Archive for May, 2017

Donald Trump nemyli Dalios

Posted: May 28, 2017 in Uncategorized

Belgian King Philippe, U.S. President Donald Trump, Croatian President Kalinda Grabar-Kitarovic, Lithuanian President Dalia Grybauskaite, French President Emmanuel Macron and Belgian Prime Minister Charles Michel, from left, attend a ceremony at NATO headquarters at the NATO summit in Brussels on Thursday, May 25, 2017.

NATO viršūnių susitikime Donaldas Trumpas ir Dalia Grybauskaitė žiūri priešingomis kryptimis. Beje, mūsų prezidentė žiūri kažkur, kur nežiūri nei vienas iš esančių nuotraukoje.

Image result for matulas

The UN disability rights committee has concluded its review of the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Lithuania. Unfortunately, the findings were grim – little to no progress had been achieved.

The United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities is urging Lithuania to abandon the use of inappropriate terminology that was offensive to the disabled in official documents — in fact, some of these terms, such as “disorder” or “deaf-mute,” even found their way into the report submitted to the Committee.

Furthermore, it was recommended that the definition of disability be revised, as it currently did not meet the requirements set by the Convention.

Change of perspective

According to Jūratė Guzevičiūtė, the legal director of the Human Rights Monitoring Institute, the greatest obstacles to the implementation of the Convention in Lithuania are the attitudes towards disability and the disabled.

“To this day, disability and the disabled are predominantly viewed from a medical perspective, treating the disabled themselves, along with their disabilities, as the main problem. The Convention shifts this to a social perspective – in other words, treating a person’s disability as a social construct arising from the limitations of his or her social or physical environment.”

As Guzevičiūtė sees it, “The problem rests not with the persons or their disability, but with unfriendly environments that have not been adapted to their needs and are full of obstacles. If a person in a wheelchair is unable to access a building, then the problem rests with the lack of access, not the person himself. This is still not well understood in Lithuania.”

Rights violations

In the report, Lithuania was strongly urged to abolish forced hospitalization and treatment without consent. The Committee was also deeply concerned by the human rights violations in closed institutions, namely, in social care homes and psychiatric wards.

It was recommended that the state adopt measures to prevent violence and abuse of the residents of closed institutions, and to ensure that the latter have access to complaint mechanisms when their rights have been violated.

The on-going deinstitutionalization process, which involves gradually closing down care institutions for the disabled and replacing them with services provided by the community, has also attracted some criticism. The Committee was deeply concerned by the absence of some support mechanisms, such as independent living schemes, with disabled children and adults still being placed in residential care.

It was noted that the state has not adopted measures to combat the abuse (sexual or otherwise) of children with disabilities, both within and outside of institutions.

Inaccessible environments

Lithuania received further criticism due to instances of physical, informational and other forms of inaccessibility, and was urged to stop spending EU funds on inaccessible buildings, websites and other such spaces.

The Committee recommended that the concept of “working incapacity” be eliminated, instead working towards better integration of persons with disabilities into the labor market.

The state was also urged to not to restrict the voting rights of the disabled. The Constitution and current voting law do not allow persons lacking legal capacity to vote, and as such it was recommended that they be amended to abolish these restrictions. Unfortunately, the disabled will probably not have their right to vote restored in time for the upcoming Parliamentary election.

http://www.liberties.eu/en/news/lithuania-un-committee-disability-concluding-observations#comment-2716792303

Image result for matulas

Po alkoholio draudimais per tą garsų rėkimą niekas nepasidomėjo, ką visiškai vakare, jau po valstybės įstaigos darbo valandų, prastūminėjo Matulas, kuris giriasi, kad yra blaivininkas.

