Socialiniams darbuotojams privaloma tvarka reikėtų tikrinti sveikatą: Eglės Butvydės atvejis

Posted: April 20, 2017 in Uncategorized

gvozdeva3

Nors socialiniai darbuotojai, tokie, kaip Eglė Butvydė, turėtų teikti pagalbą ir paramą šeimoms, tačiau konkrečiai šiai asmenybei nuo 2014 metų niekas pagalbos ir nesuteikė.

Įsiminiau šią galimai neadekvačią personą, kai ji ne rėkė, o klykė grasindama į ragelį mano klientei Sandrai, grasino atimsianti visus vaikus – kuriuos mes labai sunkiai, bet sėkmingai, atgavome iš vaikų namų, o kūdikio neleidome išvežti, nors buvo vykdomos įvairios provokacijos: tariamas mamos, turinčios jau 6 vaiką, stebėjimas, ir bandymas pripažinti ją, 6 vaikų mamą, visiškai „neturinčią įgūdžių.“ Nes tik Eglė juos turi.

Ta pati galimai neadekvati Eglė Butvydė, kuri persikėlus į Kauno rajoną gyventi Sandrai, vis tiek grasino, kad atvažiuos ją, iš Gričiupio seniūnijos, tikrinti, pati save pasiskyrė į Andrejaus Gvozdevo, statutinio kariškio, šeimą: kariškio šeimos socialinės darbuotoja. Geriau diskredituoti krašto apsaugos sistemos nesugebėsi. (Kieno ausys kyšo?)

Pati save paskyrė, pati save atšaukė 2017 03 09.

„Išvadoje teismui“ ši galimai neadekvati persona rašo:

„Šeima yra vidutinės rizikos į socialinės rizikos šeimų apskaitą neįtraukta“.

Taigi, viename sakinyje parašyta vienas kitam prieštaraujančios sąvokos: šeima – vidutinės rizikos, tačiau į rizikos šeimų sąrašą – neįtraukta.

Jeigu šeima nėra įtraukta į socialinės rizikos apskaitą – tada tos šeimos rizikingumas neskaičiuojamas.

Tačiau Eglė Butvydė pirma „įrodo“, jog šeimos socialinė rizika – vidutinė (iki 15 balų).

Šauktinius ugdantis ir 6 kartus skatintas pagyrimais Andrejus Gvozdevas neadekvačios ir neaišku, ar sveikatą pasitikrinusios asmenybės vadinamas esantis „vidutinės socialinės rizikos“.

Beje, Eglė Butvydė nurodo, jog tikrina Editos Gvozdevės ir Laimio Lukšo šeimą – nors tokios šeimos NĖRA. 2016 01 11 Kauno apylinkės teismo sprendimas įsiteisėjo, jo nevykdyti – negalima. Tuo sprendimu šie žmonės visiems laikams išskirti, ir jų niekas nesieja, išskyrus bendrų vaikų rūpestis.

Tokie atvejai rodo, jog „socialinės darbuotojos“ net netikrina realybės faktų, o vykdo užsakymus.

Negalėdama susitaikyti su pralaimėjimu, – nebegalėjo siautėti laiptinėje rėkaudama, jog iškvies policiją (kartą kaimynai vos patys neiškvietė Eglei Butvydei greitosios, nes pagalvojo, jog išprotėjusi benamė ar narkomanė  siautėja, nori kažką užmušti – toks buvo rėkimas, durų spardymas laiptinėje), ji atsikeršijo „išvadoje“, kurią tačiau pagal Civilinio proceso kodeksą turėjo surašyti byloje dalyvaujantis asmuo – tai Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Jo tačiau vedėja Birutė Daugėlienė „nusiplovė rankas“, ir jokios išvados į bylą nepateikė.

Vietoj to, nors Editos Gvozdevės priešieškinys  buvo priimtas balandžio mėnesį (priminsime, jog prieš tai teisėja siūlė tikslinti ieškinį, pateikiant jo anglišką variantą, taip pat nurodė susirasti teisinę pagalbą – nes mano teikiama per daug efektyvi – viskas apskųsta, atskirasis skundas pateiktas netgi praleidus terminą – advokatas Skalskas, toks kompetetingas ir nedarantis jokios blogos įtakos, skųsti nutartį dėl Eligijos Lukšaitės išvežimo į nežinią – atsisakė), Kauno „vaikų teisės“ (o gal prekybos agentūra?) atsiuntė 2017 03 01 Eglės Butvydės, kuri nedalyvauja byloje, neturi jokio procesinio statuso – taigi, byloje yra niekas, procesinis nulis, „išvadą“.

