Teisminio proceso vengiantis ir žaliųjų- valstiečių neteisėtai palaikomas Naglis Puteikis – galvos skausmas Vilniaus apygardos teismui

Posted: May 6, 2017 in Uncategorized

puteikiskarb

Nuotr. Naglio Puteikio stogai valstiečiai žalieji mano, jog galima nevykti teismų sprendimų, pažeidinėti Seimo Statuto 23 str. 

Suaktyvėjęs Naglis Puteikis – galvos skausmas Vilniaus apygardos teismui

Nors nevyksta jokie rinkimai, labai suaktyvėjo Seimo narys Naglis Puteikis.

Jo aktyvizacijos priežastis gali būti statuso susiaktyvinimas prieš gresiantį neliečiamybės nuėmimą.

Tam, kad nenuimtų neliečiamybės dėl tariamo politinio persekiojimo, Seimo narys turi būti matomas, pastebimas, reikalingas.

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras dar 2017 01 09 kreipėsi į Seimą prašydamas spręsti dėl Seimo nario Naglio Puteikio neliečiamybės, nes Vilniaus apygardos teismas negali nagrinėti bylos, kur pareiškėja Kristina Sulikienė prašo jam iškelti baudžiamąją bylą, nes įtaria dar 2012 06 22  jį apšmeižus jos tėvą ir ją pačią.

Labai principingas Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, žmogus neeilinės erudicijos, nes profesorius, net nepaskaitė Seimo statuto, ir Vilniaus apygardos teismui atrašė kažkokią nesąmonę, kad kadangi kažkuris kitos sudėties Seimas kartą jau sprendė – o, priminsiu, Laikinoji komisija dėl Naglio Puteikio nustatė, jog jokio politinio susidorojimo nėra, ir nėra kliūčių šalinti neliečiamybę – tai Seimas dėl to nieko nebesvarstys.

Vilniaus apygardos teismas 2017 04 25 priėmė nutartį, kurioje nurodė, jog Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis teismą „pasiuntė ant trijų raidžių“ pažeisdamas Seimo statuto 23 str.

„Seimo statuto 23 str. labai aiškiai parašyta, kaip sprendžiami Generalinio prokuroro prašymai dėl neliečiamybės“ – tarsi visiškam analfabetui Viktorui Pranckiečiui aiškina Vilniaus apygardos teismas.

Kadangi 2017 04 25 nutartis vėl išsiųsta Generaliniam prokurorui vykdymui – o nutartys baudžiamajame procese yra vykdytinos nuo jų priėmimo momento, ir nėra kvestionuojamos, o Seimo pirmininkas irgi nėra aukščiau Teismo, ir neturi jam galios, nes tai lygiavertės valdžios, viena su kita sąveikauja, remiantis Lietuvos Konstitucija – neįtikėtinai vėl suktyvėjo Seimo narys Naglis Puteikis, kuris niekada per savo keletą kadencijų nėra buvęs toks aktyvus…

Skundas Nr. 1-78-851/2017

Proceso Nr. 1-55-3-0004-2016-7

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

2017 m. balandžio 25 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gintaras Dzedulionis, nagrinėdamas  Kristinos Sulikienės pareiškimą dėl proceso privataus kaltinimo tvarka pradėjimo,

 

n u s t a t ė :

 

Vilniaus miesto apygardos teisme gautas pareiškėjos Kristinos Sulikienės  pareiškimas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo privataus kaltinimo tvarka, kuriuo pareiškėja prašo pripažinti ją nukentėjusiąja ir kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą su prašymu kreiptis į Seimą dėl Seimo nario Naglio Puteikio neliečiamybės panaikinimo, pripažinti Naglį Puteikį  kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 154 str. 2 d., ir skirti jam įstatyme numatytą bausmę, priteisti 15000 eurų  patirtai neturtinei žalai atlyginti.

 

Iš teismui pateikto skundo matyti, kad pareiškėja  šmeižiančia informacija laiko 2012 06 22 laikraštyje „Laisvas laikraštis straipsnyje – interviu su Nagliu Puteikiu „N.Venckienė  žlugdo Prezidentę ir Lietuvos politinę sistemą“ paskleista  tikrovės neatitinkančią informaciją  apie jos tėvą , apibūdinant pastarąjį kaip  „apsišvietusį KGB agentą“.

Taikomojo teismo posėdžio metu šalys nesusitaikė, todėl  buvo spręstas skundo perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje klausimas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 str. nustato, kad Seimo nario asmuo yra neliečiamas. Be Seimo sutikimo Seimo narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti  kitaip suvaržoma jo laisvė.

Lietuvos Respublikos Seimo statuto 22 str., 23 str., numato, kad dėl Seimo nario neliečiamybės atėmimo į Seimą turi kreiptis Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras.

Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog, negavus Seimo sutikimo dėl Seimo nario N.Puteikio  patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, nėra galimybės tęsti privataus kaltinimo proceso. Todėl 2016-11-22 nutartimi buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą dėl kreipimosi į Seimą, prašant leisti patraukti N.Puteikį  baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

2017 03 29 Vilniaus apygardos teisme gautas iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros persiųstas Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio  atsakymas, kuriame nurodoma, jog leidimo patraukti Seimo narį N.Puteikį atsakomybėn klausimą svarstė praeitos kadencijos Seimas ir sprendimas buvo neigiamas. Kartu su šiuo atsakymu teismui pateikta  2016 06 09 Seimo posėdžio, kurio metu  nebuvo leista patraukti N.Puteikį atsakomybėn ,  protokolo išrašas.

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2017 01 09  kreipėsi į  šios kadencijos Seimą ir prašė šios kadencijos Seimą spręsti   klausimą dėl šios kadencijos  Seimo nario Naglio Puteikio patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimą.

Lietuvos Respublikos Seimo statuto 23 str. nustato tvarką, kurios laikantis turi būti  nagrinėjamas generalinio prokuroro  prašymas. Nuo generalinio prokuroro kreipimosi  praėjo  keturi mėnesiai, tačiau  prašymas dėl leidimo patraukti Naglį Puteikį baudžiamojon atsakomybėn nebuvo sprendžiamas. Todėl teismas pakartotinai kreipiasi  Į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą, prašydamas  dar kartą kreiptis į Seimą klausimui dėl leidimo  patraukti Seimo narį Naglį Puteikį baudžiamojon atsakomybėn , spręsti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 253 str., 346 str. teismas

nutarė:

 

Prašyti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Viktorą Pranckientį, prašant spręsti  leidimo patraukti šios kadencijos Seimo narį Naglį Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo teises, klausimą Seimo statumo  23 str. nustatyta tvarka.

 

Teisėjas                                                                                 Gintaras Dzedulionis

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s