2 – 8a. 17:35~17:50 Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 16 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-659) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai(1), susiję dokumentai(2))
  • Antanas Matulas
2 – 8b. Civilinio kodekso 2.26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-660) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai(1), susiję dokumentai(2))

Ogi nesankcionuotą žmonių hospitalizavimą – toks įstatymas galiojo tik sovietiniais laikais, ir aišku, grįžus demokratinei santvarkai, kaip neatitinkantis Konstitucijos, buvo panaikintas 2000 metais patvirtinus naują Civilinį kodeksą, kuris įsigaliojo 2001 07 01.

Konservatorius Matulas mano, jog tai yra klaida, todėl siūlo grąžinti tarybinius įstatymas, ir tokius tarybinius įstatymus kiš pasirašinėti Prezidentei.

Jeigu vaikus jau galima atimti pagal anoniminį skambutį, tai neįtikusį kaimyną pašalinti galima irgi bus pagal skambutį, o kol išsiaiškins per teismus, galės praeiti net 7 dienos.

Skaistos Rakauskienės (galimai) nužudymas rodo, jog užtenka vienos injekcijos sveikam žmogui, kad jis pakratytų kojas.

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I – 924  16 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2017 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais paciento priverstiniam gydymui turi būti gautas leidimas šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka. Kol bus gautas teismo leidimas, pacientas gali būti priverstinai gydomas dviejų psichiatrų ir vieno psichiatrijos įstaigos administracijos atstovo – gydytojo sprendimu ne ilgiau kaip tris kalendorines dienas.“

2 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Esant šio įstatymo 27 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, pacientas gali būti priverstinai hospitalizuotas ir priverstinai gydomas psichiatrijos įstaigoje ne ilgiau kaip tris kalendorines dienas be teismo leidimo. Jeigu per tris kalendorines dienas teismas leidimo neduoda, priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis gydymas turi būti nutraukti. Apie priverstinį hospitalizavimą psichiatrijos įstaigos administracija nedelsdama praneša paciento atstovui.“

  1. Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Kai pacientas priverstinai hospitalizuojamas, psichiatrijos įstaigos administracija privalo ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas kreiptis į teismą. Teismas, apsvarstęs psichiatrų rekomendacijas, turi teisę priimti sprendimą dėl paciento priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo pratęsimo, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo priverstinio hospitalizavimo pradžios. Pagal psichiatro rekomendacijas psichiatrijos įstaigos administracija turi teisę nutraukti paciento priverstinį hospitalizavimą ir priverstinį gydymą anksčiau.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

Teikia

Seimo narys                                                     Antanas Matulas

Image result for girtuoklis

2017 m. gegužės 26 d. pranešimas žiniasklaidai

Nūdienos realybė rūsčiai baksnoja, kad baltų ainiai turi rimtų problemų su velnio lašais. Tai – ne nuomonė. Tai – faktas! Ir interpretacijoms čia nėra vietos. Problemą spręsti privalu, neišvengiama, skubu. Situacija reikalauja ne garsių kalbų, o realių žingsnių, kad, nors ir mažėjanti, Lietuva būtų kasdien blaivesnė.

Niekas šiandien nekalba apie vyno taurės ar alaus bokalo uždraudimą teatruose ir uždaruose renginiuose, kavinėse ar restoranuose. Bet sunku įsivaizduoti svaigalų platinimą ir pardavinėjimą paplūdimiuose, poilsio aikštelėse, kultūros ir sporto renginiuose, miestų, miestelių šventėse, kuriose dalyvauja šeimos su mažamečiais vaikais ir jaunuoliais.

Verdiktas griežtas: alkoholio vartojimas tokiose vietose nepateisinamas! Jo reklama itin dažnu atveju amoraliai demonstruoja, kad aš „kietas“ su alaus ne pirmu bokalu ar degtinės buteliu rankoje.

Daug įvairių nuomonių, aistrų, judėjimų dėl šiuo metu valdžios atstovų siūlomų prevencinių priemonių: prieigai prie alkoholio mažinimas, specializuotų alkoholinių gėrimų parduotuvių įrengimas, alkoholio pardavimo taškų ir prekybos laiko ribojimas, alkoholinių gėrimų įsigijimo amžiaus nuo 20 m. prailginimas, alkoholio reklamos uždraudimas, jų kainos (akcizo) didinimas ir kitos prevencinės priemonės, mažinančios alkoholio įsigijimo galimybes prie pirmo panorėjimo.