Iš tos „išvados“ matosi, jog socialiniams darbuotojams reikėtų tikrinti privaloma tvarka psicihikos būklę, ir kuo greičiau.

Išvadoje rašoma apie mane, Kristiną Sulikienę, nors aš su Edita Gvozdeve negyvenu, nesudarau su ja šeimos.

Priminsiu, jog Eglės Butvydės prašyta pateikti išvadą apie Editos ir Andrejaus Gvozdevų šeimą.

Dabar paskaičius „išvadą“ išeina kad aš gyvenu su Edita Gvozdeve, ir darau jai „blogą įtaką“.

Bloga įtaka – tai teisinė pagalba byloje, priešieškinio, KURIS PRIIMTAS, surašymas (čia labai bloga įtaka!); atskirasis skundas, kuris priimtas ir išsiųstas nagrinėjimui į apeliacinę instanciją, surašymas. Teisinė pagalba yra BLOGA ĮTAKA. Nes sunkiau atiminėti vaikus, ir išsiųsti juos arabų šeichams. Linksmintis, kaip kad vyko su tėvų žinia 2004 metais, visi žino tą istoriją, nes šiuo metu ši vaikų prekybos byla nagrinėjama teisme.

Paskaičius tokius kliedesius, susidaro įspūdis, jog pagalbos reikia pačiai Butvydei – tuo labiau, jog aš dėl jos neadekvataus ir nevaržomo elgesio jau kreipiausi į Kauno miesto savivaldybę, konkrečiai, į Vaiko teisių apsaugos skyrių,  2014 metais, kai ji siautėjo klykdama į ragelį Sandrai.

Dabar tokį patį neadekvatų elgesį ši keista asmenybė atkartoja kitoje byloje – nors moterys visiškai nepanašios: Sandra tikrai buvo socialinės rizikos šeima, įtraukta į sąrašus, viena auginanti vaikus – Edita Gvozdevė niekada nebuvo, tačiau jos buvusiam sutuoktiniui Anglijoje dėl smurto buvo nurodymas nesiartinti prie vaikų Eligijos ir Einoro.

Dar Eglė Butvydė savo „išvadoje“ rašo, jog aš Kristina Sulikienė visur prisistatau advokate.

Tačiau nepateikia jokio įrodymo šiam savo kliedesiui įrodyti. Niekur neprisistatau klaninio susivienijimo nare, ir man būtų gėda tam karteliui priklausyti: Advokatų taryba yra antikonstitucinis kartelinis susivienijimas, kuris ne padeda, o kenkia žmonėms.

Tas matyti ir iš Eglės Butvydės raštelio: jame ji pasakoja, jog Kristina Sulikienė daro labai blogą įtaką – nes konsultuoja juridiškai.

Jeigu tik motinos, iš kurių grobiami vaikai, nėra konsultuojamos juridiškai – tada daroma gera įtaka, tarkime, kaip Skalskio, kuris surašė Editai Gvozdevei atsiliepimą, kuriame prašė netaikyti vaikams išlaikymo 5 metams į priekį – į ką net tokia galimai korumpuota teisėja Kriaučiūnaitė, kuri neseniai viską atmetinėjo ir rašė nesąmoningas nutartis, bet dabar jau pasitaisė – reagavo: „Negalima netaikyti išlaikymo! Kokių čia neteisėtų dalykų prašoma!“. Ir ši ne visada teisingai sprendžiandi teisėja tą kartą nutarė teisingai: išlaikymas priklauso. Nebūtinai tokio dydžio, bet iš viso nemokėti – negalima.

Taigi, Skalskas darė labai gerą įtaką, kai surašė galimai nesąmoningus atsiliepimus, kurie nepanašūs į advokato rašytus: ten pilna būdvardžių, jaustukų, ištiktukų – ir labai mažai teisės, beveik nerasta. Bet teisėjai, kaip ir „socialinei“ (ar „asocialinei“) labai tiko tokie „procesiniai dokumentai“.

O štai pradėjus taikyti teisinę kalbą, ir procesiškai vesti bylą – jau nebetinka.

Dar Eglė Butvydė, kurios sveikatos išvadą norėtųsi matyti kuo greičiau, kol ji ko nors nepadarė (priminsiu, jog į Editos ir Andrejaus Gvozdevų namus verždavosi jėga, daužydama duris, grasindama susidorojimu, o kaimynai jai vos neiškvietė greitosios medicinos pagalbos), rašo – Edita Gvozdevė kvietinėja policiją Jungtinėje Karalystėje Laimiui Lukšai (kažkodėl jis „vaikų teisių“ dokumentuose – Lukša, kad visi susigaudytų, jog čia garsaus bandito giminaitis, todėl jam galima kreiptis į teismą su negaliojančiais popieriais, o kitiems negalima.)

