vienos dienos. Jeigu vyktų rimti įvykiai. Tokie su savo nutukimais, arba Juozulevičius su nuline motyvacija kariuomenėje būti. (Juozulevičius niekada nepastebėtas su moterimi. )

Nerimtai atrodome. Atsigaukime dar nuo Rusijos info atakos, kurią inicijavo kapitonas Neimontas, su savo pranešimukais, apie tai, kad „kažkas dubliuoja generolą Žuką“. Baisiau diskredituoti kariuomenės vado buvo neįmanoma. Rusijos spauda klykė, kad mūsų generolas yra toks kvailas, kad jis nežino, kas už jį rašinėja. (2 mln. Tiražu radau, kad rašė.) Kapitonas Neimontas irgi galimai vykdė LK vidaus destruktorių nurodymus, nes pagal psichologinį portretą kažkas apskaičiavo, jog aš galiu išversti Žuką iš kėdės. Deja, taip vos neatsitiko, kai AOTD atsisakė tirti kapitono Neimonto provokaciją. Jeigu generolas nesugeba pasipriešinti šalia sėdinčio provokatoriaus kerams, tokį generolą tada reikia keisti, vos ir nepakeitė su samčiais ir šakutėmis. Kapitonas Neimontas, galimai vykdydamas Valaičio ir ko. Nurodymus, turėjo „legalizuoti“ melą, kad aš neva tarnavau kariuomenėje „tik dvi dienas“. Galiausiai gavosi, kad ta, 2 dienas tarnavusi, pranešė atsakingoms tarnyboms apie betvarkę Lietuvos kariuomenėje – priminsiu, AOTD atsisakė tirti, tyčiojosi, kai paskambinau telefonu – ir generolas Žukas nežinau, kiek reikės laiko, kad atgautų įtaką. Turbūt ir nebeatgaus. Paplokime Valaičiui ir jo agentūrai. Mačiau, kaip FB Valaitis rašinėja, ir vadina save „mokesčių mokėtoju“. Ar daug mokesčių sumokėjo, kai, kaip UAB „Krausta“ akcininkas, pats su savimi – kariuomene – pasirašė sutartį, ir turint tokią logistikos valdybą, teikė „kraustymo paslaugas“? Mokesčių mokėtojas atsirado.

Dabar matau naujas provokacijas, ir trikdymus darnaus kariuomenės darbo, kad išėjęs paauginti vaikučio, labai geras karys Andrejus Gvozdevas, kurio dėka tikrai bus galima (ir jau tas įvyko – kai jis šauniai vadovavo šauktiniams), atstatyti Lietuvos kariuomens prestižą, persekiojamas netgi būdamas vaiko priežiūros atostogose.

Šiam kariui daviau konsultaciją – kad jis atostogose, ir jis neprivalo reaguoti į jokias anonimkes, negrįžti į tarnybą atostogų metu – nes kaip supratau, to yra siekiama, nes norima pavogti ir parduoti jo vaikus. Bandoma jauną šeimą išblaškyti, sutraiškyti, vykdoma vaikų prekyba. Dirba išsijuosę buvę sutuoktiniai, palaikomi kažkieno iš kariuomenės vidaus.

Kadangi Andrejus Gvozdevas yra majoro Triusiko žodžiais tariant“ per geras karys, ir mums tokių nereikia“, manau, kad LK būtent reikia labai gerų karių, ir iš senų karininkų dinastijų.

Todėl visame šitame fone siūlau:

Ištirti Eglandą Višinską – ar tik jis nepalaiko ryšių su Vilma Gvozdeviene, kuri gyvena su Laimiu Lukšu, kuris turi tamsią biografiją, slepia pajamas, Lietuvoje jo laukiama „solerkos“ byloje, (šiuo metu Kaune yra sulaikytas labai didelis kiekis neakcizinio kuro), yra pagrobęs vaiką, jo veikla domisi UK policija ir MI5.

Ištirti Eglando Višinsko „popamokinę veiklą“ bei, sakyčiau, orientaciją. Kodėl jis fotografuojasi transgenderiškose fotosesijose – ar tokiu būdu nediskredituoja kariuomenės?

Ištirti Erlando Višinsko pajamas – ar tik negauna papildomai, kad ir iš to kažkokio klubelio „Partizanas“, ar koks ten bebūtų pavadinimas po teisminių procesų? Ar negauna papildomų pajamų iš fotografijos verslo?

Ką veikia Andrius Juozulevičius, ir kiek dar turi darbo vietų be kariuomenėje turimos? Kokius verslus vysto laisvu ir nelaisvu nuo tarnybos metu – fotografija, dizainas?

Man pranešti apie tyrimo rezultatus nereikia, nes man yra iš tikrųjų neįdomu, nes tokioje demoralizuotoje kariuomenėje tarnauti atsisakiau, tačiau KAM manęs nepaleido. Todėl vykdau „kitokią veiklą“, kaip priklausoma pagal turimą statusą. Pranešti privalau, ir atsikirsti į mano asmens diskreditavimą „Avilio“ sistemoje, kur visi bendruomenės nariai gali pasiskaityti. Kokiu tikslu minima mano pavardė? Kodėl aš vis dar taip rūpiu, juk pasak kapitono Neimonto, „tarnavau tik 2 dienas“  – nuo 2013 09 26 iki 2015 06 05. Kapitonas Neimontas matosi galimai kosmonautas – nes tik kosmoso erdvėse laikas skaičiuojamas kitaip.

Prašome įsigilinti į pateiktus faktus, bei subjektyvius svarstymus.

Prašome pravesti motyvacinį psichologinį pokalbį su Andrejumi Gvozdevu, kai grįš į tarnybą –  ir išsiaiškinti, ar Eglandas Višinskas nėra jo noro pasitraukti iš LK priežastis. A.Gvozdevui daug metų nebuvo keliamas laipsnis: ar tai nėra demotyvavimo priežastis? Kaip prie šio demotyvavimo tyčia prisideda Eglandas Višinskas? Ar buvo siūloma kelti kvalifikaciją, baigti papildomus kursus – jeigu neva nepriklauo aukštesnis laipsnis dėl išsilavinimo, ar “valandų“ trūkumo? Siūlytina kelti kario laipsnį, atlikus visus privalomus formalumus (pasiūlyti kvalifikacinius kursus, mokslus, jeigu trūksta, apmokėti juos iš Bataliono lėšų), nes tokiu būdu šauktiniai labiau gerbs instruktorių, bei atsiras pagarba ir iš Eglando Višinsko pusės.

Prašome ištirti Eglango Višinsko kūno masės indeksą, ir patikrinti, ar tai atitinka KMEK nuostatus, nes nutukimas yra viena iš aplinkybių neteikti sveikatos išvados – tinkamas tarnybai. Jeigu E. Višinskas atsisakytų tikrintis, prašome surinkti duomenis privaloma tvarka – šiuo metu pagal SAM ministro įsakymą, įdėtiniame lape gydytojas įrašo KMI. Visa tai daryti dėl Lietuvos kariuomenės prestižo, dėl viešojo intereso, nepažeidžiant teisėtų lūkesčių, ir asmens privatumo. Karys, tarnaujantis LK, neturi tokio paties privatumo, kaip paprastas pilietis.

Pagarbiai

Kristina Sulikienė

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s