Visos šios priemonės yra tikslingos, siekiant sumažinti alkoholio priklausomybės mastą. Jos orientuotos į tuos, kurie dar nesuvokia esą priklausomi ir dažnu atveju sako – „geriu kaip ir visi“ arba – „nuo rytojaus nebegersiu“.

Visoms šioms prieigų prie alkoholio mažinimo strategijoms tikrai galima pritarti, tačiau… Kaip patirtis byloja, nuogos-plikos šios priemonės nėra veiksmingos. Perfrazuojant: vien draudimais tik kelias į pragarą grįstas…

Ugdyti ir šviesti! Būtent šie svertai turėtų būti taikomi siekiant išblaivėti patiems ir blaivinti tautą.

Viena prevencinių priemonių, atgrasanti nuo alkoholio, galėtų būti jo antireklama: apie daromą siaubingą ir kartais nepataisomą žalą sveikatai, šeimai, visuomenei. Niekaip negyjanti šių dienų mūsų šalies žaizda turėtų okupuoti pagrindinį televizijų, radijo, kitų žiniasklaidos priemonių eterį: rodyti, kalbėti, kaip ši priklausomybė griauna likimus ir ėda pačią valstybę iš vidaus.

Savo ruožtu, mūsų visuomenėje bręstančiam jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms kuo plačiau reikia skleisti žinias ir socialinę reklamą apie svaigalų nevartojantį žmogų, jo švarias, neužterštas mintis, sveikatą, jo sėkmes ir puikius pasiekimus visuomeniniame ir profesiniame gyvenime.

Kovoje su žalingais įpročiais ir priklausomybėmis patys pirmieji prevenciniai žingsniai privalo būti žengiami dar darželių-lopšelių teritorijoje. Ir mūsų jaunąsias atžalas nuosekliai turi lydėti mokyklos suole, universitetų, kolegijų ar kitų ugdymo įstaigų koridoriuose.

Būtina, kad ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose dirbtų tam parengti psichologai, psichoterapeutai, kurie nuo mažens formuotų savarankiško gyvenimo įgūdžius, mokintų pažinti ir atskirti tikrąsias vertybes. Tik tuomet galime tikėtis realių pokyčių ateities visuomenėje, kurios atstovai tikrai nekels klausimų dėl alkoholio prieigos mažinimo priemonių įdiegimo, kurie sugebės pasiaukoti ir viešumoje nekelti taurės ten, kur tai gali nuskambėti kaip reklama priklausomam žmogui.

Seimo pritarimą Alkoholio kontrolės įstatymo pataisoms vertėtų traktuoti dviem aspektais.

Pirma. Dalis visuomenės, kuri gali vartoti alkoholį saikingai ir nėra priklausoma, kviečiama solidarizuotis kovoje su alkoholizmu. Kaip? Atsisakant komforto vaikščioti su svaigalų bokalais šventėse ir tokiu būdų neskatinant nuo priklausomybės kenčiančių žmonių dar labiau grimzti alkoholio pekloje.

Ir antra. Atsirado galimybė judėti pirmyn tobulinant šį įstatymą.

Motyvuokime ir ugdykime mūsų jaunus žmones nuo mažų dienų gyventi visavertį, nepriklausomą gyvenimą. Auginkime juose norą žavėtis švariu, laisvu nuo cheminių svaigalų  žmogumi, jo gyvenimo principais ir siekiais. Tu kietas tada, kai nevartoji!

