Egidijaus Abariaus kasacijos momentai byloje kartu su Henriku Daktaru

Posted: March 25, 2017 in Uncategorized

Image result for linas belevičius

Nuotr. Mokslų daktaras advokatas Linas Belevičius labai aiškiai ir logiškai sudėliojo pagrindiniusakcentus, kodėl jo klientas yra visiškai nekaltas. Teisėjų septyniukei šie loginiai ir aiškūs argumentai netiko. Tai kas tinka aukščiausiojo teismo teisėjams? Ką advokatai turėtų rašyti, kad tai būtų teisinga ir logiška?

 

Pernai metais įvykęs “Daktarų” “susivienijimo” bylos nagrinėjimas, kai 2 016 06 16 ir liko neišnagrinėtos 2 Henriko Daktaro kasacijos, verčia susimąstyti: negi tikrai advokatai galėjo nesugebėti pateikti bylos klastočių?

Vis tik susipažinus su Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimu, akivaizdu, jog Egidijaus Abariaus kasacija buvo ypatingai kruopščiai surašyta ((advokatas Linas Belevičius). Jis yra pagarsėjęs bylose, kai laimėjo milijoninius ieškinius sistemos giuždomai šeimai. Tačiau išliko kuklus, ir neišsišokantis, tokių gynėjų yra reta.

Šioje kasacijoje (sprendimo 50 psl. [perkelta) be kita ko teigiama:

Kasaciniame skunde taip pat teigiama, kad teismų išvados dėl jo kaltės ir dalyvavimo  R. Ganusausko nužudyme yra grindžiamos vien tik R. Žilinsko parodymais (tai pripažino ir apeliacinės instancijos teismas priimtame nuosprendyje.)

Kasatorius pažymi,  kad dėl teisinės padėties specifiškumo R. Žilinsko parodymai negali būti pagrindinis ir lemiamas kaltės įrodymas, be to, jie neturėtų kelti dar didesnių abejonių, nes dėl tinkamai sumodeliuotų parodymų apie savo paties vaidmenį   šioje veikloje ir prokurorų besąlyginio noro patikėti jo parodymais, R. Žilinskas apskritai išvengė asmeninės baudžiamosios atsakomybės.

Prokurorai tyrimą dėl R. Žilinsko nutraukė, patikėję  jo parodymais, iš kurių matyti, kad jis tiesiogiai dalyvavo viso nusikaltimo metu, matė visų kitų asmenų veiksmus, tačiau pats neturėjo tyčios žudyti ir nesuvokė, jog R. Ganusauskas bus nužudytas.

Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismai apie tokį  kaltinamojo – liudytojo procesinio statuso ypatingumą ir specifiškumą nepasisakė  ir apskritai neanalizavo, ar siekis išvengti atsakomybės už nužudymą  galėjo turėti įtakos R. Žilinsko parodymų turiniui ir atitinkamai  jų patikimumo vertinimui.

Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas dėl šios veikos iš esmės neanalizavo ir nepasisakė dėl jo apeliacinio skundo  argumentų įvardijant kitus įrodymų šaltinius bei faktines aplinkybes, paneigiančius ar bent kiek sukeliančius pagrįstų abejonių R. Žilinsko parodymų teisingumu.

Teismai, besąlygiškai tikėdami R. Žilinsko parodymais ir deklaratyviai teigdami , kad jo  parodymai yra patvirtinti kitais įrodymų šaltiniais, įrodymų vertinimo motyvuose nutylėjo, jog nei viena R. Žilinsko nurodyta esminė faktinė aplinkybė objektyviai nebuvo patvirtinta:

nebuvo rastas ginklas, kurį R. Žilinskas neva išmetė jo nurodymu;

nebuvo rastas R. Ganusausko lavonas, kurio užkasimo vietą R. Žilinskas nurodė;

niekas nepatvirtino, jog jis būtų turėjęs ar naudojęsis automobiliu “Mercedes Benz”, kokiu, R. Žilinsko teigimu, jis naudojosi nužudymo naktį.

Priešingai, nei teigiama nuosprendžiuose, R. Žilinsko parodymai nebuvo nuoseklūs:

nuoširdžiame prisipažinime jis nurodė, kad H. Daktaro prašymu pats vairavo automobilį važiuojant pas R. Ganusauską, o vėlesniuose parodymuose jau tvirtino, jog vairavo ne jis, o H Daktaras.

Visi šio įvykio tiesioginiai dalyviai, kurie galėtų patvirtinti ar paneigti  R. Žilinsko duotus parodymus, yra mirę, taigi jo parodymų nebeįmanoma patikrinti jokiomis procesinėmis priemonėmis ir savarankiškais įrodymų šaltiniais”.

Nors Lietuvos Aukščiausiajam teismui aiškiai advookatas Linas Belevičius sudėliojo visus taškus ant, 7-niukė n ieko neanalizavusi, šį Abariaus kasacinį skundą atmetė, nepaaiškinę, kas neįtiko gerbiamiems teisėjams.

Lietuvos Aukščiausias teismas, 2016 06 16, byla Nr. 2k-7-2-699/2016, p; 50.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s