Tačiau Edita Gvozdevė jokios policijos Laimiui Lukšui (ar Lukšai) nekvietė.

Kai buvau pasamdyta konsultuoti teisiškai byloje, ir kai Daiva Stalerevičienė (Kauno miesto savivaldybės „vaikų teisių apsaugininkė“) man pakalbėjo kliedesius į telefoną, kad Gvozdevė tai Lukšienė, ir ji neva nežino, kad ji yra ištekėjusi, tada paskambinau į Jungtinės Karalystės vaikų teisių apsaugos tarnybą, ir pasakiau, kad Mančesteryje yra vaikas, kuris niekur nesimoko.

Kadangi Jungtinėje Karalystėje labai aukšta vaiko teisių apsauga, Burry vaikų konsulas iš karto atsiuntė policiją patikrinti situaciją vietoje.

Po to patikrinimo Laimis Lukšas bijo rodytis „namuose“, kurių nuomos sutartis pasibaigė 2016 12 31 VIENAM GYVENTOJUI BE VAIKŲ, (jis kreipėsi į teismą su pliku ieškiniu  2017 01 06, melagingai rašydamas, kad jis turi didžiulį namą UK, ir ten bus labai geros sąlygos vaikui augti.)

Kad vaikas niekur nesimoko, patvirtino pats Laimis Lukšas, atsiuntęs teismui 2017 03 13 kažkokį raštelį, kuriame rašoma, kad Eligija Lukšaitė konsultuojama namuose. (Tačiau „poreikių lentelėje“ Lukšas rašo, jog mergaitei reikalingi 140 eurų „mokyklai“. Kokiai? – jeigu vaikas niekur nesimoko?)

Priminsiu, jog Švietimo ir mokslo ministerija irgi nemato pažeidimo, vaikas absoliučiai niekur nesimoko, o į UK šeimas lietuviukus  galimai pardavinėjanti Renata Silvanovič (kaip kitaip vadinti jos atsiliepimus UK bylose, kur ji rašo, kad lietuviams UK įvaikintiems bus geriau, nes Lietuvoje LABAI SKURDI PADĖTIS – šmeižia Lietuvą, valstybę, kurios tarnyboje dirba, ir atidavinėja lengva ranka vaikus į įvaikinimą) irgi nemato jokio pažeidimo, jog Eligija Lukšaitė, kuriai 13 metų, turi 4 klasių išsilavinimą – nes iš 5 klasės buvo išbraukta labai ją mylinčio tėtušio.

Eglė Butvydė dar rašo, jog labai blogą įtaką daranti Sulikienė rašo „šmeižiančius Lukšą straipsnius į internetinę erdvę“.

Eglute Butvyde – atsipeikėk.

Ir 2014 metais, ir 2010 ir 2017 Viešpaties metais rašau LAIKRAŠTYJE. Laikraštis tai toks popierinis žinių srautas, kuris pasirodo visuose spaudos kioskuose, degalinėse, yra užsakomas netgi įvairiose specialiose tarnybose.

Laikraštis tai ne „internete rašinėja“. Apie tavo Eglute žygius žino Seime, visose ministerijose, ir visose tarnybos bei žvalgybose.

Apie tavo agresyvų elgesį buvo pranešta ir KAM, ir ir karinei žvalgybai (kurioje buvo „stūkas“, kad „Andrejus Gvozdevas  neįsileidžia jam priskirtos socialinės darbuotojos“ – gal tu Eglute rašei tą anonimkę?) prašant gelbėti nuo galimai išprotėjusios socialinės, kuriai atrodo, jog jeigu šeima nėra rizikos šeima, tai ji vidutinės rizikos šeima (tai yra 15 balų, kurie nustatomi pagal apsileidimą, polinkį į alkoholizmą, neturėjimą socialinių įgūdžių ir panašiai).

Eglutė Butvydė tiek įprato atiminėti vaikus iš šeimų, jog pamiršo, kad tam turi būti juridinis pagrindas.

Na o išvadoje, jeigu ją surašai valstybės vardu, ar valstybinės įstaigos, kuri iš tikrųjų persigando teikti byloje išvadą, ir pagal Editos Gvozdevės ieškinį tos išvados, pažeidžiant LR CPK iš viso nėra – viename sakinyje padaryti labai didelę logikos klaidą gali reikšti viena: arba IQ trūkumą (tuo abejočiau, nes Eglutė turi aukštąjį išsilavinimą), arba psichikos ligą – kai psichikos sutrikimas žmogui neleidžia mąstyti, užgožia visas mintis, ir jį pradeda valdyti manija, todėl jis rašo tai, ką rašo – totalias nesąmones „kadangi šeima nėra įtraukta į socialinės rizikos šeimas, todėl ji yra vidutinio socialinės rizikos laipsnio“.

Manau, jog paaiškėjus tokiems stipriems sutrikimams, kokiais pasižymi ši dar 2014 metais į mano akiratį pakliuvusi galimai isterikė, reikėtų tokių „padėjėjų“ psichikos būklę kaip ir viso kūno funkcionavimą tikrinti privaloma tvarka.

Jau esu rašiusi apie kitas „socialines“, kurios kliedėdavo ir savo kliedesius, ir haliucinacijas rašydavo į teisėsaugą, kuri susipažinusi su neįtikėtinais kliedesiais, nekeldavo jokių bylų. Jeigu teisėsauga būtų patikėjusi Daivos Matulevičiūtės (kuri vertino ir Laimutę Stankūnaitę) kliedesiais – tai ji 3 valandas pas mus namie gėrė kavą, užrašinėjo atsakymus į 500 klausimų, ir visą tą laiką mes grasinome ją nužudyti. Tokią nesąmonę ji pranešė policijai. Kartais tikrai nebetikiu, jog Stankūnaitė neturėjo jokio ryšio su dukrele – nes išvadą apie tai rašė ši neadekvatė, kuri „vertino“ ir tebevertina iki šios dienos mano šeimą dėl globos išvados, kurią turėjo pateikti 2014 12 22.

Jeigu žmogus nesugeba persiskaityti savo veiklos nuostatų, jog „globos išvadą pateikia per 30 dienų“, tai čia yra ne kas kita kaip psichikos sutrikimas – todėl turėtų būti tikrinami tokie darbuotojai privalomais testais. O ten irgi yra 500 klausimų, tik jau grynai psichologinių, o ne „ar jūs patenkinti savo seksualiniu gyvenimu“ (jeigu neatsakai – neteikia išvados iš viso: nes Daiva Matulevičiūtė turi žinoti jūsų lovos reikalus, nes  pati – -iūtė) ir įdomu, ar sugebės tinkamai atsakyti bei „išvartyti kvadratėlius“ (IQ testas ir psichinės sveikatos tikrinimas susideda iš tokių „kvadratėlių“, kurį abejoju ar Daiva su Egle sugebėtų išlaikyti, jeigu nesugeba suregzti logiškai sakinio), kai nesugeba laiku atlikti savo pareigų?

Kai esant valstybės įgaliojimus turinčioje tarnyboje, ir girdisi balsai, matosi vaizdai, kurių nėra – tada reikia keisti profesiją. Nors ir esu vadinama „aršia violetine“, galiu paliudyti deja  šiek tiek ir Stankūnaitės naudai, kad vaikas, nors ir ne visada, pas ją eidavo, ir su ja bendraudavo, todėl D. Matulevičiūtės sugebėjimus vertinti šeimas vertinu skeptiškai.  Rašyti, kad „nėra jokio ryšio tarp vaiko ir motinos“ – čia buvo perspausta. Tačiau Matulevičiūtė Daiva neatsakė jokia tvarka – nei baudžiamąja, nei ne baudžiamąja. Liko nuošalyje „violetinės revoliucijos“. Kam ji kurstė tokias aistras? Reikėjo rašyti tiesą: kad yra ryšys, tačiau jis nepakankamas. Tačiau buvo parašyta „nėra ryšio iš viso“. Po to atsivėrė Laimutei Stankūnaitei galimybės patraukti į save labai didelę masę žmonių, nes užtekdavo paviešinti vaizdo įrašus iš pasimatymų su mergaite – ir visi matė, jog Neringa Venckienė neva meluoja. Bet melavo Daiva Matulevičiūtė oficialioje išvadoje, kurią vertino Birutė Daugėlienė. Kodėl taip buvo elgiamasi?

Melagingos išvados Klonio byloje suskaldė visuomenę – tačiau galimai neadekvati socialinė darbuotoja dirbo toliau, vykdė sisteminius nurodymus.

O apie Eglė Butvydę iš viso patyliu. Kas nors – kai ji daužysis laiptinėje ir rėkaus, grasindama susidoroti – iškvieskite jai greitąją medicinos pagalbą. Su policija.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s