Seimo narys Jonas Varkalis

Daugiau informacijos:

Jolita Baušytė

Seimo nario Jono Varkalio padėjėja

Image result for anuziene

Balandžio pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldaus Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro galimai neskaidrią veiklą ir jos vadovės Laimutės Anužienės galimą piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi viešojoje erdvėje sukėlė didžiulį pasipiktinimą. Remdamosi publikacijose pateikta informacija, 2017 m. balandžio 26 d. Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narės Agnė Bilotaitė ir Ingrida Šimonytė kreipėsi į generalinį prokurorą Evaldą Pašilį, prašydamos inicijuoti ikiteisminį tyrimą. Seimo narių kreipimąsi perdavus Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), ikiteisminį tyrimą pradėti buvo atsisakyta.

Centro direktorė L. Anužienė savo veiksmais visuomenėje sukėlė didžiulį rezonansą (asmeninėms reikmėms naudojamas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro turtas, įsigytas prabangus automobilis, artimų giminaičių įdarbinimas centrui pavaldžiose įstaigose, diplomų dalinimas studentams, kurie nė karto neapsilankė paskaitose ir kt.). Šie ir kiti jos veiksmai buvo fiksuoti Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito išvadoje. Būtų sunku paneigti, kad viešosios teisės aktais ginami interesai buvo akivaizdžiai pažeisti ir taip pat pažeisti neapibrėžto skaičiaus nukentėjusiųjų interesai. Neteisėtais veiksmais galėjo būti pažeisti ne tik juridinių ir fizinių asmenų, bet ir valstybės interesai.

„Mūsų manymu, vien tik drausminėmis ir administracinėmis priemonėmis padarytų pažeidimų pasekmių nepašalinsi. Todėl reikia ikiteisminio tyrimo nustatyti ir surinkti įrodymus dėl padarytos galimai neteisėtos veikos. Atsisakymas iškelti ikiteisminį tyrimą eliminuoja galimybę įsitikinti, kad L. Anužienės veiksmais buvo ne tik vykdytas piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, bet atlikti ir kiti nusikalstami veiksmai“, – rašoma Seimo narių kreipimesi Kauno apygardos prokuratūrai.

Seimo narės prašo atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl valstybės turto ir lėšų naudojimo profesinio mokymo centre bei viešojo intereso gynimo.

 

Seimo TS–LKD frakcijos

Viešųjų ryšių grupė

Tel. (8 5)  239 6514, el. p. tsfrakcija@lrs.lt

Image result for pūkas

Nuotr. Su žmona daugelį metų gyvenantis ir 2 vaikučius auginantis politikas apkaltintas nebūtais dalykais, jam gresia mandato praradimas, neva dėl jaunų merginų viliojimo, nors kaip tai susiję su įstatymų leidyba – niekas negali paaiškinti. Ir kam jam, turinčiam jauną žmoną, jaunos moterys – skandalo įpūtėja Šakalienė irgi negali paaiškinti. Gal kad ji nėra tokia graži, kaip politiko žmona?

“Sekso skndalo” krečiamas Seimas pasiekė savo: Seimo narys Kęstutis Pūkas atsidūrė ligoninėje.

Jis lakoniškas: pasakė žodžius, skirtus žiniasklaida “dar neužmušėte”.

 

Poderiene

Nuotr. Kauno m. apyl teismo teisėja Poderienė ištaisė savo pačios 2010 metų nutartį, todėl Tatjana Balandienė 2017 04 21 prarado būstą, apie kurį šioje nutartyje kalba Lietuvos Aukščiausiasis teismas.

Civilinė byla Nr. 3K-3-1364/2002 m.

Bylų kategorija 25.8.2; 45.9.1;

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2002 m. lapkričio 18 d.

Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Prano Žeimio (kolegijos pirmininko), Janinos Januškienės ir Algio Norkūno (pranešėjo),

viešame teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių Tatjanos Balandienės ir Rakelės Braželienės kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. rugsėjo 12 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Viktorijos Klingienės ieškinį atsakovėms Tatjanai Balandienei, Rakelei Braželienei, tretiesiems asmenims Kauno miesto valdybai, SĮ “Santakos butų ūkis” dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė :

Ieškovė nurodė, kad Kauno miesto valdybos 1992 m. gruodžio 1 d. potvarkiu Nr. 1179-v jai atstatytos nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą, esantį Kaune, Sopranų g. 3, jį grąžinant natūra. Jos vardu atlikta pastato teisinė registracija. Kauno miesto valdybos sprendimais jai iki šiol grąžinamos natūra atlaisvinamos name patalpos ir jų dalys. Dalis pastato patalpų grąžinta, tačiau pusrūsyje esančių butų Nr. 1 ir Nr. 2 dalys (plane pažymėtų indeksais I-7 ir I-1) negrąžintos, nes jomis neteisėtai naudojasi atsakovės. Jos savavališkai užėmė šias gyvenamąsias patalpas ir naudojasi jomis kaip sandėliukais.

Ieškovė prašė išreikalauti iš atsakovių neteisėto valdymo gyvenamąsias patalpas, esančias Kaune, Sopranų g. 3, pažymėtas indeksais I-7, I-1 ir iškeldinti jas iš šių patalpų.

Kauno miesto apylinkės teismas 2001 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas padarė išvadą, kad ginčo patalpomis atsakovės naudojasi neteisėtai, tuo pažeidžia ieškovės, kaip savininkės, teises. Ieškovei yra atkurtos nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą, esantį Kaune, Sopranų g. 3 ir jos vardu atlikta viso pastato teisinė registracija. Ginčo patalpos I-7 ir I-1 inventorizuotos kaip gyvenamosios patalpos. Byloje nėra duomenų, kad atsakovės būtų ginčijusios potvarkį ar vėlesnius sprendimus, kuriais ieškovei atstatyta nuosavybės teisė ir natūra grąžinamos patalpos. Atsakovė T. Balandienė bute Nr. 6 apsigyveno gyvenamųjų patalpų apsikeitimo pagrindu, o atsakovė R.Braželienė – suteikus jos šeimai butą Nr. 8 vykdomojo komiteto sprendimu. Butų suteikimo bei apsikeitimo dokumentuose ginčo patalpos nėra nurodytos. Nelaikytinas įrodymu Kauno miesto Lenino rajono DŽDT Vykdomojo komiteto 1973 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. 344, kuriuo Sopranų g. 3-1 panaikintas gyvenamąsias plotas, o gyventojams leista įsirengti sandėliukus, nes nėra duomenų, kad tai liečia ginčo patalpas. Atsakovės neįrodė, jog ginčo patalpomis naudojasi teisėtai.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovių apeliacinį skundą, 2002 m. balandžio 4 d. nutartimi apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Kolegija sutiko su teismo sprendimo motyvacija.

Kasaciniu skundu atsakovės prašė panaikinti teismų sprendimą ir nutartį ir priimti nutartį, kuria ieškinį atmesti. Kasatorės nurodė šiuos argumentus:

Teismai netinkamai aiškino ir taikė galiojusio Civilinio kodekso 142, 153 straipsnius, pažeidė CPK 57, 65 straipsnius.

Teismai netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei pateiktus įrodymus. Naudojimasis ginčo patalpomis yra susiklostęs nuo 1973 metų ir šios patalpos buvo laikomas atsakovių butų priklausiniais. Tuo metu butų nuomos sutartyse nebuvo įrašomi rūsio plotai, o rūsius skirstydavo Butų ūkio tarnyba žodžiu. Kauno miesto valdyba 25 metus nekeldino jų iš šių patalpų ir tvirtino, kad patalpos yra gyventojų sandėliai. Nei pagal Kauno miesto valdybos 2000 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 418, nei pagal 2001 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. 635 ginčo patalpos ieškovei natūra negrąžintos, jų teisinė registracija ieškovės vardu neatlikta.

