Paklausimas dėl Gaižėnų žudynių

Posted: March 29, 2017 in Uncategorized

Lietuvos Policijos generaliniam komisarui

Generaliniam prokurorui

 

Savaitraštis „Laisvas laikraštis Lietuvai“

PAKLAUSIMAS DĖL EGIDIJAUS ANUPRAIČIO GINKLO BALISTINIO TYRIMO, ATŠAUDYMO REZULTATŲ, BALISTINĖS – TRASOLOGINĖS EKSPERTIZĖS, PARAKO PĖDSAKŲ NUSIKALTIMO VIETOJE, BEI ANT JO KŪNO IR KT.

2017  03 29

Įvykus Gaižėnų tragedijai, kai buvo rasti 4 lavonai, Policijos departamentas ir Lietuvos prokuratūra iš karto nustatė įtariamąjį – neva tai yra Egidijus Anupraitis, nes jis dirbo apsaugos firmoje, ir turėjo savo apsaugai ginklą.

Redakcijos klausimai skambėtų taip:

 1. 2017 03 27 Jūsų įstaigos paskelbė nematę jokių tyrimo duomenų, jog žmones nužudė Egidijus Anupraitis. Kokiais objektyviais TYRIMO duomenimis remiantis LR BPK, BK (ne Taro kortomis, horoskopais, „aš manau, ir aš tikiu“ „metodais“) remiantis tai buvo nustatyta? – Ar pirštų antspaudai, DNR pėdsakai, kvapo tyrimas tai rodė – kad be E. Anupraičio patalpose tikrai nieko nebuvo? Ar buvo tiriamos automobilių, batų žymės kieme, ir aplinkui nusikaltimo perimetrą?
 2. Buvo paskelbta, kad įtariamasis sugautas nesipriešino, jis turėjo užtaisytą ginklą. Ar ginklas buvo panaudotas bent vieną kartą nuo jo įsigijimo – Valkavičius visai Lietuvai pareiškė, jog Anupraitis tikrai 21 šūviu sušaudė savo šeimą. Ar tokią Valkavičiaus nuomonę patvirtina ginklo atšaudymo testas – kada jis buvo atliktas?
 3. Valkavičius teigia, jog reikės daryti įtariamajam psichiatrijos ekspertizę. Ar tai susiję su tuo, jog jis neduoda parodymų, o kitokių objektyvių duomenų, jog Anupraitis tikrai iššaudė šeimą – nėra?
 4. Kokią kitą versiją be to, kad „nurašyti“ ant šeimos nario, išsikėlusi tyrimo grupė – juk nusikaltimas gali būti susijęs su tarptautiniu ginkluotu nusikalstamumu? Ar tai gali būti susiję su DAESH, IRA, lietuviais UK? Kodėl tyčiojamasi spaudoje, kad Anupraitios grįžo į Lietuvą? Kodėl jis grįžo staigiai čia gyventi, ar jam buvo grasinama susidorojimu UK? Ar pranešta į UK žvalgybą dėl šio nusikaltimo – juk tai gali būti susiję su Londono teroro aktais, nusikalstamomis grupuotėmis?
 5. Ar į tyrimą įtraukta VSD, kitos spcialiosios tarnybos – juk nusikaltimas neeilinis, gali būti susijęs su tarptautiniu terorizmu? Kodėl policija linkusi tyrimą pabaigti, nukentėjusįjį (yra iššaudyta visa jo šeima)paverčiant „nepakaltinamu nusikaltėliu“?
 6. Koks Gaižėnų šeimos mirties laikas? Ar apklaustas likęs gyvas 1936 m. senolis, kokia jo versija, kas šaudė? Kodėl jis liko gyv as?
 7. Šaudyta patalpoje, lauke, ar tik patalpoje? Šaudė vienas asmuo, 2, 3 ar asmenų grupė?
 8. Kokio kalibro šaudmenys panaudoti? Ar rastos visos tūtelės? Ar jos atitinka padarytų skylių kūnuose ir sienose, grindyse, lubose skaičių?
 9. Kodėl renkami parodymai prieš Anupraitį, o ne vadovaujamasi LR BPK 2 str. „kad niekas nekaltas nebūtų nuteistas“? Ar nužudymo bylose vadovaujamasi tik parodymais apie sunkią vaikystę, kas ir kada panaikino nužudymo bylų tyrimo metodiką – kad būtini pirštų antspaudai, DNR, kvapo t yrimas, balistinė – trasologinė ekspertizė, IMEI celių bokštų koordinačių parodymai?
 10. Kur buvo remiantis IMEI celių bokštų koordinačių parodymais Egidijus Anupraitis nusikaltimo metu, ir beje, ar nusikaltimo laikas tinkamai nustatytas, ar vėlgi, remiamasi „liudytojų parodymais“? Ką rodo lavonų teismo medicinos tyrimai, koks yra nusikaltimo padarymo laikas?
 11. Kada atvyko Anupraitis į Marijampolę? Koks atvykimo tikslas?
 12. Ar E.Anupraitis turi alibi – pvz., kad jis iš viso nebuvo Kauno rajone visą savaitgalį?

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s