Fake news apie “karo prievolė visiems 18-55 metų”?

Posted: May 8, 2017 in Uncategorized

linkuskariauja

Nuotr. Ukrainos karo reikalų ministras Linas Linkevičius Donbase – nes jis galimai tiki, jog yra karo prievolininkas. 

Delfi ir kiti įstatymų nepripažįstantys portalai pertiražavo karys.lt paskelbtą kažkieno nuomonę, jog privaloma ateiti visiems vyrams nuo 18 iki 55 metų, jog jie neva yra karo prievolininkai,

Galiojančioje nuo 20 17 01 01 suvestinėje šio įstatymo “Karo prievolės įstatymas” redakcijoje tokių dalykų nė su žiburiu nerasi.

Priešingai – karo tarnyba neprivaloma, jeigu asemuo nepašauktas.

Karo prievolės įst. 6 str. 3d. Karo prievolininkas nuo 18 metų iki paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą datos gali raštu pareikšti norą atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Tokį savo pareiškimą jis gali atšaukti iki paskyrimo į karinį vienetą datos.

6 str. 4d.. Šaukimas vykdomas, iki pašaukiamas krašto apsaugos ministro nustatytas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičius. Pirmiausia šaukiami nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą norintys atlikti karo prievolininkai, jų nelikus, – toliau iš eilės į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą įrašyti noro ją atlikti nepareiškę karo prievolininkai.

Gėda kariuomenei, kad joje iš viso nebeliko teisininkų, kurie sugebėtų susigaudyti, pagal kokį įstatymą Lietuvos kariuomenė vykdo veiklą, ir ką gali o ko negali skelbti žmonėms.

Tai, kad 55 metų vyras yra karo prievolininkas, prieštarauja paprastai logikai, – nes eilinis išleidžiamas 40 metų į atsargą iš profesinės karo tarnybos.

Paprastas civilis negali turėti daugiau pareigų ir galių negu profesinės karo tarnybos karys.

O paprastas šauktinis nepasiekia aukštesnio nei jaunesnysis eilinis laipsnio…

Eilinį kartą Lietuvos kariuomenė kariauja informacinį karą prieš save pačią, o iš jos vėl tyčiojasi nedraugiška Rusijos spauda…

Įstatymo naujausia redakcija čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E9CE9C91C255/sFYauqfbFR

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s