Pažeidžiant Piliečių nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų 21 straipsnio 4 dalį panaikintos atsakovių garantijos, kaip gyvenamųjų patalpų nuomininkių, gyvenančių buvusiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose. Pagal įstatymą gyvenamieji namai, jų dalys, butai gražinami natūra, jeigu jie yra tušti. Namas, pažeidžiant šią tvarką, ieškovei grąžintas su gyventojais. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punktą gyvenamasis namas Sopranų g. 3 turi būti priskiriamas prie visuomenės reikmėms paimamų namų, kuriame gyventojai turėtų teisę privatizuoti butus ir jų priklausinius ( rūsius).

Apie Kauno miesto valdybos 2000 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 418 atsakovės sužinojo tik priimant sprendimą pirmosios instancijos teisme. Teismas neišaiškino joms jų teises ginčyti šį valdybos sprendimą, tuo pažeidė CPK 15 straipsnį.

Teismas nepasiūlė atsakovėms pateikti papildomų įrodymų, nors jos ir nurodė, kad yra liudytojai, kurie patvirtintų faktą, jog butų ūkio tarnybos darbuotojai žodine tvarka liepė atsakovėms naudotis ginčo patalpomis, kaip sandėliais.

Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovė prašo teismų sprendimą ir nutartį palikti nepakeistus, o skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Teismai tinkamai išaiškino ir taikė materialinės teisės normas, procesinės teisės normų nepažeidė.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :

Kasacinio skundo argumentai dėl Civilinio kodekso 142, 153 straipsnių pažeidimo pagrįsti. Turto savininkas gali reikalauti pašalinti jo teisių pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Prie tokių pažeidimų yra priskirtinas neteisėtas naudojimasis svetimu turtu. Ieškovas turi įrodyti, kad jis yra turto savininkas. Asmuo, kuriam yra atstatomos nuosavybės teisės į turėtą išlikusį nekilnojamąjį turtą, tampa nekilnojamojo turto savininku po to, kai yra užbaigtas jo nuosavybės teisių atkūrimas teisės aktų nustatyta tvarka. Jei buvusiojo savininko nuosavybės teisės yra atkuriamos turtą sugrąžinant natūra, tai asmuo gali ginti savo, kaip savininko, pažeistas teises dėl neteisėto naudojimosi daiktu nuo tada, kai asmeniui yra atkurta nuosavybės teisė ir natūra turtas sugrąžintas. Vien sprendimo priėmimas nesukuria pagrindo reikalauti nutraukti naudojimąsi daiktu, kuris yra prasidėjęs iki sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo. Byloje nustatyta, kad atsakovės patalpomis kaip sandėliais naudojasi nuo 1974 metų, jų naudojimosi teisė nebuvo ginčijama. Kauno m. valdybos 1992 m. gruodžio 1 d. potvarkiu Nr. 1179-v nuspręsta atstatyti jai nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, natūra grąžinti laisvas gyvenamąsias patalpas, o kitas gyvenamojo namo patalpas grąžinti po to, kai gyventojams bus suteiktas kitas gyvenamasis plotas. Ginčo patalpos Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonėje nėra užfiksuotos kaip ieškovei natūra grąžintos patalpos. Tai sako, kad ieškovei patalpos natūra nėra grąžintos, vadinasi potvarkis dėl nuosavybės grąžinimo yra ne visiškai įgyvendintas. Tai riboja ieškovės galimybes naudotis teisinės gynybos priemonėmis, nes ji negali remtis tuo, kad yra visateisė grąžinto turto savininkė. Teismas netaikė Civilinio kodekso 142 straipsnio nuostatų, todėl šią materialinę normą pažeidė.

Teismai, darydami išvadą, kad atsakovės neįrodė, jog patalpomis naudojasi teisėtai, netaikė Civilinio kodekso 153 straipsnio. Pastato rūsyje esančios ginčo patalpos ilgus metus atsakovių yra naudojamos buitinėms reikmėms kaip sandėliukai. Daikto priklausiniu yra laikomi objektai, kurie yra bendra ūkine paskirtimi su daiktu susiję ir skirti jam tarnauti. Faktinės aplinkybės rodo, kad pastato rūsyje esančios ginčo patalpos buvo naudojamos kaip gyvenamosios, o vėliau paverstos negyvenamosiomis, nors nepriimti sprendimai dėl jų teisinio statuso pakeitimo. Bylos nagrinėjime dalyvavę savivaldybės pareigūnai patvirtino, kad patalpos buvo suteiktos naudotis gyventojams kaip pagalbinės. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad namo rūsyje esančios patalpos, kurios iš pradžių buvo naudojamos kaip gyvenamosios, bet palaisvintos ir su nuomotojo žinia namo gyventojų pradėtos naudoti kaip sandėliukai, nepakeitus jų teisinio statuso, gali būti vertinamos kaip gyvenamųjų patalpų priklausiniai pagal Civilinio kodekso 153 straipsnį. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje turi būti nurodytas nuomos sutarties dalykas. Suteikiant ginčo gyvenamąjį plotą atsakovėms galiojo Butų kodeksas, todėl pagal jo nuostatas sprendžiama, ar sutartyje būtinai turėjo būti nurodomos visos gyventojui skirtos naudoti patalpos. Pagal Butų kodekso 52 straipsnį turi būti nurodomas gyvenamasis plotas, kadangi šios sutarties dalyku yra izoliuotos skirtos gyventi patalpos.

Kai rūsyje esančios patalpos gyventojams yra suteikiamos naudotis kaip sandėliukai, tuo metu, kai gyventojams butai jau yra suteikti, teisiškai tai kvalifikuotina ne kaip gyvenamojo ploto suteikimas, o kaip gyvenamosios patalpos nuomos sutarties papildymas susitarimu dėl turto (negyvenamosios patalpos) nuomos. Šis susitarimas turi būti sudarytas raštu, tačiau rašytinės sutarties nebuvimas nedaro jo negaliojančiu (1964 m. Civilinio kodekso 43 ir 58 straipsniai). Dėl to atmestini teismų argumentai, kad dokumentuose apie butų suteikimą atsakovėms nenurodytos rūsio patalpos ir kad jos neįrodė savo veiksmų teisėtumo.

Teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismai pažeidė materialines teisės normas, tai sudaro pagrindą panaikinti teismų sprendimą ir nutartį, o ieškinį atmesti (Civilinio proceso kodekso 3542 straipsnio 2 ir 5 dalys).

Atsakovėms priteistinos teismo išlaidos (Civilinio proceso kodekso 112 straipsnis).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 368 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 370 straipsniu,

n u t a r i a :

Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. rugsėjo 12 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą.

Ieškinį atmesti.

Priteisti iš ieškovės Viktorijos Klingienės atsakovei Tatjanai Balandienei 138,88 Lt, o atsakovei Rakelei Braželienei 71,84 Lt teismo išlaidų.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Teisėjai   Pranas Žeimys

Janina Januškienė

Algis Norkūnas

GM

Image result for veryga

Naujas Seimas – nauji klastojimo įgūdžiai. Nors praeitose kadencijose yra buvę, jog buvo rengiamos apkaltos už tai, kad Seimo narys atidavė savo balsavimo kortelę kitam asmeniui (mandato neteko Karalius, tačiau Sacharuko buvo pasigailėta), naujojo Seimo nariai, nesuvokdami, kad jiems yra alsuojama į nugarą ir stebimas kiekvienas naujokų žingsnis, ėmėsi tų pačių gudrybių.

Niekada nerandantis niekam laiko Veryga atidavė savo kortelę Širinskienei, tą patį padarė ir Karbauskis.

Kažkas iš Seimo narių pastebėjo, kad abudu „blaivininkai“ registravęsi diskusijai – tačiau jų abiejų nėra posėdžių salėje. Kilo skandalėlis, o Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis perdavė atvejį tirti Seimo procedūrų ir etikos komisijai.

Už tokius dalykus visiems trims gudrautojams gali grėsti ir apkalta.

http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/alkoholio-ribojimo-svarstymai-seime-neapsieina-be-incidentu/244485

dalia

Nuotr. Queen Dalia only said “nununu” to Linas Pernavas for his accounting systems, but did not demand his dissmissal…Wjat does it mean?

Lithuanian police director Linas Pernavas could work freely, persucute whom he wanted, lie, discredit Lithuanian youth every moment he wanted – as example it is March 10 th his “show”, when he named all the youth, that are born in the period of the Independent Lithuania “degradate”.

Th March 11th it is Independence day…

One week ago it became clear, that Lithuanian Police Department uses Russian system programming for accounting systems.

That was already informed by Ukraine national security, the company S1 linked to Russian secret services.

But Linas Pernavas did not pay any attention to that message.

Opposite – he started investigation on the newspaper “Laisvas laikrastis” (www.laisvaslaikrasti.lt), why in this paper there is one criminal case of the unknown girl named Ieva analyzed.

Writing, publishing, analyzing Linas Pernavas holds for mere criminal action.

But his own ruling in the department, which is straightly linked also to the national security, because it is so – police must be loyal to the state – is ruling in accordance to Russia’s interests, to control Lithuanian police.

Which exactly works under some contrary instructions – to say on TV that the Independence did not give anything to the state, could only the enemy of the state.

And Linas Pernavas did it.

He said that.

After alfa.lt revealed, that Police Department of Lithuania uses Russian programming systems for IT, and especially, for accounting – it is more clear, who’s interests defends Linas Pernavas.

It is pity, that President has no power to dismiss such a person.

On the other hand – whom served mister president of Lithuania?

http://www.alfa.lt/straipsnis/50074188/prezidentes-perspejimas-nerupi-lietuvos-institucijose-rusiska-programine-iranga

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4342:pranesimas-del-lietuvos-policijos-departamento-rysiu-su-rusijos-fsb-per-buhalterines-programas&catid=33&Itemid=141

komanda2

Nuotr. Kai kurie šratasvydžio klubai vilki netgi tikras Lietuvos kariuomenės uniformas, ir veikia nekoordinuota, šaudo miškeliuose, kai kurie tarnavę Lietuvos kariuoemenės specialiose pajėgose, nekoordinuotai veikdami, kelia visuomenei grėsmę.  2015 metaius VSD visus šitus klubus įtraukė į grėsmių ataskaitą. 

Sveiki, gavus Jūsų paklausimus, pateikiame policijos komentarą apie sekmadienį sulaikytus asmenis.

Gegužės 21 d. rytą Vilniaus apskr. VPK gavo pranešimą, kad miške, šalia Nemenčinės pastebėtas būrys vyrų su ginklais. Įvertinus pranešimo rimtumą, į įvykio vietą išsiųstos policijos pajėgos, pasitelkti Antiteroristinių operacijų rinktinės ARAS kovotojai.

Atvykę pareigūnai sulaikė 12 vyrų su automatiniais ginklais, dalis jų vilkėjo rusiško tipo maskuojančiais kombinezonais. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo Airsoftiniai ginklai, kurie savo išvaizda niekuo nesiskiria nuo tikrų ginklų. Vyrai su savimi turėjo po kelis ginklus, kai kurie buvo su optika, galimai savadarbius sprogstamuosius įtaisus.

Kai kurių sulaikytųjų gyvenamosiose patalpose atliktos kratos, jų metu rasta nelegalus ginklas, šaudmenys ir galimai savadarbiai sprogstami įtaisai.

Vilniaus apskr. VPK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis pagal LR baudžiamojo kodekso 253 str.


Pagarbiai

Ramūnas Matonis
Komunikacijos skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 271 9709, mob. +370 686 72619
El. p. ramunas.matonis@policija.lt

www.policija.lt
www.facebook.com/Lietuvos.policija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva